Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Géczi Gábor 2011. október 3., hétfő 13:16 429.
Gratulálunk és jó egészséget valamint további eredményes kutatásokat kívánunk a "Budapestért" díj várományosának Garbóci Lászlónak a Géczi család nevében.

http://www.budafok-teteny.hu/hirek/2208
  Kincses Katalin 2011. szeptember 29., csütörtök 19:58 428.
Garbóci László tagtársunk " Budapestért" díjat kapott.
Ezúton gratulálunk!
Köszönjük mindannyiunkért végzett áldozatos helytörténészi munkáját!
Kívánjuk, hogy hosszú évtizedekig, jó egészségben kutassa Budafok (Promontor)
Tétény történetét!
  Dobos Károly 2011. szeptember 11., vasárnap 14:14 427.
Ma a Klauzál Gábor Társaság - ezúttal ez 1-es sorszámmal - ismét örökbe fogadta a Nagytétényi Kastélymúzeum parkjában lévő Szerelmes kentaur szobrot.

  Dobos Károly 2011. augusztus 31., szerda 20:12 426.
A mai nap, Tarlós István előterjesztése alapján a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján megszavazták az egészalakos Klauzál szobor 1 millió Forintos fővárosi támogatását! Köszönjük!
  Dobos Károly 2011. augusztus 25., csütörtök 20:48 425.
Jó hír, hogy nyilvánossá vált, hogy Tarlós István főpolgármester egyesületünk Klauzál Gábor szoborállításának a támogatására 1 millió Ft-ot terjesztett elő a fővárosi közgyűlésnek elfogadásra. Ezt a hírt több internetes hírcsatorna átvette.
  Primo Luchini 2011. augusztus 2., kedd 10:58 424.
Dear Zsolt Hernády.

His work is fantastic. I search the Internet, since 1997 about the Hungarian Revolution of 1848/1849. I live in Brazil. The grandfather of my wife (Norbert von Ormay) was born in Budapest, and came to Brazil with 16 years in 1894. His father also named (Norbert von Ormay) was born in 1850 and went to Texas in 1885, and ended up giving the name to a small town "Von Ormy" and the research he was the son of Norbert Von Auffenberg Ormai, and Vilma Rozsváry. Norbert here in Brazil, always hid information from children and grandchildren, and always lived without their parents and relatives, who had seemed afraid of something. In my research, I found little about the widow Vilma Rosváry. What happened to her after the death of Norbert Von Auffenberg Ormai? Very grateful for further information. Thank you very much

Primo Luchini
  Dobos Károly 2011. július 17., vasárnap 21:40 423.
2011. július 16-17-én szombaton és vasárnap egyesületünk először volt ottalvós kiránduláson. Ezúttal a Felvidékre Kassára látogattunk, ahol a Henszlmann Imre Társaság vezetőivel találkoztunk. Köszönöm Markó László tagtársunk áldozatos szervező munkáját. Igen élvezetes hétvégében volt részünk!
  M. Laszlo 2011. július 13., szerda 22:38 422.
((Korizmics László mérnök volt. Evidens, hogy járt egyetemre. A pesti műegyetemen végzett 1837-ben.))
  Lukács László 2011. június 30., csütörtök 12:59 421.

Nem tudom, hogy Korizmics László járt-e egyetemre. Festetics György a keszthelyi Georgikont 1797-ben alapította, ide akár járhatott is. Keszthelyen kívül a budapesti Műegyetemen is volt gazdatiszt képzés. Vörösmarty Mihálynak nem csak az édesapja, hanem János öccse és ennek fia Vörösmarty Elek is gazdatiszt volt. Vörösmarty Elek 1920-ig a Bars megyei Tótmegyeren dolgozott, ahonnan a trianoni döntés miatt családjával együtt felesége székesfehérvári birtokára költöztek: a Széchenyi utcai Vörösmarty majorba.
Mivel gimnáziumi osztályfőnököm édesapja is Bars megyei magyar tanító volt, neki is el kellett menekülnie Csehszlovákiából az 1920-as években zajlott hűtlenségi perekben rárótt olmütz-i börtönbüntetés letöltése után. Előbb Tokodon, majd Fehérváron kapott tanítói állást. Lakást pedig a Vörösmarty major egyik cselédházában. Vörösmarty Elek iratai a csalai Agrártörténeti Szakgyűjteménybe kerültek. Az iratok tanúsága szerint Vörösmarty Elek a budapesti Műegyetemen tanult, mint gazdatiszt.

Az Entz család őse a XVIII. században német származású vízimolnár volt a Dunántúlon. Utódai igen tehetségesek, kiemelkedő tudósok (orvos, zoológus, művészettörténész) voltak. Entz Géza művészettörténész tanárom volt az 1970-es évek második felében a Műegyetem műemlékvédelmi szakmérnöki képzésén. Az Új Magyar Életrajzi Lexikonban öt Entz szerepel. Entz Ferenc emlékét Mezőkomáromban ma is ápolják. Id. Kálmán Gyula fafaragó népi iparművész, a Népművészet Mestere fia, ifj. Kálmán Gyula tanár Entz Ferencnek emléktáblát állíttatott. Az emléktábla annak az uradalmi épületnek a falára került, ahol Entz Ferenc uradalmi orvosként lakott, s amelynek kertjében létesítette első faiskoláját.

