Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Dobos Károly 2009. október 4., vasárnap 22:59 339.
Ma este a VI. Történelmi Szalonunk Csorba László történész által tartott előadásán a Vojnovich-Huszár villában telt házas siker volt.
  Kincses Katalin 2009. október 3., szombat 21:04 338.
Ma tíz lelkes tagunk- Ifj. Bartos Mihály vezetésével és szakmai tanácsait követve,- megkezdte a Wolf- kripta kerítésének festését.
  Dobos Károly 2009. szeptember 18., péntek 20:19 337.
Nagy örömmel vettünk részt a Baross Gábor Telepi Polgári Kör könyvtárának az avatásán.
  Nagytétényi Kastélymúzeum 2009. szeptember 16., szerda 14:49 336.
Ezúton is köszönjük a Klauzál Gábor Társaságnak, hogy ebben az évben is megtiszteltek bennünket részvételükkel és Kentaur szobrunk örökbefogadásával.
Üdvözlettel: a Nagytétényi Kastélymúzeum munkatársai
  Dobos Károly 2009. szeptember 13., vasárnap 19:00 335.
Ma újra örökbe fogadta egyesületünk a Szerelmes kentaur szobrát a Nagytétényi Kastélymúzeumban.
  Dobos Károly 2009. szeptember 13., vasárnap 12:24 334.
Tegnap Géczi Gáborral részt vettünk Pozsonyban meghívásuk alapján a Pozsonyi Casino 10 éves megalakulásának ünnepén. Tisztelettel gratulálunk Frideczky János elnök úrnak és átadtunk Klauzálos kiadványokat a Casino könyvárának. További eredményes munkát kívánunk és köszönjük a vendéglátást!
  Dobos Károly 2009. augusztus 31., hétfő 19:44 333.
Örülünk, hogy segíthetünk a keresett adatok felkutatásával és elküldésével.
  Sillye Gábor 2009. augusztus 26., szerda 19:52 332.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!

Én Sillye Gábor vagyok, a Hajdúkerület utolsó főkapitányának, Sillye Gábornak a dédunokája.

A család történetét kutatom és szeretném felvenni a kapcsolatot a weboldalukon található Sillye Antallal, aki Felker Gyózó temetésén volt ott:

A megemlékezésen e verset elmondta – Győző bácsi Baross Gábor telepi kertjében
eltöltött hajdani napok emlékeként… – Sillye Antal aranyjelvényes túravezető, a
csepeli (XXI. kerületi) Természetbarát Szövetség egykori (1961-74) elnöke.

Kérem, segítsenek ebben.

Tisztelettel:

Sillye Gábor

Mester u. 4-6. IV.2.
H-1095 Budapest
Tel: (+36) 1 / 215 16-96
Fax: (+49) 1212-5-11884340
Mob: (+36) 30 / 384 42-00
E-mail: gsillye@gmail.com
Web: www.gsillye.tvn.hu

