Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
  Hódi Szabolcs 2019. június 18., kedd 11:29 570.

Tegnapi szomorú hír: 2019. június 17-én, 66 éves korában elhunyt: Labádi Lajos főlevéltáros, a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltárának ny. igazgatója, szülővárosának jeles helytörténésze. Labádi Lajos személyében, a Klauzál Gábor Társaság: megismerkedésünk (2006 nyári első találkozásunk) óta kutatásainkat mindig önzetlenül és örömmel segítő támogatóját, beszélgetéseinkben, levélváltásinkban atyai jó barátját veszítette el. Honlapunk őrzi több írását: Szentes a reformkorban (2006), 140 éve hunyt el Klauzál Gábor (2006), Gróf Széchenyi István emlékezete (2010), Klauzál Gábor emlékezete (2016), s személy szerint őrzöm majd negyvennyi levélváltásunkat, köztük: Klauzál Gábor szentesi kötődéseiről, Klauzál Jánosnak a Szentesi Levéltárban őrzött 1793-as latin nyelvű armális nemességszerző okmányáról, Klauzál Gábor 1866-os halálának szentesi gyászbeszédeiről, Hutiray (Lukácsy) Lajos 1848/49-es honvéd őrnagyról, s legutóbb éppen szeretett Csongrád megyéje névváltoztatásáról...

Kedves Lajos, nem felejtünk, őrizzük emlékedet!
Őszinte részvétünk a családnak, osztozunk mély fájdalmukban...
  Gálné Országh Mária 2019. május 24., péntek 8:46 569.

Egy indokolt megközelítés

Kinek nem fordult még meg a fejében, hogy sorsfordító politikusaink döntéseinél is meghatározó az a bizonyos oldalborda?
Különleges téma, üdítő meglepetés érte a hallgatóságot, amikor egy szombati délelőttön a Klauzál Gábor Társaság tagja, Dr. Szász Erzsébet történelemtanár előadássá komponálta az első magyar felelős kormány minisztereinek legmeghatározóbb döntéseit. Már ami a "nő-ügyeket" illeti. Örök hűséget esküdni, vagy anélkül megélni a biztonság érzetét. A lényeg egy: a Hazát erős államférfiként szolgálni, ám a gyengébb nem segítő támogatásával.

A helyszín és az időpont választása sem volt véletlen. Az érdeklődő közönség a Budatétényi Szent Mihály kápolnában gyűlt össze, barokk örökségünk egyik gyöngyszemében, mégpedig napra pontosan egy házasságkötés 166. évfordulóján. Az akkor 48 éves reformkori - így kétszeresen '48-as! - miniszterünk, Klauzál Gábor és Schmidt Emma - az aradi vértanú, Nagysándor József jegyese - 1853. április 27-én esküdött örök hűséget egymásnak.
A korábbi nevén kistétényi kápolna a tehetséges fiatalember mecénási tevékenységét is dicséri. A Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterének nevét pedig közeli utcácska őrzi, ahol a maga termelte borok kortyolgatása közben a politikus szőlősgazda nem mással, mint Deák Ferenccel töltött értékes órákat.

A haza bölcse címet kiérdemlő igazságügy-miniszterünk ugyan nem megházasodással köteleződött el, de gondoskodó természete által többszörös keresztapaságot vállalva nyilvánította ki a gyengébb nem, mint olyan, tisztes távolságának és közelségének szükségességét. Számára ez jelentette a biztonságot. Méltatói szerint életútja és habitusa révén vívódott bár, mégis: a haza nagy kérdéseinek megválaszolását végül önállóan vállalta.

Tanulságos és figyelemfelkeltő bemutatót hallhattunk a Batthyány-kormány többi tagjának feleségeit illető meghatározó szerepről is.
Egyfelől szerencsés reformpolitikusok hosszú, aktív pályafutására, másfelől érdekesen alakuló életutakra, napjainkig kiható összefüggésekre, olykor pedig a történelem kíméletlen sodrásában megkeményedett özvegyek hűségére, és nagy magyarjaink emlékének tisztes ápolóira csodálkozhattunk rá újra és újra.

