Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Magunkról

2004. decemberében létrejött egy új civil egyesület, a Klauzál Gábor Társaság!

 


ALAPÍTÓ NYILATKOZAT

Mi alulírottak, akik Klauzál Gábor első független kormányunk mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi minisztere, a reformkori és a kiegyezéshez vezető reformmozgalmak egyik vezető személye, egyben budatétényi birtokos gazdálkodó, közösség és kultúrateremtő hazafi emlékének ápolása iránt felelősséget érzünk, az alábbi célokat fogalmaztuk meg.


a) Klauzál Gábor szellemében és példája nyomán mértékletes, higgadt, de bátor és haladó közhasznú, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenység kifejtése az általa is fontosnak tartott kérdésekben ( pl. mezőgazdaság, kereskedelem, ipar, egészségügy, magyar nyelv, civil egyesületek, kultúra mecenatúra ).

b) Klauzál Gábor helyi, országos és határon túli szellemi és tárgyi hagyatékának felderítése, ápolása, megőrzése, továbbadása, megismertetése és elismertetése.

c) Klauzál Gábor örökségének felkutatásában és közkinccsé tételében az emberek, egyesületek, gazdasági szereplők valamint önkormányzati szervek és intézmények együttműködésének előmozdítása.

d) A történelmi múlt, helytörténet, hagyományok szelektált kutatása, felelevenítése és ápolása.

e) Egy-egy helyi és országos rendelet- ill. törvényjavaslat esetén Klauzál Gábor szellemisége alapján véleménynyilvánítás kifejtése.


Ezen célkitűzések eléréséért megalapítottuk a


KLAUZÁL GÁBOR TÁRSASÁG

-ot, amelynek Klauzál Gábor szellemében történő közhasznú működtetésére kötelezettséget vállalunk és egyúttal csatlakozásra hívjuk fel azokat a személyeket, jogi személyeket, akik az Egyesület Alapszabályát elfogadva közreműködni kívánnak a fenti célok megvalósításában.


Budatétény, 2004. december 9.

A Klauzál Gábor Társaság elnökei:

dr. Dobos Károly (2004 - 2016) alapító elnök
Glattfelder Tamás (2016-2023†) alapító tag
Hódi Szabolcs (2023-tól) alapító tag

 

Közös múltunk:

Baráti társaságokban, fórumokon, közös programok során alakult kapcsolatunk mind szorosabbá. Egyesületünk előzményeként tagjaink évekre visszanyúlóan tevékeny résztvevői voltak szűkebb pátriánk közösségteremtő programjainak.

A teljesség igénye nélkül:


1. kép

Baross Gábor-telep egykori Traupmann vendéglőjének, hatalmasra nőtt fái hűvösében találkoztunk először személyesen, 2002. nyarán, egy gombapaprikással fűszerezett helytörténeti ankét alkalmával, mikor is meghallgathattuk a később tiszteletbeli tagunkká választott id. Felker Győző barátunk feledhetetlen hangulatú múltidézését (1. kép).


2. kép

2002. júniusában látogatást tettünk Márk Gergely Budatétényből Törökbálintba „költözött” rozáriumában, ahol házigazdánk bensőséges kalauzolásával megcsodálhattuk a maga nemesítette majd 5000 tőnyi rózsáját (2. kép).


3. kép

Szerveztünk független, spontán civil megemlékezéseket, mint például 2002. szeptemberében, a több mint 80 fő részvételével lezajlott dunai sétahajózást, melyet Garbóci László, dr. Mészáros Péter, Bartos Mihály és Petz Nándor barátaink emlékezetes helytörténeti előadása színesített (3. kép).


4. kép

2002. októberében, az aradi vértanúk napján, baráti körünk tagjai maguk felolvasta, korhű visszaemlékezésekkel és korabeli történetekkel adóztak szabadságharcos elődeink emlékének, a XXII. kerületi Diós-árok fölött emelkedő Donát-hegyen kialakított parkban, nemzeti szalagokat kötözve a vértanúk emlékére ültetett 13 juharfa törzsére, s megkoszorúzva a forradalmaink és szabadságharcaink tiszteletére állított barossi kopjafát (4. kép).

Szakértő idegenvezetéssel meglátogattuk a csepeli oldalon épülő, szekszárdi Duna-híd hatalmas acélszerkezetét, melynek Duna fölé nyúló konzoljáról megörökíthettük kerületünk hosszan elénk tárulkozó, túlparti panorámáját.


5. kép

Több alkalommal is összegyűltünk múltidéző beszélgetésekre, a kor szemtanúinak vendégszeretetétől övezve. Így lehettünk részesei többek között, a nemrégiben elhunyt dr. Szentpétery Tibor (1916–2005.) varázslatos, fotókkal gazdagon illusztrált visszaemlékezéseinek (5. kép). Feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk P. Tóth István SVD atyával, pápuai misszionáriussal, Ősz Dénesnével, a budatétényi freskó festőjének özvegyével, az egykori tétényi Suppan-féle konzervgyár mindenki által tisztelt üzemvezetőjének, Both Pál Péternek özvegyével, a lebontott budafoki Attila Filmszínház tulajdonosa, Meckl Gusztáv özvegyével, Eberhardt Máriával, a promontori Eberhardt Antal-féle Pezsgőborgyár tulajdonosának leányával (s még folytathatnánk a sort) folytatott beszélgetéseken.

