Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

MEGHÍVÓ - Történelmi szalon XIX.

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2022. október 15-én szombat este 19:30 órai kezdéssel a Vojnovich-Huszár Villába, az idén 18. alkalommal jelentkező Történelmi szalonestünkre.

2004-ben útjára indított Történelmi szalonsorozatunk idén 19. alkalommal jelentkező estjére meghívótt előadónk az 1848/49-es forradalom és szabadságharcunk rendhagyó megközelítésével, az addig nem látott „nemzeti egységgel” szemben az uralkodók – V. Ferdinánd, majd I. Ferenc József – oldalán harcolt számos magyar honosságú tábornok és törzstiszt példáján keresztül igyekszik bemutatni ellenoldali motivációjukat és fegyvertényeiket...


Dr. Ligeti Dávid Ádám PhD történész – a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, Dualizmus-kori Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa – fő kutatási területe: az Osztrák-Magyar Monarchia politikatörténete és az első világháború története, PhD disszertációját Arz Artur cs. és kir. vezérezredesről írta, aki a Monarchia Vezérkarának utolsó főnöke volt 1917-18 folyamán, számos tanulmánya készült a Habsburg Monarchia haderejének korábbi, 19. századi korszakáról, több mint 100 tanulmányt jegyzett, emellett a Magyar Hírlap és Magyar Nemzet rendszeres szerzője...M E G H Í V Ó 


2022. október 15. szombat 19:30

T Ö R T É N E L M I   S Z A L O N 


„Nincs királyunk, csak császárunk”
Magyar honosságú tábornokok és törzstisztek
a cs. kir. haderőben 1848/49-ben

Előadó:

Dr. Ligeti Dávid
történész


Helyszín: Vojnovich-Huszár Villa
Budatétény, Művelődés utca 37/A

       


Belépés díjtalan.

A szalonesten teával és süteménnyel kínáljuk vendégeinket.Korábbi estjeink:

I. Történelmi szalon (2004. október 7.) - Katona TamásAz aradi vértanúk
II. Történelmi szalon (2005. október 7.) - Szabad GyörgyKlauzál Gábor szerepe Magyarország polgári átalakulásában
III. Történelmi szalon (2006. október 14.) - Dinyés László: Itt sorvadok az aradi várban...
IV. Történelmi szalon (2007. október 7.) - Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos politikai pályája és halála
V. Történelmi szalon (2008. október 11.) - Gazda István: Klauzál reformkori természettudós kortársai
VI. Történelmi szalon (2009. október 4.) - Csorba László: Kossuth, Deák és Klauzál - forradalom és kiegyezés válaszútján
VII. Történelmi szalon (2010. október 3.) - Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés
VIII. Történelmi szalon (2011. október 9.) - Kovács István: Egytestvér a magyar és a lengyel
IX. Történelmi szalon (2012. október 6.) - Szőnyiné Szerző Katalin: Liszt és Erkel a XIX. századi magyar zenei eposz megálmodói
X. Történelmi szalon (2013. október 4.) - Hermann Róbert: Az 1849-1850. évi megtorlások
XI. Történelmi szalon (2014. október 4.) - Fónagy Zoltán: Végtisztesség és nemzetteremtés. 1848 utóélete temetésekben elbeszélve
XII. Történelmi szalon (2015. október 3.) - Csorba László: A halál tényei avagy a tények halála? Széchenyi István utolsó húsvétja
XIII. Történelmi szalon (2016. október 7.) - Margócsy István: Az irodalom szerepe a reformkor közéletében
XIV. Történelmi szalon (2017. október 6.) - Gerő András: Gyilkosból király
XV. Történelmi szalon (2018. október 5.) - Pajkossy Gábor: A magyar államnyelv megszületése és Klauzál Gábor
XVI. Történelmi szalon (2019. október 5.) - Zakar Péter: Egyház és állam 1848/49-ben
XVII. Történelmi szalon (2020. október 9.) - Pelyach István: Vértanúk kultusza
XVIII. Történelmi szalon (2021. október 4.) - Raffay Ernő: Trianon okai, következményei és a megoldás lehetőségei


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)1848/49 (49)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (119)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (42)
Wolf-kripta (21)