Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Beszámoló a Klauzál Gábor Társaság 2019. évi tevékenységéről

A Klauzál Gábor Társaság non-profit civil egyesület elnöke által benyújtott éves beszámoló a Társaság 2019-es esztendejéről, mely elhangzott a Klauzál Gábor Társaság 2020. szeptember 28-án online megtartott 19. Közgyűlésén.

    2004. év végi megalakulásunk óta, a tizenötödik teljes évünk volt a 2019-es esztendő, ami Társaságunk céljainak megvalósítása szempontjából tizenegyedik alkalommal tette lehetővé az adók 1%-ának gyűjtését.

    Egyesületünk tagsága 2019 folyamán 2 fővel bővült: Baranyó Andrea és Paulikné Ács Magdolna  rendes tagjaink lettek, így a 2019. évi záró taglétszámunk: 55 fő, melyből: 42 fő rendes tag, 8 fő pártoló tag és 5 fő tiszteletbeli tag.

    Együttműködésünk folytatódott a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzatával, az Iparművészeti Múzeum Nagytétényi Kastélymúzeumával, a Vojnovich-Huszár Villával, a Lics Pincészettel, a Záborszky Pincével, a Klauzál Házzal, a Pytheas Könyvmanufaktúrával és több civil szervezettel.

    Az év folyamán összesen 10 alkalommal tartottunk (július-augusztus kivételével) minden hónap utolsó csütörtökén este fél 7-től nyilvános Társasági ülést (átlagos részvétel: 11 fő), ebből egy alkalom, márciusban az éves rendes közgyűlésünk volt (részvétel: 25 fő). Hó végi összejöveteleink 7 alkalommal a Klauzál Házban rendelkezésünkre bocsátott különteremben voltak, míg három alkalommal – a hagyományos félévzáró és évzáró társasvacsoráink mellett, a 2004-es megalakulásunk 15. évfordulóját megünneplendő – kerületi vendéglátóhelyeken: júniusban a Lics Pincészetben (22 főrészvételével) – a díszpolgártalálkozóval egybekötve –, novemberben a 2004-es megalakulásunk helyszínén (a nagytétényi Betérő a Sekrestyéshez Vendégfogadó „utóda”) Rozsdás Kakas Étteremben (22 főrészvételével), végül december végi társas-vacsoránkat a budafoki Promontor Kertvendéglő borpincéjében (31 főrészvételével) tartottuk.

    Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg írások (beszámolók Társaságunk rendezvényeiről, rendezvényeinken meghívott előadóink írásos anyagai, önálló kutatások, meghívók, stb.) honlapunkon, a saját tulajdonú klauzal.hu domainünkön. Rendezvényeinket nyomon követendő, honlapunkon elérhető éves programnaptárunkat folyamatosan frissítve megtartottuk.
    A honlapunk kezelését és folyamatos frissítését Hódi Szabolcs végezte. Fő kommunikációs csatornánk továbbra is a honlapunk, amely mellett közösségi oldalunkat (facebook.com/KlauzalGaborTarsasag/) is igyekszünk folyamatosan karbantartani, Sáfrány Tímea tagtársunk jóvoltából.

    A kerületi díjak átadása 2017 óta – Budafok első polgármesterének – Záborszky Nándornak születésnapján: június 21-én történik. Társaságunk nevében a „XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára” kitüntetésre – amint 2010 óta folyamatosan – így immáron 10. alkalommal – Bartos Mihály helytörténész, alapító tagtársunkat terjesztettük fel. Egyidejűleg a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében hosszú éveken át végzett tevékenységéért „Dr. Bálint Béla-díjra” javasoltuk dr. Kékesi Olga ny. belgyógyász, rózsavölgyi körzeti háziorvost.

    A 2019. esztendő egyesületi programjait az 1848/49-es forradalom és szabadságharcunk 170 évfordulójára való emlékezés jegyében tartottuk.

2019. évi programjaink voltak:

Január 29.

