Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Dr. Rácz István 2010. november 22., hétfő 17:32 401.
Tisztelt Elnök úr és Szervező Titkár úr!

Van mit tanulnunk a Klauzál Gábor Társaságtól volt a véleménye a Baross Gábor Telepi Polgári Kör többi vezetőségi tagjának miután beszámoltam a jól sikerült Klauzál díszhordónál tartott megemlékezésről. Gratulálunk az eddig végzett sikeres munkához.
A magam és a feleségem nevében pedig köszönjük a kellemes estét mely alkalommal megkóstolhattuk Garamvári Vencel - volt évfolyamtársam - kiváló borait és pezsgőit.

Üdvözlettel:
Dr. Rácz István
  Brányik Ottó
Budai Polgári Casino
2010. november 22., hétfő 13:24 400.
Tisztelt Elnökség!
Köszönjük a megtisztelő meghívást. Egyesületünk 1886-ban alakult és a viharos magyar történelmünkben kétszer oszlatták fel és rabolták ki, 1919 és 1948 ez a két szomorú dátum. Újra alakultunk 1995-ben 214 taggal. A polgár nem születik, azzá lesz, ha erre törekszik, ezt is mint minden mást, meg kell tanulni. Ezért kell megalakítani ezeket az egyesületeket, mert ezek által lesz polgár és nem alattvaló az ember fia. Összefogni és hagyományt teremteni, azokat ápolni szükséges. Az imént véget ért borkóstolás amelyet dr. Dobos úr olyan remek felvezetéssel működtetett, igaz nem volt nehéz dolga, mert a kitűnő, első osztályú szakértő Garamvári Vencel úr válasza, ha lehet, még a borainál is jobbak voltak. Ennek kapcsán mint amatőr szőlész, borász, szigligeti ,valamikori 500 tőkémet alaposan megritkítva, azt gondolom, hogy az olyan önzetlen és a szakmát ennyire magas fokon művelő uraknak, mint Garamvári úr, (amíg az állam rá nem jön arra, hogy nem elég a tájvédelmi körzet határába kitenni az ezt jelző táblát, hanem cselekedni is kell, mert ellenkező esetben a flóra és a fauna megőrzése lehetetlen lévén, a tulajdonosok - ebben az esetben a szőlőt- mindkettőt "kiirtják" ) tehát besegítenek azzal, hogy megveszik az amatőrök által termelt szőlőt annyiért, hogy legalább "0" szaldós legyen a termelés. Sok sikert kívánunk a Társaságnak.
Brányik Ottó
branyik.otto@upcmail.hu
  Szickné Tóth Kornélia 2010. november 22., hétfő 10:40 399.
Tisztelt Klauzál Társaság !

Megtiszteltetésként ért az Önöktől kapott meghívás, melyre örömmel mentem el. Gratulálok a kellemes meleg hangulatú esthez, a hozzászólásokhoz. A Klauzál Lions Club nevében kívánok Önöknek a továbbiakhoz eredményes munkát, és sikert. Rendezvényeiken szívesen részt veszek
Baráti üdvözlettel Szickné Tóth Kornélia Klauzál Lions Club kincstárnoka
  Kecskeméti Tibor
Szegedi Közéleti Kávéház
2010. november 21., vasárnap 11:30 398.
A Szegedi Közéleti Kávéház Kuratóriumának és törzstagjai nevében külön köszönöm, hogy részt vehettem a 2010. november 18-i - Klauzál Gábor születésének 206. évfordulója tiszteletére, a róla elnevezett, mesteri faragású - díszhordónál megtartott megemlékezésen.

A Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház tavaly nyár elején vette fel egymással a kapcsolatot. Az ünnepi megemlékezést követő hozzászólások előtt külön öröm, jóleső érzés volt számomra Dr. Dobos Károly elnök úr elismerő szavait hallani, a 2009. június 27-i Szegedi látogatásukról.

A kiemelkedő reformkori politikus emlékét Szegeden három emlékhely és a róla elnevezett tér neve is őrzi.
A Móra Ferenc Múzeum előtt - Tisza folyó felöli oldalon - a Várkertben 1906-ban avatták fel bronz mellszobrát.
Korábbi szegedi lakóháza helyén, a mai Lengyel ház Kelemen utcai oldalfalán - kissé pontatlan szövegezésű - emléktábla őrzi 1826-1866 közötti szegedi otthonának emlékét.
Dr. Nagy Péter kávéházi törzstagunk már tavaly javasolta, az épülettömb Klauzál Gáborról elnevezett tér felé eső oldalára helyezzünk egy új, pontosított szövegezésű emléktáblát. Erre kiváló alkalom lehet 2011. november 18-a, születésének 207. évfordulója...
Klauzál Gábor hamvait - korábbi kérésének megfelelően - 1866-ban a Szegedi Belvárosi temetőben helyezték el. Síremlékét napjainkban is gyakran látogatják.