Előadónk vetítéssel kísért, finom ívű gondolatvezetéssel hangolt rá bennünket a sorsunkat jó másfél évszázaddal ezelőtt meghatározó minisztereink döntéseinek értékelésére. Döntések, amelyek nem elismerten közügyek, ám tagadhatatlanul meghatározóak. Ily módon Budatétény egyik ikonikus alakjának révén szemléletünk formálását segítő, frissítő elmélkedéssé kikristályosodó előadás részesei lehettünk. Olyan megközelítésű témában, amelyik a nő és a férfi közös felelősségét újratanítja: biztatni, bátorítani, de ha kell, menedéket nyújtani egymásnak. Mi más vinné előre hazánk, népünk, nemzetünk sorsát a jövőben is!

Köszönöm az élményt.
  ambruskarcsi 2019. május 17., péntek 0:42 568.
A Megyeri-híd látogatok második csoportja május 16-án 10 órától örülhetett a magas szintű szakmai vezetéssel megvalósult lehetőségnek.
A híd nyújtott "A" betű formát idéző pilonjai közül a pesti oldaliban elhelyezett ferde lifttel jutottunk fel az összekötő tartóig, majd onnan egy függőleges lifttel az üvegablakokkal védett 21-es szintre. Innét jól belátni az egész hidat, de még a környező tájat is.
Az acélrácsos lépcsőn lefelé megbizonyosodtunk arról, hogy elég magasan voltunk, miután kisétáltunk a pesti oldali meder pillér alapjára. Itt megismerkedtünk a hajózás biztonságát szolgáló berendezésekkel és továbbmentünk a parti hídszakasz szekrénytartóinak belső megtekintésére.
A híd méretei lenyűgöztek bennünket, a hídmester pedig minden kérdésünkre választ adott.
A csapat nagyon fegyelmezett volt, amit csoport-felelősként külön köszönök minden résztvevőnek.
  Kincses Katalin 2019. május 11., szombat 20:51 567.
2019. május 11-én délelőtt különleges helyen járt Hódi Szabolcsnak köszönhetően. 20 fős csapatunk A Megyeri hidat látogattuk meg belülről. Lifteztünk a pilonban, másztunk létrán le és fel. lépcsőztünk egy keveset, apró nyílásokon másztunk ki és be, utaztunk karbantartókosárban (ezt a szerkezetet nem így hívják szaknyelven :)). Megismerkedtünk a híd tervezésével, építésével, sőt szakszerű hídászképzést is kaptunk. Köszönjük a lehetőséget két lelkes kalauzunknak!
  Kecskeméti Tibor 2019. április 18., csütörtök 12:42 566.
Kedves Klauzálosok!

2019. április 5-én Hódi Szabolcs titkárunk szervező munkájának köszönhetően, közel húsz fős KGT-s csapatunkkal látogatást tehettünk a Szent István Bazilikában. Kitűnő kalauzunk - a budatétényi egyházközségből! - Szivák Tamás bazilikai káplán volt, aki a főtemplom - altemplom - kincstár útvonalon át elkisért a kupola körkilátó feljárójáig. Emlékezetes szakvezetett sétánk képeit felidézhetitek az OneDrive:
https://1drv.ms/f/s!Ahe3pHKx6r-KhNVe9LkU67RYuiOC1w
és/vagy a Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1TehAZyVRo0ZM1jjULY4H4kVSIfN64wyO?usp=sharing
alkalmazások galériáit nézegetve.

