Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Dobos Károly 2016. augusztus 30., kedd 22:01 511.
Kedves együttműködő Partnerünk!

Csaknem 12 év alapító elnöki tevékenységem a Klauzál Gábor Társaságban véget ér. Ezúton lemondok az egyesület elnöki tisztségéről.
Ma úgy látom, hogy a család, a németországi új munkám szép kihívásai és a távolság nem teszik lehetővé számomra, hogy a Klauzál Gábor Társaság elnökeként a megkívánt sok odafigyeléssel, munkával és tisztességgel végzett eddigi feladataimat a magamtól elvárt minőségnek megfelelően elvégezzem.
Az elmúlt 12 év eredményes és szép volt. Mindig büszke maradok eredményeinkre, többek között a kultúrházi névadásra, előadásokra, emléktáblákra, a szoborállításra és avatásra, könyvkiadásainkra és a közösség és az együttműködő kiváló partnerek sokaságára. Elnökként mindig igyekeztem elsősorban Klauzál Gábor és a magyarság szép hagyományait megőrizni, másodsorban az egyesület működését előre vinni.

Elnöki képviseleti működésem egyik legszebb fejezete a számtalan új emberi külső kapcsolat, a sok együttműködés Klauzál Gábor jobb megismertetése érdekében. Utóbbit ezután sem adom fel, magánemberként továbbra is elérhető vagyok elsősorban a doboskaroly14@gmail.com e-mail címen.
Hálásan köszönöm a sok emberi és szakmai együttműködést, barátságot! Remélem, hogy maradnak, akik hasonlóan gondolnak az elmúlt 12 évre és talán a kapcsolat is megmarad.

Üdvözlettel:
Dr Dobos Károly
  Bolvári Ferdinánd 2016. augusztus 24., szerda 23:03 510.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság, Kedves Hódi Szabolcs és Emlék Kenutúra résztvevők!
Véletlen csöppentem bele gerillakertész társaimmal a kalocsai megemlékezésbe. Azt írtam véletlen, pedig hitem, és élettapasztalatom szerint nincsenek véletlenek! Ez idáig a Klauzál Gábor Társaság létezéséről sem tudtam, pedig a Kalocsán lévő, Klauzál Gábor halálának helyszínét jelölő emléktábla előtt naponta elsétálok legalább kétszer, de van úgy, hogy hatszor is. Ez év augusztus 3. óta másképp nézek a táblára. Nem csak az itt elhunyt miniszterre gondolok, hanem azokra a remek emberekre, akik eltökélten és elszántan ápolják emlékét, időt, energiát nem nézve. Kapcsolatunk Veletek rövid, de mély volt. Amikor azt mondtam Nektek, hogy "minket a Duna összeköt" azt nemcsak úgy mondtam. Az általatok vízen megtett út, élmények, kalandok, barátkozások folytathatóak lehetnek a jövőben...
Barátsággal:
Bolvári Ferdinánd Kalocsai Gerillakertész Mozgalom
www.facebook.com/KalocsaiGerillaKerteszek/
  Nagy Csaba 2016. augusztus 24., szerda 7:47 509.
Tisztelt Hódi Szabolcs ! Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy segítséget nyújthattam Gerilla Kertész barátaimmal (Bolvári Ferdinánddal és Szűcs Zoltánnal ) a Klauzál Társaság Emlék Túrájának befejező szakaszán a Vajason. Emlékezetes néhány óra volt egy vidám társasággal akik minden akadályt legyőzve jutottak el városunkba. Máskor is szivesen látunk benneteket , akkor már az újjá épült Vizitúra bázison. üdvözlettel: Nagy Csaba
  Posztobányi-Paulin Zsuzsanna 2016. augusztus 5., péntek 10:13 508.
Nagy örömmel vettük, hogy Kaluzál Gábor emléktúrájuk alkalmával meglátogatták Dunaszentbenedeket azon belül is a Tájházat. Reméljük kellemes élmények maradtak emlékezetükben és ízlelőbimbóikban. Szeretettel várjuk Önöket legközelebb is.
  Dobos Károly 2016. július 17., vasárnap 16:01 507.
Tegnap a bajorországi Tittlingben sikeresen lezajlott az első Klauzál előadás, mely a Kárpát medencén kívül élők számára nyújt lehetőséget a XIX. századi magyar történelem és Klauzál Gábor jobb megismerésére.
  Andrásofszky Csilla 2016. május 20., péntek 23:23 506.
Akik ott voltak szerdán a "Klauzál 150" kiállítás megnyitóján (szerencsére sokan közülünk), azok tudják, hogy nem könnyű néhány szóval méltatni az eseményt.
Akik nem tudtak ott lenni, feltétlenül nézzék meg a kiállítást, egészen különleges darabok, eredeti dokumentumok is láthatók, sok érdekesség az általunk jól ismert? Klauzál Gáborról. Méltó környezetben, nem túlzsúfolt, remek ízléssel megtervezett és összeválogatott gyűjtemény!
Mindenkinek köszönet, aki részt vett a kiállítás létrehozásában, szervezésben, szállításban, egyebekben, de elsősorban Bartos Misinek köszönjük azt a hatalmas munkát, amit az anyag összegyűjtése, a kiállítás összeállítása és a megnyitó megszervezése során végzett!
  Bartos Mihály 2016. április 19., kedd 22:47 505.
Tisztelt Pénzes László úr!

