Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Simor László 2009. január 21., szerda 15:22 282.
2009. janár 17-én a KGT által megbízott elektorként résztvettem az NCA Középmagyarországi Régió választásán.
A szigorú mandátum vizsgálat után regisztráltak és megkaptam a számmal azonosított mandátum igazolást, amely a további részvétel (jelölés, hozzászólás) és a szavazás feltétele volt.
A résztvevő elektorok: 362 jogosult, 245 megjelent, a terembe 238-an jöttek be.
A levezető elnök Bécsy Etelka, aki egy jkv. vezető és egy adatrögzítő valamint a közjegyző társaságában elnökölt.
A szabályok ismertetése, a szavazatszedők, hitelesítők, stb. megválasztása után jelölésre került sor. Két perces ajánlás és egy perces bemutatkozás után "szimpátia szavazással" kerültek fel a listára.

A jelöltek:

Báthory Béla (egy 16. kerületi civil társaság alapítója, aki még a rendszerváltást jóval megelőzően hozta létre a polgári körét, és ez még ma is kiválóan működik)
Horváth Tibor (ma is benn ül az NCA csapatában és a sportügyek intézője)
Mezei Ottóné (a Nyugdíjas Szövetség felügyelő bizottságának vezetője)
dr. Dudás Jenő (nyugdíjas pestmegyei főállatorvos, nyugdíjas polgármester, a népi táncscsoportok szervezésével tüntette ki magát)
Mikes György (a Siketnémák Szövetségének elnöke, maga is süketnéma, akit összeférhetetlenség miatt golyóztak ki, tekintve, hogy önkormányzati képviselő, ami jogszabályba ütközik).
Ezt követően a jegyzőkönyv vezető a lapokat egyenként lepecsételte, amit a közjegyző ellenőrzött.
Utána a szavazólapokat átszállították a regisztációs asztalhoz, ahol azt újabb szigorú személyazonosításután lehetet megkapni.
A szavazás, a szavazatszámlálás és az eredményhirdetés az előírások kínosan szigorú betartásával zajlott le.
Eredmények:
Báthory Béla:32 szavazat
Horváth Tibor: 178 szavazat
Mezei Ottóné: 6 szavazat
dr. Dudás Jenő: 12 szavazat

A megválasztott sem a bemutatkozásakor, sem megválasztása után nem szólt arról, mit kíván tenni a civil szervezetek érdekében (a többi jelöltek sem szóltak erről amikor bemutatkoztak).
  Felker Z. Viktor 2009. január 19., hétfő 10:48 281.
Sziasztok!
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és megemlékeztetek Apuról. Sokat jelentett nekem. Olvastam az összefoglalót is az oldalatokon. Jó érzés, hogy így megörökítettétek az emlékét. Köszönöm mégegyszer.
Viktor
  Dobos Károly 2009. január 18., vasárnap 18:56 280.
A 2009. január 17-én tartott Közép-magyarországi regionális civil szervezetek elektori gyűlésén a civil szervezetek elektorai Horváth Tibort választották meg a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának tagjává. A szavazatok sorrendje szerint az alábbi személyek kerültek póttagi listára: Báthory Béla, Dudás Jenő és Mezei Ottóné. A Klauzál Gábor Társaság elektoraként Dr Simor László vett részt. Köszönjük az elektori munkáját.