Magunk szervezte rendezvényeinken már kovácsolódott a civil, non-profit egyesületté válás gondolata, de sokáig nem követte tett a felvetést.


6. kép

Hódi Szabolcs 2003. szeptember 28-án, a budatétényi Szent Mihály Napok keretében megszervezte és útjára bocsátotta a budatétényi Szent István király plébániatemplom történetét feldolgozó előadássorozatát, melynek első részeként a szentély oltárképével ismerkedhetett meg, helytörténeti, művészettörténeti, restaurátori és képzőművészeti elemzéseket és a freskó elkészülte szemtanúinak visszaemlékezéseit hallgathatta meg – a festő díszvendégként meghívott özvegyének és leányának társaságában – az ezen alkalomra egybegyűlt 200 főnyi érdeklődő (6. kép).
A folytatásban „A verbiták és Budatétény” címmel, 2004. szeptember 26-án a ’20-as években e plébániát igazgató Isteni Ige Társasága helyi kötödéseiről és a templom liturgikus terének 2004-es átalakításáról hallgathattuk meg előadásokat.


7. kép
A 80 éves budatétényi letelepedésüket ünneplő szerzetesrenddel közösen szervezett nyílt nap keretében betekintést nyerhettünk a Názáret Missziósházban dolgozó verbita testvérek életébe.
Szabolcs a Vojnovich–Huszár-villa gazdáival karöltve előadássorozattá bővíteni kívánt „Történelmi szalon”-t indított el, elsőként Katona Tamás történész aradi vértanúkra emlékező, 2004. október 7-ei vendégszereplésével (7. kép).

 

Prim György szervezésében, a budafoki Lics Pincészettel karöltve 2004. március 26-án megrendezésre került a kerületi díszpolgárok első találkozója, melynek apropóját az azévi kitüntetett, Garbóci László barátunk díjazása szolgáltatta. Az utánozhatatlan hangulatú promontori pince boltozata alatt meghallgathattuk az ünnepelt – megsárgult budafoki képeslapokkal és fényképekkel illusztrált – múltidézését. Az ezen alkalomra egybegyűlt kerületi jelesek: Munkácsy Károly ny. pedagógus és szobrászművész, Nemes László ny. zeneigazgató–zenetanár, a Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola, illetve a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar egykori vezetője, dr. Gazdag László, a Soós István Élelmiszeripari Szakközépiskola ny. igazgatója, a Promontorium Borlovagrend nagymestere, dr. Mészáros Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának Közlekedésüzemi Tanszéke egyetemi adjunktusa, a kerületi Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület elnöke (nem utolsó sorban társaságunk tagja), Kolonics György, kerületünkben élő kétszeres olimpiai, tizenháromsoros világ- és háromszoros Európa-bajnok kenus és Prof. dr. Köteles György ny. főorvos, a budafoki Törley-kastély-béli Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet egykori igazgatója (8. kép).


8. kép
(Sajnálatosan távol maradni kényszerült betegsége miatt Pelikán Imre építész, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör alapító elnöke, illetve külföldi koncertútja okán kerületünk világhírű zongoraművésze, Jandó Jenő.) A díszpolgárok első találkozója feledhetetlen emlékeként Bartos Mihály barátunk külön e jeles alkalomra összeállított helytörténeti kordokumentálással és postatörténeti meglepetésekkel kedveskedett az est minden egyes résztvevőjének.

 

Juhász Péter az interneten közzétett fényképei révén került kapcsolatba Budafok, Budatétény és Nagytétény – hagyományait ápoló és környezetét féltő – helyi közösségeivel. Fotóin szeretettel mutatja be a kerület értékeit és indulattal ábrázolja a pusztítás, a gondatlanság jeleit. Sok száz fotóját tette közkinccsé, képeit láthattuk különböző kiállításokon és internetes galériákban. Fotóival és tablóival segíti a helyi közösségek hagyományőrző és környezetvédő törekvéseit, pályázatait. A legapróbb részleteket bemutató növény-, állat- és épületfotói, továbbá az egész tájat átfogó panoráma- és légifotói egyaránt a meglévő értékek megbecsüléséről szólnak, és azok megóvását, gyarapítását szorgalmazzák.


9. kép
Legismertebb képe Budafok panorámájának közel négy méter széles fotója, ami a 2003. évi Péter-Pál-napi ünnepségek kiállításán jelent meg először, és ma – képviselők adományaként – a kerületi Városházát díszíti. A kép a Duna felett áttekintve, Csepel egyik ipari tornyának tetejéről készült, ahová Péter kitartó utánajárással szerzett „mászási” engedélyt (9.kép).