Megragadom e jeles alkalmat, néhány szóval bemutatom a tavaly februárban, a megalakulásának 25. éves jubileumát ünneplő Szegedi Közéleti kávéházat.
Szegedi Irodalmi Kávéház néven a TIT Szeged Város Szervezete alapította 1984-ben. A Kávéház működési hátterének biztosítása érdekében 1989-ben létrehozták a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítványt. Az irányító Kuratórium élén Dr. Szalay István matematikus, Szeged város egykori polgármestere áll, aki beszélgetőtársként rendszeresen közreműködik az esteken.
Szinte a kezdetektől, 1985-től szerkeszti az esteket Dr. Szondi Ildikó egyetemi tanár, aki töretlen lelkesedéssel, támogatók bevonásával - szinte a csodával határos módon - minden hónapban meg tudja jelentetni a színvonalas programfüzetünket.

Szeged polgárainak tájékoztatásán túl a Kávéház célja, fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosítani elsősorban a szegedi civil szervezeteknek, tudósoknak, aktív és pályakezdő művészeknek, valamint a régiónkban működő cégeknek.
Minden társadalmi réteg képviseltetve van az esteken, így lehetőség nyílik arra, hogy az ellentétes nézeteket valló személyek és csoportok találkozhassanak és megvitathassák nézeteiket egymással.

Kávéházat az állampolgári önzetlenség, a Szeged városáért tenni kívánó lokálpatriotizmus működteti. A programok szervezői ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. Az estek számára a befogadók ingyen biztosítják a helyet.

Köszönöm, hogy meghallgattak és figyelmükkel megtiszteltek. A Klauzál Gábor Társaságnak a Szegedi Közéleti kávéház és a magam nevében további színvonalas, történelmi értékmegőrző munkát kívánok!

Tisztelettel üdvözlök mindenkit,
Kecskeméti Tibor, mérnök-tanár
  borasz@t-email.hu 2010. november 20., szombat 10:56 397.
A Promontorium Borlovagrend tagjai nevében gratulálok rendezvényükhöz. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen aktívan ápolják és emlékeznek meg Klauzál Gábor tevékenységéről. További sikereket kivánunk!
Dr. Urbán András nagymester
  Ambrus Károly 2010. november 19., péntek 21:55 396.
Kedves társaságotokban nagyon jól éreztük magunkat. Minden rendben volt, nagyon jól szervezett estnek örülhettünk, amibe belefértek a véletlenszerű hozzászólások és az egymással történt beszélgetések is.
Így volt jó, csak így tovább!
  Pálmány Béla 2010. november 19., péntek 20:20 395.
Kedves Elnök úr és Szervező Titkár úr!

Köszönettel és gratulációval tartozom a 2010. november 18.-i születésnapi találkozóért.
Mint mindig, most is kitűnően éreztem magam Veletek!
A Klauzál Gábor Társaság nemes hagyományaihoz híven méltó módon ápolja nemzeti mítoszaink egyik legszebbikét, a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékét azzal, hogy névadójának, a reformországgyűlések egyik legkiemelkedőbb politikusának, majd első független, felelős kormányunk kiváló miniszterének emlékét, életművét gondozza.
Ez a társaság hivatott célul tűzni a közel másfélszáz éve hiányzó Klauzál biográfia összeállítását, annak támogatását. Most, hogy a szobor felállítása nagy örömünkre napirendre került, a további nemes célok kitűzésére is gondolni kell. Jómagam Klauzálnak három reformkori országgyűlésen játszott kiemelkedően fontos szerepének korabeli levéltári dokumentumaiból sok érdekeset találtam, így a császári titkosrendőrségi "jellemzéseket" is felkutattam, és lefordítottam a befejezés előtt álló reformkori életrajzi névtár összeállítása során.
Régi ígéretemhez híven szívesen ismertetem ezeket egy következő alkalommal, kiegészítve a kortársak és fegyvertársak bemutatásával.
További sikeres munkát!