Éljen Klauzál!
Baráti üdvözlettel,
Kecskeméti Tibor
  Andrásofszky Csilla 2019. március 15., péntek 0:48 565.
Ma este - immár ötödik alkalommal- fáklyás emlékmenetet szerveztünk Klauzál Gábor és az 1848. március 15-ei forradalom emlékére. A Klauzál-villától vonultunk fáklyákkal és zászlókkal, Kossuth nótákat énekelve, Ambrus Karcsi tárogatójával kísérve a Klauzál-szoborig, ahol ünnepi megemlékezésünk zajlott. Hódi Szabolcs köszöntője és Kincses Katalin emlékező beszéde után rövid éneklés és tárogatójáték következett, majd a koszorúk elhelyezésével zárult ünnepségünk. Tisztelet a márciusi ifjaknak, a forradalom és a szabadságharc hőseinek! Éljen Klauzál! Köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek!
  Kecskeméti Tibor 2019. január 31., csütörtök 22:34 564.
Kedves Klauzálosok!

2019. január 29-én, kedden Tóth Avanti Péter tagtársunk szervezésében meglátogattuk a Mátyás-templomban Mátyás király és az egyház - 1458-2018 című kiállítást.
Kiállítás érdekessége az eredeti Corvina 15. századi (Budavári Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjteménye) hasonmás kiadása, a MÁTYÁS-GRADUALE mely a Pytheas Könyvmanufaktúra - Kelemen Eörs és Felesége - munkájaként 2018-ban jelent meg.
Mátyás-templombeli látogatásunk során készült képek itt nézhetők https://1drv.ms/f/s!Ahe3pHKx6r-KhNFP8M7-BoPsW4l85A meg.

Éljen Klauzál!
Baráti üdvözlettel,
Kecskeméti Tibor
  Hódi Szabolcs 2018. december 5., szerda 12:38 563.
Tisztelt Fodor Áron!

Köszönjük örömteli megkeresését.

Az aradi vértanúk legnagyobb hazai kutatója, az 5 éve elhunyt Katona Tamás történész, 2004-ben volt elsőként meghívott vendégünk, az idén már 15. alkalommal megrendezett történelmi szalonest sorozatunkban. Emlékezetes előadásában a tizenhármak utolsó napjait elevenítette fel.
"Az aradi vértanúk" c. könyvében, a kötél általi halára ítéltek közül elsőként kivégzett Pöltenberg Ernő tábornok két, feleségének címzett levelét közli: 1849. augusztus 28-i és október 5-i keltezéssel, míg a golyó által kivégzett Schweidel József tábornok feleségéhez írt aug.25-szept.2. illetve szept.22-okt.5-e között vezetett fogsága naplója teljes terjedelmében olvasható, mindkettő magyar nyelven.

Az eredeti kéziratokkal kapcsolatban továbbítottam megkeresését, a nálunknál sokkal illetékesebb: aradi vértanúk özvegyeivel kapcsolatos kutatásokat végző Hernády Zsolt történész barátunk felé, kinek e témában nagyszerű előadását szintén volt szerencsénk meghallgatni, a 2011. évi Klauzál Napok Tétényben rendezvényünkön, s talált ránk gondolom a honlapunkon is olvasható tanulmánya kapcsán: http://klauzal.hu/cikk/536.html.

Sok sikert kívánva kutatásaihoz, örömmel vennénk, ha eredményeiről értesítést kaphatnánk, esetleg az elkészült tanulmányát elolvashatnánk (persze magyarul...)

Tisztelettel:
Hódi Szabolcs
a Klauzál Gábor Társaság titkára
  Fodor Áron 2018. december 4., kedd 13:17 562.
Tisztelt Klauzál Társaság!

Fodor Áron vagyok, a krakkói Jagelló Egyetem elsőéves doktorandusz hallgatója. Alapképzésen a Debreceni Egyetemen tanultam olasz és francia szakon, a mesterképzésen pedig ugyanott egy magyar–olasz–angol fordító–tolmács szakot végeztem el. Ezenkívül alapszinten beszélek németül és spanyolul is.

Jelenleg éppen a magyar Népek Tavaszának lengyel áldozatairól írok egy cikket lengyelül. Nem csak a közvetlen, hanem a közvetett áldozatokról is írok. Erről a témáról múlt hét csütörtökön, november 29-én tartottam előadást egy, a Varsói Egyetem által szervezett lengyel–magyar konferencián, most pedig a konferencia után megjelenni készülő kötetbe írom a cikket.

