Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Dobos Károly 2010. december 31., péntek 16:31 409.
December 29-én délután meglátogattuk Győrfi Sándor most avatott Attila szobrát, majd este 6-kor a Betérő a Sekrestyéshez étteremben, egyesületi alakulásunk helyszínén évzáró vacsorán vettünk részt, ahol Király Elvirának, a Nagytétényi Kastélymúzeum leköszönő igazgatójának megköszöntük a sok éves támogatást.
  Ency 2010. december 14., kedd 12:38 408.
Kedves "Klauzálosok"!Nagy szeretettel gondolunk mindannyiotokra!Hálás szívvel köszönjük a meghívástokat a pincébe, ahol remekül éreztük magunkat,Érdekes és értékes emberekkel ismerkedhettünk meg ezáltal! A közelgő szép napokra nagyon sok szépet s jót kívánunk, egy boldog és áldott Karácsonyt, valamint vidám és örömteli újesztendőt az egész csapatnak!!!Jó szellemiségű és értékmegőrző munkátokhoz további sok sikert! Baráti öleléssel: Kirtsch Annamária és testvére Szabóné Kircsfalusy Katalin,
  Bartos Mihály 2010. december 10., péntek 21:40 407.
Sajnos, így megy el az előttünk lévő korosztály, aztán majd egyszer ránk is sor kerül! Emlékszem Annus nénire, számos találkozásunkra. Felejthetetlen, ahogy Sarnóczay Gyuri barátunk legutóbbi könyvbemutatóján az ifjú médiaszakos gyakornokok interjúvolták a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár budafoki könyvtárában. Tele volt életerővel, vidámsággal, önfeledten mosolygott és mesélt, és mesélt, és mesélt! Most, hogy veszem a szomorú és megváltoztathatatlan hírt, megint eszembe jut Mercz Árpi bátyám többször idézett gondolata: "Amit az ember nem ír le, azt kiviszi magával a temetőbe!" Annus néni is élő történelemkönyv volt, élete volt a helytörténet... Nincs hát többé kitől kérdeznünk! Nagyon fog hiányozni! Szeresse továbbra is az Úr, mi pedig őrizzük emlékét!
  Hódi Szabolcs 2010. december 10., péntek 20:19 406.

Szomorú szívvel búcsúzunk a 93 éves korában, december 8-án elhunyt Szalontay Sándorné Tinn Annuska nénitől, a budatétényi Szent István király plébániatemplom hosszú éveken át volt szeretett sekrestyésétől. Személyében egyesületünk szárnya bontogatását támogató kedves barátját veszítette el...
Örökké vidám, mindig mosolygó alakja emlékét szívünkben őrizzük!
Milyen büszke volt Annuska néni mikor megtudta, hogy kedves unokája Fr. Fejes Antal ferences atya, rendházfőnök volt kalauzunk, a 2006. augusztusi Ferenciek terén álló Belvárosi Ferences Templom alkápolnája Batthyány-kriptájánál, mártír miniszterelnökünk 21 éven át volt első rejtek-nyughelyénél tett emlékezetes látogatásunkkor...
December 17-én a Ferencesek templomában tartandó engesztelő szentmisén Rá emlékezünk...
  Róbert Péter 2010. november 30., kedd 16:40 405.
Klauzál Gábor beszédeinek megvolt a hatása…

Egyesületünk névadója az 1840-es években több beszédben síkraszállt az akkor még hátrányosan megkülönböztetett hazai zsidóság egyenjogúságáért. Ezek az országgyűlési felszólalások nemcsak retorikai teljesítmények, hanem a humanizmus és helyesen felismert nemzeti érdek megnyilvánulásai.

Miért volt szükség Klauzál és elvbarátainak állásfoglalására?

Ekkorra az ország területén már kb. 300.000 zsidó élt, egy részük már megindult a magyarosodás útján – gondoljunk a pesti Magyarító Egyletre vagy a híres MIKÉFE (Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egylet tevékenységére – gazdasági szerepük növekedett és még hasznosabbak lehettek volna, ha elavult jogszabályok és előítélet nem gátolják őket. Sok kiváló politikus felismerte ez a szükségszerűséget és állást foglalt az emancipáció mellett, gondoljunk csak Kossuthra és Eötvös Józsefre. (Széchenyi az angol példa ellenére tartózkodóbb volt). Városokban gyakran a helyi vezetés nem engedte be a zsidókat. Jó példa erre az Orczy-ház, amelyet területenkivüliséget élvező nemesi telken épített a báró-tulajdonos és zsidó lakói két zsinagógát is tartottak fenn a tömbben.

