Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Juhász Péter 2009. október 5., hétfő 13:52 340.
Köszönet az előadónak és a szervezőknek. A tegnapi, már hagyománnyá váló Történelmi Szalon újabb érdekes, élvezetes előadással gazdagította a korról és az akkor történtek értelmezéséről alkotott elképzeléseinket.
  Dobos Károly 2009. október 4., vasárnap 22:59 339.
Ma este a VI. Történelmi Szalonunk Csorba László történész által tartott előadásán a Vojnovich-Huszár villában telt házas siker volt.
  Kincses Katalin 2009. október 3., szombat 21:04 338.
Ma tíz lelkes tagunk- Ifj. Bartos Mihály vezetésével és szakmai tanácsait követve,- megkezdte a Wolf- kripta kerítésének festését.
  Dobos Károly 2009. szeptember 18., péntek 20:19 337.
Nagy örömmel vettünk részt a Baross Gábor Telepi Polgári Kör könyvtárának az avatásán.
  Nagytétényi Kastélymúzeum 2009. szeptember 16., szerda 14:49 336.
Ezúton is köszönjük a Klauzál Gábor Társaságnak, hogy ebben az évben is megtiszteltek bennünket részvételükkel és Kentaur szobrunk örökbefogadásával.
Üdvözlettel: a Nagytétényi Kastélymúzeum munkatársai
  Dobos Károly 2009. szeptember 13., vasárnap 19:00 335.
Ma újra örökbe fogadta egyesületünk a Szerelmes kentaur szobrát a Nagytétényi Kastélymúzeumban.
  Dobos Károly 2009. szeptember 13., vasárnap 12:24 334.
Tegnap Géczi Gáborral részt vettünk Pozsonyban meghívásuk alapján a Pozsonyi Casino 10 éves megalakulásának ünnepén. Tisztelettel gratulálunk Frideczky János elnök úrnak és átadtunk Klauzálos kiadványokat a Casino könyvárának. További eredményes munkát kívánunk és köszönjük a vendéglátást!
  Dobos Károly 2009. augusztus 31., hétfő 19:44 333.
Örülünk, hogy segíthetünk a keresett adatok felkutatásával és elküldésével.
  Sillye Gábor 2009. augusztus 26., szerda 19:52 332.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!

Én Sillye Gábor vagyok, a Hajdúkerület utolsó főkapitányának, Sillye Gábornak a dédunokája.

A család történetét kutatom és szeretném felvenni a kapcsolatot a weboldalukon található Sillye Antallal, aki Felker Gyózó temetésén volt ott:

A megemlékezésen e verset elmondta – Győző bácsi Baross Gábor telepi kertjében
eltöltött hajdani napok emlékeként… – Sillye Antal aranyjelvényes túravezető, a
csepeli (XXI. kerületi) Természetbarát Szövetség egykori (1961-74) elnöke.

Kérem, segítsenek ebben.

Tisztelettel:

Sillye Gábor

Mester u. 4-6. IV.2.
H-1095 Budapest
Tel: (+36) 1 / 215 16-96
Fax: (+49) 1212-5-11884340
Mob: (+36) 30 / 384 42-00
E-mail: gsillye@gmail.com
Web: www.gsillye.tvn.hu

