Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Dudás Zoltánné 2009. július 10., péntek 9:00 328.
A hagyományok ápolásának szép példája volt az a bensőséges megemlékezés, amely 2009. június 27-én volt a szegedi Belvárosi Temetőben. Klauzál Gábor sírját koszorúzta meg a Klauzál Gábor Társaság, a szegedi Közéleti Kávéház vezetője, "Klauzálos Öregdiákok" és a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (1950-ig Klauzál Gábor Gimnázium) képviselője. Köszönjük a lehetőséget. Dudás Zoltánné igazgatóhelyettes (RMG)
  dr.Szűcs Lajos 2009. július 9., csütörtök 17:26 327.
Az öt éve létező Klauzál Társaságról csak most,a Klauzál emlékhelyen szereztünk többed magunkkal tudomást.Ez egyrészt kellemes meglepetést, másrészt csalódottságot is okozott. Amennyiben a helyi sajtóban nem olvastuk volna az emlékhelyen való koszorúzásról, - a Közéleti Kávéház rendezvényeként -úgy a Társaságról ma sem tudnánk. Ebben közrejátszhat egyrészt a korábbi Klauzál-Radnóti baráti kör - a Társasággal kapcsolatot tartó Rimóczi halála miatti -működőképtelenné válása, aki a baráti kör tagjait írásban értesített minden hasonló eseményről.Közrejátszhatott másrészt a nem megfelelő kapcsolat teremtése a szegedi" vonallal".Erre elsősorban az Alma Mater mindenkori igazgatója, vezetősége és nem annyira a Közéleti Kávéház volna a legalkalmasabb és lenne a jövőben is.Az iskola és az öreg diákok közötti kapcsolat -a baráti kör jelenlegi szünetelése alatt is-fennáll,így közvetve az öreg diákok tudják"mozgósítani"a régi klauzálistákat.A jövőre nézve hasznos lenne néhány öreg diákkal is a kapcsolat fenntartása a Társaság tevékenységének ismertetése végett is,beleértve az egyes rendezvények témáját,időpontját,meghívóit.Végezetül, mégis örömünkre szolgáltak az utólagos értesülések a Társaság létezéséről,tevékenységéről és ennek részeként a szegedi megemlékezés,utóbbiban az öreg diákok bevonása az emlékhely koszorúzásába.

dr. Balogh Géza Szeged, Alsó kikötősor6. 6724
dr. Szűcs Lajos Szeged Gergely-köz 2/A/3

1947-es öreg diákok.
  Kószó Jenő 2009. július 9., csütörtök 15:25 326.
A városban több helyen ingyen kézhez vehető a nagy példányszámban megjelenő Szegedi Közéleti Kávéház Alapítvány havi programja. Naponta pedig a helyi Délmagyarországban olvasható.
Ez alapján tudtam meg, hogy a budapesti székhelyű Klauzál Gábor Társaság és a kávéház június 27-én az egykori miniszterre, országgyűlési képviselőre, Klauzál Gáborra emlékezik.
Első lépésként a Belvárosi temetőben a sírnál. Dr. Nagy Péter a kávéház, dr. Dobos Károly a társaság nevében. A budapesti Bartos Mihály helytörténész nekünk újszerű tájékoztatást adott a sírhelyről. Majd koszorúzás történt. Három „Klauzálista” hajtott fejet a sírnál dr. Balogh Géza (1947), dr. Szűcs Lajos (1947) Kószó Jenő (1949). A számok az érettségizés évei. Itt feltétlenül meg kell említeni, az 1987-ben megalakult Klauzál-Radnóti Baráti Kör elnöke Rimóczi Károly (1949) tanár úr két éve elhunyt, azóta a kör tevékenysége lendületet vesztett.
Szegeden a Klauzál Gábor Gimnázium elnevezése 1950 őszén megváltozott. Új név, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. Az iskola nevében az igazgatóhelyettesnő koszorúzott.
A temetői megemlékezés méltó helyen a városháza dísztermében folytatódott, vetített képes ismertetés formájában a következő címmel : „Mit köszönhet hazánk és Szeged Klauzál Gábornak?” Az előadó dr. Dobos Károly, a beszélgető társ dr. Szalay István a kávéház kuratóriumának elnök volt. Majd hozzászólások következtek, könyv vásárlására nyílott lehetőség.

Nyugodtan mondhatom újabb ismeretekkel gazdagodtunk a két helyen történt Klauzál megemlékezésen.

Üdvözlettel :

Kószó Jenő
Klauzál-Radnóti Baráti Kör
  Dr. Nagy Péter 2009. július 3., péntek 16:46 325.

