Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Ambrus Károly 2006. december 13., szerda 15:53 153.
Engedelmetekkel egy vasárnapi, kerületi rendezvényre hívnám fel újra a figyelmeteket:

MEGHÍVÓ

1956-os megemlékezésre


Helyszín: 1224 Budapest, XVI. utca 22. – A Baross Gábor telepi Polgári Kör Háza
Időpont: 2006. december 17. vasárnap délelőtt 10.00-től kb. 12.00-ig
Kérés: mindenki hozza el ’56-tal kapcsolatos akár irodalmi, akár történelmi élményét

Tervezett műsor:

A megemlékezést megnyitja: Pelikán Imre, a Polgári Kör elnöke
• Himnusz
• Megemlékezés’56 kerületi hőseiről:
Onestyák László
Preszmayer Ágoston
Zrínyi János
• Kossányi József: 1956. október 23 című versét elmondja Bárdos Sándor pécsváradi versmondó
• Cikkek, vélemények
• Kötetlen beszélgetés Fekete Pállal, aki 1956-ban a Békés-megyei Forradalmi Bizottság elnöke volt
• Szózat

Közlekedés:
• 14 és 114 autóbusszal a Kosztolányi Dezső tértől a XVI. utcáig.

Mindenkit szeretettel vár a rendező:
Ambrus Károly
30/919-0439  Dobos Károly 2006. december 7., csütörtök 22:41 152.
A novemberi utolsó egyesületi gyűlésünkön Molnárné Golda Magda és férje volt a vendégünk. Golda Magda a már korábban kiállított Klauzál Gáborról készített diópác alkotását az egyesületünknek ajándékozta. Nagyon köszönjük a művet, nagyon köszönjük a nemes felajánlást!
  Dobos Károly 2006. november 27., hétfő 21:30 151.
Híradás a XXII. kerületi városháza honlapjáról:

Szabolcs Attila polgármester úr terjesztette elő azt a javaslatot, mely a Dél-budai Kulturális és Szabadidőközpont nevének megváltoztatását tűzte ki célul. Az utóbbi években ugyanis több kerületi civil szervezet részéről merült fel ennek igénye. Dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság vezetője 2004-ben társaságuk névadójáról javasolta elnevezni a kulturális intézményt. A testület hosszas vita után megszavazta: Klauzál Gábor Budafok%u2013Tétényi Művelődési Központ névre változtatja kerületünk kiváló közművelődési intézményének nevét.
Ahhoz, hogy elfogadjuk a változást, ismerni kell azon érveket, melyek emellett szólnak: Klauzál születése bicentenáriumának évében kezdte el működését az új kerületi művelődési ház, valamint több szál is fűzte őt a kerülethez. Nevéhez fűződik a minőségi szőlőművelés, valamint bortermelés is.

Szentmiklóssy Éva - 2006. november 26.
  ambruskarcsi 2006. november 27., hétfő 10:05 150.
Köszönet a szervezőknek a szombati (2006. nov. 25.) kripta-látogatás megszervezéséért.
Megragadva a lehetőséget, egy másik eseményt bátorkodom hirdetni:

A Baross Gábor Telepi Polgári Kör házában (Bpest, XXII. kerület, XVI. utca 22.) 2006. december 17-én, vasárnap délelőtt 10.00-kor (a miséről jövőket megvárjuk!!) ’56-os megemlékezés lesz Fekete Pál (1956-ban a Békés megyei Forradalmi Bizottság elnöke) részvételével.
Részletesebb műsor hamarosan!!