Érdeklődöm, rendelkezésemre tudnák-e bocsátani Pöltenberg Ernőnek felesége, Paulina Kakowska részére, valamint Schweidel Józsefnek Domicella Bilińska részére írt leveleinek eredeti változatait? Amennyiben nem, tudnának-e valamilyen tanácsot adni arra nézve, hol lehetne megtalálni azokat? A lengyel nyelvű cikkhez ugyanis jobban szeretném az eredeti nyelven írt leveleket is megtekinteni.

Válaszukat várva,

Tisztelettel,

Fodor Áron

U.i.: A cikk elküldésének határideje december 9., így hálás volnék, amennyiben ezen a héten segítségemre tudnának lenni.
  Strausz György 2018. november 20., kedd 8:24 561.
Köszönjük újfent a meghívást és a vendéglátást.Élvezetes estét töltöttünk Önökkel.
Örülünk hogy sok kedves és barátságos embert ismerhettünk meg társaságukban.
  Czifráné Zámbó Mária 2018. november 19., hétfő 15:21 559.
Köszönöm még egyszer a meghívást! Nagyon jól szervezett volt az egész rendezvény! személy szerint nagyon jól éreztem magam! További sikereket kívánok a Társaságnak! Üdvözlettel Czifra Marika
  Pálmány Béla 2018. november 19., hétfő 14:21 558.
Kedves barátaim!
A 2018. november 18-i összejövetelen örömmel vettem részt amit a szivélyes és intelligens társaság jó hangulata csak fokozott.
Öröm látni és beszélgetni a régi, hűséges tagtársakkal.
Nagyon finom volt a Skizo pincészet valamennyi borfajtája.
Itt gratulálnék a finom sütemények készítőjének is, aki bizonyára egy tagtárs hölgy lehetett. Várom a következő programot.
Addig is jó egészséget és sikeres új esztendőt kívánok

Pálmány Béla
Albertfalva
  Kecskeméti Tibor 2018. november 19., hétfő 12:06 557.
Kedves Klauzálosok!

Tegnap este, 2018. november 18-án 18 órai kezdettel a Záborszky Kúria - Budafok Borvárosában (1222 Budapest, Nagytétényi út 24-26.) 11. alkalommal tartotta meg a Klauzál Gábor Társaság névadója születésének 214. évfordulóján megemlékezését.
Glattfelder Tamás elnöki köszöntője után néhány gondolatban felelevenítette a Batthyány-kormány egykori miniszterének kistétényi birtokos és gazdálkodó éveit.

Pódiumbeszélgetés színhelyére érkezésünk után társaságunk elnöke és Hódi Szabolcs titkár "Emlékokmány"-t adott át a Piarista Gimnáziumban 2018. november 7-én felavatott névadónk emléktáblájának felállításához nyújtott nagylelkű adományok támogatóinak.
Borkostolóval egybekötött pódiumbeszélgetésen Lükő Szabolcs és Lükőné Örsi Gabriella moderálásával bemutatkozott az est borászvendége Sike Balázs, a badacsonyi Skizo Borháztól.
SKIZO Hegyeink sorozatból való kiváló borai - a Kéknyelű, a Chardonnay, az Olaszrizling és a SKIZO Vörös - kóstolása közben érdekes dolgokat tudhattunk meg a bemutatott bor alapjául szolgáló szőlő történetéről a borkészítés apróbb titkairól.
Bemutatkozó végén örömteli tapssal köszönte meg a hálás közönség a kitűnő előadást és a kiváló borokat.
Jókedvünket Ambrus Károly tagtársunk tárogató hangszeres játékával és az egybegyűltek megénekeltetésével fokozta.
Meghívott vendégeink és érdeklődő tagtársaink részére Géczi Gábor tagtársunk érdekes történetekkel fűszerezett pincelátogatást vezetett.

Megemlékezésen készült képek az alábbi OneDrive megosztáson nézhetők meg, illetve tölthetők le: https://1drv.ms/f/s!Ahe3pHKx6r-KhM5ARU8K0-96jmV6YA

Éljen Klauzál!
Baráti üdvözlettel,
Kecskeméti Tibor

  Kecskeméti Tibor 2018. november 17., szombat 23:41 556.
Kedves Klauzálosok!

