Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
  Kecskeméti Tibor
Szegedi Közéleti Kávéház
2010. november 21., vasárnap 11:30 398.
A Szegedi Közéleti Kávéház Kuratóriumának és törzstagjai nevében külön köszönöm, hogy részt vehettem a 2010. november 18-i - Klauzál Gábor születésének 206. évfordulója tiszteletére, a róla elnevezett, mesteri faragású - díszhordónál megtartott megemlékezésen.

A Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház tavaly nyár elején vette fel egymással a kapcsolatot. Az ünnepi megemlékezést követő hozzászólások előtt külön öröm, jóleső érzés volt számomra Dr. Dobos Károly elnök úr elismerő szavait hallani, a 2009. június 27-i Szegedi látogatásukról.

A kiemelkedő reformkori politikus emlékét Szegeden három emlékhely és a róla elnevezett tér neve is őrzi.
A Móra Ferenc Múzeum előtt - Tisza folyó felöli oldalon - a Várkertben 1906-ban avatták fel bronz mellszobrát.
Korábbi szegedi lakóháza helyén, a mai Lengyel ház Kelemen utcai oldalfalán - kissé pontatlan szövegezésű - emléktábla őrzi 1826-1866 közötti szegedi otthonának emlékét.
Dr. Nagy Péter kávéházi törzstagunk már tavaly javasolta, az épülettömb Klauzál Gáborról elnevezett tér felé eső oldalára helyezzünk egy új, pontosított szövegezésű emléktáblát. Erre kiváló alkalom lehet 2011. november 18-a, születésének 207. évfordulója...
Klauzál Gábor hamvait - korábbi kérésének megfelelően - 1866-ban a Szegedi Belvárosi temetőben helyezték el. Síremlékét napjainkban is gyakran látogatják.

Megragadom e jeles alkalmat, néhány szóval bemutatom a tavaly februárban, a megalakulásának 25. éves jubileumát ünneplő Szegedi Közéleti kávéházat.
Szegedi Irodalmi Kávéház néven a TIT Szeged Város Szervezete alapította 1984-ben. A Kávéház működési hátterének biztosítása érdekében 1989-ben létrehozták a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványt. Az irányító Kuratórium élén Dr. Szalay István matematikus, Szeged város egykori polgármestere áll, aki beszélgetőtársként rendszeresen közreműködik az esteken.
Szinte a kezdetektől, 1985-től szerkeszti az esteket Dr. Szondi Ildikó egyetemi tanár, aki töretlen lelkesedéssel, támogatók bevonásával - szinte a csodával határos módon - minden hónapban meg tudja jelentetni a színvonalas programfüzetünket.

Szeged polgárainak tájékoztatásán túl a Kávéház célja, fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosítani elsősorban a szegedi civil szervezeteknek, tudósoknak, aktív és pályakezdő művészeknek, valamint a régiónkban működő cégeknek.
Minden társadalmi réteg képviseltetve van az esteken, így lehetőség nyílik arra, hogy az ellentétes nézeteket valló személyek és csoportok találkozhassanak és megvitathassák nézeteiket egymással.

Kávéházat az állampolgári önzetlenség, a Szeged városáért tenni kívánó lokálpatriotizmus működteti. A programok szervezői ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. Az estek számára a befogadók ingyen biztosítják a helyet.

Köszönöm, hogy meghallgattak és figyelmükkel megtiszteltek. A Klauzál Gábor Társaságnak a Szegedi Közéleti kávéház és a magam nevében további színvonalas, történelmi értékmegőrző munkát kívánok!

Tisztelettel üdvözlök mindenkit,
Kecskeméti Tibor, mérnök-tanár
  borasz@t-email.hu 2010. november 20., szombat 10:56 397.
A Promontorium Borlovagrend tagjai nevében gratulálok rendezvényükhöz. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen aktívan ápolják és emlékeznek meg Klauzál Gábor tevékenységéről. További sikereket kivánunk!
Dr. Urbán András nagymester
  Ambrus Károly 2010. november 19., péntek 21:55 396.
Kedves társaságotokban nagyon jól éreztük magunkat. Minden rendben volt, nagyon jól szervezett estnek örülhettünk, amibe belefértek a véletlenszerű hozzászólások és az egymással történt beszélgetések is.
Így volt jó, csak így tovább!
  Pálmány Béla 2010. november 19., péntek 20:20 395.
Kedves Elnök úr és Szervező Titkár úr!