Lukács László
néprajzkutató
egyetemi tanár
  Borka Mária 2011. június 29., szerda 12:35 420.
Kedves Hódi Szabolcs!

A Nagytétényi Kastély munkatársaként szeretném megköszönni a Klauzál Gábor Társaság titkára támogató lelkesedését és segítségét abban, hogy az idei MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA tervezett nyomozós játékunkhoz segített a szereplők toborzásában. A kastély munkatársai és a játék szerzője, Endrődi Judit együttesen sem számítottunk ekkora sikerre, ennyi résztvevőre, és ilyen lelkes szereplői gárdára, akik kerületi lakosként bújtak egy-egy történelmi személy alakjába, ruhájába, személyiségébe. Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen az estén a kastélyban! Még egyszer köszönjük!

Borka Mária szervező, Nagytétényi Kastély
  M. Laszlo 2011. június 11., szombat 22:59 419.
Megkésve olvastam egyesületük weboldalán, hogy 2011. áprilisban-májusban Korizmics László (1816-1886) agrármérnökre emlékeztek halála 125. évfordulóján. Ha tudtam volna, szívesen elmentem volna meghallgatni az előadókat. Részben kíváncsiságból, részben pedig azért, mert több évig kutatója voltam KL életművének. /Megtaláltam az 1853-1858. években ceruzával írt naplóját, melyből annak idején Galgóczy dolgozott, láttam az Ellinger által 1881-ben róla készített fotót saját kezű aláírásával, s olvastam az ugyanezen évben kelt végrendeletét 1886. évi törvényhatósági másolatban, stb./

Közterület-elnevezést róla én is nagyon helyeslem, ám engedjék meg azt mondanom: annak nem annyira Tétényben, hanem inkább a Budapest IV. kerületi Istvántelken volna a helye. Korizmics ugyanis kezdettől (1851) szívügyének tekintette a "gazdasági intézetek és alsóbb földmives iskolák" felállítását, amit a korabeli politikai helyzet sajnos sokáig hátráltatott. OMGE alelnökként (1857) fáradhatatlanul sokat tett, hogy földhasználati jogot kapjanak egy pestkörnyéki területre. Miután ez megtörtént (1861), a 150 magyar hold [64,8 hektár] területet egy bizottsági Jelentésben ő nevezte el az adományozóról "Istvántelek"-nek.

Képviselőként az 1871. február 1-jei beszédében így érvelt: "Mielőtt a gazdasági tanintézetek részletes tárgyalásába bocsátkoznénk, méltóztassanak nekem tért és alkalmat engedni (…) E kérdés, t. ház, mely engem különösen képes fölmelegíteni, a gazdasági, a földmivelési iskolák kérdése."

A parkosított, páternoszter öntözőrendszerrel ellátott gazdasági iskola 1875 őszén nyílt meg. A tanévkezdet előtt nem sokkal, Máday Izidor többedmagával megszemlélte a létesítményt és részletes sajtócikkében így méltatta azt: "Szerencsét kivánunk az egyesületnek, főkép pedig jeles alelnökének Korizmics Lászlónak e szép alkotáshoz, mely a közügy körüli törekvéseinek egyik becses és maradandó emléke lesz!"

Bízom benne, hogy a nemzeti érzelmű Korizmics emlékének valamilyen jellegű megörökítése társadalmi összefogással néhány éven belül megvalósul.
  Dobos Károly 2011. június 4., szombat 21:35 418.
Ma az egyesület tagjai közül sokan részt vettünk a Kárpát medencei Borásztalálkozón a budatétényi rózsakertben.
  Karacs Zsigmond 2011. május 13., péntek 15:18 417.

Megejtett az a csodálatos környezet ami ezt a XIX. század közepi elragadó villát övezi. Úgy vélem Klauzál Gábor ma is alig találna jobb elíziumot testi, lelki bajai ápolására. Az általam hallott Hernády Zsolt és Horváth Csaba előadásai méltó keretet adtak a jelenlévők áhítatának.
Dobos Károly és Hódi Szabolcs mindent bemutatni törekvő igyekezetét az alábbi epigrammával próbálom meghálálni:

Alkalom

A mindennapok kitöltik életünket,
kevés az ünnepi alkalom.
Úgy élnünk,
hogy a mindennap ünnep is legyen
rajtunk múlik
és ez nem csak ünnepi alkalom.
  Dr. Joó Ernő 2011. május 13., péntek 15:02 416.
Úgy gondolom, mindenkinek örömet jelent hogy egy a kerületünkhöz kötődő neves ember, Korizmics László emlékét idézzük fel, mielőtt személye véglegesen a feledés homályába merülne. Az esemény különleges voltát az is emeli, hogy olyan egyéniségnek igyekezünk emléket állítani, aki a kiemelkedő emlékeink tárába már évekkel ezelőtt bekerült Klauzál Gábor baráti körébe tartozott. Ez a nemes törekvés a Klauzál Társaság kitartó kutató munkájának és főkét a társaság elnökének dr. Dobos Gábornak köszönhető.