Nagy elődeink emlékének ápolása nemcsak feladat, de szent kötelesség! Ám tanulnunk is kell Tőlük! A Klauzál Gábor Társaság, és a Szegedi Közéleti Kávéház a múlt szombati rendezvénnyel közösen, talán tett is ezért!

Dr. Nagy Péter
Szegedi Közéleti Kávéház
  P. János 2009. július 3., péntek 16:04 324.
Örömmel tettem eleget a Társaság meghívásának, és jól éreztem magam a szegedi kiránduláson és megemlékezésen. Sajnos a városnézésből kimaradt a Szent Rozália kápolna meglátogatása, pedig a helyi szájhagyomány szerint a kápolna előtt ravatalozták fel Klauzál Gábort.

Talán egy kis kutatással érdemes lenne utánajárni a hírnek, és ha igaznak bizonyul, egy erre az eseményre utaló emléktáblát lehetne elhelyezni a kápolna falán.

Mégegyszer megköszönöm, hogy részt vehettem a szegedi megemlékezésen és további eredményes honismereti munkát kívánok a társaságnak.
P. János
Budapest
  Varga Mónika 2009. július 3., péntek 15:22 323.
Köszönöm a szegedi kirándulásotokra a meghívást, örömmel vettem rajta részt lányommal. Alföldi lévén többször jártam Szegeden, de így, Klauzál nyomában még nem.
Felejthetetlen a nagyszerű megemlékezés a temetőben és kuriózum volt a zsinagóga épülete és a bemutatása.
Köszönet érte a nagyszerű szervezőknek, a szegedi segítőknek, nem emelek ki senkit, mert nem szeretnék senkit sem kifelejteni.
Jó volt Veletek Szegeden!

Szép nyarat kívánok,szeretettel.
  Varga Mónika 2009. július 3., péntek 15:15 322.
Az olvasók nevében köszönjük a színvonalas kiadványokat, a nyári szünet és az állományba vétel után szeptembertől a Helytörténeti állományunkat gazdagítják.

Szép nyarat, jó pihenést kívánunk a tagoknak!

Varga Mónika
FSZEK Budafoki Könyvtár
  Dobos Károly 2009. július 1., szerda 19:56 321.
A budafoki új könyvtárban, a könyvtár vezetőjének Varga Mónikának a meghívására a mai este könyvbemutatót és előadást tartottam Klauzál Gáborról. Ezen alkalomból a Klauzál Gábor Társaság 2008 nevű kiadvány 32. számozott példányát egy CD-vel és az új Klauzál Gábor: Iratok, beszédek, megemlékezések könyv egy példányát a könyvtárnak adományként átadtuk.

Köszönjük a meghívást.
  Lőrik György 2009. július 1., szerda 12:46 320.

Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!

Kedves Barátaim!

Tudjuk hogy Klauzál Gábor nagyon sokat tett Szeged városáért, fejlődéséért. Nagyon nagy örömmel tapasztaltuk hogy létezik olyan Társaság benne nagy számú fiatal aki ápolja megismeri Magyarország törtélnemének azon szakaszát amiben Klauzál Gábor élt és dolgozott. Ez a korszak megalapozta Magyarország fejlődésének az útját. A dicsőséges 1848-as forradalom és szabadságharcban Szeged városa körülbelül tudomásunk szerint 1500 főt adott a hazának. Klauzál Gábor emlékét a reformkori tevékenységeiért és az első Magyar kormányban betöltött kimagasló munkájáért is ápolni kell. A Klauzál Gábor Társaság szegedi látogatása és előadása azt bizonyítja, hogy soha nem lehet elfejejteni azt az ország érdekében kifejtett munkát amit államférfiként tett. Azt szeretnénk hogy a Szegedi Közéleti Kávéház és a Klauzál Gábor Társaság között rendszeres kapcsolat alakuljon ki. A rendezvényekről egymást értesítsük, akár közös programokat is lehetne szervezni,hogy hosszú távon megmaradjon első egyik miniszterünk tisztelete és munkájának megbecsülése.

Tisztelettel és üdvözlettel,

Lőrik György
Szegedi Közéleti Kávéház
  dr. Horváth Péterné 2009. július 1., szerda 11:49 319.
Örömmel utaztam, köszönöm a meghívást. Nagy tisztelettel vettem a megemlékezést, annak történelmi mélységét. Megfogott a lelkesedés a reformkor nagyjai iránt. Főleg Klauzál Gábor érdemeit nem szabad elfelejteni és frissen kell tartani. Igen jó volt a szervezés. A nevezetes látnivalók, köztük néhány csemege (Fogadalmi templom kriptája, altemploma maga az építészet remeke. Köszönöm a temetői körsétát, nagyjaink felkeresését. A zsinagóga részletes bemutatását. És nem utolsó sorban a gyönyörű Tisza parti estét. További jó munkát kívánok! (A könyv, amit megvettem, igen nívós válogatás Klauzál Gábor munkásságáról és életéről, amit Dobos Károlynak köszönök.)
Üdvözlettel:
dr. Horváth Péterné, Ilonka
  Kirtsch Annamária
Szabóné Kircsfalusy Katalin
2009. június 30., kedd 12:05 318.

