Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Dobos Károly 2007. március 22., csütörtök 23:01 173.
Ma este a Vojnovics-Huszár villában Liska Dénes Budatétényben élő író, dramaturg szerzői estjét élvezhettük. Deák Ferencről írott könyve, mely a Deák anekdoták nagyszerű gyűjteménye, ismerhettünk meg sok-sok részletet Pálos Zsuzsa színésznő és Földi Ottó Petőfi Rádiós munkatárs felolvasásában, az író elbeszélésében.

Liska Dénes egyben a Szabó család dramaturgja is....
  Dobos Károly 2007. március 16., péntek 16:49 172.
Március 15 délutánján sikeresen lezajlott a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és a Klauzál Gábor Társaság által a KLAUZÁL GÁBORRÓL MEGEMLÉKEZŐ ünnepség. A kamaraterem teljesen tele lett, még további székeket is kellett behozni. Sok diák vett részt.
Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla forró hangulatú és szívhezszóló zenés irodalmi műsorral nyitotta az ünepséget. Tolcsvaytól a nemzeti dal és a Szép szerelmem Magyarosrszág csodálatos volt. Utána vetített képes előadásomban Klauzál Gáborról emlékeztem meg. A műsor zárásaként a Klauzál pályázat díjnyertes diákjai kapták meg Szabolcs Attila polgármestertől a nyereményeiket. 2 különdíj átadása is történt, az egyiket egyesületünk, a másikat a Klauzálház adta. Végezetül a galérián a pályázatokat tekinthették meg a résztvevők.

  Kincses Katalin 2007. március 14., szerda 20:36 171.
Versenyfelhívás

A Klauzál Gábor Társaság 2007. április 29-én 15 órakor vetélkedőt rendez Batthyány Lajos születésének 200. évfordulóján, Batthyány és kormánya témában. A versenyre 3 fős csapatok nevezését várjuk. Egy intézmény több csapattal is nevezhet. A vetélkedő a Klauzál Napok Tétényben rendezvény része, és az országos Batthyány emlékév alkalmából kerül megrendezésre.
Felkészüléshez javasoljuk a 13 éveseknak szóló történelem tankönyveket, a kormánytagok életrajzát, a kormány tevékenységét, az áprilisi törvényeket bemutató írásokat. Képek alapján fel kell ismerni a kormány tagjait, és a kormányhoz köthető nevezetes eseményeket. Segítséget nyújt a www.klauzal.hu honlap.
Helyszín: 1223 Budapest, Terv u. 15.
Az első három helyezett csapat könyvjutalmat kap.
Nevezési határidő 2007. március 31.
A nevezéseket a kincses.katalin@t-online címre kérjük eljuttatni.
A versenyről felvilágosítás kérhető a 202358713-as telefonszámon.
  Dobos Károly 2007. március 14., szerda 20:17 170.
Ma gratulálhattunk Piróth Bélának, aki a 22. ker. kultúrájáért díjat kapta meg, egyben az ünnepségen meghallgathattuk a kitűnő Lampart-Budafok kórust.
Továbbá gratulálhattunk Vaskó Zsoltnak, aki a Madárdal Zenekar tagjaként szintén ugyanezt a díjat kapta!
Kedves Béla! Kedves Zsolt! GRATULÁLOK az elismerésetekhez.
További öröm, hogy Feinek Györgyné Marika az év pedagógusa díjat kapta. Megérte, hogy már másodszor jelölte egyesületünk őt!
Az új díszpolgárt Priska József Tamást, Prim Gyurival meghívtuk a március 30-i díszpolgártalálkozóra, a meghívót átadtuk.

