Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
  Györök Natália 2009. november 17., kedd 14:54 351.
Nagyszerű élmény volt az egész család számára a november 14-i hídnézés. Nagyon ünnepinek éreztem ezt a programot, és büszke vagyok rá, hogy láthattam a hidat...., igaz nem alul-felül, csak alul.
Péter fölül is, és egy életre szóló élmény volt neki (legalábbis ő azt mondta)
Meséltem kedves barátnőmnek ( a híd közelében lakik) az eseményről, és ő irigykedett, valamint a fejéhez kapott, és felkiáltott: " hiszen én láttam, hogy valakik mennek föl a hídon szombaton". Mi voltunk azok, a Klauzál Gábor Társaság.

Köszönjük a szervezést.

Györök Natália
  Juhász Péter 2009. november 17., kedd 14:27 350.
November 15-én Hódi Szabolcs szervezésében a 160 éves Lánchíddal ismerkedhettünk. Ha szervezésről, előkészítésről van szó, Szabolcs nem ismer tréfát (persze ismer :-), teljességre törekszik, minden dimenzióban: térben, időben, tartalomban, összefüggéseiben. Tér szerint a Társaság megismerkedhetett a Lánchíddal a tetejétől az aljáig. Néhány, munkavédelmi felszereléssel és felkészítéssel ellátott tagtársunk különleges ellenőrként a hídoszlop tetejétől kezdhette az ismerkedést és láthatta a nyergeket, amelyek a hatalmas láncok dinamikus terhét viselik. Mi többiek a tetejét csak alulról szemléltük (nagy élvezettel), de a lánckamra aljáig, ahová földi halandó kevés eséllyel juthat el, megismerkedhettünk e csodálatos építmény szerkezetével, működésével, mechanikai alapvetéseivel és építésének történetével. Nem Szabolcs szervezte volna a látogatást, ha nem Clark Ádám leszármazottai és az aktuális hídmester lettek volna felkészült kalauzaink. A híd után lehetőségünk volt megtekinteni az Alagút szellőzőrendszerét és szellemvasúttal ellátott szervizalagútját, majd levezetésként egy "kék órát" (ami valójában tizenöt perc), vagyis olyan fényviszonyokat szervezett nekünk Szabolcs, melyben a távozó Nap kékes fénye és a villanyfény olyan elegyet alkot, ami Csontváryt is elbűvölte egykor. Különleges, emlékezetes program volt, köszönet érte.
  dr. Hajós Tamás 2009. november 17., kedd 14:07 349.
A Klauzál társaság meghívására részt vehettem az elmúlt szombaton a Lánchíd-látogatáson. Nagy élmény volt a láncon végiggyalogolva feljutni a pesti pillér felső kamrájába és megnézni a láncsarut, amelyen a hid teljes súlyát tartó "láncvonat" van keresztülvetve. Számomra az eseményt az tette külön érdekessé, hogy ükapám, Clark Ádám, bizonyára többször is végigment ezen az úton.

Izgalmas volt a budai lánckamrában tett látogatás is. A lehorgonyzás körülbelül a Duna fenékszintjének mélységében van, eddig ereszkedtünk le. Így már könnyebben elképzelhető volt az a történelmi esemény, amikor Clark Ádám elárasztotta vízzel a lánckamrákat, hogy a szabadságharcban a császári seregek ne tudják azt felrobbantani. Mindenki láthatta, hogy a lánckamra nagy mélysége, vízzel feltöltve kellő védelmet biztosított.

Érdekes volt végül az Alagútban kialakított hídmesteri irodában tett látogatás. Köszönet a szervezésért és a meghívásért.

dr. Hajós Tamás
thajos@ella.hu
  Juhász Péter 2009. november 17., kedd 9:45 348.
November 1-én az Ősök Napján nyílt meg Kemény Zsolt kiállítása a Wolf-kertben.

Zsolt képeit évek óta láthatjuk, de mindig tud nekünk újat mutatni. Nem egyszerű ember. Képei bár villanásszerű élményt nyújtanak, minden kép gondos, alapos alkotómunka eredménye. Zsolt soha nem rejtette véka alá a véleményét, szűkebb otthonunk értékeiről és azok megbecsüléséről ezúttal is ostorként csattanó és nagyon igaz képeket alkotott nekünk.