A Szegedi Közéleti Kávéház 2018. november 15-én 17 órai kezdettel tartotta meg a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Dísztermében a III. Klauzál Emlékestjét.
Dr. Nagy Péter köszöntője után rövid életrajzi ismertetőt adott Szeged város egykori országgyűlési képviselőjéről, a Batthyány-kormány miniszteréről születésének 214. évfordulójára emlékezve.
Klauzál Emlékesti megemlékezést társaságunk szegedi tiszteletbeli tagja, Dr. Bogoly József Ágoston C.sc. irodalomtörténész és kultúrakutató "Őrségváltás Deák Ferenc és Klauzál Gábor között" címmel megtartotta meg.
Előadás után az emlékest résztvevői átvonultak a Kis Virág Cukrászdába, ahol Klauzál Gábor emléktáblája előtt virágcsokor elhelyezésével és főhajtással tisztelegtek.

Emlékesten készült képek az alábbi OneDrive megosztáson nézhetők meg, illetve tölthetők le:
https://1drv.ms/f/s!Ahe3pHKx6r-KhM1328WWW7gktPlPQw

Éljen Klauzál!
Baráti üdvözlettel,
Kecskeméti Tibor
  Kecskeméti Tibor 2018. november 8., csütörtök 16:52 555.
Kedves Klauzálosok!

Tegnap elérkezett a várva-várt nagy nap!
Budapesti Piarista Gimnáziumban (1052 Bp., Piarista utca 1.) felavatásra került Klauzál Gábor 1813-1818 közötti eminens diákéveinek emléket állító domborműves emléktáblánk.
Glattfelder Tamás elnöki köszöntője után Bartos Mihály alapító tagunk tartott emlékbeszédet az egykori piarista diákból lett miniszterről.
Gimnázium igazgatója, Horváth Bálint üdvözlő beszédét követően - egy üveg piarista bor ajándékozása mellett - ünnepélyesen befogadta az emléktáblánkat.
Az ünnepi ceremónia fénypontjaként elnökünk és az igazgató úr közösen leleplezte, majd megkoszorúzta a legújabb (harmadik) Klauzál emléktáblát.

Ünnepség végén az emléklapok átadását közös fényképfelvételek készítése követte, majd az igazgató úr a gyönyörűen felújított gimnázium épületének látogatására invitált bennünket.
Ünnepségen készült képek az alábbi OneDrive megosztáson nézhetők meg, illetve tölthetők le:

https://1drv.ms/f/s!Ahe3pHKx6r-KhM0sfgAB0MngeNiKMQ

Éljen Klauzál!
Baráti üdvözlettel,
Kecskeméti Tibor
  Kecskeméti Tibor 2018. október 30., kedd 10:49 554.
Kedves Klauzálosok!

2018. október 27-én, szombaton a május 27-éről elmaradt "Pest-Budai Régi-Országházak túra 3." programunkat 18 fő lelkes résztvevővel - Egyetemi templom-, Központi Papnevelő Intézet Pálos könyvtárának megtekintésével - sikeresen bepótoltuk!

Lelkes csoportunk kisérője dr. Diós István atya, a Pálos könyvtár vezetője volt. Kitűnő előadásában bemutatta az 1715-1780 között épült pálos templom- és kolostor épület-együttesét, felidézte az 1849. június 2-i "egynapos országgyűlés" előkészületinek történetét és ehhez kapcsolódó, templombelsővel kapcsolatos anekdotákat. Megtekinthettük - a látogatók elől egyébként elzárt - híres Pálos Könyvtár bútorzatát. A könyvtár polcain lévő 8 ezer kötetes, az Egyetemi Könyvtárba begyűjtött kolostorkönyvtárak 16-18. századi védett, muzeális gyűjteményét.