  Prim György 2006. november 27., hétfő 1:48 149.
Kedves barátaink, támogatóink, Sisak András tanár úr és a Budai Nagy Antal Gimnázium kórusának baráti köre emlékezetes séta-koncerttel ajándékozta meg vasárnap délután a Kastélymúzeum termeibe zarándokolt érdeklődőket, köztük társaságunk lelkes tagjait.
Remélem, titkár urunk részletes leírással örvendeztet meg minket honlapunkon.
  Dobos Károly 2006. november 25., szombat 14:52 148.
Ma délelőtt Hódi Szabolcs szervezésében látogatást ettünk a HM zárt objektumában a Hűvösvölgyi úton, ahol a Budavár 1849. május 21-i magyar bevételekor elesett osztrák császári tisztek síjait és a volt Heintzi emlékmű maradványait tekinthettük meg. Külön köszönet Pelyach István történésznek. Az ő élvezetes és részletes elbeszélésében még jobban megérthettük az akkori eseményeket.
  Dobos Károly 2006. november 23., csütörtök 21:42 147.
A XXII. ker Önkormányzatának mai testületi ülésének 12. napirendi pontjáról a tény: fél órányi jobbára ( sajnos ) politika jellegű vita és 1 elfogadott módosító indítvány után 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal ( ezek szerint 8 képviselő tartózkodott a szavazástól )
az új név Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ lett.
Köszönet azoknak, akik már megértették Klauzál helyi jelentőségét és kisugárzását, és az előterjesztést megszavazták! Köszönet azoknak is, akik az éppen Klauzál által is egykor grundolt szólásszabadság jogán elmondták a véleményüket, de nem szavaztak a 2 éves kezdeményezésünk most beterjesztett javaslata ellen.
Az azonban még látszik, és megállapítható, hogy sok még a tennivaló. Még sokszor el kell mondani, hogy miért is lehetünk itt helyben büszkék Klauzálra!

  Dobos Károly 2006. november 18., szombat 20:34 146.
Ma Kalocsán 2 helyi civil egyesülettel megemlékeztünk Klauzál Gábor halálának a helyszínén, a 10 évvel ezelőtt avatott emléktáblájánál a 140. éves halálozási évfordukóról.
  Dobos Károly 2006. november 15., szerda 19:56 145.
Gratulálok a gyors és helyes megfejtéshez!
  Andrásofszky Csilla 2006. november 15., szerda 16:27 144.
Munkácsy Mihály
  Dobos Károly 2006. november 14., kedd 22:14 143.
Az alábbi találós kérdésre várom a megoldást.

Ki volt a kis Mihály, akinek a nevelőapja Klauzál Gábor titkára volt?

"A kis Mihály szép fekvésű városból falura került, a változatos zöldelő hegyvidékről az Alföld sár- és portengerébe. De ennél sokkal végzetesebb volt, hogy nagybátyja egyáltalában nem tudta pótolni a szülői szeretet melegét, mert rideg, aggodalmaskodó, kicsinyes ember volt. Reök István ügyvéd a forradalom és a szabadságharc alatt Pesten élt. Nemcsak a politikai életben vett rész, hanem művészi és írói körökben is megfordult. Ismeretségben volt Vörösmartyval, Bajzával, Egressyvel, a két Vachottal. Tagja, majd jegyzője volt a radikálisok körének. A forradalom idején titkára volt Klauzál Gábor miniszternek. A szabadságharc leveretése után Békéscsabára menekült, ahol Sarolta nénje, Steiner Jakab uradalmi tiszttartó felesége jómódban élt. Reök István, hogy pénzhez jusson, ügyvédi irodát akart nyitni, de az osztrák elnyomók eltiltották az ügyvédi gyakorlattól. Nagyon szűkös anyagi helyzetbe került. Csak némiképpen segített rajta az, hogy Steinerék ajánlására gróf Apponyi György némely ügyei intézésével foglalkoztatta.

  Kincses Katalin 2006. október 30., hétfő 19:36 142.
Tiszelt Érdeklődők!
2006. november 1-én a Klauzál Gábor Társaság megnyitja a Wolf Kripta és Emlékkert kapuit. Aki gyertyát szeretne gyújtani, a volt budatétényi temetőben, 17 és 18 óra között várjuk.
  Dobos Károly 2006. október 25., szerda 20:50 141.
A Petőfi rádióban a Batthyány sorozat most szombaton este folytatódik és minden második szombaton este hallható este fél 11-től. A Batthyány emlékév nagyon ígéretesen alakul. A Klauzál Napok Tétényben rendezvényén örömmel csatlakozunk hozzá 2007 áprilisának utolsó hétvégéjén.
  Bartos Mihály 2006. október 12., csütörtök 22:38 140.
Örömmel olvastam, hogy a rádióban sorozat indul Batthyány Lajos gróf emlékére. Az egy műsor-egy város közé vélhetőleg Promontort (a későbbi Budafokot) nem fogják felvenni, holott Batthyány a sorsdöntő időkben két alkalommal is járt itt.