Örömömre szolgál, hogy felfigyelt írásomra. Magam is nagy tisztelője vagyok Mezey József (1823-1882) mérnök, festőművész, költő, fényképész, az 1848-49. évi magyar forradalom és szabadságharc honvéd tüzérfőhadnagyának. Mint városom helytörténete iránt érdeklődő, régóta foglalkozom személyével, kutatom magam is életét, gyűjtöm a vele kapcsolatos adatokat, dokumentumokat. Különösen fontos számomra a halálát megelőző néhány év, amikor is Promontoron élt feleségével.

Külön örömet jelentett, hogy Csíkszeredában 2015. végén könyv jelent meg róla. A könyv szerzője ugyan Muhi Sándor, de a könyv alapját képező életrajzi adatok és egyéb források felkutatását kedves barátom, Nagy Gyöngyvér végezte, aki Mezey József leánytestvérének ükunokája. Úgy gondolom, ha valaki méltó és személyében hiteles Mezey József bármilyen ügyében, illetve a Család és a leszármazottak képviseletére - akár egy ünnepségen is -, akkor Ő az!

Nagyon megtisztelő, hogy gondolt rám és Pünkösd vasárnapjára meghívott a kislétai rendezvényekre. Különösen lélekemelő számomra, hogy éppen erre a napra tették Mezey Józsefre és az egykori 48-as hazafiaikra való megemlékezést! Ahogy a Pünkösd ünnepköre a feltámadt Krisztus mennybemenetelének és a Szentlélek kiáradásának ünnepe, úgy legyen ez a nap Kisléta hős fiainak is megdicsőülése!

Sajnos, egyébirányú elkötelezettségeim nem teszik lehetővé, hogy kedves meghívásuknak eleget tegyek és az ünnepségen megjelenjek, de ígérem, ezen a napon lélekben Önökkel leszek!

Isten éltesse a kislétaiakat és áldja meg őket hazafias buzgólkodásukban!

Tisztelettel és barátsággal üdvözli:

Bartos Mihály m.p.
  Pénzes László 2016. április 19., kedd 19:18 504.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság! A honlapjukon találkoztam Bartos Mihály "Feledés e kincsek ára."-adalékok Mezey József életrajzához és Bem József személyéhez fűződő kapcsolataihoz. Jó érzéssel olvastam az összeállított anyagot. Kislétán születem, nyugdíjasként, önszorgalomból 10 éve foglalkozom Kisléta község történetével. Mezei József festőművész, költő, 48-49-es tüzérfőhadnagy, Petőfi Sándor barátja Kislétai születésű. Kisléta község közössége Mezei József és a 48-49-es szabadságharcban részt vett 23 fő Kislétai emlékére, tiszteletére emlékmű avatásra, emlékkiállításra, irodalmi-zenés emlékműsorra kerül sor 2016. május 15.-én 11 órai kezdéssel. Bartos Mihály szeretném az ünnepségre meghívni. E-mail: enze@digikabel.hu Gratulálok a Társaság működéséhez. További sok sikerélményt kívánok.
  Hódi Szabolcs 2016. január 12., kedd 10:07 503.
2016. január 10-én, életének 97. évében elhunyt Pelikán Imre építész, a Baross Gábor-telepi Polgári Kört újraalapító, örökös elnöke, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Díszpolgára, a Díszpolgárok Társasága nesztora. Őszinte részvétünk a családnak. Osztozunk mély fájdalmukban...
  Strasser Sándor 2015. november 16., hétfő 13:13 502.
Tisztelt Hódi Úr!