Itt készült képek ezen elérhetőségen https://1drv.ms/f/s!Ahe3pHKx6r-KhMwSDW_Qhl2zp-iKCw tekinthetők meg.

Pest-Budai Régi-Országházi túránk végeztével nem hagyhattuk ki a szomszédos Petőfi Irodalmi Múzeumban még megtekinthető bicentenáriumi Arany János emlékkiállítást, a Károlyi-palota Batthyány emlékhelyeit. Itt is kitűnő kísérőnk volt dr. Kalla Zsuzsa gyűjteményi igazgató személyében.
Kiállításon készült képek a https://1drv.ms/f/s!Ahe3pHKx6r-KhMxzwA57d5qcjLXngA elérhetőségen tekinthetők meg.

Köszönjük Szabolcs lelkes szervező munkájaként megvalósult befejező túránkat, a maradandó élményekkel teli szombat délelőttöt!
Jó képnézegetést kívánva, Éljen Klauzál!

Baráti üdvözlettel,
Kecskeméti Tibor
  Kincses Kata 2018. augusztus 4., szombat 22:15 553.

Ma megemlékeztünk Klauzál Gádor és Dugonics András munkásságáról Kalocsán és Szegeden. Köszönet Marló Lacinak és Adrásofszky Csillának a programok megszervezéséért. Hódi Szabolcs , Dr. Bogoly József Ágoston és Bartos Mihály magas színvonalú előadásokkal gazdagították tudásunkat. Köszönjük a felkészülést!


Köszönöm élményt!
  L. Örsi Gabriella 2018. június 13., szerda 13:30 552.
Kedves Tagtársak és Ismerősök!

2018. május 28-án elhunyt Márk Gergelyné Benedek Ilona. Ica néni tiszteletbeli tagunknak, Márk Gergelynek nemcsak felesége, de kutatótársa, rózsanemesítő munkatársa is volt. Sok rózsafajtájuknak ő volt a névadója.
Hamvasztás utáni temetése június 19-én 1/2 12-kor lesz az Alsó-Vízivárosi Szent Anna templomban, egy szál virágnál többet az urnatemetőbe nem lehet vinni. A gyászmise ugyanitt 18 órakor lesz.
Ica néni kedves emlékét rózsáikban és szívünkben őrizzük.
  dr. Nagy Ferenc 2018. május 29., kedd 10:57 551.

A 2018. évi Klauzál napok egy szögedi "szemével".

A 2018. évi Klauzál napok Tétényben c. program 2018. 04. 20 - 21-én bonyolódott négy helyszínen.

A két nap különböző rendezvényei közül én, csak a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében tartott két elődadáson vettem részt 2018.04.21-én 15-17 óra között. Szegedről én voltam egyedül a Kastélymúzeumban tartott két nagyon érdekes, valamint értékes előadáson.

Ezt megelőzően 2017.11.16-án vettem részt Szegeden az Démász Székház dísztermében, a Reformkori országgyűlésekről tartott jogtörténeti előadáson. Az SZTE Jogi Kar tanszékvezető professzor asszonya, Homoki-Nagy Mária jogtörténész érdekfeszítő előadása után megkoszorúztuk az un. Kisvirág cukrászdában elhelyezett Klauzál Gábor emléktáblát.

Az említett Kastélymúzeumban ((amelyet jelenleg felújítanak, de a Klauzál Napok keretében tartott előadásokra kinyitották a dísztermet)) 2018. április 21-én. A két előadást egy történész házaspár két tagja tartotta.

Elsőnek "A magyar nyelv ügye az 1843/44-es országgyűlésen" címmel tartott előadást dr. Völgyesi Orsolya történész. A címben szereplő országgyűlést megelőző reformkori országgyűlésekre is kitért az előadó, amelyek szerves előzményei voltak a címben szereplő országgyűlésnek. A latin és a német nyelv mellett a magyar nyelv hivatalos használata hosszú időszak kitartó törekvéseinek, harcának lett az eredménye. A magyar nyelv használatáért vívott harcokban voltak vereségek is, de a kitartó küzdelem meghozta a sikert is, amely alapvetően a reformkori politikusoknak volt az érdeme, az akkori írók, nyelvészek mellett. Nekem, de a vélelmem szerint a hallgatóságnak is ez a téma kevésbé volt ismerős.