Az első alkalommal, mint az Országos Honvédelmi Bizottmány 1848. december 31-i döntése alapján Windisch-Graetzhezt indított békeküldöttség tagja. Történt pedig, hogy 1849. január 1-én délután a békeküldöttség - melynek tagjai Batthyány, Deák, Lonovics, valamint a két Majláth, Antal és György - Promontorba, a feldunai hadtest Savoyai-kastélybeli főhadiszállására érkezett. A delegációt - Görgei tábornok távollétében - Bayer József Ágost vk. őrnagy fogadta. A küldöttség tagjai a kastélyban megebédeltek, majd két tiszt vezetésével Tétény-Érd irányába tovább utaztak.

A második alkalommal pedig, mint Budáról szállított politikai fogoly. Történt pedig, hogy - a fővárosokhoz közeledő magyar seregek elől - a visszamaradó várvédő erők kivételével, az osztrákok megkezdték elvonulásukat Buda és Pest városából. A kiürítés keretében 1849. április 23-án szállították el a politikai foglyokat, közöttük Batthyányt is. A menet - melyben gróf Batthyány Lajos a fogolyszállítmányt kísérő kapitánnyal utazott közös kocsiban - a várpalotából indulva, a Fehérvári országúton vonult el. A szekerek Promontor és Tétény között letértek az országút melletti legelőre pihenőt tartani. A foglyok a szekerekről leszállhattak, s mivel kellő idő állt rendelkezésükre, a faluból kihozott ételt-italt fogyasztva, ebédeltek is. A pihenő után a menet visszakanyarodott az országútra, s folytatta útját Fehérvár felé.

Mindkét esemény korabeli dokumentumokkal igazolt, bővebben ld. a "Bartos Mihály-Garbóci László: Promontor és Tétény 1848-49-ben" (Savoyai Jenő Asztaltársaság, Bp. 2000.) 30-31., 34. és 63-64. o.-on.
  Dobos Károly 2006. október 10., kedd 20:23 139.
2007 Batthyány-emlékév lesz.
Ezzel kapcsolatban ma tudtam meg, hogy a Petőfi rádióban szombaton október 14-én este 22.30-tól egy új sorozat indul Batthyány városai címmel.
Bécs, Pozsony, Ikervár stb mennek végig a városokon. Az első alkalommal talán Katona Tamás és Gerő András történészek szerepelnek. Talán egy Batthyány is.
A beharangozóból: Kossuth, Rákóczi, Balassi és Bocskai városai után folytatjuk kalandozásainkat. Egy műsor - egy város. Gróf Batthány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök történelmi korával foglalkozó történészek lesznek a segítőink, meg azok a helytörténészek, kutatók, lokálpatrióták, akik egy-egy város legjobb ismerői. A mikrofon segítségével megpróbáljuk bejárni és bemutatni önnek azokat a helyeket, melyek Batthyány Lajos és a Batthyány család életében fontos szerepet játszottak.
Jó rádiózást az érdeklődőknek!
  Dobos Károly 2006. október 7., szombat 12:34 138.
Október 6-án a Vojnovich villában a csopaki Jásdi pincészet kitűnő fehérborait kóstolhattuk Jásdi úr személyes bemutatásában. Az est során Bakonyi Viktor felkérére röviden bemutattam Klauzál és az Aradi vértanúk kapcsolatát, valamint Klauzál kistétényi borászati emlékeiből egy rövid méltatást. Az est során alkalom volt koccintani néhány újonnan megválasztott önkormányzati képviselővel és a régi-új XXII. kerületi polgármeseterrel Szabolcs Attilával is. Kellemes este volt.
  Dobos Károly 2006. október 5., csütörtök 19:49 137.
Ma este a Szent Imre Házban Golda Magda budatétényi képeiből nyílt kiállítás. Nagy örömünkre szolgált, hogy diópác képen örökítette meg Klauzál Gábor portréját is. Ez a kép főhelyen volt látható a kiállításon. Garbóci László helytörténész, egyben a Klauzál Gábor Társaság tagja a kiállítást méltató beszédében megemlékezett Klauzál Gábor kistétényi jelentőségéről is, elsősorban a képen is látható szőlő és rózsa vonatkozásában.
  Dobos Károly 2006. szeptember 23., szombat 15:38 136.
Ma Nagytétényben zajlik a Nagytétényi Polgári Kör által szervezett Szüreti Felvonulás. A Szelmann ház előtt Lászlóné Varga Éva nyitotta meg a színes felvonulást. A r. k. és református pap megáldotta a szőlőt. Sok ismerős volt jelen, no meg sok Suzukis dolgozó ( ők támogatók voltak ).
  Dobos Károly 2006. szeptember 16., szombat 19:29 135.
Kedves Klauzálosok!
A mai napon örömmel találkoztam Veletek a Nagytétényi Kastélyban az Ókori Napok a Kentaur kertjében rendezvényein. Prim Gyurival, Hódi Szabolccsal, Kincses Katival, Markó Lacival, Andrásofszky Csillával, Janzsó Jánossal, Juhász Péterrel, Dorn Zsuzsával, Garbóci Lacival és Bartos Misivel.
2005 után ismét örökbe fogadtuk a Kentaurt.
Garbóci Laci és Bartos Misi ismét nagyszerű és tartalmas sétát vezetett. Az új templomtörténeti könyv a kerületről nagyon szép lett. Kár, hogy a Szent Mihály kápolnánál Klauzál egyáltalán nem kerül megemlítésre.
Szörényi László irodalomtörténész előadásában Dugonics művét "Téténynek ékessége..." méltatta. Nagyon érdekes volt. a mű igazi forrásmunka. Kár, hogy nem kapható, egyetlen kiadása számozott példányokból áll és 1940-es dátumú.

