Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

MEGHÍVÓ - Történelmi szalon XVIII.

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2021. október 4-én hétfő este 19:30 órai kezdéssel a Vojnovich-Huszár Villába, az idén 18. alkalommal jelentkező Történelmi szalonestünkre.

2004-ben útjára indított Történelmi szalonsorozatunk idén 18. alkalommal jelentkező előadásában az 1920. június 4-én a versailles-i Nagy-Trianon kastély "La galérie des Cotelles" nevű oldalfolyosóján a magyar kormány küldötteivel aláíratott trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezünk meghívott előadónk segítségével...


Raffay Ernő történész – a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója, a Trianon Társaság és a Trianon Kutató Intézet alapítója – fő kutatási területe: Magyarország és Közép-Európa 19-20. századi története, magyar-román kapcsolatok a 19-20. században...M E G H Í V Ó 


2021. október 4. hétfő 19:30

T Ö R T É N E L M I   S Z A L O N 


Trianon okai, következményei
és a megoldás lehetőségei


Előadó:

Dr. Raffay Ernő
történész


Helyszín: Vojnovich-Huszár Villa
Budatétény, Művelődés utca 37/A

        


Belépés díjtalan.

A szalonesten teával és süteménnyel kínáljuk vendégeinket.Programunk társrendezője: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-Tétény csoport
Programunk támogatója: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata!


Tekintettel a koronavírus járvány miatti rendkívüli helyzet előre nem látható forgatókönyveire, programunk megtarthatóságánál igazodni fogunk az október eleji állapotokhoz!


Korábbi estjeink:

I. Történelmi szalon (2004. október 7.) - Katona TamásAz aradi vértanúk
II. Történelmi szalon (2005. október 7.) - Szabad GyörgyKlauzál Gábor szerepe Magyarország polgári átalakulásában
III. Történelmi szalon (2006. október 14.) - Dinyés László: Itt sorvadok az aradi várban...
IV. Történelmi szalon (2007. október 7.) - Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos politikai pályája és halála
V. Történelmi szalon (2008. október 11.) - Gazda István: Klauzál reformkori természettudós kortársai
VI. Történelmi szalon (2009. október 4.) - Csorba László: Kossuth, Deák és Klauzál - forradalom és kiegyezés válaszútján
VII. Történelmi szalon (2010. október 3.) - Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés
VIII. Történelmi szalon (2011. október 9.) - Kovács István: Egytestvér a magyar és a lengyel
IX. Történelmi szalon (2012. október 6.) - Szőnyiné Szerző Katalin: Liszt és Erkel a XIX. századi magyar zenei eposz megálmodói
X. Történelmi szalon (2013. október 4.) - Hermann Róbert: Az 1849-1850. évi megtorlások
XI. Történelmi szalon (2014. október 4.) - Fónagy Zoltán: Végtisztesség és nemzetteremtés. 1848 utóélete temetésekben elbeszélve
XII. Történelmi szalon (2015. október 3.) - Csorba László: A halál tényei avagy a tények halála? Széchenyi István utolsó húsvétja
XIII. Történelmi szalon (2016. október 7.) - Margócsy István: Az irodalom szerepe a reformkor közéletében
XIV. Történelmi szalon (2017. október 6.) - Gerő András: Gyilkosból király
XV. Történelmi szalon (2018. október 5.) - Pajkossy Gábor: A magyar államnyelv megszületése és Klauzál Gábor
XVI. Történelmi szalon (2019. október 5.) - Zakar Péter: Egyház és állam 1848/49-ben
XVII. Történelmi szalon (2020. október 9.) - Pelyach István: Vértanúk kultusza


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (283)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)1848/49 (48)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (118)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)