Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Az aradi tizenhárom a vérbíróság előszobájában

A magyar szabadságharc leverését követően 1849. október 6-án Aradon kivégzett tizenhárom honvédtiszt (tizenkét tábornok és egy ezredes) emléke előtt tisztelgünk egy helytörténeti vonatkozású művészi krétarajzzal...

Az aradi tizenhárom a vérbíróság előszobájában” címet viselő pasztell egy 1955-ben megjelent – a kor lenyomatát erősen magán viselő – ám gazdagon illusztrált történelmi albumban jelent meg, a csak e könyv számára megrendelt képek elkészítésére felkért neves képzőművészek jóvoltából, akik közül a könyvben látható történelmi személyekről készült portrék illetve történelmi jelenetek legtöbbjét – köztük az aradi tizenhármakról megrendelt illusztrációt is – az az Ősz Dénes (1915-1980†) festőművész készítette, akinek a budatétényi Szent István király plébániatemplom – félig freskó, félig szekkó – oltárképét is köszönhetjük, s melyet a templomunkat azidőben „patronáló”, a szomszédos „Lanária” Gyapjúfonoda és Posztógyár egykori telephelyének falai közé beköltöztetett haditudósító laktanya (vitéz Csikós Jenő ezredes vezette Magyar Királyi Honvéd Haditudósító Osztály) ajándékaként, mint sorkatona festett 1944 „viharos” őszén…


Az aradi tizenhárom a vérbíróság előszobájában
(Ősz Dénes festőművész krétarajza, 1953)

Az annakidején véletlenül kezembe került krétarajzot 2003 októberében elküldtem az aradi vértanúk jeles kutatójának, Katona Tamás (1932-2013†) történésznek, segítségét kérve a tizenhármak pontos beazonosításában, levélben megküldött nagy becsben őrzött válaszát szó szerint közlöm:

„A képen az ítélethirdetés előtt összehívott vértanúk láthatók. Balra az ajtóban két osztrák gyalogos, köztük egy vértestiszt, előttük háttal Alois Urticka törzsporkoláb. A hátul álló hármas csoport valószínűleg Láhner György, Lázár Vilmos, Knezic Károly. A székre talán Török Ignác támaszkodik (bár nem volt szakálla, de egy szakállassal több és egy bajuszossal kevesebb van az ábrázoláson). Az asztalnál Schweidel József, hátul a hosszúhajú Nagysándor József, előtte ül Kiss Ernő, a testes tábornok alighanem Dessewffy Arisztid, majd Damjanich János a törött lábával. Damjanich mögött Poeltenberg Ernő, mellette Vécsey Károly, Leiningen-Westerburg Károly és Aulich Lajos. Damjanich mögött a falnál még egy osztrák őr, jobbra háttal a másodporkoláb. A felsorolás csak valószínű, ez látszik a legelképzelhetőbbnek. A kopasz tábornok Dessewffy is lehet. A kép mintája Kacziány Géza Magyar vértanuk könyve című gyenge munkájának egyik színes melléklete.

Szeretettel köszönti öreg tisztelője”

E levélváltásnak köszönhetően kértem fel egy év múlva, 2004 októberében Katona Tamást, hogy nemzeti gyásznapunkon tartson számunkra egy előadást az aradi vértanúkról. A budatétényi Vojnovich-Huszár Villa által befogadott esttel hagyományt teremtettünk, s azóta is minden évben – az Aradon kivégzett honvédtisztek és a Klauzál Gábort is sorai között tudó első felelős magyar kormány, Pesten golyó általi halálra ítélt miniszterelnöke, Batthyány Lajos halálának évfordulóján – megtartjuk Történelmi szalonestünket, melynek 18. előadása éppen pár nappal ezelőtt volt…






 Első történelmi szalonestünk        Könyv dedikálása a szerzővel

Köszönettel Ősz Dénes festőművészünknek szolgáljon e kép néma főhajtásunkként: 1849. október 6-a mártírjai emléke előtt..., és emlékezzünk általa az aradi vértanúk emlékét kutatta első történelmi szalonest előadónk Katona Tamás történészre (is)…


Hódi Szabolcs
2021. október 6.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (283)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)



KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)



1848/49 (48)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (118)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)