Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  Borka Mária 2011. június 29., szerda 12:35 420.
Kedves Hódi Szabolcs!

A Nagytétényi Kastély munkatársaként szeretném megköszönni a Klauzál Gábor Társaság titkára támogató lelkesedését és segítségét abban, hogy az idei MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA tervezett nyomozós játékunkhoz segített a szereplők toborzásában. A kastély munkatársai és a játék szerzője, Endrődi Judit együttesen sem számítottunk ekkora sikerre, ennyi résztvevőre, és ilyen lelkes szereplői gárdára, akik kerületi lakosként bújtak egy-egy történelmi személy alakjába, ruhájába, személyiségébe. Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen az estén a kastélyban! Még egyszer köszönjük!

Borka Mária szervező, Nagytétényi Kastély
  M. Laszlo 2011. június 11., szombat 22:59 419.
Megkésve olvastam egyesületük weboldalán, hogy 2011. áprilisban-májusban Korizmics László (1816-1886) agrármérnökre emlékeztek halála 125. évfordulóján. Ha tudtam volna, szívesen elmentem volna meghallgatni az előadókat. Részben kíváncsiságból, részben pedig azért, mert több évig kutatója voltam KL életművének. /Megtaláltam az 1853-1858. években ceruzával írt naplóját, melyből annak idején Galgóczy dolgozott, láttam az Ellinger által 1881-ben róla készített fotót saját kezű aláírásával, s olvastam az ugyanezen évben kelt végrendeletét 1886. évi törvényhatósági másolatban, stb./

Közterület-elnevezést róla én is nagyon helyeslem, ám engedjék meg azt mondanom: annak nem annyira Tétényben, hanem inkább a Budapest IV. kerületi Istvántelken volna a helye. Korizmics ugyanis kezdettől (1851) szívügyének tekintette a "gazdasági intézetek és alsóbb földmives iskolák" felállítását, amit a korabeli politikai helyzet sajnos sokáig hátráltatott. OMGE alelnökként (1857) fáradhatatlanul sokat tett, hogy földhasználati jogot kapjanak egy pestkörnyéki területre. Miután ez megtörtént (1861), a 150 magyar hold [64,8 hektár] területet egy bizottsági Jelentésben ő nevezte el az adományozóról "Istvántelek"-nek.

Képviselőként az 1871. február 1-jei beszédében így érvelt: "Mielőtt a gazdasági tanintézetek részletes tárgyalásába bocsátkoznénk, méltóztassanak nekem tért és alkalmat engedni (…) E kérdés, t. ház, mely engem különösen képes fölmelegíteni, a gazdasági, a földmivelési iskolák kérdése."

A parkosított, páternoszter öntözőrendszerrel ellátott gazdasági iskola 1875 őszén nyílt meg. A tanévkezdet előtt nem sokkal, Máday Izidor többedmagával megszemlélte a létesítményt és részletes sajtócikkében így méltatta azt: "Szerencsét kivánunk az egyesületnek, főkép pedig jeles alelnökének Korizmics Lászlónak e szép alkotáshoz, mely a közügy körüli törekvéseinek egyik becses és maradandó emléke lesz!"

Bízom benne, hogy a nemzeti érzelmű Korizmics emlékének valamilyen jellegű megörökítése társadalmi összefogással néhány éven belül megvalósul.
  Dobos Károly 2011. június 4., szombat 21:35 418.
Ma az egyesület tagjai közül sokan részt vettünk a Kárpát medencei Borásztalálkozón a budatétényi rózsakertben.
  Karacs Zsigmond 2011. május 13., péntek 15:18 417.

Megejtett az a csodálatos környezet ami ezt a XIX. század közepi elragadó villát övezi. Úgy vélem Klauzál Gábor ma is alig találna jobb elíziumot testi, lelki bajai ápolására. Az általam hallott Hernády Zsolt és Horváth Csaba előadásai méltó keretet adtak a jelenlévők áhítatának.
Dobos Károly és Hódi Szabolcs mindent bemutatni törekvő igyekezetét az alábbi epigrammával próbálom meghálálni:

Alkalom

A mindennapok kitöltik életünket,
kevés az ünnepi alkalom.
Úgy élnünk,
hogy a mindennap ünnep is legyen
rajtunk múlik
és ez nem csak ünnepi alkalom.
  Dr. Joó Ernő 2011. május 13., péntek 15:02 416.
Úgy gondolom, mindenkinek örömet jelent hogy egy a kerületünkhöz kötődő neves ember, Korizmics László emlékét idézzük fel, mielőtt személye véglegesen a feledés homályába merülne. Az esemény különleges voltát az is emeli, hogy olyan egyéniségnek igyekezünk emléket állítani, aki a kiemelkedő emlékeink tárába már évekkel ezelőtt bekerült Klauzál Gábor baráti körébe tartozott. Ez a nemes törekvés a Klauzál Társaság kitartó kutató munkájának és főkét a társaság elnökének dr. Dobos Gábornak köszönhető.