A zsidók nem felejtették el a reformpolitikusok jóindulatát és 1848-ban teljesen egyértelműen cselekedtek. Már március 15-én nagy számban ott voltak a forradalmi pesti nép között, tömegesen jelentkeztek a nemzetőrségbe, még a későbbi zsidóellenes utcai zavargások sem vették el a kedvűket. Lakossági arányukat messze meghaladva harcoltak a honvédseregben. Ezt maga Kossuth ismerte el Jászberényben az ajtaja előtt őrködő zsidó honvéddel beszélgetve: „Meg vagyok veletek elégedve…Több mint húszezren vitézül harcolnak hadseregemben.” Nemcsak a csatatéren álltak helyt, a honvédsereg ellátása, felszerelése, hírszolgálata nem létezett volna nélkülük! Leiningen-Westerburg gróf, az aradi vértanú tábornok feleségének írott búcsúlevelében lelkére köti „kedves Lizájának”, hogy három katonájáról akik őt a cibakházi ütközetben ellenségtől körülfogva a hadifogságtól megmentették gondoskodjék. Emlékezik neveikre: Goldstein, Berger és Kohn.

Az ellenség is tudta ezt, a győztes császáriak hatalmas hadisarcot szabtak ki a zsidó hitközségekre, büntetésül „lázadó és felségáruló” magatartásukért.

Klauzál Gábor születésnapján ne felejtsük, hogy a magyar zsidók 1848-49-es kiállását az ő beszédeire való emlékezés is motiválta, nem kis részben neki köszönhetjük ezt a dicsőséges történelmi mozzanatot!

Róbert Péter
  Daróczi Károly 2010. november 23., kedd 16:11 404.
Tisztelt Elnök Úr !
Mégegyszer köszönjük, hogy jelen lehettünk a rendezvényen !Biztos vagyok benne hogy az Önök által megrendezett ill. hasonló polgári rendezvények nélkül szegényebb lenne a kerületi közélet. További sikereket kivánunk álhatatos munkájukhoz, sok erőt, egészséget, minden szépet !

Tisztelettel : Daróczi Károly

  Varga Mónika 2010. november 23., kedd 15:06 403.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!
Örömmel vettem részt a kellemes hangulatú esten.
Gratulálok az eredményes és sikeres társasági évhez, egyben még sok-sok aktív évet is kívánok!
A további együttműködésünk reményében üdvözlöm a tagokat.

  Horváthné Helyey Marianne 2010. november 22., hétfő 18:30 402.
Tisztelt Elnök úr és Szervező titkár úr!
Nagyon köszönjük a figyelmességet, hogy ismét meghívtak bennünket. Az est igen színvonalas egyben meghitt volt. Magam igen sok új ismerettel bővíthettem tudásomat, és örülök, hogy mások gondolkodásában is ilyen kiemelkedő szerepet kap az 1848-as események sorozata.
További munkájukhoz kívánok erőt, egészséget és nagy-nagy szívet. Köszönettel: Horváthné Helyey Marianne
  Dr. Rácz István 2010. november 22., hétfő 17:32 401.
Tisztelt Elnök úr és Szervező Titkár úr!

Van mit tanulnunk a Klauzál Gábor Társaságtól volt a véleménye a Baross Gábor Telepi Polgári Kör többi vezetőségi tagjának miután beszámoltam a jól sikerült Klauzál díszhordónál tartott megemlékezésről. Gratulálunk az eddig végzett sikeres munkához.
A magam és a feleségem nevében pedig köszönjük a kellemes estét mely alkalommal megkóstolhattuk Garamvári Vencel - volt évfolyamtársam - kiváló borait és pezsgőit.