  Dobos Károly 2006. augusztus 27., vasárnap 20:54 134.
Kedves Érdeklődők!

A Klauzál Gábor Társaság programjai, rendezvényei:

2006. szept. 16-17. Részvétel a Nagytétényi Kastélymúzeum "Ókori víg napok a Kentaur kertjében" rendezvényein. 2005-ben egyesületünk örökbe fogadta a Kentaur szobrot. Időnként fényképeket is készítünk róla.

2006. szept. 28. csütörtök este 6 óra KGT rendezvény és megbeszélés a Dél-Budai Kulturális és Szabadidő Központ 111-es termében

2006. október 14. Nagytétényi Kastélymúzeum - Megemlékező előadás az aradi vár rabjairól az 1848-49-es eseményekkel kapcsolatban

2006. október 26. csütörtök este 6 óra KGT rendezvény és megbeszélés a Dél-Budai Kulturális és Szabadidő Központ 111-es termében

2006. október 29. vasárnap Budatétényi Ősök Napja a Wolf kripta és emlékert területén, Budafok-Tétény Kövei - Kemény Zsolt kiállítása

2006. november egyik szombatja - Koszorúzás Klauzál halálának 140-ik évfordulóján Kalocsán a 10 évvel ezelőtt emelt Klauzál emléktáblánál

2006. november 30. este 6 óra KGT rendezvény és megbeszélés a Dél-Budai Kulturális és Szabadidő Központ 111-es termében

2006. december 28. este 6 óra KGT évzáró vidám rendezvény és megbeszélés a Dél-Budai Kulturális és Szabadidő Központ 111-es termében

2007. március 15. Koszorúzás Budatétényben a Klauzál villánál, a Klauzál emléktáblánál

2007. április 28-29. Klauzál Napok Tétényben
április 28. szombat délután történelmi előadások a Nagytétényi Kastélymúzeum dísztermében a Batthyány emlékév (Klauzál és Batthyány, Klauzál és a Batthyány kormány)
április 29. vasárnap kiállítás a Wolf kriptában, délután az iskolások vetélkedője Klauzálról és a Batthyány kormányról


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)