Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Lászlóné Varga Éva 2012. november 26., hétfő 14:39 471.
A Nagytétényi Polgári Kör elnöksége nevében köszönöm a meghívást a rendezvényre.
Színvonalas előadásokat hallottam, melyekből sokat tanultunk.
A Klauzál Társaság nagyon értékes kutató munkát végez, törekvését elismerés illeti.
Gratulálunk az idén felállított Klauzál szoborhoz. A Társaság hasonló kezdeményezését a jövőben is támogatni kívánjuk.
A Nagytétényi Polgári Kör szeretné elérni, hogy a Nagytétényi Kastélymúzeum parkját Márk Gergely által nemesített rózsákkal telepítsék be. Reméljük, ez a cél közös ügyünkké válhat.
Érték teremtő tevékenységükhöz további erőt és kitartást kívánok.

Lászlóné Varga Éva
NPK elnöke
  Vámos Eszter 2012. november 9., péntek 15:12 470.
Október 6-án este egy nagyon érdekes előadás résztvevői voltunk a Vojnovich-Huszár Villában. Szőnyiné Szerző Katalin mutatta be nekünk a XIX. század második felében élt két nagy magyar zeneszerző Erkel Ferenc és Liszt Ferenc akkori magyarországi munkásságát és egymáshoz való viszonyát. Bemutatott a századvég kulturális életében több kiemelkedő szerepet betöltő nagy egyéniséget, mint Klauzál Gábor és Deák Ferenc. Az előadást Kassai István zongorajátéka színesítette.
  Juhász Péter és Dorn Zsuzsanna 2012. november 6., kedd 22:15 469.
Kedves Gyöngyi és Zoltán!
Örülök, hogy találkoztunk. A köszönet azonban Szabó Gábort illeti, ő is ott volt, csak beléfojtottam a szót, neki köszönhetjük, hogy a kert rendben van, nincs égig érő gaz, és minden lámpa működik. (Én ennél sokkal többet is köszönhetek neki, de ez más téma, a lényeg, hogy mindig önzetlenül, csendben segít.) Meg illeti köszönet Lükő Szabolcsot, Gabit és a gyerekeket, akik a dzsungelharc után beültették a kertet egyebek közt a jó illatú levendulával és a hihetetlen rózsával, Gabi fantasztikus csokrokat is hoz az ilyen rendezvényekre, mint aminek a végén találkoztunk. Meg Prim Gyurit, aki mindig ontotta az ötleteket, hogy mit kellene felkarolni, elkezdeni, ötleteire mindig furcsán néztek, de lám, számos hagyományt teremtett. Meg Hódi Szabolcsot, az élő lexikont és szervezőtitkárt, meg Karcsit, aki ezt az egész egyesületesdit kitalálta, meg Kincses Katit, meg... nem sorolom, itt az archívum.

Mi csak köszönettel élvezzük a rózsa csodáját, idén sikerült az első kifakadó bimbót is lefényképezni, és hálásak vagyunk, hogy ha már távoli őseink, rokonaink sírját nem tudjuk látogatni, itt gyertyát gyújthatunk az Ősök napján.
Zsuzsi és (aki a szót fojtotta,) Péter

  Péter Zoltán és Farkas Gyöngyi 2012. november 5., hétfő 15:48 468.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!

Körülbelül egy éve költöztünk Budafokra és mindig csodálattal töltött el minket a Wolf-kripta felújított szépsége, a mellette lévő XIX. század eleji megmaradt sírok, amelyek azonban egy évig a hallgatás és zártság titokzatosságába burkolóztak. Tegnap azonban fényárban úszva találtuk és néhány ember beszélgetett a bejárat melletti fantasztikus rózsabokrok mellett és sikerült a titokról fellebbenteni a fátylat. Köszönet érte Juhász Péternek, aki lelkesen elmondott minden tudnivalót a kriptáról, a környék múltjáról, a megmaradt egy parcelláról, a rózsanemesítésről és megmutatta azt a különleges fotókiállítást, amelynek a kripta ad helyet.

Lelkesen vennénk, ha a helység többször lenne nyitva különböző helytörténeti információknak, kiállításoknak adva helyet.

Tisztelettel: Farkas Gyöngyi és Péter Zoltán
  Karaba Anna 2012. október 15., hétfő 16:43 467.
Emlékezetes estében lehetett részünk 2012.október 6-án, a Vojnovich-Huszár villában.
Mind az előadás színvonala, mind témája méltó volt a megemlékezéshez. A Fodor család szellemisége körül lengi és felejthetetlenné teszi az ottlétünket.