  Dobos Károly 2007. március 11., vasárnap 16:08 169.
Ma hagyományteremtő szándékkal budatétényi 1848-as emlékhelyként, a Klauzál Gábor Társaság civil rendezvénye kereteiben ünnepséget tartottunk március 15. alaklamából a Klauzál villán tavaly felavatott Klauzál emléktáblánál. Bartos Mihály vezette le az ünnepséget, ahol Dobos Károly emlékezett meg Klauzál Gábor március 15-i szerepéről, majd Vaskó Zsolt 48-as dalokat játszott, Hódi Szabolcs név szerint említette az emléktábla adományozóit, akik közül a legtöbben személyesen vehették át a névre szóló köszönetet tolmácsoló emlékokmányt. Koszorút helyezett el a Klauzál Gábor Társaság, a Budatétényi Polgári Kör, az Önkormányzat, a Nagytétényi Polgári Kör és a Barossi iskola.
  Praznovszky Mihály 2007. március 1., csütörtök 16:33 168.
Örömmel olvasom a veszprémi beszámolókat! Eötvös Károlyhoz csak annyit, hogy egy fiatalember gondozásában most jelent meg az iró leghiresebb műve, az Utazás a Balaton körül. Szép kiadás és nagyon jó könyv! Az első ezer példányt már el is kapkodták, már az utánnyomás is elkészült. Valóban remekmű: gazdag tárháza mindannak, amire a mai "Klauzálosok" felesküdtek: értékes nemzeti multunk bemutatása és büszkeségünk megtartása. Sok sikert a Társaság tagjainak! Praznovszky Mihály, az Eötvös Károly nevét viselő megyei könyvtár igazgatója
  Dobos Károly 2007. február 26., hétfő 20:43 167.
Ma az országházban voltunk. Köszönet Mészáros Péternek a szervezésért. Találkoztunk Pálmány Bélával az Irattári és Levéltári Osztály vezetőjével, Lendvai Ildikóval, Budafok-Tétény országgyűlési képviselőjével és fogadott minket a szobájában Mandur László a parlament egyik alelnöke.
  Dobos Károly 2007. február 25., vasárnap 21:37 166.
A mai Ráday műsor videón itt nézhető meg:

http://www.hirado.hu/cikk.php?id=186770
  Dobos Károly 2007. február 25., vasárnap 17:42 165.
Az M1-en Ráday Mihály Unokáink sem fogják látni című műsorában hangzott el az alábbi műsor:


Folytassuk itthon a 48-as emlékhelyek felkeresésével, mint ilyenkor, a március 15-ei évforduló előtt mindig.
Ajánlom először figyelmükbe a budafoki temetőt.
1993-ban "meghirdették" a Budafok felsővárosi temető öreg parcellájában a kriptákat, sírokat, ekkor fedezték fel és azonosították be a helyi lokálpatrióták a Térey-kriptát, amelyet bizony meg kellett menteni. A kripta a fal mellett fekszik. Táblával meg is jelölte ezt a helyet a Savoyai Jenő Asztaltársaság. Most, miután újjáépítették az egész falat, még hiányzik a tábla visszahelyezése. A 18 éves Térey Pál a 9. Miklós huszárezredben mint hadapród kezdte 1848. július 16-án, aztán Görgey seregében harcolt, végül a komáromi várba került, ahol Klapka tábornok - még a vár feladása előtt - Téreyt huszárőrnaggyá léptette elő. 52. életévében, 1883-ban Promontoron halt meg, itt is temették el. A Térey-kripta fedlapján legalul olvashatjuk a nevét. A helyi városvédők (a Budapesti Városvédő Egyesület Promontor-Tétény munkacsoportja) érdeme, hogy ilyen szépen rendbe tették (a Nemzeti Panteon Alapítvány támogatásával) ezt a sírt.
Ugyanebben a temetőben nyugszik
Hadik Ágoston 48-as honvédezredes is, aki Szegeden, Szabadkán szolgált a szabadságharc alatt, majd megbetegedett, s Aradon fogságba került, 1849-ben halálra, majd várfogságra ítélték. Olmützből szabadult amnesztiával 1851-ben. Maradványait 1931-ben exhumálták, s áthelyezték a budafoki papság díszsírhelyébe. Neve nem olvasható az obeliszken. Ezt még nyilván pótolni kell majd!
És akkor maradjunk Budapest XXII. kerületében. Irány Budatétény, ahol egy különleges férfiú különleges történetét látjuk, mármint élettörténetének azt a szakaszát, ami Budatétényhez köti őt.
Dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke: "A nagy dolgok a vendéglőkben születnek! Itt ülünk Nagytétényben, a "Betérő a Sekrestyéshez" étteremben, ami a Klauzál Gábor Társaság születésének a helyszíne. Ugyanilyen jeles helyszín a Pilvax Kávéház, ahol 48-ban a forradalmi ifjak és a liberális körök, ellenzéki körök gyülekeztek. A 15-ei események előestéjén Klauzál Gábor, aki akkor 44 éves, érett, tekintélyt szerzett politikus volt a reformkori országgyűléseken szerzett érdemei - Magyar Nyelv, Sajtószabadság, egyéb eredmények - kapcsán, szintén jelen volt. Ő azonban a mérséklő, tompító politika híve volt, ezért párthíveivel együtt azon igyekezett, hogy a 12 pontot előbb országosan köröztessék, és ne kerüljön azonnal - hát - átnyújtásra. Mivel azonban a bécsi forradalom híre megérkezett Pestre, - ahogy
Irányi Dániel a forrásokból kiolvashatóan leírja - Klauzál ekkor átállt a forradalmi ifjak oldalára, és beleegyezett abba, hogy a 12 pontot átadják. Így a délutáni események kapcsán, március 15-én már Klauzál Gábor az, aki biztosítja a rendet, és személyesen ő vezeti át a tömeget Budára a Helytartótanácshoz, amikor is követelik a státuszfoglyok szabadon bocsátását és a sajtószabadságot. Sőt személyesen, az akkor meglett és közbecsülésnek örvendő politikus érdeme, hogy tőle Zichy gróf, aki a budai helytartó volt, átvette a 12 pontot. Ezt kevesen ismerik az országban, de nagyon fontos Klauzál Gábornak ez a szerepe.
Szmollény Nándor - Klauzál egyetlen történetírójaként - írja róla, hogy ezen a napon 36 órát dolgozott Klauzál Gábor, és még az éjszaka folyamán megírta az első sajtórendészeti törvényt, ami Budán és Pest megyében másnap "expediáltatott". Később Klauzál Gábor a Csendvédelmi Bizottmány élén Nyári Pállal és Rottenbiller Lipóttal együtt ugyancsak biztosította a további békés átmenetet, sőt hivatalosan a Magyar Országos Ideiglenes Miniszteri Bizottságnak is az elnöke volt, így Magyarország első számú embereként járult hozzá az ország rendjének a biztosításához a
Batthyány Kormány fölállásáig."
Ne kövessük Klauzál Gábor teljes élettörténetét, ugorjunk egy nagyot. Menjünk el arra a helyszínre, ami szintén nagyon fontos Klauzál életében, ahol másodszor megházasodott. A helyszín a Szent Mihály kápolna Kistétényben.
D. K.: "1853-ban vagyunk, április 27-én egy jeles esemény helyszíne a kápolna, itt kötött másodszor házasságot Klauzál Gábor, mintegy hitet téve a 48-as eszmék mellett. Ugyanis Nagysándor József aradi vértanú menyasszonyát, Schmidt Emmát vette nőül ebben a
kápolnában. Ez jelzésértékű esemény volt akkor, a passzív rezisztencia éveiben, több neves személy vett részt ezen az esküvőn, többek között Sauer Ignác orvosprofesszor volt Klauzál Gábor tanúja, aki még annak idején a minisztériumában az egészségügyeket irányította, illetve a szabadságharc főorvosa is volt. Nagysándor József rokonságából pedig egy Nagysándor nevű tanú volt jelen.
R. M.: S hogy kerül Klauzál Gábor neve 1914-es dátummal a falra?
D. K.: 1914-ben nagyon rossz állapotban volt a kápolna, és egy helybeli újraépíttető bizottság, akiknek a nevei itt láthatók a falon, elhatározásra jutott, hogy saját erőből újraépítik a kápolnát. Ez a bizottság 1914-ben megemlékezett arról is, hogy - ahogy itt írva van - a méltóságos
Klauzál Gábor (a táblán: MÉLT. KLAUSAL GÁBOR) szintén jelentős mértékben, saját pénzéből, ahogy ők írják, hosszú időn át jó karban tartotta ezt a kápolnát. Tehát Klauzál ennek a kápolnának a mecénása volt hosszú időkön keresztül.
R. M.: Az esküvőről, a 48 éves Klauzál Gábor és a 20 éves Schmidt Emma házasságáról szóló bejegyzés ma is megvan tudomásom szerint.
D. K.: Nyomozásunk eredményeként a nagytétényi plébániatemplom plébániáján megtalálható, hiszen - ez a kistétényi kápolna régen - összes irata a tétényi plébánián megőrzésre került."
Kistétény, a mai nevén Budatétény még mindig a helyszínünk. Kövessük Klauzált.
D. K.: "Klauzál Gábor az 1850-es években birtoka ezen szép részén nyaralót és présházat épített. Innentől vált ő a kistétényi hagyomány és a helyi értékteremtés részévé.
R. M.:
Ezt a házat? Ez nem nagyon hasonlít egy 1850 körüli épülethez.