    Tóth Avanti Péter tagtársunk szervezésében, Borók Beáta idegenvezető kalauzolásában izgalmas sétán vettünk részt – az építésében közel 775 éve megkezdett, mai formájában 1896 óta álló – budavári Nagyboldogasszony-templomban (ismertebb nevén Mátyás-templomban), elsődlegesen megtekintendő: a Szent István (vagy Gara) kápolnában lévő – Hunyadi Mátyás trónra lépésének 560. évfordulójára berendezett – „Mátyás király és az egyház” c. (főként liturgikus tárgyakból álló) kiállítást (benne a Bibliotheca Corvina könyvei közül való egyházi énekeskönyv Mátyás-graduale hasonmás kiadását, melyet Kelemen Eörs tb. tagtársunk Pytheas Könyvmanufaktúrája készített…), bemutatandó a „korona nélkül trónra lépő”, s mindkét házasságát a Mátyás templomban megkötő uralkodó egyházat támogató mecénási tevékenységét. A kiállítás megtekintése után vezetőnk kíséretében bejártuk koronázó főtemplomunk majd minden szegletét, a „földszinti” főhajótól, a mellékhajók kápolnáin át, az emeleten lévő Máltai-teremig, ahol még megnézhettük Ferenc József és felesége, Erzsébet koronázásának 150. évfordulója alkalmából 2017-ben nyílt – a koronázási ceremóniát és a királyné életét bemutató – kiállítást.
    Programunkon 8 fő vett részt, köztük egyesületünk 7 tagja.

Március 14.

    A Klauzál Gábor Társaság (Budapest XXII. kerület városrészi megemlékezéseinek sorában: budatétényi) március 15-i megemlékezéseként – 2015-ös hagyományteremtésünk óta, immáron 5. alkalommal – a Klauzál-villától a Klauzál Házig „tavaszi fényhozó” fáklyás emlékmenetet tartottunk, ’48-as nótákat énekelve, Ambrus Károly tagtársunk tárogatójátéka kíséretében. Megemlékezésünket a Klauzál Ház előtt kezdeményezésünkre, 2012 áprilisában közadakozásból felállított egészalakos Klauzál-szobornál folytattuk, ahol idei ünnepi szónokunk (hagyományainkhoz híven egy tagtársunk) Kincses Katalin tanárnő volt, Ambrus Károly tárogatós ’48-as katonanótái illetve Sisak András karnagy vezetésével elénekelt Himnusz és Szózat keretében.
    Társaságunk koszorúját Lükőné Örsi Gabriella és Lükő Szabolcs tagtársaink helyezték el. Koszorúztak még: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata nevében: Karsay Ferenc polgármester, a Budatétényi Polgári Kör részéről: Tóth Melinda elnök és Sarnóczay Levente, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége részéről: Péter Árpád XXII. kerületi elnök, a Klauzál Ház részéről Szabó Éva és Funk Ivett művelődésszervezők.
    Megemlékezésünk végén csoportkép készült 43 fő részvételével, köztük több kerületi civil egyesület tagjával, és a Kempelen Farkas Gimnázium illetve a Szent II. János Pál Iskolaközpont diákjaival továbbá egyesületünk 12 tagjával.

Március 15.

    Szokásainkhoz híven részt vettünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére rendezett kerületi központi (önkormányzati) megemlékezésen, a Nagytétényi Kastélymúzeum előtti parkban – a 170 évvel ezelőtt, 1849. január 3-án lezajlott tétényi csata helyszínén – 1996-ban felállított Tétényi Honvéd Emlékműnél (alkotója: Ócsai Károly Munkácsy-díjas szobrászművész), ahol az ünnepi szónok Pelyach István történész barátunk volt. Társaságunk nevében Hódi Szabolcs titkár és Kincses Katalin tagtársunk helyezték el megemlékezésünk koszorúját.

Április 5.