Üdvözlettel:
Dr. Rácz István
  Brányik Ottó
Budai Polgári Casino
2010. november 22., hétfő 13:24 400.
Tisztelt Elnökség!
Köszönjük a megtisztelő meghívást. Egyesületünk 1886-ban alakult és a viharos magyar történelmünkben kétszer oszlatták fel és rabolták ki, 1919 és 1948 ez a két szomorú dátum. Újra alakultunk 1995-ben 214 taggal. A polgár nem születik, azzá lesz, ha erre törekszik, ezt is mint minden mást, meg kell tanulni. Ezért kell megalakítani ezeket az egyesületeket, mert ezek által lesz polgár és nem alattvaló az ember fia. Összefogni és hagyományt teremteni, azokat ápolni szükséges. Az imént véget ért borkóstolás amelyet dr. Dobos úr olyan remek felvezetéssel működtetett, igaz nem volt nehéz dolga, mert a kitűnő, első osztályú szakértő Garamvári Vencel úr válasza, ha lehet, még a borainál is jobbak voltak. Ennek kapcsán mint amatőr szőlész, borász, szigligeti ,valamikori 500 tőkémet alaposan megritkítva, azt gondolom, hogy az olyan önzetlen és a szakmát ennyire magas fokon művelő uraknak, mint Garamvári úr, (amíg az állam rá nem jön arra, hogy nem elég a tájvédelmi körzet határába kitenni az ezt jelző táblát, hanem cselekedni is kell, mert ellenkező esetben a flóra és a fauna megőrzése lehetetlen lévén, a tulajdonosok - ebben az esetben a szőlőt- mindkettőt "kiirtják" ) tehát besegítenek azzal, hogy megveszik az amatőrök által termelt szőlőt annyiért, hogy legalább "0" szaldós legyen a termelés. Sok sikert kívánunk a Társaságnak.
Brányik Ottó
branyik.otto@upcmail.hu
  Szickné Tóth Kornélia 2010. november 22., hétfő 10:40 399.
Tisztelt Klauzál Társaság !

Megtiszteltetésként ért az Önöktől kapott meghívás, melyre örömmel mentem el. Gratulálok a kellemes meleg hangulatú esthez, a hozzászólásokhoz. A Klauzál Lions Club nevében kívánok Önöknek a továbbiakhoz eredményes munkát, és sikert. Rendezvényeiken szívesen részt veszek
Baráti üdvözlettel Szickné Tóth Kornélia Klauzál Lions Club kincstárnoka
  Kecskeméti Tibor
Szegedi Közéleti Kávéház
2010. november 21., vasárnap 11:30 398.
A Szegedi Közéleti Kávéház Kuratóriumának és törzstagjai nevében külön köszönöm, hogy részt vehettem a 2010. november 18-i - Klauzál Gábor születésének 206. évfordulója tiszteletére, a róla elnevezett, mesteri faragású - díszhordónál megtartott megemlékezésen.

A Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház tavaly nyár elején vette fel egymással a kapcsolatot. Az ünnepi megemlékezést követő hozzászólások előtt külön öröm, jóleső érzés volt számomra Dr. Dobos Károly elnök úr elismerő szavait hallani, a 2009. június 27-i Szegedi látogatásukról.

A kiemelkedő reformkori politikus emlékét Szegeden három emlékhely és a róla elnevezett tér neve is őrzi.
A Móra Ferenc Múzeum előtt - Tisza folyó felöli oldalon - a Várkertben 1906-ban avatták fel bronz mellszobrát.
Korábbi szegedi lakóháza helyén, a mai Lengyel ház Kelemen utcai oldalfalán - kissé pontatlan szövegezésű - emléktábla őrzi 1826-1866 közötti szegedi otthonának emlékét.
Dr. Nagy Péter kávéházi törzstagunk már tavaly javasolta, az épülettömb Klauzál Gáborról elnevezett tér felé eső oldalára helyezzünk egy új, pontosított szövegezésű emléktáblát. Erre kiváló alkalom lehet 2011. november 18-a, születésének 207. évfordulója...
Klauzál Gábor hamvait - korábbi kérésének megfelelően - 1866-ban a Szegedi Belvárosi temetőben helyezték el. Síremlékét napjainkban is gyakran látogatják.