D. K.: Ez a ház jelentős átalakításon esett át. Az utolsó átalakítás dokumentumait itt tartom a kezemben. Az Auguszt cukrászcsalád vásárolta meg, amikor nekik a mandula miatt, a kertben lévő mandulás miatt szükségük volt erre a tétényi házra, és az ő munkásságuk alapján került a villa a jelenlegi állapotába. (l. az Auguszt családról szóló műsorrészt a 75. adásban az Új Városvédőbeszédek 216-217. oldalán)
R. M.: A régebbi képek azt tanúsítják, hogy ez a ház gazdagabb is volt, mint ahogy most kinéz, tehát nem a Klauzál, hanem az Auguszt korabeli állapota sokkal díszesebb volt.
D. K.: Auguszt cukrász úr, aki a villa utolsó tulajdonosa volt, előszeretettel gyűjtötte össze Óbuda bontása kapcsán azokat a jelenleg a villán is látható különböző
domborműveket, oszlopokat, amelyeket beépített a villába, és nemcsak a villába. A kertjében számos műrom, egyéb oszlopos épületszobor volt föllelhető, amit jelentős részében ma már nem találhatunk meg.
R. M.: Mert hova lettek?
D. K.: Széthordták az elmúlt évtizedekben, eltűntek. Volt olyan szfinx-szerű alak is a hátsó bejáratnál, amiről még a környékbeli lakók is elmondják, hogy darukkal jöttek és elvitték. Valószínű, hogy magánházakban föllelhetőek ezek az emlékek.
R. M.: Én az erdélyi
Buziásfürdőn láttam egy Deák-emlékpadot. Itt is van ilyen.
D. K.: A kistétényi hagyománynak az egyik jelentős tárgyi emléke az a két kőpad, ami a Klauzál villa kertjében hátul található. A hagyomány szerint Deák Ferenc, aki Klauzál jó barátja volt, a kiegyezés előkészítésekor gyakran meglátogatta Klauzált itt a kertben, és ezen kőszéken üldögéltek. És azt, hogy Deák Ferenc itt járt, azt Deák Ferenc 1859-es Pulszkyhoz írt levele tanúsítja, amikor leírja, hogy Klauzál Gábor kistétényi kertjében él, nagy borász és szőlész, teljesen ennek él és családjának.
R. M.: Mióta van megtáblázva a ház?
D. K.: Az emléktáblát egy évvel ezelőtt a Klauzál Gábor Társaság állította, Klauzál Gábor születésének kétszázadik évfordulója tiszteletére. Azonban ugyanúgy jártunk, mint a születése helyén levő vörös márványtáblát állító emlékbizottság. Nekik is - 1904-től 1906-ig - két évre volt szükség, nekünk is. 2004-ben történt elhatározásunk 2006-ban vált valóra.
R. M.: A volt Klauzál Gábor majd Auguszt-féle ház alatt pince van, de mekkora?
D. K.: Mint látható, hatalmas
pince van, mészkőbe vájva, több ága van, amit oldalágak kötnek össze egymással. Ebben a pincében alapvetően borokat tároltak, hiszen itt nagy szőlőbirtokok voltak. Az annak idején világhíres sashegyi szőlőterületnek része volt, és itt a híres borászok, Klauzál Gábor és Korizmics László voltak, akik megalapították a Kistétényi Szőlőbirtokossági Társulatot, és olyan neves borokat termeltek, megújítva a minőségi borászatot, amelyek Hamburgban és Bécsben díjakat nyertek, a kistétényi vörös és a kistétényi fehér boraikkal. 2004-ben a Lics pincészetben 200-200 palack bort palackoztunk, azért kétszázat, mert Klauzál Gábor születésének kétszázadik évfordulója volt 2004-ben. Ezek egyedi számozott palackok, amelyeket aláírással láttunk el, és Klauzál Gáborról van a
palackokon egy rövid megemlékezés. A kezemben tartom az egyiket.
R. M.: Ez a 149-dik sorozatszámú palack.
D. K.: És ezt szeretnénk átadni az egyesületünk nevében itt, Klauzál pincéjében.
R. M.: Köszönöm szépen.
D. K: "Karthágó eltörlendő..." - ez volt a híres borászati jelszava Klauzál Gábornak. Ez alatt ő azt értette, hogy szakítani kell a hagyományos műveléssel, ami nem volt már megfelelő a minőségi bortermeléshez, és teljesen új fajtákat követelt, és új szőlőművelési módszereket. Azt lehet mondani, hogy az abszolutizmus éveiben ő ebben a villában és ebben a pincében értéket alkotott, amikor a nagypolitika színpadán nem lehetett, hiszen abszolút önkényuralom volt, akkor a családját nevelte, itt szőlészkedett, borászkodott, és a kertjében pedig rózsákat termelt. Tehát ezekkel alkotott olyan maradandó értékeket, amelyekre ma is büszke lehet Budafok-Tétény kerülete.
A Rózsakertet télen meg tudjuk ugyan mutatni, de közel sem lehet olyan vonzó, mint amilyen n
yáron. Úgyhogy azt, milyen szép tud lenni ez nyáron még ma is, ennyi év után is, azt fotókról nézhetik meg a kedves nézők most február végén.
Az egyik rózsafajta Klauzál Gábor nevét viseli.
Azt hallottam, beépítik azt a helyet, ahol a kőpadokon Deák Ferenc és Klauzál Gábor üldögélt. Elég meglepő ez a hír. Én a kerület helyében kisajátítanám azt a telket, és kultuszhellyé alakítanám át!
Ha már szó esett arról, hogy milyen nehéz volt elhelyezni annak idején Klauzál Gábor születésének helyén a táblát, én nem állhatom meg, megmutatom önöknek Klauzál Gábor születési helyét.
Erről szerintem nagyon kevesen tudnak. Klauzál - mint tudjuk - Szegeden van eltemetve, ott volt a reformkorban országgyűlési képviselő. Szegeden éltek a szülei, onnan költözött fel a család, mert a papát a megbízatása Pestre szólította, s az Invalidusok Palotájában, itt, ebben az épületben kapott szállást, ami akkor éppen a III. gránátos zászlóalj laktanyája volt. Az épület már 1894 óta a
Központi Városháza szerepét tölti be Budapesten, de van benne egy szoba, amely arra az időszakra emlékeztet, amikor a gránátosok laktanyája volt. A szobában iroda van. Itt lakott a Klauzál család, itt született Klauzál Gábor 1804. november 18-án, és ezt táblázták meg 1906-ban. A gyönyörű vörösmárvány tábla csodálatos állapotban őrzi ezt az emléket ma is az egyik második emeleti városházi szobában, a Városház u. 9-11-ben, a Belvárosban, Budapesten, az ötödik kerületben.
  Dobos Károly 2007. február 19., hétfő 20:22 164.
MEGHÍVÓ március 15-e alkalmából a Klauzál emléktáblához
Szeretettel meghívjuk Önt és családját a Klauzál Gábor Társaság nevében az alábbi kulturális rendezvényre az első budatétényi március 15-i emlékhelyre a Klauzál villához (1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 9.):
2007. március 11. vasárnap
11.00 Megnyitó: Klauzál Gábor és 1848. március 15.
rövid megemlékezést tart:
Dr Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke
11.15-11.30 Az emléktábla magánszemély adományozóinak emlékokmányok átadása
11.30-12.00 Koszorúzás az emléktáblánál.
A Klauzál Gábor emléktáblát közadakozásból állíttatta 2006 áprilisában
a Klauzál Gábor Társaság