 


10. kép

Dr. Mészáros Péter invitálására és szakértő vendégeinek (Gergely Attila, Kecskés Ferenc, Siklósi Engelbert) idegenvezetésével több alkalommal is bebarangoltuk kerületünk védett természeti kincseit. Gyönyörködhettünk a Tétényi-fennsík természetes állapotú sziklagyepjeiben és sztyeprétjeiben, a Háros-sziget trópusokat idéző, „vadszőlősátrak” és „liánfüggönyök” fedte, érintetlen ártéri ligeterdőiben (10. kép).


11. kép

Krieger Krisztina vezetésével 2002. őszén megszerveztetett végre az első közös Klauzál-villa–béli séta, mely méltóképpen vezette fel Klauzál Gábor születésének 200. évfordulóját (11. kép).

Dr. Dobos Károly Klauzál Gábor élettörténetét kezdte el kutatni, melyre az élete változó lakóhelyein vissza-vissza térő „Klauzál-találkozásai” sarkallták. Úgy érezte, ezek nem lehetnek véletlenek. Amikor egy 2002-es kerületi sétán Garbóci László helytörténész megmutatta, hogy melyik a budatétényi Klauzál-villa, majd nem sokkal ez után egy Felker Győzőnél tartott helytörténeti beszélgetésen előkerültek Győző bácsi gyűjteményéből az ott féltve őrzött Klauzál-relikviák (egy 1914-es kistétényi emlékokmány, fényképmásolatok, a Klauzál-villa múltját feldolgozó tablók), már nem volt visszaút...


12. kép

Az anyagok összegyűjtése újabb lendületet kapott. A megemlékező előadásra – amelyre a meghívó a Kossuth Rádióban is elhangzott – a budatétényi Szent Imre Közösségi Házban több mint 60 fő előtt közel kétórányi, vetített képekkel, dokumentumokkal és Örsi Gabriella által helyi relikviákból összeállított szőlészeti kiállítással egybekötött megemlékezés kerekedett (12. kép).
Az előadáson a hallgatóság forrón üdvözölte az előadó azon felvetését, hogy a XXII. kerületi Dél-budai Kulturális és Szabadidőközpontot nevezzék el Klauzál Gáborról (a polgármesterasszonynak írt levél Word formátumban innen letölthető). A fellelkesülés hevében további kezdeményezések születtek. Sokan aláírásukkal is igazolva jelezték anyagi támogatási szándékukat a Klauzál-villán állítandó emléktábla létrehozásához és végre: a jelenlévők jelentős részének csatlakozásával tetté formálódott a gondolat, hogy alakuljon meg a Klauzál Gábor Társaság.

Alapító tagjaink jelentős része az Index internetes portál fórumának „Budafok–Tétény, múlt, jelen, jövő” topikján lazán szövődő, továbbá baráti, ismerősi vagy szakmai kapcsolatokból jött létre.

Az alapítók azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy Klauzál Gábor születésének 200. évfordulóján a társaság megalakuljon, ezért az előadást követően, 2004. december 9-én, a nagytétényi „Betérő a sekrestyéshez” vendégfogadó különtermében kimondták a Klauzál Gábor közhasznú egyesület bicentenáriumi megalakulását. A bírósági bejegyzés is – mintegy ünnepi ajándékként – az utolsó munkanap izgalmaiban, 2004. december 22-én, sikeresen megtörtént.


13. kép

Megkoszorúztuk Klauzál Gábor a szegedi belvárosi temetőben található sírját (13. kép). Riport hangzott el dr. Dobos Károllyal a Magyar Katolikus Rádió 2004. november 20-i adásában (a "Héten történt" c. műsor beszélgetése mp3 formátumban innen letölthető). A november 18-i előadás folytatásaként több intézményi meghívásnak is eleget téve, előbb a Rózsakerti Általános Iskolában vendégeskedtünk 2005. január 28-án (14. kép), majd a budapesti Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 50. éves évfordulóján, 2005. március 16-án.


14. kép

2005-ben szeretnénk felkeresni néhány Klauzál-emlékhelyet az országban, és újabb villasétát is rendeznénk. Egyedi Klauzál-kutatási témákat indítunk. Részt kívánunk venni szűkebb és tágabb otthonunk szelektált eseményein és programjain. További Klauzál-előadásokat tervezünk, melyek segítségével névadónk helyi és országos jelentőségét és örökségét szeretnénk minél jobban és többfelé megismertetni. Folytatnánk a „Történelmi szalon” és a templomtörténeti előadássorozatokat. Kapcsolatokat tervezünk kiépíteni rokon szervezetekkel és Klauzál Gábort kutató személyekkel szerte az országban. Felkarolni tervezzük a megszüntetett budatétényi temető megmaradt mementóit. Szeretnénk továbbá megtalálni az állandó rendezvényhelyszínünket is, ahol havi rendszerességgel találkozhatunk.


Ha felkeltettük az érdeklődését és szeretne csatlakozni hozzánk, úgy írjon, vagy keressen meg bennünket, bárhol is lakik az országban, avagy azon kívül. Szeretettel várjuk rendes vagy pártoló tagjaink sorában. Ha Ön is egy kiegyensúlyozott, higgadt, értékőrző és értékteremtő, egyben haladó közösségre vágyik, akkor Önnek köztünk a helye!


A képekre kattintva azokat nagyobb méretben is megnézheti.
NyomtatásAjánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)