  Dobos Károly 2009. január 17., szombat 12:59 279.
Ma elbúcsúztattuk Felker Győzőt, egyesületünk tiszteletbeli tagját. A méltó megemlékezést Pelikán Imre a Baross Gábor Telepi Polgári Kör elnöke szervezte.
  Dobos Károly 2009. január 10., szombat 13:04 278.
A napokban újabb anyagokkal gazdagodtunk. Sarnóczay György jóvoltából a Klauzál család egyes tagjainak a szomorúleveleivel és Lükőné Örsi Gabriella tagtársunk jóvoltából pedig Klauzál Imréről, Klauzál Gábor bátyjáról írott anyagokkal.
  Csízi Júlia 2009. január 8., csütörtök 11:19 277.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!
Nagy meglepetés volt számunkra a Társaság tagjainak felkészültsége, számunkra is öröm volt az együtt töltött délután. Bízom benne, hogy mielőbb megismételjük.
Csízi Júlia
idegenvezető
Kegyeleti Múzeum
  Stumpfné Bekes Margit 2009. január 2., péntek 13:05 276.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság! Nagy örömömre szolgált, hogy a sors kiszámíthatatlan jóvoltából részt vehettem a Fiumei temetőben megrendezett Heinszlmann Imre sírjának koszorúzásán. Mint kerületi lakos, nagy meglepetéssel szolgált számomra, hogy a Társaság milyen komoly, felelősségteljes munkát végez, múltunk feltárásában és megőrzésében. Nagyon szimpatikus, hogy figyelmet fordítanak a határon túli szervezetek támogatásának, segítésének. Nagy örömömre szolgálna, ha a jövőben is részt vehetnék a hasonló rendezvényeiken, illetve lehetőségeimhez mérten a Társaság munkájának támogatásában. Köszönöm a szép napot, az együtt eltöltött órákat! Stumpfné Gitta
  Dobos Károly 2008. december 29., hétfő 20:35 275.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a kassai Henszlmann Imre Történelmi Társaság elnökével, Halász Györggyel és tagjaival (László Tamással és Buday Ernővel) valamint Kassa Óváros alpolgármesterével Básti Ernővel közösen a Klauzál Gábor Társaság jelenlévő tagjai ( Lükőné Örsi Gabriella, Bartos Mihály, Hódi Szabolcs és Dobos Károly) 1-1 koszorúval tiszteleghettünk a 120 éve decemberben elhunyt Henszlmann Imre, hazánk első archeológusa és művészettörténésze sírjánál Budapesten a Fiumei úti Sírkertben. Halász György a sírnál tartott beszédében megemlékezett Henszlmann-nak a Batthyány-kormánynak Bécsben végzett tevékenységéről is. Jelen volt még Budapest Főpolgármesteri Hivatal részéről Kardos Levente nemzetközi referens, Bártfay Györgyné Kubinyi Éva, temetőigazgató helyettes ( aki kezdeményezésünkre előhozatta a temetői főkönyvet és az áthelyezési főkönyvet Henszlmannra vonatkozóan), Hargittai Emil a Kegyeleti Múzeum vezetője ( aki röviden a múzeumot is bemutatta) és Csízi Júlia idegenvezető, valamint Stumpfné Bekes Margit.

Számos híres ember sírját kerestük még fel, köztük a kassaiak szívét melengető Gerstner Béláét és a Klauzálosok szívét megdobogtató Korizmics Lászlóét is.

Köszönet a szép napért!

  Dobos Károly 2008. december 28., vasárnap 20:22 274.
A Klauzál Házzal történt megegyezés alapján 2009-ben non-profit társadalmi szervezetünk 2 hónap kivételével a szokásos hó végi utolsó csütörtök estéken 18.00-21.00 óra között tervezi igénybe venni a Klauzál Ház megfelelő oktató termét rendszeres egyesületi találkozó megtartása céljából.

Az alábbi időpontokat fogjuk igénybe venni 2009-ben:
január 29.
február 26.
március 26.
április 23.(kivételesen a 24-25-i Klauzál Napok Tétényben főrendezvényei miatt az utolsó előtti csütörtök este)
május 28.
június 25.
szeptember 24.
október 29.
november 26.
december 17 (az utolsó csütörtök este dec 31. lenne)

  Dobos Károly 2008. december 20., szombat 17:53 273.
Ezúton is gratulálok Örsi Gabi remek fényképeihez. Gabi fényképei díszítik a 2009-es kerületi naptárat.