T, Klauzál G. társaság!
Hálásan köszönjük a meghívást a szegedi kirándulásra. Akik ott lehettünk mindannyiunk számára felemelő élményt nyújtott. Jóleső érzés volt nemzetünk nagyjaira emlékezni és kegyeletünket leróni önzetlen eleink elött. "...emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." írta Vörösmarthy ,s mi megrendülten álhattunk a szegedi "üdvleldében" egy hazájáért oly sokat küzdő ember: Klauzál G. sírhantja felett! szeretettel és köszönettel:
Kirtsch Annamária és Szabóné Kircsfalusy Katalin
  Kincses Anikó 2009. június 29., hétfő 8:17 317.

Kedves "Klauzálosok"!

Szeretnénk mindenkinek megköszönni a szombati kellemes és igen tartalmas szegedi kirándulást!

Külön köszönet illetné név szerint a pályázatírótól kezdve az előkészítő programkiharcolón, a profi szervezőn, a rendkívül felkészült előadókon át a kedves és vendégszerető tagokig minden résztvevőt. Sőt még az itthon maradott technika biztosítót, no meg a Szegedi Közéleti Kávéház megjelent lelkes tagjait is, de nézzétek el nekünk, hogy nem sorolunk fel mindenkit most név szerint! Így külsősként csak sejtjük, hogy mennyi, felkészülés, munka, energia és idő volt szükséges ahhoz, hogy ilyen kerek és egész legyen ez a kirándulás.

Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt igen vonzó és érdekes volt a program, hisz olyan helyeken jártunk, ahová elég nehéz egyénileg bejutni, és az idegenvezetőnek is köszönhetően sok új információval gazdagodtunk.

Köszönjük nektek ezt a napot, ahol a komoly eszmecseréken, előadásokon, megemlékezésen túl helyet kapott a jókedv, a baráti beszélgetés, a viccelődés, no meg az éj leple alatt elkövetett "buszeltérítés" is. :)

Őszinte örömmel és elismeréssel gratulálunk munkátokhoz és a továbbiakhoz sok erőt, lelkesedést és kitartást kívánunk!

Még egyszer köszönettel a Zenka család nevében:

Kincses Anikó
  Jároli Jenő
Temetőfenntartás vezető
2009. június 27., szombat 19:57 316.

2009.június.27-én 15 órakor Szegeden a Belvárosi temetőben Klauzál Gábor nyughelyénél megemlékezést tartottak. Többen beszédet mondtak ez alkalomból, melyekből sok új információ és érdekesség jutott a birtokomba. Többek között a halálával és eltemetésének körülményeiről. Valamint a síremlék készítésével és a rajta elhelyezkedő szimbólumok és díszítésével kapcsolatosan. A síremlékkel kapcsolatos tájékoztató kitért a kripta belsejének bizonytalan méretére és a benne nyugvó eltemetettek jelenlegi elhelyezési körülményeire is.

Ha sor kerül a kriptanyitás engedélyeztetésére és szükségük lenne a segítségemre,akkor keressenek meg. Szivesen segítek a sírhely felnyitásánál és a kriptarendezésnél.