Pálmány Béla
  Géczi Gábor 2010. október 27., szerda 23:29 394.
Az előadó, Dr. Romsics Ignác történész 4 pontban foglalta össze előadását, amely "Az Osztrák - Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés" címet viselte.
Nekem már az előadás címével volt, s van problémám, mert ugyan a magyar delegációt "nagyvonalúan" meghallgatták, csak éppen a hallottakat nem vették figyelembe!
Így szerintem nem beszélhetünk "békeszerződésről", hanem inkább csak BÉKEDIKTÁTUM-ról.
Nem akartam visszaéli a hallgatóság türelmével, szerintem egy nagyon fontos tényező nem került szóba, még pedig az un. "KITÁNTORGÁS", melyet költőink olyan "szépen megénekeltek"! A végső elszámolásnál igen csak hiányoztak a "kitántorgók" milliói, akik miatt a magyarság, mint államalkotó népesség a saját hazájában kisebbségbe kerül a nemzetiségekkel szemben!
Milyen politikai rövidlátóság vezetett ahhoz a tényhez, hogy milliók vállalták inkább kivándorlást, mint az akkori viszonyok között itthon maradjanak?
Talán erről is lehetne egy előadást szervezni, hogy jobban megérthessük a trianoni
"BÉKEDIKTÁTUM-hoz" vezető út kialakulásának a történetét!
  Dobos Károly 2010. október 19., kedd 22:10 393.
Igen bíztató hír, hogy ma megtörtént a teljes alakos Klauzál szoborpályázat 3 beérkezett pályamunkájának a zsűrizése!
A zsűri szakmai tagjai (Feledy Balázs, Felényi Péter, Janzer Frigyes és Pató Róza) a 3 pályamunka méltatása mellett 2-2 arányban Benedek György és Majoros István pályamunkáját ajánlotta a képviselőtestületnek.
Az Önkormányzatot Németh Zoltán a Klauzál Gábor Társaságot jómagam képviseltem. Annak a véleményemnek adtam hangot, hogy a szobor egyszerre képviselje Klauzál reformkori kiválóságát és a Tétényi Klauzált, továbbá fontos szempontnak tartottam, hogy a szobor valósuljon meg (pénzügyi kérdések).
A jegyzőkönyv elkészülte után remélem, hogy még e hónapban a képviselőtestület döntésre juthat!

A zsűri több mint 2 órányi értékelő munkáját meglátogatta Szabolcs Attila polgármester és a képviselőtestület számos tagja is.

Köszönet a támogatásért Karsay Ferenc alpolgármesternek és Haász Orsolyának!
  Bartos Mihály 2010. október 8., péntek 12:16 392.
Köszönet a szervezőknek a nagyszerű Trianon-előadásért! A hagyományoknak megfelelően, ismét jó nevű előadót hívva, színvonalas előadást ígérve, nagyon érdekes témát tűztek napirendre a házigazdák. Ezt igazolja az a több mint száz érdeklődő, akik vasárnap este megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Romsics professzor nem csak a téma szakavatott ismerője, de könnyed és szellemes előadó is. Előbbi az érdeklődés folyamatos fenntartásában, míg utóbbi az előadást követő kérdés-feleletek során mutatkozott meg. Kellemes este volt egy jó társaságban, ahol volt mit tanulnunk is! Bízom benne, hogy jövőre folytatjuk...
  Tapolcsányi Valéria 2010. október 8., péntek 0:19 391.
2010.10.03-án, vasárnap este nagy élményben volt részünk a Vojnovich-Huszár villában, mivel meghallgathattuk Romsics Ignác történész előadását Trianonról a KGT szervezésében. Részletes bevezetést mondott az előzményekről, majd a nemzetiségek önállósodási törekvéseiről. Az I. Világháború elvesztése után, hosszas egyeztetés eredményeként megszülettek a mai határok 1920. június 4-én.
Élvezetes előadást hallhatott a nagy számú közönség, majd kérdések következtek a témával kapcsolatban. A nézők igen aktívak voltak, sok kérdés és válasz hangzott el.
Nagyon köszönjük az előadást!
  Dobos Károly 2010. szeptember 25., szombat 12:38 390.
Ma a Klauzál Gábor Társaság ismét örökbe fogadta a Nagytétényi Kastélymúzeum kertjében álló Szerelmes Kentaur szobrot és elkészült Király Elvira igazgató társaságában a jelenlévő egyesületi tagokkal a csoportkép.
  Dobos Károly 2010. augusztus 22., vasárnap 10:45 389.
Klauzál Gábor egészalakos szobrának a felállításához, melyet a Klauzál Gábor Társaság közgyűlése 2009. februárjában kezdeményezett nagy szükség van a Klauzál Gábor Társaság által szervezett adománygyűjtő tevékenységből származó bevételre.
Örömmel adok róla hírt, hogy a magánadományozok száma és az adományozott összegek szépen nőnek.
Eddig az alábbiaktól érkeztek a számlára adományok (időrendben listázva), összesen a mai napig 232 000 Ft értékben:

Dobos Károly
Janóczki Katalin
Munkácsy Károly
Gönczi János
Szigeti Zoltán
Kovács Zoltán
Tapolcsányi Valéria
Zatykó Lajos/né
Dr Grófné Domokos Mária
Németh Gitta
Budatétényi Polgári Kör
Janzsó János
Mátyássy László
Zimányi Mária Magdolna
Lics László
Szász Erzsébet

Köszönjük mindenkinek!

  Munkácsy Károlyné 2010. július 25., vasárnap 20:00 388.
Hálás szívvel köszönöm - magam és a családom nevében - mindenkinek, hogy drága férjem, Karcsi elhunyta alkalmából nagy szeretettel emlékeztek meg Róla. Köszönöm továbbá azoknak, akik elkísérték utolsó földi útjára, részvétnyilvánításukkal osztoztak fájdalmunkban, és a megemlékezés virágait elhelyezték a síron:

Munkácsy Károlyné, Lujzi
  Hajas Ervin 2010. július 20., kedd 23:45 387.
Ma elköszöntünk Kerületünk POLGÁRÁTÓL attól az embertől aki valóban kiérdemelte ezt a címet,hogy ELSŐ legyen a DÍSZPOLGÁROK sorában.Sokan voltunk az emlékezők a szerető szívvel Rá gondolók akik különböző módon szerették, tisztelték, becsülték Munkácsy Károlyt sokunk, talán mindannyiunk Karcsi bácsiját.Ma is emlékszem díszpolgárrá avatására és a rá jellemző kérdésre miért Én ?Ma ugyan úgy fogalmazódott meg bennem miért Ő? Az első kérdésre is Neki nehéz a válasz , nekünk egyszerű mert úgy élt, hogy példát mutatott mindnyájunknak, család szeretetből, hivatás szeretetből, művészet szeretetből, sport szeretetből , ember szeretetből , barátságból és mindabból ami talán mai világunkból sokunknak hiányzik.
A második kérdésre csak Isten tud válaszolni.
Ma akivel találkoztam és szót váltottam, mindenki az emberi nagyságát és ugyanakkor közvetlenségét, természetességét mindig minden helyzetben kiegyensúlyozott kedvességét említette.
Ma úgy éreztem, hogy a legjobb barátot, legkedvesebb ismerőst de még inkább a legszeretettebb rokont búcsúztatnám.

Janser Frigyes mondata marad nekem is a végére, sajnos, hogy már csak múlt időben fogalmazódhatnak meg gondolataink de te Karcsi bácsi velünk maradsz.

  Stumpfné Bekes Margit 2010. július 20., kedd 15:53 386.
Ma elbúcsúztunk szeretett Karcsi Bátyánktól a budafoki temetőben.Mély megrendüléssel álltunk koporsója előtt.Nagyon sokan emlékeztünk. Szivünkben örökké élni fog az a csupa nagybetűs EMBER,akinek nagysága 1938 -óta meghatározta Budafok szellemi és fizikai életét.Több generáció tekintette példaképének joggal,mivel kedvessége,tisztessége ,emberi habitusa ezt kiváltotta belőlünk.Nyugodj békében Karcsi Bácsi !
  Dobos Károly 2010. július 10., szombat 11:52 385.
Munkácsy Károly, Budafok-Tétény első díszpolgára elment közülünk. Karcsi bácsira, akivel személy szerint és az egyesület révén is felejthetetlen élmények kapcsolnak össze, nem lehet szeretet nélkül gondolni. Pozitív gondolkodásának emlékét, beszédeit a díszpolgártalálkozókon, számos segítő részvételét nem lehet elfelejteni!
Emlékedet megőrizzük! Az Általad is támogatott Klauzál szobor létrejöttén tovább dolgozunk!
  Zimányi (szül. Györgyi) Magdolna 2010. július 9., péntek 17:12 384.