Köszönettel és gratulációval tartozom a 2010. november 18.-i születésnapi találkozóért.
Mint mindig, most is kitűnően éreztem magam Veletek!
A Klauzál Gábor Társaság nemes hagyományaihoz híven méltó módon ápolja nemzeti mítoszaink egyik legszebbikét, a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékét azzal, hogy névadójának, a reformországgyűlések egyik legkiemelkedőbb politikusának, majd első független, felelős kormányunk kiváló miniszterének emlékét, életművét gondozza.
Ez a társaság hivatott célul tűzni a közel másfélszáz éve hiányzó Klauzál biográfia összeállítását, annak támogatását. Most, hogy a szobor felállítása nagy örömünkre napirendre került, a további nemes célok kitűzésére is gondolni kell. Jómagam Klauzálnak három reformkori országgyűlésen játszott kiemelkedően fontos szerepének korabeli levéltári dokumentumaiból sok érdekeset találtam, így a császári titkosrendőrségi "jellemzéseket" is felkutattam, és lefordítottam a befejezés előtt álló reformkori életrajzi névtár összeállítása során.
Régi ígéretemhez híven szívesen ismertetem ezeket egy következő alkalommal, kiegészítve a kortársak és fegyvertársak bemutatásával.
További sikeres munkát!

Pálmány Béla
  Géczi Gábor 2010. október 27., szerda 23:29 394.
Az előadó, Dr. Romsics Ignác történész 4 pontban foglalta össze előadását, amely "Az Osztrák - Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés" címet viselte.
Nekem már az előadás címével volt, s van problémám, mert ugyan a magyar delegációt "nagyvonalúan" meghallgatták, csak éppen a hallottakat nem vették figyelembe!
Így szerintem nem beszélhetünk "békeszerződésről", hanem inkább csak BÉKEDIKTÁTUM-ról.
Nem akartam visszaéli a hallgatóság türelmével, szerintem egy nagyon fontos tényező nem került szóba, még pedig az un. "KITÁNTORGÁS", melyet költőink olyan "szépen megénekeltek"! A végső elszámolásnál igen csak hiányoztak a "kitántorgók" milliói, akik miatt a magyarság, mint államalkotó népesség a saját hazájában kisebbségbe kerül a nemzetiségekkel szemben!
Milyen politikai rövidlátóság vezetett ahhoz a tényhez, hogy milliók vállalták inkább kivándorlást, mint az akkori viszonyok között itthon maradjanak?
Talán erről is lehetne egy előadást szervezni, hogy jobban megérthessük a trianoni
"BÉKEDIKTÁTUM-hoz" vezető út kialakulásának a történetét!
  Dobos Károly 2010. október 19., kedd 22:10 393.
Igen bíztató hír, hogy ma megtörtént a teljes alakos Klauzál szoborpályázat 3 beérkezett pályamunkájának a zsűrizése!
A zsűri szakmai tagjai (Feledy Balázs, Felényi Péter, Janzer Frigyes és Pató Róza) a 3 pályamunka méltatása mellett 2-2 arányban Benedek György és Majoros István pályamunkáját ajánlotta a képviselőtestületnek.
Az Önkormányzatot Németh Zoltán a Klauzál Gábor Társaságot jómagam képviseltem. Annak a véleményemnek adtam hangot, hogy a szobor egyszerre képviselje Klauzál reformkori kiválóságát és a Tétényi Klauzált, továbbá fontos szempontnak tartottam, hogy a szobor valósuljon meg (pénzügyi kérdések).
A jegyzőkönyv elkészülte után remélem, hogy még e hónapban a képviselőtestület döntésre juthat!

A zsűri több mint 2 órányi értékelő munkáját meglátogatta Szabolcs Attila polgármester és a képviselőtestület számos tagja is.