Elérhetőségem:jeno@testamentum.hu, jeno59@t-online.h
  Kincses Katalin 2009. június 16., kedd 17:27 315.
Kedves Zoli!
A 10. jubileumi rendezvényetek 3 napos. Így pénteken és vasárnap szívesen csatlakozunk az általatok szervezett nagyszerű programokhoz. (A június 27-ei időpontot szegedi meghívóink adták.)
  Stumpfné Bekes Margit 2009. június 16., kedd 10:46 314.
Beköszöntött a nyár,ezért minden Tagtársamnak és Támogatónknak élményekben gazdag,jó pihenést kivánok,hogy ősszel újult erővel munkálkodjunk nemes céljaink elérésében.
  Szigeti Zoltán 2009. június 14., vasárnap 22:55 313.
Nagy érdeklődéssel olvastam a szegedi kirándulás programját, ami bizonyára rendkívül gazdag és tartalmas lesz. Nagyon sajnálom azonban, hogy a Klauzál Társaság programja ezúttal sincs tekintettel a kerület más civil szervezeteinek hagyományos, évente ismétlődő, rögzített időpontú programjára, s ezt a kirándulást is éppen a 10. éves jubileumát ünneplő Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör X. Péter-Pál Napi programjával azonos időpontra tette. Az ilyenfajta szervezéssel a Társaság részéről sajnos nem először találkozunk. Rendkívül sajnáljuk, hogy polgári körünk tagjai nem tudnak részt venni a Társaság programján, de legalább ennyire sajnáljuk, hogy a Klauzál Gábor Társaság tagjait nem tudjuk jubileumi ünnepségünk résztvevői között üdvözölni. Talán majd jövőre, vagy még később megérik a helyzet arra, hogy a civil szervezetek nem egymással vetekednek, hanem egymást támogatják. Ebben a reményben kívánok kellemes időtöltést a szegedi kiránduláson. Ha valakit mégis érdekel a X. jubileumi Péter-Pál Napok programja, az megnézheti itt.: www.peterpalkor.hu.
  Sebes Gábor 2009. június 14., vasárnap 10:28 312.
A Klauzál Gábor Társaság tegnap nagyon hangulatos borkostolót rendezett a Kárpát-Medencei Borászok 4. találkozóján. A borászok szívesen jöttek az értő és hálás közönséghez, bemutatni boraikat. Köszönet a szervezőknek, jövőre ugyanott!
  Zugi 2009. június 14., vasárnap 0:46 311.
Jó volt a csapattal a Kárpát-medencei borászok 4. találkozóján a közös borkóstolás. Jövőre folyt. köv.!:)
  Gavlik István 2009. május 22., péntek 20:00 310.

Utólag is köszönöm, hogy részese lehettem a hagyományápolásban is példamutató példás Társaság 2009. április 24-i Klauzál -napi rendezvényein. Gratulálok a vetített képes Klauzál
életúthoz, a gyermek-vetélkedőhöz.

A késedelmes beírás oka, hogy régi jegyzeteimben megkeressem a Főpolgármesteri Hivatalban látott Klauzál-emléktábla régi - 25-30 éves - emlékeztető feljegyzésemet: "1984... Főv. Tanács Ifj. Oszt. II. em. .. ifjúsági csoport... évforduló... vörös márvány emléktábla - Klauzál Gábor.."

Rég volt, de világosabb volt az emléktábla a most látottnál és lényegesen tágasabb teremben, irodában. Lehet, hogy közfallal elválasztott az iroda? Lefestették, lemázolták az emléktáblát, majd nem megfelelő anyaggal, vegyszerrel tisztították? E kérdéseket évtizedes halvány kép- foszlányok íratják velem. A lényeg, hogy újra láthattam Klauzál Gábor emléktábláját. Ezt is a sokszínű program szervezőinek köszönöm.

Egyben köszönöm a szegedi kirándulásra invitáló meghívást, de ez időpontra más programom van. A résztvevőknek jó utat, gazdag élményt és kellemes nyaralást kíván: Gavlik István
  Markó László 2009. május 19., kedd 10:39 309.

Tisztelt KGT-Tagok, Pártolóink és Kedves Érdeklődők!

Szeretném hirdetni a 2009. június 27-i, szombatra tervezet és honlapunk "Hírek" rovatában, "Szegedi megemlékezések Klauzál Gáborról" címmel már beharangozott programunkat és utunkat.

Ennek során külön-busszal (mely ingyenes a résztvevőknek), 8:00-kor indulunk a budapesti Campona buszparkolójából (XXII, Nagytétényi út 37-43).

Délelőtt és kora délután, 10:00-tól 14:30-ig ismerkednénk Szeged főbb nevezetességeivel.

A városnézés részeként megtekintenénk a

- Szegeden lévő, "Europa Nostra-díjat" kiérdemelt Klauzál teret/Kárász utcát,
- Klauzál Gábor mellszobrát a Múzeum tövében,
- Klauzál Gábor szegedi tartózkodásának helyét és emléktábláját,
- a szegedi Tisza-partot,
- a Fogadalmi Templomot és Dóm teret,
- a Nemzeti Panteont és

meghallgatjuk az európai hírű órajátékot a Dóm-téren.

(az előzetes program természetesen változhat a helyszínen, a rendelkezésre álló időtől függően)

15:00-tól, a városnézést követően, a "Szegedi Közéleti Kávéház" programjaként Klauzál Gáborra emlékezünk, Szeged Belvárosi Temetőjében.
17:00-tól pedig egy 50 perces előadás keretében Klauzál Gábor életével és munkásságával ismerkedünk meg, a szegedi Városháza Dísztermében.
18:30-tól közös, önköltséges vacsorával zárjuk az egész napos programot egy Szeged belvárosában levő kellemes étteremben.

További információval és a jelentkezési lehetőséggel, kézséggel és szívesen állok rendelkezésére minden érdeklődőnek.

"A szervező"
Markó László

telefon: 06-30-9711-651
e-mail: marko.laszlo@t-online.hu
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)