A második előadást dr. Szilágyi Márton irodalomtörténész tartotta "A magyar nyelv ügye az 1840-es években - irodalmi és irodalmon túli szempontból" címmel. Ezen előadás témája - pontosabban fogalmazva -, az előadó által megemlített írók, költők, újságszerkesztők nevei széles körben ismertek voltak - feltételezésem szerint - a hallgatóság körében. Persze azért ebben az előadásban is hangzottak el olyan információk, melyek kevésbé, avagy egyáltalán nem voltak ismertek az előadás résztvevőinek. Az akkori irodalmi-társadalmi életről említett néhány kuriózum, nemcsak az ismeretlenség erejével hatott, hanem segített megérteni azt, hogy ez és ez az esemény miért úgy történt, ahogyan történt.

Emlékezetem szerint egy rövid kérdés-kiegészítés és kettő hosszabb hozzászólás hangzott el a hallgatóság soraiból a két előadás után. Megjegyzem, hogy a két hosszabban hozzászóló (Bartos Mihály "Klauzál-kutató" és dr. Pálmány Béla történész) szinte minden évben tesz kiegészítést az előadásokhoz, mert az átlagembernél sokkal, de sokkal több az ismerete Klauzál Gábor életéről, munkásságáról, Klauzál leszármazottairól.

Úgy alakult, hogy a két előadás után ((amikor kezdett a hallgatóság indulni már hazafelé)), az előadó házaspár férfi tagjával tudtam pár szót váltani. Elmondtam neki, hogy 2017. novemberében Szegeden hallgattam/hallgattunk meg egy jogtörténeti előadást Homoki-Nagy Mária jogtörténésztől a reformkori országgyűlésekről, s nekem hallatlanul érdekes volt, hogy most a reformkori országgyűlések más aspektusát ismertem meg a felesége előadásában. Kérdeztem még Szilágyi urat, hogy az előadását, illetve azokat az ismereteit, ((amelyekre itt. csak hivatkozott, de idő hiányában nem említett meg nekünk)), mikor fogja kiadni könyv formájában. Én megvenném mondtam neki, de feltételezem, hogy más is vásárolna ebből a leendő könyvéből. Azt válaszolta, hogy szerinte is érdemes volna megjelentetni, de most nagyon elfoglalt más folyamatban lévő témákkal, s így nem tud egy várható időpontot mondani.

A két előadást Hódi Szabolcs nyitotta meg, s zárta be. A megnyitás után a Kastélymúzeum igazgatója szólt pár mondatot a magyar nyelv témáról, a fiatalok és az idősek által használt és esetenként egymást nem értő szófordulatokról, szavakról.

Köszönöm a Klauzál Gábor Társaság meghívását, a színvonalas, érdekes programot.

Szeged, 2018. május 29.
dr. Nagy Ferenc nyugdíjas közgazdász

  P. Ács Magdolna 2018. április 22., vasárnap 18:29 550.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!
Nagy örömmel vettünk részt a 2018. évi "Klauzál Napok Tétényben" c. sorozat április 21-i programján a Kastélymúzeum emeleti Dísztermében, Dr. Völgyesi Orsolya történész és Dr. Szilágyi Márton irodalomtörténész előadásán.
Az előadáson rendkívül érdekes, soha nem hallott részleteket tudhattunk meg mindkét előadótól Klauzál Gábor szerepéről, a magyar nyelv ügyében tett erőfeszítéseiről illetve a reformkor Irodalmi Köreiről, a családi kötelékek meghatározó szerepéről. Az előadás sikeréhez hozzájárultak még a közönség soraiból hozzászólók témához kapcsolódó különleges kiegészítései. Köszönet a szervezőknek a nagyszerű délutánért!
2018. április 22. P. Ács Magdolna és Paulik János
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (46)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (38)
Wolf-kripta (13)