Kívánok további sikeres munkát!
Szívélyes üdvözlettel:
Karaba Anna
Budaörs
  Labai Albert 2012. október 15., hétfő 15:02 466.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!
A szalonesteken való részvétel számunkra mindig feltöltődést jelent. Az est témája összecsengett a közelmúltban Doborjánban tett kirándulásunkkal. Nagyszerű előadást hallgattunk.
Köszönet érte!
Labai család
  Koltai házaspár 2012. október 11., csütörtök 9:39 465.
Tisztelt Társaság, kedves Hódi Szabolcs úr!
Nagy köszönettel tartozunk Önnek a gyönyörű estéért, melyet okt. 6.-án szervezett. Nem csak a nívós, szinvonalas előadás, hanem a gyönyörű helyszin a Vendéglátók kedvessége is emelte az est fényét, sikerét.
Különösen a szívünkbe talált a néháy mondatos emlékezés az Aradi Vértanukra. Pár mondatos beszéde nyomán úgy érezhettük, hogy erősödött bennünk az összetartó erő magyarságuk iránt.Ezt külön köszönjük Önnek! Több ilyen estére, délutánra volna szükségünk, hogy erősödhessünk, ne a csüggedés, hanem őseink példáján okulva a kitartás és előrenézés vezesse a mai zűrös világban életünket...
Lehet, hogy szavaim kissé dagályosnak tünhetnek, de mi ott sokan éreztük azt, hogy együvé tartozunk, mélyek és erősek a gyökereink, van mibe kapaszkodnunk és talpon tudunk maradni... Köszönjük!
tisztelettel:Koltai Szilvia, Koltai Béla
  Tóth-Bencze Tamás 2012. augusztus 2., csütörtök 16:25 463.
Az Aradi vértanúk özvegyei cikkhez.

Kiss Ernő 1825 nyarán egy füredi bálon (a helyi hagyomány szerint a leányzó tiszteletére rendezett első füredi Anna-bálon) ismerkedett meg szentgyörgyi Horváth Krisztinával (1805. július 15-én született Baján), majd nem egészen egy év múlva, 1826. május 18-án kötöttek házasságot a Vas megyei Répceszentgyörgyön. (A Horváth család ugyanis idevaló volt.) Az ifjú feleség 1827. február 7-én Pesten elhunyt, miután megszülte első és egyetlen gyermeküket, Ernesztin(á)t, aki 7 esztendős korában halt meg.

Róza és Auguszta nevű leányai azonban nem a Krisztinával kötött házasságából, hanem házasságon kívül (valószínűsíthetően egy Turák Anna nevű hölggyel létesített) kapcsolatából születtek 1822-ben vagy 1823-ban, akiket később Ferenc József törvényesíttetett. Auguszta nevű leányának Dániel János Torontál vármegyei alispánnal kötött házasságából született Eleméren 1843-ban Dániel Ernő. Az unoka a millenniumot követően bárói rangot kapott az uralkodótól, egyébként szintén ő járta ki az uralkodónál Kiss Ernő leányainak utólagos törvényesíttetését is. Dániel Ernő Balatonfüreden hunyt el 1923-ban. A Dániel család 1905 körül vásárolt nyaralót Füreden. Kiss Ernőnek egy N. Turati nevű olasz arisztokrata asszonytól született egy fiú gyermeke is, aki (természetesen) az Ernesto = Ernő nevet kapta keresztségben.

Kiss Ernőnek ma is élnek leszármazottai, közülük egy az egyik, Kiss János, Philadelphiában, az USA-ban.

toth.bencze.tamas@furedkult.hu
  Komorny László 2012. június 27., szerda 19:33 462.
Elnézést kérek, hogy névtelenül írtam, de megszoktam itt a neten. És bizony igen ritka az olyan fórum, ahol mindenki teljes névével szerepel.
Mindössze annyit szerettem volna, hogy 23 éve csak ez megy, de lényegében semmi olyasmit nem sikerült teremteni KÖZPÉNZBŐL, ami a jövőben is pénzt hozna az országnak, az embereknek.
A csőd szélén állunk. Tele az ország hajléktalanokkal, ill. a legtöbb állami dolgozónak a fizetése is olyan gyatra, hogy örülnek már annak is, hogy a villanyszámlájukat be tudják fizetni.
De a Parlament díszkivilágítására, Palotaőrségre, és persze szobrokra minden mennyiségben futja.
Én úgy gondolom, hogy ezt pénzt azoknak kellett volna kifizetni, akiknek ez a szobor olyan nagyon fontos.
A fizetésükből, nyugdíjukból.
Ideológiák jönnek s mennek és velük persze a szobrok is...
  Bartos Mihály 2012. június 26., kedd 7:10 461.
Kedves "laca" Úr/Hölgy!