A ma délutáni, Szabolcs Attila polgármester úr által összehívott ünnepi megemlékezésen a díszpolgárok és a kerületi civil szervezetek vezetői 1-1 naptárt kaptak.

Polgármester úr külön köszöntötte a 90 éves Pelikán Imrét, és a szintén születésnapos Szincsák Józsefet. Megemlékezett Felker Győző elhunytáról is. Megható volt, hogy polgármester úr magával hozta azt a lángot, amely a felvidéki, erdélyi és délvidéki magyarokkal való összetartozásunkat jelképezi, és a budavári polgármestertől kapva most ő őrzi.

2 polgárőr kapott jutalmat a kerülei tűzeseteknél való életmentő akciójuk kapcsán.

A szokásos fáklyás menet ezután indult útjára.

  Mészáros Péter 2008. december 20., szombat 12:36 272.
Igazi lokálpatrióta volt Győző, néhány éve jártunk nála barossi házában, annak képeit talán ide is fel lehetne tenni valahol, dokumentum és tárgyi gyűjteménye is komoly, reméljük nem megy veszendőbe - helytörténeti kiállítás, legalább Barosson -.

Az előadása, amit a minap a Wolf kriptánál hallhattunk az egykori temető képgyűjteményével, élményszerű volt, meg kellene örökíteni.

Néhány hete levélben köszöntem meg neki kórházi napjai alkalmával a segítséget, amit pl. a fennsiki munkákhoz is nyújtott fűrészével.

A helyi közösségért élt.
  Dobos Károly 2008. december 20., szombat 12:01 271.

Megrendülve értesültem a szomorú hírről: Örökre eltávozott közülünk Felker Győző.

Győző a Klauzál Gábor Társaság tiszteletbeli tagja volt, aki segített a Klauzál-kutatásokban. A Budatétényi Ősök Napja 2008 rendezvényén a budatétényi temető megszüntetésével kapcsolatos hanganyaga állt a rendezvény középpontjában. Akkor találkoztam vele utoljára, amikor egy vasárnap délelőtt a hanganyagot otthonában közösen meghallgatva azt átadta nekem.