Tisztelt Bartos Mihály Tamás, tisztelt Klauzál Társaság!

Nagy örömmel és érdeklődéssel olvastam a Klauzál Gábor Társaság honlapján 2009. szept. 15-én megjelent "Ki érdemet vetett, dicsőséget arat" c. cikket, melyben Bartos Mihály Tamás a Giergl Alajos ötvös által készített Klauzál-kardot szakértelemmel, gondos alapossággal és sok képpel illusztrálva ismerteti.

http://www.klauzal.hu/cikk/416.html

Köszönettel nyugtázom, hogy Bartos Mihály Tamás rátalált és hivatkozott az általam, elsősorban családi használatra összeállított honlapra

http://www.kfki.hu/~mzimanyi/giergl/giergl.html

A Budapesti Történeti Múzeum 2006/2007-ben kiállítást rendezett "Művészgenerációk - a Györgyi -Giergl család három évszázada" címmel, amely a család számos művésztagjának műveit bemutatta. Így Giergl Alajos ötvös mellett fiának, Györgyi (Giergl) Alajos festőnek, kártyafestőknek, üvegművészeknek, építészeknek a munkáit. A kiállítás alkalmával elkészült a Giergl-család adatokban jóval gazdagabb

http://www.giergl.hu

honlapja.

A kiállítás 250 oldalas katalógusában (szerk. Basics Beatrix et al., BTM kiadása, 2007) többek között olvasható Kiss Erika sok képpel illusztrált tanulmánya Giergl Alajos ötvösről. A kiállításon Giergl Alajos számos munkája szerepelt, kelyhek, kávés- és tejeskancsók, cukortartók, étkészletek, a Batthyány Kazimír lóversenydíj, a gróf Ráday Gedeon és Szilassy György számára készült agarász serleg. Giergl Alajos munkái láthatók a Magyar Nemzeti Múzeum "Magyarország története" állandó kiállításán is. Bemutatták műveit azon az ötvösművészeti vándorkiállításon is, mely az Egyesült Államokat járta be az 1980-as évek végén. Munkásságának alapos ismertetését adja P. Brestyánszky Ilona "A pest-budai ötvösség" c. könyvében (Műszaki Könyvkiadó, 1977.).

Giergl Alajos ötvösnek a Belvárosi plébániatemplom anyakönyvei alapján már ismerjük pontos születési adatait, 1793. február 22-én született.

Időközben húgomtól. dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutatótól értesültem arról, hogy nyomtatott könyvben is megjelent a Klauzál-kardról szóló tanulmány, ennek őszintén örülök.

Rátaláltam az Interneten Bartos Mihály Tamás "Régi idők műhelye" c. honlapjára és blogjára is. Gratulálok hozzá, igen érdekesnek és szépnek találtam. Különös érdeklődéssel néztem a visegrádi királyi palota számára készült ládazárakat, nagyon szép, korhű munkák.

Köszönettel és üdvözlettel

Zimányi (szül. Györgyi) Magdolna
Giergl Alajos ötvös ükunokája

mzimanyi@mail.kfki.hu
  Juhász Péter 2010. július 8., csütörtök 20:20 383.
Karcsi bácsi mindenkinek a szívéhez nőtt, mindenkinek vannak vele kapcsolatos élményei. Idős korában, ismerkedtem meg vele. Ismeretlen jövevény voltam, mégis megkaptam ugyanazt a szeretetet, barátságot, bizalmat, amit régi ismerősei. Rendkívül kedves, jó gondolatokat és érzéseket sugárzó, befogadó szívű jó ember volt, aki élete végéig aktív volt: adni kívánt és tudott is a belőle fakadó gyógyító-jobbító forrásokból. Nagyon sajnálom, hogy elment, jó pihenést kívánok neki, maradjon meg legjobb emlékezetünkben.
  Hódi Szabolcs 2010. július 7., szerda 19:19 382.

Megrendüléssel vettük a szomorú hírt, hogy születésnapja előtt egy nappal, 87. életévében ma reggel elhunyt Munkácsy Károly díszpolgár, ny. testnevelő tanár, szobrászművész, a mindannyiunk által szeretve tisztelt, feledhetetlen emlékű Barát.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak. Osztozunk mély fájdalmaikban...
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)