Köszönet a támogatásért Karsay Ferenc alpolgármesternek és Haász Orsolyának!
  Bartos Mihály 2010. október 8., péntek 12:16 392.
Köszönet a szervezőknek a nagyszerű Trianon-előadásért! A hagyományoknak megfelelően, ismét jó nevű előadót hívva, színvonalas előadást ígérve, nagyon érdekes témát tűztek napirendre a házigazdák. Ezt igazolja az a több mint száz érdeklődő, akik vasárnap este megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Romsics professzor nem csak a téma szakavatott ismerője, de könnyed és szellemes előadó is. Előbbi az érdeklődés folyamatos fenntartásában, míg utóbbi az előadást követő kérdés-feleletek során mutatkozott meg. Kellemes este volt egy jó társaságban, ahol volt mit tanulnunk is! Bízom benne, hogy jövőre folytatjuk...
  Tapolcsányi Valéria 2010. október 8., péntek 0:19 391.
2010.10.03-án, vasárnap este nagy élményben volt részünk a Vojnovich-Huszár villában, mivel meghallgathattuk Romsics Ignác történész előadását Trianonról a KGT szervezésében. Részletes bevezetést mondott az előzményekről, majd a nemzetiségek önállósodási törekvéseiről. Az I. Világháború elvesztése után, hosszas egyeztetés eredményeként megszülettek a mai határok 1920. június 4-én.
Élvezetes előadást hallhatott a nagy számú közönség, majd kérdések következtek a témával kapcsolatban. A nézők igen aktívak voltak, sok kérdés és válasz hangzott el.
Nagyon köszönjük az előadást!
  Dobos Károly 2010. szeptember 25., szombat 12:38 390.
Ma a Klauzál Gábor Társaság ismét örökbe fogadta a Nagytétényi Kastélymúzeum kertjében álló Szerelmes Kentaur szobrot és elkészült Király Elvira igazgató társaságában a jelenlévő egyesületi tagokkal a csoportkép.
  Dobos Károly 2010. augusztus 22., vasárnap 10:45 389.
Klauzál Gábor egészalakos szobrának a felállításához, melyet a Klauzál Gábor Társaság közgyűlése 2009. februárjában kezdeményezett nagy szükség van a Klauzál Gábor Társaság által szervezett adománygyűjtő tevékenységből származó bevételre.
Örömmel adok róla hírt, hogy a magánadományozok száma és az adományozott összegek szépen nőnek.
Eddig az alábbiaktól érkeztek a számlára adományok (időrendben listázva), összesen a mai napig 232 000 Ft értékben:

Dobos Károly
Janóczki Katalin
Munkácsy Károly
Gönczi János
Szigeti Zoltán
Kovács Zoltán
Tapolcsányi Valéria
Zatykó Lajos/né
Dr Grófné Domokos Mária
Németh Gitta
Budatétényi Polgári Kör
Janzsó János
Mátyássy László
Zimányi Mária Magdolna
Lics László
Szász Erzsébet

Köszönjük mindenkinek!

  Munkácsy Károlyné 2010. július 25., vasárnap 20:00 388.
Hálás szívvel köszönöm - magam és a családom nevében - mindenkinek, hogy drága férjem, Karcsi elhunyta alkalmából nagy szeretettel emlékeztek meg Róla. Köszönöm továbbá azoknak, akik elkísérték utolsó földi útjára, részvétnyilvánításukkal osztoztak fájdalmunkban, és a megemlékezés virágait elhelyezték a síron:

Munkácsy Károlyné, Lujzi
  Hajas Ervin 2010. július 20., kedd 23:45 387.
Ma elköszöntünk Kerületünk POLGÁRÁTÓL attól az embertől aki valóban kiérdemelte ezt a címet,hogy ELSŐ legyen a DÍSZPOLGÁROK sorában.Sokan voltunk az emlékezők a szerető szívvel Rá gondolók akik különböző módon szerették, tisztelték, becsülték Munkácsy Károlyt sokunk, talán mindannyiunk Karcsi bácsiját.Ma is emlékszem díszpolgárrá avatására és a rá jellemző kérdésre miért Én ?Ma ugyan úgy fogalmazódott meg bennem miért Ő? Az első kérdésre is Neki nehéz a válasz , nekünk egyszerű mert úgy élt, hogy példát mutatott mindnyájunknak, család szeretetből, hivatás szeretetből, művészet szeretetből, sport szeretetből , ember szeretetből , barátságból és mindabból ami talán mai világunkból sokunknak hiányzik.
A második kérdésre csak Isten tud válaszolni.
Ma akivel találkoztam és szót váltottam, mindenki az emberi nagyságát és ugyanakkor közvetlenségét, természetességét mindig minden helyzetben kiegyensúlyozott kedvességét említette.
Ma úgy éreztem, hogy a legjobb barátot, legkedvesebb ismerőst de még inkább a legszeretettebb rokont búcsúztatnám.