  Dr. Szondi Ildikó 2009. augusztus 10., hétfő 9:27 331.
Nagyon örülök, hogy a Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház találkozhatott egymással a szegedi kirándulás alkalmából. Jó a megerősités abban, hogy akadnak még a mai világban is olyanok, akik ennyire önzetlenül - és időt, munkát nem sajnálva- ápolják nemzetünk nagyjainak emlékét, és aktuálissá teszik azokat az örök értékeket, amelyek kapaszkodóként szolgálhatnak minden időben, számunkra is. Köszönet mindenkinek, aki közreműködésével hozzájárult a program sikeréhez.
Bizom abban, hogy a jövőben folyamatosan tudunk együtt dolgozni, mivel nagy egymásra találás volt ez a szép nap, amit együtt töltöttünk Szegeden!
Dr. Szondi Ildikó a Szegedi Közéleti Kávéházi Estek szerkesztője (www.civilcafe.inf.hu)
  Dr. Szalay István
Szegedi Közéleti Kávéház eln.
2009. július 10., péntek 20:29 330.
A Szegedi Közéleti Kávéház történetében emlékezetes marad Dr. Dobos Károlynak, a Klauzál Gábor Társaság elnökének a szegedi Városháza Dísztermében tartott "Mit köszönhet hazánk és Szeged Klauzál Gábornak?" címmel tartott előadása. Az előadás pozitív visszhangjáról tanúskodik a Közéleti Kávéház több tagjának (Kószó Jenő, Lőrik György, Dr. Nagy Péter) e honlapon olvasható hozzászólása. Klauzál Gábor nevét Somorjai Ferenc: Szeged című útikönyve (Panoráma. Magyar városok sorozat, Medicina könyvkiadó , Harmadik, javított és bővített kiadás) hat helyen említi: szervezésében 1845. április 3-án megalakult az első szegedi takarékpénztár (23. oldal), Széchenyi tér 7 , ahol a takarékpénztár helye volt (41. oldal), Lengyel ház, amelynek helyén álló házban lakott, röviden ismertetve ténykedését, utalással szegedi emléktáblájára, mellszobrára és síremlékére (51. oldal), a mellszobor helye és alkotója kapcsán (111. oldal), a mai Radnóti Miklós Gimnázium kapcsán, ami 1922- 1950 között Klauzál Gábor nevét viselte (129. oldal) és fényképet közöl Klauzál Gábornak a Belvárosi temetőben lévő síremlékéről, ahol "Szeged nagyjai: az 1848-as szabadságharc hősei, írók, költők, művészek, és jeles egyetemi tanárok" nyugszanak (186. oldal). Ezeket az ismereteket az említett előadás lényegesen kibővítette és jelezte, hogy a kutatás (például a leszármazottak vonatkozásában még korántsem ért véget.) Reméljük, hogy a jövőben, a Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház együttműködésében még számos további kávéházi est születik
  Dr. Varga László idegenvezető 2009. július 10., péntek 10:46 329.
A Klauzál Gábor Társaság felkérése meglepett: nagyon határozott és pontos programot irányzott elő számomra Szegeden. Tapasztalataim szerint a "mindent tudó" látogatók kevesebbet kapnak és látnak, mint az lehetséges volna. Nos, június 27-én a fordítottja következett be: profi szervezést tapasztaltam, s ámultam a szegedi tájékozottságukon! Amit például itt hiányolt a programból egy útitársunk: a Rozália-kápolna jelenlegi helyén semmiféle ravatalozás nem történt, ellenben ott, ahol Klauzált búcsúztatták, a Dóm téren, jártunk, az eseményről dr. Dobos elnök úr megemlékezett.
Külön köszönöm a városnézés alatti odaadó figyelmüket! (Néhány fotót szívesen látnék.)
Megragadott, hogy a társadalmi-politikai élet értékhiánya, erkölcsi defektusainak túltengése idején Klauzál Gábor neve és szellemisége közösségalkotó tényezőként működik. Nagy szükség van Széchenyi - Deák - Klauzál hazafiságára, értékrendjük elterjeszésére, példájuk követésére. A Társaság adekvát módon, névadójához méltó minőségben teszi ezt.
Örülök, hogy megismerhettem Önöket, Benneteket! www.vargapapi.hu
  Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Dudás Zoltánné 2009. július 10., péntek 9:00 328.
A hagyományok ápolásának szép példája volt az a bensőséges megemlékezés, amely 2009. június 27-én volt a szegedi Belvárosi Temetőben. Klauzál Gábor sírját koszorúzta meg a Klauzál Gábor Társaság, a szegedi Közéleti Kávéház vezetője, "Klauzálos Öregdiákok" és a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (1950-ig Klauzál Gábor Gimnázium) képviselője. Köszönjük a lehetőséget. Dudás Zoltánné igazgatóhelyettes (RMG)
  dr.Szűcs Lajos 2009. július 9., csütörtök 17:26 327.
Az öt éve létező Klauzál Társaságról csak most,a Klauzál emlékhelyen szereztünk többed magunkkal tudomást.Ez egyrészt kellemes meglepetést, másrészt csalódottságot is okozott. Amennyiben a helyi sajtóban nem olvastuk volna az emlékhelyen való koszorúzásról, - a Közéleti Kávéház rendezvényeként -úgy a Társaságról ma sem tudnánk. Ebben közrejátszhat egyrészt a korábbi Klauzál-Radnóti baráti kör - a Társasággal kapcsolatot tartó Rimóczi halála miatti -működőképtelenné válása, aki a baráti kör tagjait írásban értesített minden hasonló eseményről.Közrejátszhatott másrészt a nem megfelelő kapcsolat teremtése a szegedi" vonallal".Erre elsősorban az Alma Mater mindenkori igazgatója, vezetősége és nem annyira a Közéleti Kávéház volna a legalkalmasabb és lenne a jövőben is.Az iskola és az öreg diákok közötti kapcsolat -a baráti kör jelenlegi szünetelése alatt is-fennáll,így közvetve az öreg diákok tudják"mozgósítani"a régi klauzálistákat.A jövőre nézve hasznos lenne néhány öreg diákkal is a kapcsolat fenntartása a Társaság tevékenységének ismertetése végett is,beleértve az egyes rendezvények témáját,időpontját,meghívóit.Végezetül, mégis örömünkre szolgáltak az utólagos értesülések a Társaság létezéséről,tevékenységéről és ennek részeként a szegedi megemlékezés,utóbbiban az öreg diákok bevonása az emlékhely koszorúzásába.