Megragadom e jeles alkalmat, néhány szóval bemutatom a tavaly februárban, a megalakulásának 25. éves jubileumát ünneplő Szegedi Közéleti kávéházat.
Szegedi Irodalmi Kávéház néven a TIT Szeged Város Szervezete alapította 1984-ben. A Kávéház működési hátterének biztosítása érdekében 1989-ben létrehozták a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványt. Az irányító Kuratórium élén Dr. Szalay István matematikus, Szeged város egykori polgármestere áll, aki beszélgetőtársként rendszeresen közreműködik az esteken.
Szinte a kezdetektől, 1985-től szerkeszti az esteket Dr. Szondi Ildikó egyetemi tanár, aki töretlen lelkesedéssel, támogatók bevonásával - szinte a csodával határos módon - minden hónapban meg tudja jelentetni a színvonalas programfüzetünket.

Szeged polgárainak tájékoztatásán túl a Kávéház célja, fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosítani elsősorban a szegedi civil szervezeteknek, tudósoknak, aktív és pályakezdő művészeknek, valamint a régiónkban működő cégeknek.
Minden társadalmi réteg képviseltetve van az esteken, így lehetőség nyílik arra, hogy az ellentétes nézeteket valló személyek és csoportok találkozhassanak és megvitathassák nézeteiket egymással.

Kávéházat az állampolgári önzetlenség, a Szeged városáért tenni kívánó lokálpatriotizmus működteti. A programok szervezői ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. Az estek számára a befogadók ingyen biztosítják a helyet.

Köszönöm, hogy meghallgattak és figyelmükkel megtiszteltek. A Klauzál Gábor Társaságnak a Szegedi Közéleti kávéház és a magam nevében további színvonalas, történelmi értékmegőrző munkát kívánok!

Tisztelettel üdvözlök mindenkit,
Kecskeméti Tibor, mérnök-tanár
  borasz@t-email.hu 2010. november 20., szombat 10:56 397.
A Promontorium Borlovagrend tagjai nevében gratulálok rendezvényükhöz. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen aktívan ápolják és emlékeznek meg Klauzál Gábor tevékenységéről. További sikereket kivánunk!
Dr. Urbán András nagymester
  Ambrus Károly 2010. november 19., péntek 21:55 396.
Kedves társaságotokban nagyon jól éreztük magunkat. Minden rendben volt, nagyon jól szervezett estnek örülhettünk, amibe belefértek a véletlenszerű hozzászólások és az egymással történt beszélgetések is.
Így volt jó, csak így tovább!
  Pálmány Béla 2010. november 19., péntek 20:20 395.
Kedves Elnök úr és Szervező Titkár úr!

Köszönettel és gratulációval tartozom a 2010. november 18.-i születésnapi találkozóért.
Mint mindig, most is kitűnően éreztem magam Veletek!
A Klauzál Gábor Társaság nemes hagyományaihoz híven méltó módon ápolja nemzeti mítoszaink egyik legszebbikét, a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékét azzal, hogy névadójának, a reformországgyűlések egyik legkiemelkedőbb politikusának, majd első független, felelős kormányunk kiváló miniszterének emlékét, életművét gondozza.
Ez a társaság hivatott célul tűzni a közel másfélszáz éve hiányzó Klauzál biográfia összeállítását, annak támogatását. Most, hogy a szobor felállítása nagy örömünkre napirendre került, a további nemes célok kitűzésére is gondolni kell. Jómagam Klauzálnak három reformkori országgyűlésen játszott kiemelkedően fontos szerepének korabeli levéltári dokumentumaiból sok érdekeset találtam, így a császári titkosrendőrségi "jellemzéseket" is felkutattam, és lefordítottam a befejezés előtt álló reformkori életrajzi névtár összeállítása során.
Régi ígéretemhez híven szívesen ismertetem ezeket egy következő alkalommal, kiegészítve a kortársak és fegyvertársak bemutatásával.
További sikeres munkát!