Korizmics Lászó neve először az 1970-ben kiadott Tétény-Promontor monográfiában jelent meg, elég szűkszavúan, a monográfia kötött terjedelme miatt.

Korizmics László 1861-ben Kistétényben vásárolt szőlőterületet. A teljesen újratelepített 15 hold szőlőjében a korszerű művelés és minőség elérésében elért eredmények gyakorlati tapasztalatai 150 év elteltével, ma is időtállónak tekinthetők. Itt írta a szakmai berkekben elismert és nagybecsű "Levelek a szőlőből" című füzeteket.

Az elhangzott előadásból részletesen tájékozódhattunk Korizmics László életútjáról, sokrétű, értékes és tudományos igényű szakmai tevékenységéről. A mezőgazdaság szinte valamennyi növénytermesztési ágában az okszerű, korszerű termesztés apostolának tekinthető. Ennek gyakorlati bizonyítékát adta - amire mi is büszkék lehetünk - a kistétényi szőlejében termett boraival. A hamburgi, a bécsi világkiállításokon Korizmics borait a nemzetközi zsűri a díjnyertesek közé sorolta, s a híre még Londont is bejárta. Korizmics Lászlót méltán tekinthetjük a Promontor-Tétény történelmi borvidék szőlő és borgazdasága kiemelkedő alakjának.

Meg kell említenünk, hogy Korizmics pincemestere - Klauzál Gábor ajánlására - Szebenyi Sándor volt, aki egyben az Országos Gazdasági Egylet pincemesteri tisztét is betöltötte.

Reméljük, hogy e jeles rendezvény elindítója lehet annak, hogy Korizmics László a kerület történelmében, az őt megillető helyre kerüljön talán még azzal is - az elhangzott javaslat megvalósításával - hogy utcanév örökíti meg az emlékét.
  Prof. Dr. Köteles György 2011. május 13., péntek 13:46 415.