Általában a névtelen levelekkel nem szoktam foglalkozni, mert nem sokra tartom azokat, akik az ismeretlenség köntösébe bújva próbálnak meg - nem egyszer akár okkal, vagy csak minden alap nélkül - véleményt nyilvánítani, bírálatot megfogalmazni, másokat kritikával illetni. Amiért most mégis reagálok a bejegyzésére, azzal csupán segíteni szeretnék Önnek! 
A Klauzál Gábor Társaság honlapján - ha eddig nem tűnt volna fel - mindenki teljes névvel, azonosítható módon, tisztességes emberként, becsülettel vállalja véleményét, jegyzi írásait. Vélhetőleg eltévesztette a fórumot, ahová levelét szánta, így az ország gazdaságpolitikai kérdéseivel, az egyes rétegek, foglalkozási csoportok anyagi helyzetével, továbbá a helyi önkormányzat megítélésével kapcsolatos gondolatait javasolom a téma szerint illetékes helyeken fejtse ki!
Végezetül egy dologban azonban igazat kell adnom Önnek: valóban szégyen, ami itt folyik! Ugyanis egy ilyen nagy formátumú férfiúnak, mint amilyen Klauzál Gábor volt, már régen állnia kellett volna az országban egy egész alakos bronz szobrának! Ezért köszönöm, hogy Önnek sem kerülte el figyelmét az az örömteli tény, miszerint ezt a hiányosságot legalább itt helyben, Budatétényben közösségünk már pótolta...

Üdvözlettel:

Bartos Mihály m.p.
  laca 2012. június 25., hétfő 13:42 460.
Állítólag az Önkormányzatnak ez 5.000.000.-ba került. Szégyen és gyalázatnak tartom, hogy ilyen magyar viszonyok mellett ilyesmire mindig van pénz....
Kinek jó ez? Minek?????????? Nem lehetett volna esetleg ezt a pénzt néhány alulfizetett tanárnak szétosztani, vagy éppen néhány 62.000.-ért güriző hülyének????????
Komolyan mondom, az ember esze megáll már ettől sok értelmetlen pénzkidobástól!
Mellesleg nem egy szobor, amit '89 után állítottunk katasztrofális állapotban van, mert senki nem viseli gondját.
Szégyen, ami itt folyik...
  Andrásofszky Csilla 2012. június 3., vasárnap 19:28 459.
Tegnap délután a Szent Imre Otthonban - a Budatétényi Római Katolikus Egyházközség Kórusának közreműködésével és reneszánsz hangszeres zene megszólaltatásával - került sor a Budatétényi Polgári Kör ünnepségére, melynek keretében átadták az idei „Budatétényért Emlékérmeket”.
Eddigi Budatétényért kifejtett munkássága elismeréséül Társaságunk elnöke Dr. Dobos Károly is a díjazottak között volt. Gratulálunk!

  Dobos Károly 2012. május 9., szerda 22:57 458.
A szoborállítás dokumentálásaként Tóvári Magdolna támogatásával megjelent a 2. videofilmünk:
http://www.youtube.com/watch?v=5_XnKPEVZng

  Juhász Péter és Dorn Zsuzsanna 2012. április 29., vasárnap 8:04 457.
Köszönjük, és gratulálunk!

Az idei Klauzál napok Tétényben rendezvénysorozat igazi, méltó megkoronázása volt a Társaság eddigi tevékenységének. Pénteken 14 órakor kezdődött a szoboravató ünnepség. Ragyogó napsütés, mély kék ég, madárének közepette gyülekeztek a munkából sietők a Klauzálház elé, ahol már felsorakozott a fúvószenekar. Hófehér lepel borította a szobrot, és sorra gyülekeztek az alkalomhoz méltóan ünneplőbe öltözött helybéliek és vendégek. Garbóci László helytörténész számunkra jól ismert érces hangja konferálta fel az eseményeket, és mutatta be a felszólalókat Dr. Dobos Károly elnöktől Réthelyi Miklós miniszteren, Tarlós István főpolgármesteren át Karsai Ferenc kerületi alpolgármesterig. A beszédek közt megszólaló fúvószene, és a művészeti iskola táncegyüttesének műsora az időhöz hasonlóan ragyogó volt. A hatalmas, a szobrot a posztamenssel együtt magába ölelő leplet az ünnepséget megelőző "Klauzál Gábor emlékezete vetélkedő" nyertes diákjai ránthatták le a szoborról. A lepel Klauzál kinyújtott karjánál nyílt meg, majd méltóságteljes siklással, a szobor mellkasánál széttárulva és lassan leomolva tárta fel a szobor fejét, vállát, felsőtestét, az egész szobrot, majd végül a szobrot a magasba emelő posztamenst is. Nagyon szép volt, és a feltáruló látvány lenyűgöző. Az ugyancsak (a Társaság kezdeményezésére) Klauzál Gáborról elnevezett Klauzál Gábor Művelődési Központ sötét vörösesbartna klinkertégla fala előtt szépen mutatott a friss bronz színében pompázó, kora délutáni nap fényétől még plasztikusabb szobor, melynek alulról tekintve a kék égbolt adta meg a csodálatos keretet.