Köszönöm válaszát és a helyesbítést (ez mindenkivel előfordulhat).
Sajnos pontosan nem tudom, de a család utolsó, ominózus háza (a többivel együtt egymás után) valószínűleg 1920 és 1930 között került sajnos kényszerből eladásra, csakúgy, mint a család bártfafürdői nyaralója, mely 1994-ben még szintén állt.
A házat tudomásom szerint dédapám nem építette, hanem vette. Érdekessége, hogy un. kétutcás ház, ugyanis a hátsó, kocsi behajtásra is alkalmas kapu a Főtér mögötti Kovács utcára nyílik.
Sajnos az idők során köszönhetően a háborúknak és költözéseknek a családi iratokból, fényképekből nagyon sok elveszett, megsemmisült, így dédapámról sincs fényképem.
1994-ben jártunk utoljára Kassán egy kis körút során (Eperjes, Kassa, Bártfafürdő, Nyitra, stb.), ekkor volt a Főtér átépítés alatt, viszont a ház már teljes pompájával büszkélkedett. Óriási szerencsével be is tudtunk menni, de a tulajdonossal személyesen nem találkoztunk. Akivel beszéltünk, az mesélte, hogy egy építészmérnök tulajdonában van, aki restauráltatta. Nem lakás, hanem irodák céljára használták (használják).
Köszönöm Balassa úr elérhetőségét, hamarosan fel fogom vele venni a kapcsolatot.

Köszönettel és üdvözlettel,
Strasser Sándor
  Hódi Szabolcs 2015. november 16., hétfő 12:10 501.
Tisztelt, kedves Strasser Sándor!

Mindig örömteli a számunkra, ha egyesületünk honlapján megjelent írásokkal kapcsolatban megkeresést kapunk. Felvidéki kirándulásunk útibeszámolójának keretes kiegészítéseit én követtem el annakidején, melyhez értékes adalékokat osztott meg velem Balassa Zoltán kassai helytörténész, kivel 2012. tavaszán több alkalommal is levelet váltottam.

Köszönöm a Strasser-házzal kapcsolatban küldött kiegészítéseit, a jelzett számjegyeiben felcserélt születési dátumot természetesen javítottam.
Ha szabad kérdeznem is:
- Mit őriz a családi legendárium az épület turisztikai átnevezésében szerepet játszó „koldus szobor” történetéről?
- Mikor, s miként került ki a ház a Strasser-család birtokából?
- Tudható-e, hogy ki a mai tulajdonos, a levelében nem nevesített (magyar/szlovák/német/?) építész?
- Van-e képe a házat építtető(?) Strasser Béláról?

Köszönettel, üdvözlettel:
Hódi Szabolcs
  Andrásofszky Csilla 2015. november 13., péntek 22:23 500.
Köszönöm szépen, a beszámolót ugyan én írtam, de a "Strasser ház" Hódi Szabolcs kiegészítésében szerepel.
/Néha túl részletesnek tűnnek Szabolcs kiegészítései, de amint a jelenlegi példa is mutatja, nagyon hasznosak./
  Strasser Sándor 2015. november 13., péntek 22:21 499.
Tisztelt Dobos Úr!

Nagy örömömre szolgált a honlapjukon olvasott "Felvidéki kirándulás 2011 - Kassa" címmel írt utibeszámoló, Andrásofszky Csilla tollából.
A különös örömöt az fokozta, hogy megtaláltam benne családunk volt egyik kassai a, Fő téri házáról "Strasser ház" közölt fotót és rövid ismertetést. Igen, a ház dédapámé, Strasser Béla (1847.04.09-1900.08.08) importárú nagykereskedő, vendéglős háza volt (a beszámolóban a születési dátuma elírás miatt tévesen 1874-ként szerepel 1847 helyett). Ebben a házban született nagyapám, édesapám, nagynéném, két unokabátyám. Érdekességként mellékelek egy fotót a házról 1900-ból és a rendszerváltás és felújítás-restaurálás után 1994-ből. A ház 1994-es és remélhetőleg mai állapota is annak a lelkes és hozzáértő építészmérnöknek a dicsősége, aki a rendszerváltás után megvette a házat és a közel eredeti állapotát visszaállította (a freskó feltárása a lefestés alól, a tetőt díszítő elemek pótlása, stb.).

A beszámolóban olvastam, hogy Balassa Zoltán kassai helytörténésszel leveleztek. Nagyon örülnék, ha meg tudnák nekem adni az elérhetőségét, családkutatás céljából. A Strasser család kassai nyomai 1756-ig vezethetők vissza.