  Hegedüsné Németh Ildikó 2007. február 14., szerda 9:09 163.
Tisztelt Klauzál Társaság!

Kártyanaptárakat gyűjtök már gyermekkorom óta, gyűjteményem
jelenleg 20000 db-ot meghaladó.
Honlapjukat áttekintve arra gondoltam megkeresem Önöket, hátha
tudnának nekem segíteni gyűjteményem gyarapításában.
Azt szeretném kérni, ha nyomtattak ilyen kis reklámnaptárt az idei
évben, küldjenek belőle pár db-ot számomra, de bármilyen évjáratú és témájú naptárral nagy örömet okoznának
Megköszönve segítő szándékukat kívánok sok sikert munkájukhoz:

Hegedüsné N. Ildikó
9441 Agyagosszergény,Arany J. u. 101.
  Dobos Károly 2007. február 12., hétfő 21:46 162.
Most kaptam az értesítést és örömmel adom tovább, hogy 2007. február 25-én vasárnap délután 4 óra előtt 10 perccel kezdődik az M1-en Ráday Mihály Unokáink sem fogják látni című műsora, amely 1848-as emlékeknek és benne Klauzál Gábornak lesz szentelve. Kiemelten szerepelnek majd a budatétényi helyszínek is! Az ismétlés március 4-én vasárnap délelőtt az M2-n várható.
  Dobos Károly 2007. február 11., vasárnap 21:10 161.
A KLAUZÁL GÁBOR TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ NON-PROFIT CIVIL SZERVEZETKÉNT, ALAPSZABÁLYÁBAN KITŰZÖTT CÉLJÁVAL ÖSSZHANGBAN TÁMOGATJA A KERÜLETI TANÁROK ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT ALÁBBI PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. EGYESÜLETÜNK ELSŐSORBAN A HONLAPUNK KLAUZÁL GÁBORRRÓL SZÓLÓ ANYAGAIVAL JÁRUL HOZZÁ A PÁLYÁZAT SIKERÉHEZ ÉS KLAUZÁL JOBB MEGISMERTETÉSÉHEZ. AKI JOBBAN ISMERI KLAUZÁLT, AZ JOBBAN MEGÉRTI, HOGY MIÉRT IS LEHETÜNK RÁ BÜSZKÉK A HAZÁBAN ÉS SZŰKEBB HAZÁNKBAN A XXII. KERÜLETBEN IS!