A képek önmagukban, egy kívülálló számára is beszélnek, de a helyi közösség ezer utalást talál azokban korábbi dolgainkra, vitáinkra, a helyi (gyakran sajnálatos) aktualitásokra. Képei minden értelemben összetettek. A bennük rejlő gondolat és a képek megalkotásának technikája is. Minden képet átsző valami, mint a pincéket a gombafonalak: most kiálított képeiben az eleve összetett alaptartalmon kívül mindenhol ott van egy anyagszövet: kőmintázat, víz, fa, értékeink, tárgyi emlékeink alkotóelemei. Érdemes megnézni újra és újra.

Zsolt, köszönjük.
  Hódi Szabolcs 2009. november 6., péntek 20:08 347.
Mai napon a budafoki temetőben kettős gyászszertartás volt.

13 órakor elbúcsúztattuk, az október 24-én elhunyt Hervai-d'Elhoungne Istvánné Nagy Judit restaurátort. Személyében: egyesületünk szárnya bontogatását támogató barátunkat és számos programunk kedves résztvevőjét veszítettük el...

14:30-kor, az október 21-én elhunyt dr. Gazdag László díszpolgártól, a borászati szakiskola nyugalmazott igazgatójától vettünk végső búcsút. Sírjára, kegyeletünk emlékeként a díszpolgár-találkozókat szervezők nevében: a Lics Pincészettel és a Budafok-Tétény, múlt, jelen, jövő Asztaltársasággal közös koszorút helyeztük el...

Emléküket szívünkben őrizzük!
  Dobos Károly 2009. november 1., vasárnap 20:16 346.
Ma este több mint 70 érdeklődő részvételével sikeresen lezajlott az 5. Budatétényi Ősök Napja.
  Kirtsch Annamária 2009. október 29., csütörtök 18:12 345.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Történelmi szalon VI ,rendezvényén való részvételünk alkalmából. Nagyon jól éreztük magunkat a csodálatos előadáson. A kitünő történész előadása érdekes és nagyívü volt, mely betekintést engedett a korszak:1848-,1867kérdéseit és válaszait tekintve..Csorba Lászlót nagy élvezet volt hallani és okt. 6.án még három előadását is sikerült végignézni a tv.-ben!Örülünk, hogy ott lehettünk!!! Üdvözlettel: Szabóné Kircsfalusy Katalin és Kirtsch Annamária
  Bartos Mihály 2009. október 22., csütörtök 5:54 344.
In memoriam Dr. Gazdag László!

Nehéz elhinni, de sajnos igaz: Laci bácsi elment... A hír friss, a gyász fájdalmas, három évtizednyi megtisztelő barátsága mostantól már édes emlék. Egy nagyon jó Emberrel lett szegényebb a világ és árvábbak mi, akik itt maradtunk...

Sit tibi terra levis...
  Dobos Károly 2009. október 21., szerda 18:52 343.
Szomorú szívvel gondolok Gazdag Lászlóra, Laci bácsira, akinek a jelenléte mindig értékkel és bölcsességgel fűszerezte a társaságot! November 18-i rendezvényünkön Rá is emlékezünk majd a Promontorim Borlovagrend jelenlegi nagymesterével.
  Hódi Szabolcs 2009. október 21., szerda 18:10 342.

Szomorú hír a Városháza honlapjáról:

"Október 21-ére virradóra elhunyt dr. Gazdag László díszpolgár, a kert- és szőlőgazdaság-tudományok doktora, a borászati szakiskola nyugalmazott igazgatója."

Fájó szívvel búcsúzunk Budafok-Tétény 1997-ben kitüntetett 3. díszpolgárától.

Szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a 2004 óta évről-évre megrendezett díszpolgár-találkozóink mindegyikén körünkben köszönthettük Őt. Emlékét nem feledve, hiányozni fog kedvesen halk szavú, mindig mosolygó személyisége! Szomorú kötelességünk, hogy a budafoki Záborszky Pincészet Klauzál díszhordójánál tartandó november 18-i megemlékezésünk pódiumbeszélgetésének idei vendégeként meghívott Promontorium Borlovagrend adta apropó kapcsán megemlékezzünk a borlovagrend 1992-es alakulásakori első nagymesterére, 5 éve tett leköszönése óta örökös tiszteletbeli nagymesterére...