dr. Balogh Géza Szeged, Alsó kikötősor6. 6724
dr. Szűcs Lajos Szeged Gergely-köz 2/A/3

1947-es öreg diákok.
  Kószó Jenő 2009. július 9., csütörtök 15:25 326.
A városban több helyen ingyen kézhez vehető a nagy példányszámban megjelenő Szegedi Közéleti Kávéház Alapítvány havi programja. Naponta pedig a helyi Délmagyarországban olvasható.
Ez alapján tudtam meg, hogy a budapesti székhelyű Klauzál Gábor Társaság és a kávéház június 27-én az egykori miniszterre, országgyűlési képviselőre, Klauzál Gáborra emlékezik.
Első lépésként a Belvárosi temetőben a sírnál. Dr. Nagy Péter a kávéház, dr. Dobos Károly a társaság nevében. A budapesti Bartos Mihály helytörténész nekünk újszerű tájékoztatást adott a sírhelyről. Majd koszorúzás történt. Három „Klauzálista” hajtott fejet a sírnál dr. Balogh Géza (1947), dr. Szűcs Lajos (1947) Kószó Jenő (1949). A számok az érettségizés évei. Itt feltétlenül meg kell említeni, az 1987-ben megalakult Klauzál-Radnóti Baráti Kör elnöke Rimóczi Károly (1949) tanár úr két éve elhunyt, azóta a kör tevékenysége lendületet vesztett.
Szegeden a Klauzál Gábor Gimnázium elnevezése 1950 őszén megváltozott. Új név, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. Az iskola nevében az igazgatóhelyettesnő koszorúzott.
A temetői megemlékezés méltó helyen a városháza dísztermében folytatódott, vetített képes ismertetés formájában a következő címmel : „Mit köszönhet hazánk és Szeged Klauzál Gábornak?” Az előadó dr. Dobos Károly, a beszélgető társ dr. Szalay István a kávéház kuratóriumának elnök volt. Majd hozzászólások következtek, könyv vásárlására nyílott lehetőség.

Nyugodtan mondhatom újabb ismeretekkel gazdagodtunk a két helyen történt Klauzál megemlékezésen.

Üdvözlettel :

Kószó Jenő
Klauzál-Radnóti Baráti Kör
  Dr. Nagy Péter 2009. július 3., péntek 16:46 325.

Nagy elődeink emlékének ápolása nemcsak feladat, de szent kötelesség! Ám tanulnunk is kell Tőlük! A Klauzál Gábor Társaság, és a Szegedi Közéleti Kávéház a múlt szombati rendezvénnyel közösen, talán tett is ezért!