ÍME A FELHÍVÁS A KLAUZÁLHÁZ HONLAPJÁRÓL, HA ELKERÜLTE VOLNA A FIGYELMET:


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, Budafok-Tétény Önkormányzata és a Klauzál Gábor Társaság pályázatot hirdet a kerületben tanuló, vagy élő diákoknak.

Célunk, hogy tisztelegjünk az 1848-as forradalom és szabadságharc korának történelmi jelentőségű személyisége előtt, aki kerületünk lakója volt, s akinek nevét 2006-tól felvette Művelődési Központunk.

A pályázaton 5.-6. osztályos, 7.-8. osztályos, 9.-12. osztályos tanulók vehetnek részt.

A pályamunkákat neves szakértői zsűri bírálja el, a díjakat a polgármester adja át 2007. március 15-én a Klauzál Gábor Művelődési Központban.

A képzőművészeti pályázat legjobb alkotásait, valamint a díjnyertes tablókat a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Galériájában állítjuk ki március 1- 15. között.

Pályázati kiírás magyar és történelem tantárgyakból:
(Feltétlenül gyermekmunkát várunk.)


5-6. évfolyam: csoportos feladat

I. Tabló készítése

Téma: Klauzál Gábor személyisége és kora (képek, térkép, cikkek, helytörténeti vonatkozások, életrajzi adatok)
Technika: ragasztás, festés, rajz, géppel írt szöveg 50x70 vagy 70x 100 cm méretben, kiállításra kész állapotban.
A tabló hátoldalán kérjük feltüntetni az iskola nevét, az osztályt és a felkészítő tanár nevét.
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton

II. Riport készítése: egyéni feladat
Téma: Négyszemközt Klauzál Gáborral (Klauzál időutazása a XXI. századba)
Terjedelem: A/4, 12-es betűméret, egy oldal géppel írt szöveg
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton


7-8. évfolyam:

I. Szónoklat írása: egyéni feladat
Téma: A szónok Klauzál Gábor
Cím 1: Kerületünk felvirágoztatása
Cím 2: Kistétény felvirágoztatása
Terjedelem: A/4, 12-es betűméret, egy oldal géppel írt szöveg
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton

II. Újság szerkesztése- csoportos feladat
Téma: A korszak és Klauzál bemutatása (kapcsolatai)
Terjedelem: A/4, négy oldal terjedelem (vezércikk, riport, apróhirdetés, képek, hírek)
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton


9-12. évfolyam:

I. Szónoklat %u2013egyéni feladat
Téma: A szónok Klauzál Gábor
Cím 1: Kerületünk felvirágoztatása
Cím 2: Kistétény felvirágoztatása
Terjedelem: A/4, 12-es betűméret, egy oldal géppel írt szöveg
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton

II. Újság szerkesztése- csoportos feladat
Téma: A korszak és Klauzál bemutatása (kapcsolatai)
Terjedelem: A/4, négy oldal terjedelem (vezércikk, riport, apróhirdetés, képek, hírek)
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton

III. Családfa készítése egyéni feladat
Téma: Klauzál Gábor családfája
Technika: rajz
Méret: A/3, egy oldal terjedelem.
A hátoldalán kérjük feltüntetni a tanuló, az iskola nevét, az osztályt és a felkészítő tanár nevét.
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton


Pályázati kiírás a képzőművészet területén:


5-6. évfolyam:

Téma: Klauzál Gábor kertje (fantázia alapján)
Technika: rajz, festés
Méret: A/4 rajzlap
A hátoldalán kérjük feltüntetni a tanuló, az iskola nevét, az osztályt és a felkészítő tanár nevét.
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton


7-8. évfolyam

Téma: Budatétény Klauzál korában
Technika: rajz, festés,
Méret: A/4 rajzlap
A hátoldalán kérjük feltüntetni a tanuló, az iskola nevét, az osztályt és a felkészítő tanár nevét.
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton


9-12. évfolyam:

Képem Klauzál Gáborról
Technika: festészet, grafika, kisplasztika
Méret: tetszőleges
A hátoldalán kérjük feltüntetni a tanuló, az iskola nevét, az osztályt és a felkészítő tanár nevét.
Beadás helye: Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ (XXII. Nagytétnyi út 31.-33.)
Beadás napja: 2007. február 27.-28. reggel 8 órától 18 óráig az Információ szolgálaton


Felvilágosítás kérhető:

Lászlóné Szanda Judit %u2013 Kossuth Lajos Magyar %u2013 Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Tel.: 229-2418)
Orbánné Pataki Éva %u2013 Baross Gábor Általános Iskola (Tel.: 362-45-05), a Pedagógiai Kabinet külső munkatársai

Forrás: www.klauzal.hu
http://home.hu.inter.net/kortars/0105/peter.htm
  Dobos Károly 2007. január 30., kedd 20:14 160.
Kedves Érdeklődők!
Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját az alábbi kiemelt rendezvényünkön:

KLAUZÁL NAPOK TÉTÉNYBEN A 2007-es országos Batthyány-emlékévhez csatlakozóan (programterv)

Április 28-án, szombaton

Kiállítás
• 11 órakor: a kiállítás megnyitása a Wolf-kriptában (Budatétény, Terv utca 15.). A kiállítás szombaton és vasárnap 11-től 17 óráig látogatható.

Klauzál Gábor és kora címmel vetítettképes előadások megbeszéléssel, a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében (Nagytétény, Kastélypark u. 9–11.).
• 14. órakor: Klauzál Gábor és Batthány Lajos – Pelyach István történész előadása
• 15. órától: A tétényi Klauzál Gábor – Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke előadása
• 15.30-tól: A hallgatóság hozzászólásai, kérdései
• 16 órától: A reformkor bútorai – vezetett séta a Nagytétényi Kastélymúzeumban, az előadások által megidézett kor bútorai között

Április 29-én, vasárnap

Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél
• 10.30-kor: Megemlékezés a Szent Mihály kápolnánál Budatétényben, a Kápolna utcában (itt kötött házasságot Klauzál Gábor és Schmidt Emma 1853. április végén). Rövid megemlékezés az esküvőről, a mecénás Klauzál emléktáblájának megtekintése.
• 11.15-től: Séta a XXII. kerületi Klauzál Gábor utcán a Klauzál villához.
• 12 órakor: Tiszteletadás és koszorúzás a „Deák széke” új helyre kerülése alkalmából a Klauzál villa előtt. (Ebben a nyári lakában élt 1850-től 1866-ig Klauzál Gábor, ahol szőlőjét és gyermekeit nevelte, később 1861-től bekapcsolódott Deák Ferenc oldalán a kiegyezéshez vezető folyamat előkészítésébe. A kőszéken a kistétényi hagyomány alapján Deák Ferenc üldögélt, amikor Klauzál Gáborral a villa kertjében a kiegyezést készítették elő.)
Beszédet mond Nógrádi László, a Deák család leszármazottja, a Deák Kúria Közalapítvány kuratóriumának elnöke.
15 órától: iskolások vetélkedője Klauzál Gáborról a budatétényi emlékkertben a Wolf kriptánál (Budatétény, Terv u. 15.).
Klauzál Gábor híres országgyűlési beszédei
• 19.00 órakor: Klauzál Gábor híres országgyűlési beszédei
Helyey László színművész tolmácsolásában a Vojnovich-Huszár villában
(Budatétény, Művelődés utca 37/a.).