Nyugodjék Békében!
Őrizzük meg az emlékét és az örökségét!
  Dobos Károly 2008. november 27., csütörtök 21:32 270.
A napokban beszéltem B. Varga Sándorral, aki Nagysándor József aradi vértanú családi rokona és örökségének ápolója. Tőle tudom, hogy Pécsen nemrégiben meghalt az a hölgy, akinél Schmidt Emma, a későbbi Klauzál Gáborné részére a bitófa alól visszaküldött jegygyűrű fellelhető volt.
  Kirtsch Annamária/Ency/ 2008. november 27., csütörtök 19:47 269.
Kedves Szabolcs, köszönöm a jókívánságokat és képeket melyek nagyon hangulatosak, Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy a továbbiakban is számíthattok ránk, hogy ottlétünkkel hozzájáruljunk rendezvényeitek és programjaitok sikeréhez. Főleg szeretnénk ezzel is kifejezni, hogy munkátokat nagyon nagyra értékeljük és tiszteljük. A nemes cél melyben olyan elhivatottak vagytok arra sarkall minket, hogy ha segíteni nem is tudunk, részvételükkel kifejezzük mindezt. Sok szeretettel kívánunk minden szépet s jót a továbbiakban, az ünnepek közeledtével pedig: áldott, kegyelemben gazdag Karácsonyt, valamint örömteli, vidám újesztendőt! Az egész társaságot üdvözöljük, baráti öleléssel: Kirtsch Annamária és testvére Szabóné Kircsfalusy Katalin
  Dinyés László képz.műv. 2008. november 25., kedd 11:29 268.
Baráti társaságban és kedves hangulatban tölthettünk el feleségemmel 2 óra hosszát a Klauzál- hordó avatási ünnepségén a Záborszky-pincében, a Klauzál Gábor Társaság meghívására. Ott is azt éreztük, amit a Társaság többi rendezvényén, akár előadóként, akár hallgatóként: nagyon nagy szükség van napjaink zavart világában erre az igazi hagyományőrző szervezetre. Sok ilyen tiszta szellemiségű, hagyományainkat ápoló egyesület kellene s akkor reményteljesebben nézhetnénk az egyre nehezebbnek tűnő holnapjaink elé. Köszönjük az ünnepség rendezőinek e szívet-lelket melengető rendezvényt.
  Máté Gyula 2008. november 24., hétfő 18:38 267.
A Reneszánsz Hölgyek Társaságának egyetlen férfi tagjaként volt szerencsém jelen lenni a Klauzál Társaság ünnepségén.
Fantasztikus volt látni, hogy felgyorsult világunk elcsúszott értékrendjében találhatók olyan közösségek, akiknél még számít a hazafiság, a kultúra ápolása, a jó értelemben vett lokálpatriotizmus.
Mindezek mellé még társult az a gasztronómiai kánaán, amit a felvonultatott pezsgők, borok, és a Reneszánsz Hölgyek által készített étkek harmonikusan összeállított elegye alkotott.
Gratulálok a szervezőknek, és kívánok még sok hasonlóan színvonalas rendezvényt, sok sikert!
  Helyey László 2008. november 24., hétfő 17:01 266.
Az est követendő példája volt - s remélem, sokan így gondolják - a civil kurázsinak, a kultúrának (nem mellékesen a bor-, ill. pezsgőkultúrának), a nem kirekesztő magyar patriotizmusnak, hazafiságnak.
Tisztelettel és köszönettel tartozom a Klauzál Társaságnak, hogy részt vehettem e hagyományteremtő esten, és büszkeséggel tölt el, hogy Dédapám révén magam is részese vagyok e nemes küldetésnek, amit a Társaság képvisel.
Jövőre Önökkel-Veletek ugyanitt.
Boldog Karácsonyt: Helyey László
  Ácsné Varga Mónika 2008. november 24., hétfő 14:31 265.
Gratulálok az emlékest szervezőinek és a közreműködőknek, nagyon kellemes és élménydús esten vehettem részt.
Az "Árpádházi Szent Erzsébet rózsát" ápoljuk, őrizzük könyvtárunk belső kertjében.
További jó munkát kívánok a Társaságnak és a Reneszánsz hölgyek körének.
  Priska J. Tamás 2008. november 23., vasárnap 18:09 264.
T. Klauzál Gábor Társaság ! Magam és a Politikai Foglyok Szövetsége nevében őszinte örömmel vettük a meghívásukat, Klauzál Gábor születésének 204. évi megemlékezésére! Mi kései követői dicső eleinknek, hálás és óvó szeretettel figyeljük áldásos tevékenységüket! Az Önök társasága reményeink szerint képviseli Klauzál álhatatosságát,hazaszeretetét. Ne jótanácsnak ,de kötelességüknek fogadják el, hogy Klauzál Gábor élet-útját követve tudatosan terelgessék tévelygő, önazonosságukat elveszítő, elrontott jelenünk nemzedékét. Külön köszönöm,hogy nem csak egy kellemes estét,de hasznos információkat és segítőkész, jó embereket, sok-sok hazájukért aggódókat is megismerhettünk! Rendezvényeiken a továbbiakban is szeretnénk megjelenni ! Priska J.Tamás
  Ambrus Károly és Hámori Edit 2008. november 23., vasárnap 14:17 263.
Szép és hangulatos környezetben jó társaság, élménydús, ünnepi alkalom az emlékezésre. A zenészek színt vittek a rendezvénybe, külön köszönet nekik és a Szent Erzsébet rózsatövek felajánlójának, valamint természetesen a szervezőknek és közreműködőknek.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)