Örömmel hallgattam az érdekes előadásokat. Gratulálok az előadóknak. Napjainkban nagyon sok szó esik különböző korok és a jelenkor politika-történetéről, holott a kultúrtörténeti vonatkozásokat legalább annyira fontosnak tartom. Ezért értékelem nagyra a két előadást, amely egy jelentős személyiség pályáján, motivációin és eredményein keresztül igen jól jellemezte korát. Tanulságos volt. További eredményes munkát kívánok a Klauzál Gábor Társaságnak is kultúrtörténeti és helytörténeti tevékenységének folytatásához.
  Hepp Éva 2011. május 9., hétfő 13:15 414.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. képviseletében - mint a Fiumei úti temető vezetője - részt vehettem 2011. április 29.-én Korizmics László sírhelyénél megrendezett ünnepségen és koszorúzáson. Sírfelirata: "Cedno dignus cipressum merebat" - Halhatatlanságra volt méltó, mégis meghalt. Halhatatlanságát őrizzük tovább...
  Dobos Károly 2011. április 30., szombat 22:42 413.
A mai napon sikeresen zártuk a 2 napos fő rendezvényünket a Klauzál Napok Tétényben programját. Köszönet a résztvevőknek és a segítőknek!
  Dobos Károly 2011. március 13., vasárnap 19:47 412.
Ma ragyogó napsütésben lezajlott a március 15-i ünnepségünk. Dr Závodszky Géza történész nagyszerű előadása emelte a rendezvényt. Vaskó Zsolt és kis tanítványai zenéltek és énekeltek. Ma mutattuk be az új Korizmics-könyvünket (Levelek a szőlőből).
  Dobos Károly 2011. február 20., vasárnap 18:25 411.
A Klauzál Gábor Társaság idén is elküldte javaslatait a Budafok- Tétényi kerületi díjakra. Díszpolgárnak Bartos Mihály helytörténészt egyesületünk alapító tagját, a Kultúra 22 díjra Király Elvirát a Nagytétényi Kastélymúzeum idén nyugállományba vonuló igazgatónőjét, valamint Lics Lászlót és Lics Lászlónét a Lics Pincészet tulajdonosait javasolta.
  Stumpfné Bekes Gitta 2011. január 1., szombat 9:25 410.
Nagyon kellemes hangulatú évzáró esten vettünk részt a nagytétényi Sekrestyés vendéglőben,ahol elnökünk,dr.Dobos Károly röviden értékelte a 2010 évben elvégzett feladatokat és a függőben lévő,folyamatos teendőinket.Nehéz év áll előttünk,de a Társaság elkötelezett tagjai újult erővel folytatják önként vállalt feladataikat.Remélem és bizom benne,hogy az elkövetkező időszakban én is több feladat vállalásával tudok hozzájárulni a közös sikerek eléréséhez.Köszönöm mindenkinek a helyettem is elvégzett munkát és kivánok nagyon boldog Újesztendőt 2011-ben.
  Dobos Károly 2010. december 31., péntek 16:31 409.
December 29-én délután meglátogattuk Győrfi Sándor most avatott Attila szobrát, majd este 6-kor a Betérő a Sekrestyéshez étteremben, egyesületi alakulásunk helyszínén évzáró vacsorán vettünk részt, ahol Király Elvirának, a Nagytétényi Kastélymúzeum leköszönő igazgatójának megköszöntük a sok éves támogatást.
  Ency 2010. december 14., kedd 12:38 408.
Kedves "Klauzálosok"!Nagy szeretettel gondolunk mindannyiotokra!Hálás szívvel köszönjük a meghívástokat a pincébe, ahol remekül éreztük magunkat,Érdekes és értékes emberekkel ismerkedhettünk meg ezáltal! A közelgő szép napokra nagyon sok szépet s jót kívánunk, egy boldog és áldott Karácsonyt, valamint vidám és örömteli újesztendőt az egész csapatnak!!!Jó szellemiségű és értékmegőrző munkátokhoz további sok sikert! Baráti öleléssel: Kirtsch Annamária és testvére Szabóné Kircsfalusy Katalin,
  Bartos Mihály 2010. december 10., péntek 21:40 407.
Sajnos, így megy el az előttünk lévő korosztály, aztán majd egyszer ránk is sor kerül! Emlékszem Annus nénire, számos találkozásunkra. Felejthetetlen, ahogy Sarnóczay Gyuri barátunk legutóbbi könyvbemutatóján az ifjú médiaszakos gyakornokok interjúvolták a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár budafoki könyvtárában. Tele volt életerővel, vidámsággal, önfeledten mosolygott és mesélt, és mesélt, és mesélt! Most, hogy veszem a szomorú és megváltoztathatatlan hírt, megint eszembe jut Mercz Árpi bátyám többször idézett gondolata: "Amit az ember nem ír le, azt kiviszi magával a temetőbe!" Annus néni is élő történelemkönyv volt, élete volt a helytörténet... Nincs hát többé kitől kérdeznünk! Nagyon fog hiányozni! Szeresse továbbra is az Úr, mi pedig őrizzük emlékét!
  Hódi Szabolcs 2010. december 10., péntek 20:19 406.

Szomorú szívvel búcsúzunk a 93 éves korában, december 8-án elhunyt Szalontay Sándorné Tinn Annuska nénitől, a budatétényi Szent István király plébániatemplom hosszú éveken át volt szeretett sekrestyésétől. Személyében egyesületünk szárnya bontogatását támogató kedves barátját veszítette el...
Örökké vidám, mindig mosolygó alakja emlékét szívünkben őrizzük!
Milyen büszke volt Annuska néni mikor megtudta, hogy kedves unokája Fr. Fejes Antal ferences atya, rendházfőnök volt kalauzunk, a 2006. augusztusi Ferenciek terén álló Belvárosi Ferences Templom alkápolnája Batthyány-kriptájánál, mártír miniszterelnökünk 21 éven át volt első rejtek-nyughelyénél tett emlékezetes látogatásunkkor...
December 17-én a Ferencesek templomában tartandó engesztelő szentmisén Rá emlékezünk...
  Róbert Péter 2010. november 30., kedd 16:40 405.
Klauzál Gábor beszédeinek megvolt a hatása…

Egyesületünk névadója az 1840-es években több beszédben síkraszállt az akkor még hátrányosan megkülönböztetett hazai zsidóság egyenjogúságáért. Ezek az országgyűlési felszólalások nemcsak retorikai teljesítmények, hanem a humanizmus és helyesen felismert nemzeti érdek megnyilvánulásai.

Miért volt szükség Klauzál és elvbarátainak állásfoglalására?