Pálmány Béla
  Géczi Gábor 2010. október 27., szerda 23:29 394.
Az előadó, Dr. Romsics Ignác történész 4 pontban foglalta össze előadását, amely "Az Osztrák - Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés" címet viselte.
Nekem már az előadás címével volt, s van problémám, mert ugyan a magyar delegációt "nagyvonalúan" meghallgatták, csak éppen a hallottakat nem vették figyelembe!
Így szerintem nem beszélhetünk "békeszerződésről", hanem inkább csak BÉKEDIKTÁTUM-ról.
Nem akartam visszaéli a hallgatóság türelmével, szerintem egy nagyon fontos tényező nem került szóba, még pedig az un. "KITÁNTORGÁS", melyet költőink olyan "szépen megénekeltek"! A végső elszámolásnál igen csak hiányoztak a "kitántorgók" milliói, akik miatt a magyarság, mint államalkotó népesség a saját hazájában kisebbségbe kerül a nemzetiségekkel szemben!
Milyen politikai rövidlátóság vezetett ahhoz a tényhez, hogy milliók vállalták inkább kivándorlást, mint az akkori viszonyok között itthon maradjanak?
Talán erről is lehetne egy előadást szervezni, hogy jobban megérthessük a trianoni
"BÉKEDIKTÁTUM-hoz" vezető út kialakulásának a történetét!
  Dobos Károly 2010. október 19., kedd 22:10 393.
Igen bíztató hír, hogy ma megtörtént a teljes alakos Klauzál szoborpályázat 3 beérkezett pályamunkájának a zsűrizése!
A zsűri szakmai tagjai (Feledy Balázs, Felényi Péter, Janzer Frigyes és Pató Róza) a 3 pályamunka méltatása mellett 2-2 arányban Benedek György és Majoros István pályamunkáját ajánlotta a képviselőtestületnek.
Az Önkormányzatot Németh Zoltán a Klauzál Gábor Társaságot jómagam képviseltem. Annak a véleményemnek adtam hangot, hogy a szobor egyszerre képviselje Klauzál reformkori kiválóságát és a Tétényi Klauzált, továbbá fontos szempontnak tartottam, hogy a szobor valósuljon meg (pénzügyi kérdések).
A jegyzőkönyv elkészülte után remélem, hogy még e hónapban a képviselőtestület döntésre juthat!

A zsűri több mint 2 órányi értékelő munkáját meglátogatta Szabolcs Attila polgármester és a képviselőtestület számos tagja is.

Köszönet a támogatásért Karsay Ferenc alpolgármesternek és Haász Orsolyának!
  Bartos Mihály 2010. október 8., péntek 12:16 392.
Köszönet a szervezőknek a nagyszerű Trianon-előadásért! A hagyományoknak megfelelően, ismét jó nevű előadót hívva, színvonalas előadást ígérve, nagyon érdekes témát tűztek napirendre a házigazdák. Ezt igazolja az a több mint száz érdeklődő, akik vasárnap este megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Romsics professzor nem csak a téma szakavatott ismerője, de könnyed és szellemes előadó is. Előbbi az érdeklődés folyamatos fenntartásában, míg utóbbi az előadást követő kérdés-feleletek során mutatkozott meg. Kellemes este volt egy jó társaságban, ahol volt mit tanulnunk is! Bízom benne, hogy jövőre folytatjuk...
  Tapolcsányi Valéria 2010. október 8., péntek 0:19 391.
2010.10.03-án, vasárnap este nagy élményben volt részünk a Vojnovich-Huszár villában, mivel meghallgathattuk Romsics Ignác történész előadását Trianonról a KGT szervezésében. Részletes bevezetést mondott az előzményekről, majd a nemzetiségek önállósodási törekvéseiről. Az I. Világháború elvesztése után, hosszas egyeztetés eredményeként megszülettek a mai határok 1920. június 4-én.
Élvezetes előadást hallhatott a nagy számú közönség, majd kérdések következtek a témával kapcsolatban. A nézők igen aktívak voltak, sok kérdés és válasz hangzott el.
Nagyon köszönjük az előadást!
  Dobos Károly 2010. szeptember 25., szombat 12:38 390.
Ma a Klauzál Gábor Társaság ismét örökbe fogadta a Nagytétényi Kastélymúzeum kertjében álló Szerelmes Kentaur szobrot és elkészült Király Elvira igazgató társaságában a jelenlévő egyesületi tagokkal a csoportkép.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)