Janser Frigyes mondata marad nekem is a végére, sajnos, hogy már csak múlt időben fogalmazódhatnak meg gondolataink de te Karcsi bácsi velünk maradsz.

  Stumpfné Bekes Margit 2010. július 20., kedd 15:53 386.
Ma elbúcsúztunk szeretett Karcsi Bátyánktól a budafoki temetőben.Mély megrendüléssel álltunk koporsója előtt.Nagyon sokan emlékeztünk. Szivünkben örökké élni fog az a csupa nagybetűs EMBER,akinek nagysága 1938 -óta meghatározta Budafok szellemi és fizikai életét.Több generáció tekintette példaképének joggal,mivel kedvessége,tisztessége ,emberi habitusa ezt kiváltotta belőlünk.Nyugodj békében Karcsi Bácsi !
  Dobos Károly 2010. július 10., szombat 11:52 385.
Munkácsy Károly, Budafok-Tétény első díszpolgára elment közülünk. Karcsi bácsira, akivel személy szerint és az egyesület révén is felejthetetlen élmények kapcsolnak össze, nem lehet szeretet nélkül gondolni. Pozitív gondolkodásának emlékét, beszédeit a díszpolgártalálkozókon, számos segítő részvételét nem lehet elfelejteni!
Emlékedet megőrizzük! Az Általad is támogatott Klauzál szobor létrejöttén tovább dolgozunk!
  Zimányi (szül. Györgyi) Magdolna 2010. július 9., péntek 17:12 384.

Tisztelt Bartos Mihály Tamás, tisztelt Klauzál Társaság!

Nagy örömmel és érdeklődéssel olvastam a Klauzál Gábor Társaság honlapján 2009. szept. 15-én megjelent "Ki érdemet vetett, dicsőséget arat" c. cikket, melyben Bartos Mihály Tamás a Giergl Alajos ötvös által készített Klauzál-kardot szakértelemmel, gondos alapossággal és sok képpel illusztrálva ismerteti.

http://www.klauzal.hu/cikk/416.html

Köszönettel nyugtázom, hogy Bartos Mihály Tamás rátalált és hivatkozott az általam, elsősorban családi használatra összeállított honlapra

http://www.kfki.hu/~mzimanyi/giergl/giergl.html

A Budapesti Történeti Múzeum 2006/2007-ben kiállítást rendezett "Művészgenerációk - a Györgyi -Giergl család három évszázada" címmel, amely a család számos művésztagjának műveit bemutatta. Így Giergl Alajos ötvös mellett fiának, Györgyi (Giergl) Alajos festőnek, kártyafestőknek, üvegművészeknek, építészeknek a munkáit. A kiállítás alkalmával elkészült a Giergl-család adatokban jóval gazdagabb

http://www.giergl.hu

honlapja.

A kiállítás 250 oldalas katalógusában (szerk. Basics Beatrix et al., BTM kiadása, 2007) többek között olvasható Kiss Erika sok képpel illusztrált tanulmánya Giergl Alajos ötvösről. A kiállításon Giergl Alajos számos munkája szerepelt, kelyhek, kávés- és tejeskancsók, cukortartók, étkészletek, a Batthyány Kazimír lóversenydíj, a gróf Ráday Gedeon és Szilassy György számára készült agarász serleg. Giergl Alajos munkái láthatók a Magyar Nemzeti Múzeum "Magyarország története" állandó kiállításán is. Bemutatták műveit azon az ötvösművészeti vándorkiállításon is, mely az Egyesült Államokat járta be az 1980-as évek végén. Munkásságának alapos ismertetését adja P. Brestyánszky Ilona "A pest-budai ötvösség" c. könyvében (Műszaki Könyvkiadó, 1977.).

Giergl Alajos ötvösnek a Belvárosi plébániatemplom anyakönyvei alapján már ismerjük pontos születési adatait, 1793. február 22-én született.

Időközben húgomtól. dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutatótól értesültem arról, hogy nyomtatott könyvben is megjelent a Klauzál-kardról szóló tanulmány, ennek őszintén örülök.

Rátaláltam az Interneten Bartos Mihály Tamás "Régi idők műhelye" c. honlapjára és blogjára is. Gratulálok hozzá, igen érdekesnek és szépnek találtam. Különös érdeklődéssel néztem a visegrádi királyi palota számára készült ládazárakat, nagyon szép, korhű munkák.