Korizmics Lászó neve először az 1970-ben kiadott Tétény-Promontor monográfiában jelent meg, elég szűkszavúan, a monográfia kötött terjedelme miatt.

Korizmics László 1861-ben Kistétényben vásárolt szőlőterületet. A teljesen újratelepített 15 hold szőlőjében a korszerű művelés és minőség elérésében elért eredmények gyakorlati tapasztalatai 150 év elteltével, ma is időtállónak tekinthetők. Itt írta a szakmai berkekben elismert és nagybecsű "Levelek a szőlőből" című füzeteket.

Az elhangzott előadásból részletesen tájékozódhattunk Korizmics László életútjáról, sokrétű, értékes és tudományos igényű szakmai tevékenységéről. A mezőgazdaság szinte valamennyi növénytermesztési ágában az okszerű, korszerű termesztés apostolának tekinthető. Ennek gyakorlati bizonyítékát adta - amire mi is büszkék lehetünk - a kistétényi szőlejében termett boraival. A hamburgi, a bécsi világkiállításokon Korizmics borait a nemzetközi zsűri a díjnyertesek közé sorolta, s a híre még Londont is bejárta. Korizmics Lászlót méltán tekinthetjük a Promontor-Tétény történelmi borvidék szőlő és borgazdasága kiemelkedő alakjának.

Meg kell említenünk, hogy Korizmics pincemestere - Klauzál Gábor ajánlására - Szebenyi Sándor volt, aki egyben az Országos Gazdasági Egylet pincemesteri tisztét is betöltötte.

Reméljük, hogy e jeles rendezvény elindítója lehet annak, hogy Korizmics László a kerület történelmében, az őt megillető helyre kerüljön talán még azzal is - az elhangzott javaslat megvalósításával - hogy utcanév örökíti meg az emlékét.
  Prof. Dr. Köteles György 2011. május 13., péntek 13:46 415.

Örömmel hallgattam az érdekes előadásokat. Gratulálok az előadóknak. Napjainkban nagyon sok szó esik különböző korok és a jelenkor politika-történetéről, holott a kultúrtörténeti vonatkozásokat legalább annyira fontosnak tartom. Ezért értékelem nagyra a két előadást, amely egy jelentős személyiség pályáján, motivációin és eredményein keresztül igen jól jellemezte korát. Tanulságos volt. További eredményes munkát kívánok a Klauzál Gábor Társaságnak is kultúrtörténeti és helytörténeti tevékenységének folytatásához.
  Hepp Éva 2011. május 9., hétfő 13:15 414.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. képviseletében - mint a Fiumei úti temető vezetője - részt vehettem 2011. április 29.-én Korizmics László sírhelyénél megrendezett ünnepségen és koszorúzáson. Sírfelirata: "Cedno dignus cipressum merebat" - Halhatatlanságra volt méltó, mégis meghalt. Halhatatlanságát őrizzük tovább...
  Dobos Károly 2011. április 30., szombat 22:42 413.
A mai napon sikeresen zártuk a 2 napos fő rendezvényünket a Klauzál Napok Tétényben programját. Köszönet a résztvevőknek és a segítőknek!
  Dobos Károly 2011. március 13., vasárnap 19:47 412.
Ma ragyogó napsütésben lezajlott a március 15-i ünnepségünk. Dr Závodszky Géza történész nagyszerű előadása emelte a rendezvényt. Vaskó Zsolt és kis tanítványai zenéltek és énekeltek. Ma mutattuk be az új Korizmics-könyvünket (Levelek a szőlőből).
  Dobos Károly 2011. február 20., vasárnap 18:25 411.
A Klauzál Gábor Társaság idén is elküldte javaslatait a Budafok- Tétényi kerületi díjakra. Díszpolgárnak Bartos Mihály helytörténészt egyesületünk alapító tagját, a Kultúra 22 díjra Király Elvirát a Nagytétényi Kastélymúzeum idén nyugállományba vonuló igazgatónőjét, valamint Lics Lászlót és Lics Lászlónét a Lics Pincészet tulajdonosait javasolta.
  Stumpfné Bekes Gitta 2011. január 1., szombat 9:25 410.
Nagyon kellemes hangulatú évzáró esten vettünk részt a nagytétényi Sekrestyés vendéglőben,ahol elnökünk,dr.Dobos Károly röviden értékelte a 2010 évben elvégzett feladatokat és a függőben lévő,folyamatos teendőinket.Nehéz év áll előttünk,de a Társaság elkötelezett tagjai újult erővel folytatják önként vállalt feladataikat.Remélem és bizom benne,hogy az elkövetkező időszakban én is több feladat vállalásával tudok hozzájárulni a közös sikerek eléréséhez.Köszönöm mindenkinek a helyettem is elvégzett munkát és kivánok nagyon boldog Újesztendőt 2011-ben.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)