Ekkorra az ország területén már kb. 300.000 zsidó élt, egy részük már megindult a magyarosodás útján – gondoljunk a pesti Magyarító Egyletre vagy a híres MIKÉFE (Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egylet tevékenységére – gazdasági szerepük növekedett és még hasznosabbak lehettek volna, ha elavult jogszabályok és előítélet nem gátolják őket. Sok kiváló politikus felismerte ez a szükségszerűséget és állást foglalt az emancipáció mellett, gondoljunk csak Kossuthra és Eötvös Józsefre. (Széchenyi az angol példa ellenére tartózkodóbb volt). Városokban gyakran a helyi vezetés nem engedte be a zsidókat. Jó példa erre az Orczy-ház, amelyet területenkivüliséget élvező nemesi telken épített a báró-tulajdonos és zsidó lakói két zsinagógát is tartottak fenn a tömbben.

A zsidók nem felejtették el a reformpolitikusok jóindulatát és 1848-ban teljesen egyértelműen cselekedtek. Már március 15-én nagy számban ott voltak a forradalmi pesti nép között, tömegesen jelentkeztek a nemzetőrségbe, még a későbbi zsidóellenes utcai zavargások sem vették el a kedvűket. Lakossági arányukat messze meghaladva harcoltak a honvédseregben. Ezt maga Kossuth ismerte el Jászberényben az ajtaja előtt őrködő zsidó honvéddel beszélgetve: „Meg vagyok veletek elégedve…Több mint húszezren vitézül harcolnak hadseregemben.” Nemcsak a csatatéren álltak helyt, a honvédsereg ellátása, felszerelése, hírszolgálata nem létezett volna nélkülük! Leiningen-Westerburg gróf, az aradi vértanú tábornok feleségének írott búcsúlevelében lelkére köti „kedves Lizájának”, hogy három katonájáról akik őt a cibakházi ütközetben ellenségtől körülfogva a hadifogságtól megmentették gondoskodjék. Emlékezik neveikre: Goldstein, Berger és Kohn.

Az ellenség is tudta ezt, a győztes császáriak hatalmas hadisarcot szabtak ki a zsidó hitközségekre, büntetésül „lázadó és felségáruló” magatartásukért.

Klauzál Gábor születésnapján ne felejtsük, hogy a magyar zsidók 1848-49-es kiállását az ő beszédeire való emlékezés is motiválta, nem kis részben neki köszönhetjük ezt a dicsőséges történelmi mozzanatot!

Róbert Péter
  Daróczi Károly 2010. november 23., kedd 16:11 404.
Tisztelt Elnök Úr !
Mégegyszer köszönjük, hogy jelen lehettünk a rendezvényen !Biztos vagyok benne hogy az Önök által megrendezett ill. hasonló polgári rendezvények nélkül szegényebb lenne a kerületi közélet. További sikereket kivánunk álhatatos munkájukhoz, sok erőt, egészséget, minden szépet !

Tisztelettel : Daróczi Károly

  Varga Mónika 2010. november 23., kedd 15:06 403.
Tisztelt Klauzál Gábor Társaság!
Örömmel vettem részt a kellemes hangulatú esten.
Gratulálok az eredményes és sikeres társasági évhez, egyben még sok-sok aktív évet is kívánok!
A további együttműködésünk reményében üdvözlöm a tagokat.

  Horváthné Helyey Marianne 2010. november 22., hétfő 18:30 402.
Tisztelt Elnök úr és Szervező titkár úr!
Nagyon köszönjük a figyelmességet, hogy ismét meghívtak bennünket. Az est igen színvonalas egyben meghitt volt. Magam igen sok új ismerettel bővíthettem tudásomat, és örülök, hogy mások gondolkodásában is ilyen kiemelkedő szerepet kap az 1848-as események sorozata.
További munkájukhoz kívánok erőt, egészséget és nagy-nagy szívet. Köszönettel: Horváthné Helyey Marianne
  Dr. Rácz István 2010. november 22., hétfő 17:32 401.
Tisztelt Elnök úr és Szervező Titkár úr!

Van mit tanulnunk a Klauzál Gábor Társaságtól volt a véleménye a Baross Gábor Telepi Polgári Kör többi vezetőségi tagjának miután beszámoltam a jól sikerült Klauzál díszhordónál tartott megemlékezésről. Gratulálunk az eddig végzett sikeres munkához.
A magam és a feleségem nevében pedig köszönjük a kellemes estét mely alkalommal megkóstolhattuk Garamvári Vencel - volt évfolyamtársam - kiváló borait és pezsgőit.

Üdvözlettel:
Dr. Rácz István
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (21)