Köszönettel és üdvözlettel

Zimányi (szül. Györgyi) Magdolna
Giergl Alajos ötvös ükunokája

mzimanyi@mail.kfki.hu
  Juhász Péter 2010. július 8., csütörtök 20:20 383.
Karcsi bácsi mindenkinek a szívéhez nőtt, mindenkinek vannak vele kapcsolatos élményei. Idős korában, ismerkedtem meg vele. Ismeretlen jövevény voltam, mégis megkaptam ugyanazt a szeretetet, barátságot, bizalmat, amit régi ismerősei. Rendkívül kedves, jó gondolatokat és érzéseket sugárzó, befogadó szívű jó ember volt, aki élete végéig aktív volt: adni kívánt és tudott is a belőle fakadó gyógyító-jobbító forrásokból. Nagyon sajnálom, hogy elment, jó pihenést kívánok neki, maradjon meg legjobb emlékezetünkben.
  Hódi Szabolcs 2010. július 7., szerda 19:19 382.

Megrendüléssel vettük a szomorú hírt, hogy születésnapja előtt egy nappal, 87. életévében ma reggel elhunyt Munkácsy Károly díszpolgár, ny. testnevelő tanár, szobrászművész, a mindannyiunk által szeretve tisztelt, feledhetetlen emlékű Barát.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak. Osztozunk mély fájdalmaikban...
  Janzsó János 2010. június 4., péntek 15:52 381.
Kedves Borissza és Bornemissza Klauzálosok!

Kik azok a Klauzálosok, hallom itt-ott egy-egy beszélgetés közben. A választ minden Klauzálos tudja, de a legtöbb nem Klauzálos csak sejti. Ha van idő és kíváncsiság, röviden el szoktam mondani.

Ez a háromnapos kombinált rózsa- és borfesztivál jól sikerült, jobban szervezett volt, mint a korábbiak. A Klauzálosok legalább tucatnyian jó néhány órát eltöltöttek e szellemes nevű víkenden. Kétnapos bérlettel három napon át lehetett bolyongani a ROZÁRIUM rózsa-erdőjében és a kitelepült borsátrak között, péntek és szombat este a szervezőknek is biztosan tetsző sokaság forgatagában.

Kultúrált volt a beléptetés, volt elegendő étel, ital és sajt, meg népművészeti mustra lehetőség. A programok, zenék próbáltak többirányú ízléshez közelítő közönséget vonzani. A helyszín ismételten bizonyította, hogy ezt így érdemes és kell megőrizni magunknak meg a jövendőnek, mert helyette nem lesz máshol ily szép Hatholdas rózsakertünk (Babits M.). Az aláírásgyűjtés, hogy mentsük meg, gördülékenyen ment. Elismerés a szervezőknek.

Amit hiányoltam, hogy a budafoki borászok közül csak ketten képviseltették magukat, pedig elfértek volna még néhányan. Nem hiszem, hogy távolmaradásuk kívánatos, bár a résztvevők nevezési díját nem ismerem. Garamvári pincészeténél kóstolgattunk Dobos Karcsiékkal, az esti fotóból is látszik talán néhányunk borkóstoló kedve. A szoborbizottság, Glattfelder Tamás, Gonda Dorka, Györök Nataliék jóízűen kóstolgattak. Rövid, de kellemes beszélgetéseket folytathattunk többekkel, régi és új ismerősökkel. Közülük is Géczi Gábor barátjával Zolival is. Beszélgettünk Szirtes Edittel, a Német Kisebbség elnökével, Jurás Lacival az Ipartestület elnökével, aki elújságolta elnökünknek, hogy az Ipartestület ötvenezer forinttal támogatja Klauzál szobrát. A rövidnadrágos leendő államtitkárral Németh Zsolttal is kedélyesen szót váltottunk. Ő az, aki bizonyára sokáig lehet szponzorgyűjtő támogatója ennek a rendezvénynek is, meg a Klauzál szobornak is, a kettős állampolgárság elfogadásából következő öröm olvasható volt az ő arcán is. Nagyon sok ismeretlen arcot láttunk, akik bizonyára jó hírverés miatt jöttek el.

Kolláthné Hollóssy Rita és férje Ernő is minden ilyen összejövetelen részt vesz. Ritával és másokkal elmélkedtünk a valószínű kezdetekről, amikor a Budatétényi Polgári Kör (most ünnepelte tizenöt éves fennállását) még egyedül hívogatta egy szombat délutáni koncertre az érdeklődőket.