A rendezvény támogatói:
Nagytétényi Kastélymúzeum, XXII. ker. Önkormányzat, Vojnovich-Huszár villa, Webarculat
Felelős kiadó: Dr Dobos Károly, A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
  Dobos Károly 2007. január 27., szombat 17:19 159.
Azt olvasom, hogy a budapesti szakiskolák bezárási terve a Hernád utcai Klauzál Iskolát is érinti. Igen sajnálatos. Nem régen ünnepeltük együtt az iskola 50. születésnapját. Erről beszámoló is van a honlapunkon.
  Dobos Károly 2007. január 17., szerda 19:42 158.
2007. január 15-én este az új év alkalmából kötetlen baráti beszélgetésre és pezsgős koccintásra hívta meg Budafok-Tétény Önkormányzata a kerületi cégek és a civil szervezetek képviselőit a városháza dísztermébe. Egyesületünk nevében engem is. Szabolcs Attila polgármester köszöntötte a résztvevőket és az Önkormányzat, cégek és egyesületek közötti megismerkedés és együttműködés, segítés lehetőségére hívta fel a figyelmet. Erdélyi György előadásban emlékezett egy 70-es évekbeli, írók és művészek találkozójára, majd Illyés Gyula "Haza a magasban" versét szavalta el. A koccintás után minden résztvevőnek lehetősége volt elmondani, hogy kit képvisel és mit tud felajánlani. A Klauzál Gábor Társaság nevében elmondtam, hogy folytatjuk a Wolf kripta gondozását, megrendezzük a Batthány emlékévhez kapcsolódóan a Klauzál Napok Tétényben rendezvényünket április végén, majd ősszel a Budatétényi Ősök Napját. Felajánlottam Klauzálról és Korizmicsről szerzett borászati ismereteinket a jelen lévő kerületi borászoknak.
Hasznos találkozó, jó kezdeményezés volt!
  Dobos Károly 2007. január 12., péntek 21:41 157.
Egy kis írás a készülődő országházi látogatásunk elé:

Soprontól Szabolcsig, Besztercebányától Szegedig, Nagyszombattól
a Rákos mezejéig sokfelé ülésezett a magyar rendi országgyűlés
az elmúlt ezredévben. A 18. századtól jobbára a Bécshez közeli Pozsonyban.
Többször felvetődött javaslat megújításaként itt hangzott el
1843 júliusában az a reformellenzéki indítvány, hogy a törvényho-
zásnak a formálódó régi-új fővárosba, Pest-Budára kellene költöznie.
Szeptember folyamán országgyűlési bizottság vette kezébe a ház
ügyét, és a Pest városával folyó sikeres egyeztető; tárgyalásokra utalva
nem kisebb tekintély, mint a jövendő miniszter, Klauzál Gábor jelentette ki,
hogy "hely lévén, az ige testté fog válni". Ám a következő évben kiírt tervpályázat díjaiért - avagy csak beadott pályaműveik visszaszerzéséért - még a hatvanas években is hiába instanciáztak a résztvevők!
Amire végre törvény született az országházról, nemcsak a test lett egészen más, mint amilyennek négy évtizeddel korábban elképzelték. Az ige - a népképviselet és az annak felelős kormányzás eszméje - is másképp csengett a század végén, az akut válság korszakába lépő dualizmus éveiben, mint reformkori születésekor, a polgárosodás még nyitott alternatívái idején.
  Dobos Károly 2006. december 26., kedd 18:14 156.
Kedves Érdeklődők!
A Klauzál Gábor Társaság a Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központban a már szokásos hóvégi utolsó csütörtök esti rendezvényeit 2007-ben 18.00-21.00 óra között az alábbi időpontokban tartja:

jan. 25.
febr. 22.
márc. 29.
ápr. 26.
május 31.
jún. 28
szept. 27.
okt. 25
nov. 29.
dec. 27.

Szeretettel várjuk a rendezvényeinken!

  Dobos Károly 2006. december 19., kedd 18:59 155.
Ma hivatalosan megismerkedtünk és konstruktívan tárgyaltunk egyesületi és kapcsolt ügyeinkről az új önkormányzati civil referenssel, Bakos Erikával.
Áttekintettük a Wolf kripta szellőztetésének az ügyét. Az épület helyi védettségű érték, ezért több engedély is szükséges lesz. Abban maradtunk, hogy ezt a tulajdonos önkormányzat bonyolítja. Aktuális az emlékkert területén a vízóra cseréje is, abban maradtunk, hogy ezt átvállaljuk és személyesen intézem a vízművekkel. Az Önkormányzat Klauzál Gábornak, a művelődési ház névadójának a megismertetését célzó akcióit örömmel támogatjuk Klauzálos anyagainkkal, közreműködésünkkel.
Az új civil kapcsolati referenst meghívtam a következő egyesületi programjainkra.
  Dobos Károly 2006. december 18., hétfő 20:47 154.
A mai napon Nagy Károly igazgató úr megkeresése kapcsán a Klauzál Gábor Társaság ajánlásával Tóth Avanti Péter vetített képes előadásban mutatta be a jelen lévő Nagy Károly igazgatónak, Németh Zoltán alpolgármesternek és Fekete Márta közművelődési referensnek a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ logoterveit. A rövid névhasználatra vonatkozóan a "klauzálház" elnevezést ill. rövidítést javasoltuk.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)