A leleplezett szobor életének első reggelén elmentünk megnézni, hogy mutat a délelőtti nap fényében. Nem várt kellemes érzéssel töltött el az, hogy a szobor színes ruhákban csoportosuló fiatalok tömegéből emelkedett ki, és továbbra is igen jól mutatott a környezetében.

Az idő a KNT második napján is kegyes volt. A Szent Mihály kápolnában az alkalomhoz illően történelmi nagyjaink emlékszobrairól hallhattunk tudományos igényű, összefoglaló előadást.

Klauzál Gábor emléktáblájának megkoszorúzását követően a Klauzál-villa pincéjében, Dobos Károly közvetlen hangú vetített képes beszámolójából ismerkedhettünk meg a szoborállítás folyamatának különleges, felemelő és nehéz pillanataival. Számunkra az eseménysorozatnak a záró csoportkép kattintásával ért vége. Nagyszerű 24 óra volt, köszönet érte!
  Dobos Károly 2012. április 22., vasárnap 19:01 456.
Ma felkerült az internetre a Tóvári Magdi által támogatott videomeghívó a szoboravatásra, egyben a szoborbeemelés dokumentálása is.
http://www.youtube.com/watch?v=dX7nm1jL15Y
  Abermann Péter 2012. április 21., szombat 6:27 455.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!


Április 20.-án délelőtt szállították ki Benedek György szobrászművész alkotását,Klauzál Gábor egész alakos szobrát a róla elnevezett művelődési központ elé.
Éppen kijöttem az uszodából,amikor ez történt.
Szoktam fényképezni,volt is gép az autómban,és időm is éppen volt.
Így hát a szobor helyre tételéről elég sok fényképet készítettem,kéretlen civilként.
Ezekből válogattam össze egy rövid sorozatot.Megpróbáltam dokumentálni az esemény egyes mozzanatait.

A képeket feltöltöttem az internetre,ahol az egyéb képeimet is közzé szoktam tenni.

A 10 képből álló sorozatot itt tekinthetik meg:

http://indafoto.hu/pabermann/image/15177365-b3901531

Tisztelettel

Abermann Péter
  Dobos Károly 2012. április 19., csütörtök 16:14 454.
Ma felállítottuk az ország első, egészalakos szobrát Klauzál Gáborról Budatétényben.
Ünnepélyes avatás 2012. április 27-én délután 2 órakor.
  Mezei Attila 2012. március 25., vasárnap 20:23 453.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!

A kárászi Faluszépítő Egyesület március 15-i ünnepeit minden éven más személyiség köré építi, idén Klauzál Gáborra esett a választás. Életrajzának keresése közben találtunk az Önök Társaságára - levelünkkel tudatni szeretnénk, hogy megemlékezésünkkel az ő tevékenysége, szerepvállalása előtt hajtottunk fejet.
Munkájukhoz jó egészséget kívánunk:

Mezei Attila
elnök
  Stumpfné Bekes Gitta 2012. február 19., vasárnap 16:00 452.
Nagy örömömre szolgált,hogy volt kollégámat,Bartos Mihályt javasolhattam a XXII.ker.Diszpolgára cimre. Szakmai munkájában és emberi magatartásában példamutató ember,aki nagy lelkesedéssel és odaadással vállalt magára olyan tevékenységet,ami a közösség számára maradandó értéket teremt.Szűkebb pátriája a XXII.ker.valamint Budapest helytörténeti értékeit kutatja fel és ismerteti a helyi lakóssággal,ezzel megmutatja múltunkat,amely a jővő elfogadásának és továbbfejlesztésének alapja.Bizom benne,hogy a kerületünk vezetése méltányolja és elismeri a közösségért végzett munkáját és az idei évben Misi fogja megkapni,ezt a hozzá méltó cimet! Igen,a hozzá méltó cimet és nem forditva.Ugyanis ezt Ő már rég kiérdemelte. Nagyon várom a pozitiv döntést úgy magánemberként mint a Klauzál Társaság tagjaként.
  Petz Nándor 2012. február 9., csütörtök 13:10 451.
Tisztelt Elnök Úr!

Bár nem vagyok tagja Klauzál Gábor Társaságnak, örülök, hogy javaslatukban Budafok-Tétény szellemi és kulturális életének meghatározó, nagy formátumú személyeit - Bartos Mihályt, a Lics-házaspárt és Sarnóczay Györgyöt - jelölték e kitüntető címekre. Bízom benne, hogy jelölésüket a XXII. kerületi Önkormányzat is támogatja fogja.

Üdvözlettel: Petz Nándor
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)