Köszönettel és üdvözlettel,

Strasser Sándor
  Hódi Szabolcs 2015. június 9., kedd 14:55 498.
Május 30-án vasárnap, életének 72. évében elhunyt Sarnóczay György helytörténész, Budatétény múltjának fő kutatója, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület "Kultúra 22" díjasa (2012), a Klauzál Gábor Társaság szárnya bontogatásánál támogató társunk, kistétényi kutatásainkban mindig segítő barátunk.
Őszinte részvétünk a családnak. Osztozunk mély fájdalmukban...
  Hódi Szabolcs 2015. június 8., hétfő 17:38 497.
Tisztelt Szomor Ferenc!

Megtisztelő a számunkra, hogy egyesületünk honlapján olvasható írás is inspirálta Önöket nemes szándékukban. Sajnálom, hogy végül nem sikerült megtalálniuk Teleki Blanka sírját, de ha ez vigasztalja Önöket, nekünk (pontosabban a bicentenárium évében Párizsban tartózkodó tagtársunknak) sem sikerült első nekifutásra meglelnie a sírt, így mi is csak a követő évben, 2007-ben tudtuk kegyeletünket leróni honleányunk szerény nyughelyénél.

Tervük sikeréhez kismértékben hozzájárulandó, megadnám Teleki Blanka pontos sírhelyét (Google térképpel és GPS koordinátákkal):

Teleki Blanka sírhelye
Párizs, Montparnasse-i temető
4/1. parcella, 1. sor, 30. sírhely
GPS: 48.83800, 2.32526(A képek nagyíthatók!)

A bicentenárium évében kezdeményezés indult Teleki Blanka hamvainak hazahozatalára (nagynénje, Brunszvik Teréz mellé került volna, Martonvásárra), de a terv végül meghiúsult...

Örömmel vennénk továbbá, ha vállalásuk sikeréről valamilyen formában értesítést kaphatnánk.
Sok sikert kívánva, visszajelzésüket várva, köszönettel, üdvözlettel:

Hódi Szabolcs
a Klauzál Gábor Társaság titkára
  vitéz Szomor Ferenc 2015. június 8., hétfő 15:56 496.
Tisztelt Társaság!

A múlt héten a trianoni megemlékezés kapcsán Párizsban tartózkodtunk és Gonda Dorottya cikke alapján Teleki Blanka sírját kis csoportunk 2 órás keresés után sem találta meg. A megemlékezés virágát és szalagunkat a 29. parcella jelzőtáblájára helyeztük el. Kérem, hogy Önök közül aki a sír pontos helyéről eligazítást tudna adni (valószínűleg Gonda Dorottya) telefonszámát kérném , hogy személyesen tudjak vele beszélni, mert a jelzett temetőben magyar nyelvű eligazító táblát szeretnék felállítatni. Előre is köszönöm az információt.

Kérném , hogy válaszukat vagy erre az e-mail-re küldjék, vagy a következő telefonszámomra: vitéz Szomor Ferenc: 30/5263838 vagy
073-950-728 este 20 óra után.

Tisztelettel: Szomor Ferenc
  Mercz András 2015. április 16., csütörtök 9:10 495.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek,akik édesapám halála alkalmából szóban írásban vagy üzenetben osztoztak mély fájdalmunkban.Köszönjük a megemlékezést ,a megható búcsúztatókat,valamint a szívélyes fogadtatást a díszpolgári összejövetelen.
József Attila szavai jutottak eszembe. "Most látom csak milyen óriás volt Ő".
  Hódi Szabolcs 2015. február 17., kedd 18:06 494.
Múlthét csütörtökön(február 12-én), életének 96. évében elhunyt dr. Mercz Árpád ny. főiskolai tanár, borász, borászati szakíró, Budafok-Tétény díszpolgára (2008), a helyi borászat, borkultúránk kiemelkedő alakja.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak. Osztozunk mély fájdalmukban...
  Hódi Szabolcs 2015. február 2., hétfő 16:02 493.
Múlthét pénteken (január 30-án), életének 92. évében, súlyos betegség következében elhunyt dr. Joó Ernő ny. közgazdász, Budafok-Tétény díszpolgára (2009), a Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör alapító tagja, hosszú időn át titkára, kerületünk jeles helytörténész kutatója, számos helytörténeti könyv szerzője, társszerzője. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak. Osztozunk mély fájdalmukban...
  Dr. Vajda Ferencné 2014. december 5., péntek 5:06 492.
http://amulok.blogspot.hu/2014/03/texas-es-vegul-del-brazilia-nekem.html
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)