  Dr. Szondi Ildikó 2009. augusztus 10., hétfő 9:27 331.
Nagyon örülök, hogy a Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház találkozhatott egymással a szegedi kirándulás alkalmából. Jó a megerősités abban, hogy akadnak még a mai világban is olyanok, akik ennyire önzetlenül - és időt, munkát nem sajnálva- ápolják nemzetünk nagyjainak emlékét, és aktuálissá teszik azokat az örök értékeket, amelyek kapaszkodóként szolgálhatnak minden időben, számunkra is. Köszönet mindenkinek, aki közreműködésével hozzájárult a program sikeréhez.
Bizom abban, hogy a jövőben folyamatosan tudunk együtt dolgozni, mivel nagy egymásra találás volt ez a szép nap, amit együtt töltöttünk Szegeden!
Dr. Szondi Ildikó a Szegedi Közéleti Kávéházi Estek szerkesztője (www.civilcafe.inf.hu)
  Dr. Szalay István
Szegedi Közéleti Kávéház eln.
2009. július 10., péntek 20:29 330.
A Szegedi Közéleti Kávéház történetében emlékezetes marad Dr. Dobos Károlynak, a Klauzál Gábor Társaság elnökének a szegedi Városháza Dísztermében tartott "Mit köszönhet hazánk és Szeged Klauzál Gábornak?" címmel tartott előadása. Az előadás pozitív visszhangjáról tanúskodik a Közéleti Kávéház több tagjának (Kószó Jenő, Lőrik György, Dr. Nagy Péter) e honlapon olvasható hozzászólása. Klauzál Gábor nevét Somorjai Ferenc: Szeged című útikönyve (Panoráma. Magyar városok sorozat, Medicina könyvkiadó , Harmadik, javított és bővített kiadás) hat helyen említi: szervezésében 1845. április 3-án megalakult az első szegedi takarékpénztár (23. oldal), Széchenyi tér 7 , ahol a takarékpénztár helye volt (41. oldal), Lengyel ház, amelynek helyén álló házban lakott, röviden ismertetve ténykedését, utalással szegedi emléktáblájára, mellszobrára és síremlékére (51. oldal), a mellszobor helye és alkotója kapcsán (111. oldal), a mai Radnóti Miklós Gimnázium kapcsán, ami 1922- 1950 között Klauzál Gábor nevét viselte (129. oldal) és fényképet közöl Klauzál Gábornak a Belvárosi temetőben lévő síremlékéről, ahol "Szeged nagyjai: az 1848-as szabadságharc hősei, írók, költők, művészek, és jeles egyetemi tanárok" nyugszanak (186. oldal). Ezeket az ismereteket az említett előadás lényegesen kibővítette és jelezte, hogy a kutatás (például a leszármazottak vonatkozásában még korántsem ért véget.) Reméljük, hogy a jövőben, a Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház együttműködésében még számos további kávéházi est születik
  Dr. Varga László idegenvezető 2009. július 10., péntek 10:46 329.
A Klauzál Gábor Társaság felkérése meglepett: nagyon határozott és pontos programot irányzott elő számomra Szegeden. Tapasztalataim szerint a "mindent tudó" látogatók kevesebbet kapnak és látnak, mint az lehetséges volna. Nos, június 27-én a fordítottja következett be: profi szervezést tapasztaltam, s ámultam a szegedi tájékozottságukon! Amit például itt hiányolt a programból egy útitársunk: a Rozália-kápolna jelenlegi helyén semmiféle ravatalozás nem történt, ellenben ott, ahol Klauzált búcsúztatták, a Dóm téren, jártunk, az eseményről dr. Dobos elnök úr megemlékezett.
Külön köszönöm a városnézés alatti odaadó figyelmüket! (Néhány fotót szívesen látnék.)
Megragadott, hogy a társadalmi-politikai élet értékhiánya, erkölcsi defektusainak túltengése idején Klauzál Gábor neve és szellemisége közösségalkotó tényezőként működik. Nagy szükség van Széchenyi - Deák - Klauzál hazafiságára, értékrendjük elterjeszésére, példájuk követésére. A Társaság adekvát módon, névadójához méltó minőségben teszi ezt.
Örülök, hogy megismerhettem Önöket, Benneteket! www.vargapapi.hu
  Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Dudás Zoltánné 2009. július 10., péntek 9:00 328.
A hagyományok ápolásának szép példája volt az a bensőséges megemlékezés, amely 2009. június 27-én volt a szegedi Belvárosi Temetőben. Klauzál Gábor sírját koszorúzta meg a Klauzál Gábor Társaság, a szegedi Közéleti Kávéház vezetője, "Klauzálos Öregdiákok" és a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (1950-ig Klauzál Gábor Gimnázium) képviselője. Köszönjük a lehetőséget. Dudás Zoltánné igazgatóhelyettes (RMG)
  dr.Szűcs Lajos 2009. július 9., csütörtök 17:26 327.
Az öt éve létező Klauzál Társaságról csak most,a Klauzál emlékhelyen szereztünk többed magunkkal tudomást.Ez egyrészt kellemes meglepetést, másrészt csalódottságot is okozott. Amennyiben a helyi sajtóban nem olvastuk volna az emlékhelyen való koszorúzásról, - a Közéleti Kávéház rendezvényeként -úgy a Társaságról ma sem tudnánk. Ebben közrejátszhat egyrészt a korábbi Klauzál-Radnóti baráti kör - a Társasággal kapcsolatot tartó Rimóczi halála miatti -működőképtelenné válása, aki a baráti kör tagjait írásban értesített minden hasonló eseményről.Közrejátszhatott másrészt a nem megfelelő kapcsolat teremtése a szegedi" vonallal".Erre elsősorban az Alma Mater mindenkori igazgatója, vezetősége és nem annyira a Közéleti Kávéház volna a legalkalmasabb és lenne a jövőben is.Az iskola és az öreg diákok közötti kapcsolat -a baráti kör jelenlegi szünetelése alatt is-fennáll,így közvetve az öreg diákok tudják"mozgósítani"a régi klauzálistákat.A jövőre nézve hasznos lenne néhány öreg diákkal is a kapcsolat fenntartása a Társaság tevékenységének ismertetése végett is,beleértve az egyes rendezvények témáját,időpontját,meghívóit.Végezetül, mégis örömünkre szolgáltak az utólagos értesülések a Társaság létezéséről,tevékenységéről és ennek részeként a szegedi megemlékezés,utóbbiban az öreg diákok bevonása az emlékhely koszorúzásába.