Péntek este tizenegy körül értem haza, majd két kilométert gyalogolva a májusi éjszakában erdélyi magyar honfitársammal, Tiborral. Szombat este végre találkoztam Prim Gyurival is, aki most igen visszafogottan kóstolt. Fideszes és LMP-s politikusokat láttam kóstolgatni, mások most itt nem mutatkoztak, miként a Hősök Vasárnap-i budatétényi és nagytétényi emlékezéseken sem. Itt és ott is most is a Klauzál Gábor Társaságban is tagtársaink Garbóci László és Bartos Mihály emlékeztettek e vasárnapok fontosságára. Bartos Mihály egy különösen szép verssel örvendeztette meg a hallgatóságot. A verses kötet reprint megjelentetését akár a Klauzál Társaság is támogathatná.

Kolláth Rita ügyes szervező erőfeszítéseivel kb. 2000-től megtartott rózsakerti koncertek után 2006 őszén beindult a Kárpát-medencei Budatétényi rózsás bormustra, kezdetben még igencsak furcsa fogadtatással az akkori városvezetés részéről. Nehéz kezdet, örömszerű folytatás. Ez lenne a titok??? Szerintem egyre színvonalasabb. A helyi művészek esetleges jobb bevonása, a táncos és táncoltató, énekeltető programok, népzenés, néptáncos, táncházas hangulat és modern táncos kiterjesztéséhez ezen a helyszínen minden feltétel adott, miképpen ahhoz is, hogy e Budatétényi hétvégéből akár két-három hétvége programja is megszervezhető legyen! Hasonló rendezvényekből ilyen pompás helyszínnel nagy hiány van Budapesten. Sajnos elmulasztottunk kitenni egy pénzgyűjtő kosarat a Klauzál szobor vagy az árvízkárosultak javára. Erről is beszélgethettünk egy keveset Örsi Gabiékkal, Lükő Szabolccsal, akik a legvidámabb esőűző ruházatban élvezték a harmadik napot, amikor vasárnap délután zuhogó esőben is élvezettel néztük a Nádasdy néptáncosok pazar néptáncát, köztük gyermekeinket...

Jövőre Veletek Klauzálosok ugyanitt, s lehet, hogy egy Vaskeresztesi borkóstolóm is beiktatható lesz. VIVAT Klauzál. Barátsággal emlékezve a rózsás-boros víg napokra.

Janzsó János
  Dobos Károly 2010. május 30., vasárnap 19:43 380.

Közben egyesületünk tagjai május 28-án pénteken este kilátogattak a Nemzeti Rózsakertbe, ahol nem csak az alapító Klauzálra emlékeztünk a Rózsafesztiválon, hanem megkóstoltuk a Kárpát-medencei Borászok V. találkozóján több kiváló pincészet borait is. Külön köszönet Garamvári Vincének, akinél egy kicsit több időt is töltöttünk, "felkészülvén" a november 18-i pódiumbeszélgetésre.

A Klauzál Gábor Társaság által meghirdetve, sok segítővel kivitelezve egyúttal a borfesztivál mindhárom napján az alábbi szövegű tiltakozó aláírásgyűjtést bonylítottuk le:

Tiltakozom a Klauzál Gábor által 1858-ban létesített kistétényi faiskola és rózsakert helyén több mint 60 éve, 1949-ben alapított, a mai Budafok-Tétény, Budapest, XXII. ker. Nagytétényi út - Park utca keresztezésénél fekvő "Budatétényi Rozárium" területének privatizálása illetve beépítése ellen, és követelem, hogy a már több mint 150 éve rózsakertként hasznosuló terület továbbra is a rózsafajták nemesítését, megőrzését és bemutatását szolgálja, a nagyközönség által látogathatóan, kerületünk országosan egyedülálló büszkeségeként!

  Juhász Péter 2010. május 29., szombat 18:52 379.
Amikor a Klauzál Gábor Társaság gondozásába vettea Wolf-kertet, a Társaság tagjai és csemetéi úgy ölelkeztek össze, mint a répamese szereplői, hogy erejüket egyesítve egyenként húzzák ki az embermagasságú gazokat. Ebben a kertben most teljes pompájában virágzik Márk Gergely nemesítése, az "Árpád-házi Szent Erzsébet emléke" rózsa.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2017. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (14)
Egyesületi élet (281)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (2)1848/49 (44)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (98)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (33)
Wolf-kripta (13)