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak. Osztozunk mély fájdalmaikban...
  Markó László 2009. október 6., kedd 21:42 341.
A “Történelmi Szalon” október 4-i, Csorba László történész igen érdekes előadása révén lehetőségünk nyílt az 1859 és 1867 közötti időszak, „a magyar polgári átalakulás hőskorának” még alaposabb megismerésére. Az előadó rendelkezésére álló, viszonylag rövid idő ellenére is, átfogó elemzést hallhattunk a kiegyezést megelőző korszakról, annak történelmi, gazdasági és világpolitikai összefüggéseiről. Ezen „élő történelemórán” sikerült még jobban megvilágítani az iskolapadban tanultakat. Köszönet illeti a szervezőket, hogy ismét sikerült egy olyan kiváló előadót kiválasztani és felkérni, aki egy érdekfeszítő előadással tudta meglepni a korszak eseményei iránt érdeklődő „laikus” hallgatóságot.
  Juhász Péter 2009. október 5., hétfő 13:52 340.
Köszönet az előadónak és a szervezőknek. A tegnapi, már hagyománnyá váló Történelmi Szalon újabb érdekes, élvezetes előadással gazdagította a korról és az akkor történtek értelmezéséről alkotott elképzeléseinket.
  Dobos Károly 2009. október 4., vasárnap 22:59 339.
Ma este a VI. Történelmi Szalonunk Csorba László történész által tartott előadásán a Vojnovich-Huszár villában telt házas siker volt.
  Kincses Katalin 2009. október 3., szombat 21:04 338.
Ma tíz lelkes tagunk- Ifj. Bartos Mihály vezetésével és szakmai tanácsait követve,- megkezdte a Wolf- kripta kerítésének festését.
  Dobos Károly 2009. szeptember 18., péntek 20:19 337.
Nagy örömmel vettünk részt a Baross Gábor Telepi Polgári Kör könyvtárának az avatásán.
  Nagytétényi Kastélymúzeum 2009. szeptember 16., szerda 14:49 336.
Ezúton is köszönjük a Klauzál Gábor Társaságnak, hogy ebben az évben is megtiszteltek bennünket részvételükkel és Kentaur szobrunk örökbefogadásával.
Üdvözlettel: a Nagytétényi Kastélymúzeum munkatársai
  Dobos Károly 2009. szeptember 13., vasárnap 19:00 335.
Ma újra örökbe fogadta egyesületünk a Szerelmes kentaur szobrát a Nagytétényi Kastélymúzeumban.
  Dobos Károly 2009. szeptember 13., vasárnap 12:24 334.
Tegnap Géczi Gáborral részt vettünk Pozsonyban meghívásuk alapján a Pozsonyi Casino 10 éves megalakulásának ünnepén. Tisztelettel gratulálunk Frideczky János elnök úrnak és átadtunk Klauzálos kiadványokat a Casino könyvárának. További eredményes munkát kívánunk és köszönjük a vendéglátást!
  Dobos Károly 2009. augusztus 31., hétfő 19:44 333.
Örülünk, hogy segíthetünk a keresett adatok felkutatásával és elküldésével.
  Sillye Gábor 2009. augusztus 26., szerda 19:52 332.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!

Én Sillye Gábor vagyok, a Hajdúkerület utolsó főkapitányának, Sillye Gábornak a dédunokája.

A család történetét kutatom és szeretném felvenni a kapcsolatot a weboldalukon található Sillye Antallal, aki Felker Gyózó temetésén volt ott:

A megemlékezésen e verset elmondta – Győző bácsi Baross Gábor telepi kertjében
eltöltött hajdani napok emlékeként… – Sillye Antal aranyjelvényes túravezető, a
csepeli (XXI. kerületi) Természetbarát Szövetség egykori (1961-74) elnöke.

Kérem, segítsenek ebben.

Tisztelettel:

Sillye Gábor

Mester u. 4-6. IV.2.
H-1095 Budapest
Tel: (+36) 1 / 215 16-96
Fax: (+49) 1212-5-11884340
Mob: (+36) 30 / 384 42-00
E-mail: gsillye@gmail.com
Web: www.gsillye.tvn.hu

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2017. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (14)
Egyesületi élet (281)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (2)1848/49 (44)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (98)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (33)
Wolf-kripta (13)