dr. Balogh Géza Szeged, Alsó kikötősor6. 6724
dr. Szűcs Lajos Szeged Gergely-köz 2/A/3

1947-es öreg diákok.
  Kószó Jenő 2009. július 9., csütörtök 15:25 326.
A városban több helyen ingyen kézhez vehető a nagy példányszámban megjelenő Szegedi Közéleti Kávéház Alapítvány havi programja. Naponta pedig a helyi Délmagyarországban olvasható.
Ez alapján tudtam meg, hogy a budapesti székhelyű Klauzál Gábor Társaság és a kávéház június 27-én az egykori miniszterre, országgyűlési képviselőre, Klauzál Gáborra emlékezik.
Első lépésként a Belvárosi temetőben a sírnál. Dr. Nagy Péter a kávéház, dr. Dobos Károly a társaság nevében. A budapesti Bartos Mihály helytörténész nekünk újszerű tájékoztatást adott a sírhelyről. Majd koszorúzás történt. Három „Klauzálista” hajtott fejet a sírnál dr. Balogh Géza (1947), dr. Szűcs Lajos (1947) Kószó Jenő (1949). A számok az érettségizés évei. Itt feltétlenül meg kell említeni, az 1987-ben megalakult Klauzál-Radnóti Baráti Kör elnöke Rimóczi Károly (1949) tanár úr két éve elhunyt, azóta a kör tevékenysége lendületet vesztett.
Szegeden a Klauzál Gábor Gimnázium elnevezése 1950 őszén megváltozott. Új név, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. Az iskola nevében az igazgatóhelyettesnő koszorúzott.
A temetői megemlékezés méltó helyen a városháza dísztermében folytatódott, vetített képes ismertetés formájában a következő címmel : „Mit köszönhet hazánk és Szeged Klauzál Gábornak?” Az előadó dr. Dobos Károly, a beszélgető társ dr. Szalay István a kávéház kuratóriumának elnök volt. Majd hozzászólások következtek, könyv vásárlására nyílott lehetőség.

Nyugodtan mondhatom újabb ismeretekkel gazdagodtunk a két helyen történt Klauzál megemlékezésen.

Üdvözlettel :

Kószó Jenő
Klauzál-Radnóti Baráti Kör
  Dr. Nagy Péter 2009. július 3., péntek 16:46 325.

Nagy elődeink emlékének ápolása nemcsak feladat, de szent kötelesség! Ám tanulnunk is kell Tőlük! A Klauzál Gábor Társaság, és a Szegedi Közéleti Kávéház a múlt szombati rendezvénnyel közösen, talán tett is ezért!

Dr. Nagy Péter
Szegedi Közéleti Kávéház
  P. János 2009. július 3., péntek 16:04 324.
Örömmel tettem eleget a Társaság meghívásának, és jól éreztem magam a szegedi kiránduláson és megemlékezésen. Sajnos a városnézésből kimaradt a Szent Rozália kápolna meglátogatása, pedig a helyi szájhagyomány szerint a kápolna előtt ravatalozták fel Klauzál Gábort.

Talán egy kis kutatással érdemes lenne utánajárni a hírnek, és ha igaznak bizonyul, egy erre az eseményre utaló emléktáblát lehetne elhelyezni a kápolna falán.

Mégegyszer megköszönöm, hogy részt vehettem a szegedi megemlékezésen és további eredményes honismereti munkát kívánok a társaságnak.
P. János
Budapest
  Varga Mónika 2009. július 3., péntek 15:22 323.
Köszönöm a szegedi kirándulásotokra a meghívást, örömmel vettem rajta részt lányommal. Alföldi lévén többször jártam Szegeden, de így, Klauzál nyomában még nem.
Felejthetetlen a nagyszerű megemlékezés a temetőben és kuriózum volt a zsinagóga épülete és a bemutatása.
Köszönet érte a nagyszerű szervezőknek, a szegedi segítőknek, nem emelek ki senkit, mert nem szeretnék senkit sem kifelejteni.
Jó volt Veletek Szegeden!

Szép nyarat kívánok,szeretettel.
  Varga Mónika 2009. július 3., péntek 15:15 322.
Az olvasók nevében köszönjük a színvonalas kiadványokat, a nyári szünet és az állományba vétel után szeptembertől a Helytörténeti állományunkat gazdagítják.

Szép nyarat, jó pihenést kívánunk a tagoknak!

Varga Mónika
FSZEK Budafoki Könyvtár
  Dobos Károly 2009. július 1., szerda 19:56 321.
A budafoki új könyvtárban, a könyvtár vezetőjének Varga Mónikának a meghívására a mai este könyvbemutatót és előadást tartottam Klauzál Gáborról. Ezen alkalomból a Klauzál Gábor Társaság 2008 nevű kiadvány 32. számozott példányát egy CD-vel és az új Klauzál Gábor: Iratok, beszédek, megemlékezések könyv egy példányát a könyvtárnak adományként átadtuk.

Köszönjük a meghívást.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)