Dr. Nagy Péter
Szegedi Közéleti Kávéház
  P. János 2009. július 3., péntek 16:04 324.
Örömmel tettem eleget a Társaság meghívásának, és jól éreztem magam a szegedi kiránduláson és megemlékezésen. Sajnos a városnézésből kimaradt a Szent Rozália kápolna meglátogatása, pedig a helyi szájhagyomány szerint a kápolna előtt ravatalozták fel Klauzál Gábort.

Talán egy kis kutatással érdemes lenne utánajárni a hírnek, és ha igaznak bizonyul, egy erre az eseményre utaló emléktáblát lehetne elhelyezni a kápolna falán.

Mégegyszer megköszönöm, hogy részt vehettem a szegedi megemlékezésen és további eredményes honismereti munkát kívánok a társaságnak.
P. János
Budapest
  Varga Mónika 2009. július 3., péntek 15:22 323.
Köszönöm a szegedi kirándulásotokra a meghívást, örömmel vettem rajta részt lányommal. Alföldi lévén többször jártam Szegeden, de így, Klauzál nyomában még nem.
Felejthetetlen a nagyszerű megemlékezés a temetőben és kuriózum volt a zsinagóga épülete és a bemutatása.
Köszönet érte a nagyszerű szervezőknek, a szegedi segítőknek, nem emelek ki senkit, mert nem szeretnék senkit sem kifelejteni.
Jó volt Veletek Szegeden!

Szép nyarat kívánok,szeretettel.
  Varga Mónika 2009. július 3., péntek 15:15 322.
Az olvasók nevében köszönjük a színvonalas kiadványokat, a nyári szünet és az állományba vétel után szeptembertől a Helytörténeti állományunkat gazdagítják.

Szép nyarat, jó pihenést kívánunk a tagoknak!

Varga Mónika
FSZEK Budafoki Könyvtár
  Dobos Károly 2009. július 1., szerda 19:56 321.
A budafoki új könyvtárban, a könyvtár vezetőjének Varga Mónikának a meghívására a mai este könyvbemutatót és előadást tartottam Klauzál Gáborról. Ezen alkalomból a Klauzál Gábor Társaság 2008 nevű kiadvány 32. számozott példányát egy CD-vel és az új Klauzál Gábor: Iratok, beszédek, megemlékezések könyv egy példányát a könyvtárnak adományként átadtuk.

Köszönjük a meghívást.
  Lőrik György 2009. július 1., szerda 12:46 320.

Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!

Kedves Barátaim!

Tudjuk hogy Klauzál Gábor nagyon sokat tett Szeged városáért, fejlődéséért. Nagyon nagy örömmel tapasztaltuk hogy létezik olyan Társaság benne nagy számú fiatal aki ápolja megismeri Magyarország törtélnemének azon szakaszát amiben Klauzál Gábor élt és dolgozott. Ez a korszak megalapozta Magyarország fejlődésének az útját. A dicsőséges 1848-as forradalom és szabadságharcban Szeged városa körülbelül tudomásunk szerint 1500 főt adott a hazának. Klauzál Gábor emlékét a reformkori tevékenységeiért és az első Magyar kormányban betöltött kimagasló munkájáért is ápolni kell. A Klauzál Gábor Társaság szegedi látogatása és előadása azt bizonyítja, hogy soha nem lehet elfejejteni azt az ország érdekében kifejtett munkát amit államférfiként tett. Azt szeretnénk hogy a Szegedi Közéleti Kávéház és a Klauzál Gábor Társaság között rendszeres kapcsolat alakuljon ki. A rendezvényekről egymást értesítsük, akár közös programokat is lehetne szervezni,hogy hosszú távon megmaradjon első egyik miniszterünk tisztelete és munkájának megbecsülése.

Tisztelettel és üdvözlettel,

Lőrik György
Szegedi Közéleti Kávéház
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (21)