    Hódi Szabolcs szervezésében látogatást tettünk az 1851-1906 között 55 éven át épült Hild József, majd Ybl Miklós végül Kauser József építészek által (át- meg át)tervezett budapesti Szent István Bazilikában, ahol kalauzunk a budatétényi egyházközségből 2018-ban felszentelt kispap, Szivák Tamás bazilikai káplán volt, vezetésével megtekintettük a 8000 fő befogadására alkalmas görögkereszt alaprajzú plébániatemplom nagykupolája alatti fő- és kereszthajóját, az oszlopsorral körülvett baldachinos főoltárt, a kisebb kupolákkal fedett oldalkápolnákat, Szent István királyunk Szent Jobb kézereklyéjét, a szentély mögötti Mária-kápolnát (korábbi Szent Jobb kápolna), majd lementünk az 1996 óta kegyeleti helyként szolgáló altemplomba (amely előtte közel 45 éven át – a második világháború légitámadásaitól 1989-ig – a Fővárosi Levéltár védendő iratainak ideiglenes légoltalmi letétgyűjtőhelye volt), itt nyugszik többek között az Aranycsapat 4 kiválósága: Puskás Ferenc (2006†), Kocsis Sándor (1979†, újratemetve 2012), Grosics Gyula (2014†) és Buzánszky Jenő (2015†), az altemplomban került elhelyezésre Szent István szarkofágja (mely eredetileg a törökök által 1601-ben felrobbantott székesfehérvári főbazilikában volt), és a főkapu felett alig 10 éven át állt Szent Lipót-relief, amely Lollok Lénárd hazafias érzelmű plébános (Klauzál Gábor egyetlen unokájának – az 1919-ban, vagyis 100 éve elhunyt ifj.ifj. Klauzál Gábornak – keresztelőpapja) kezdeményezésére történt titulusváltás követően került levételre 1902-ben, átadva helyét Szent István királyunk márványtondójának.
    Látogatásunk végén felmentünk a nagykupola körüli (honfoglalásunkat szimbolizálandó) 96 m magasban lévő  panorámakilátóba – útba ejtve előtte a körkilátó alatti Lovag-teremben lévő Bazilika építésének és évszázados történetének válogatott emlékeiből összeállított kiállítást – majd hazánk emberi kéz alkotta létesítményei sorában 41., mint épület 3., templomaink közt 2., végül fővárosunk legmagasabb építménye tetejéről megcsodáltuk az elénk táruló panorámát, egyben csoportképet készítettünk…
    Programunkon 18 fő vett részt, köztük egyesületünk 12 tagja.

Április 26-27.

    2019-ben 14. alkalommal rendeztük meg hagyományos éves főrendezvényünket, a Klauzál Napok Tétényben programsorozatot.

Április 26. péntek – Iskolások vetélkedője

    A 10-14 éves diákoknak megrendezett Klauzál-ismereti versenyt az elmúlt évekhez hasonlóan a Klauzál Ház Mészáros Csaba Kamaratermében tartottuk meg, két kerületi iskola (a nagytétényi Bartók Béla- és a budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) 2+1, egyenként háromfős csapatának részvételével. A verseny idei központi témája „Klauzál Gábor és kora” volt.
    A vetélkedő szakmai szervezője és vezetője (ahogyan a kezdetektől, úgy most is): Kincses Katalin történelem szakos tanárnő, tagtársunk volt, míg segítői: Kincses AnikóSz. Magassy Márta és Gönczi János tagtársaink voltak.
    A versenyt a Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7. évfolyamos csapata nyerte meg: Sós Johanna, Süveges Gábor és Szatkó Péter (felkészítő tanáruk: Balogh Gézáné történelemtanár), a 2. hely villámkérdésekkel dőlt el a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapatának javára, a 3. helyen a Bartók Béla Általános Iskola 8. évfolyamos csapata végzett.
    A KNT 1. napján összesen 17 fő vett részt, köztük 9 kisdiák és 2 felkészítő tanár, illetve egyesületünk 3 tagja.

Április 27. szombat (1. rész) – Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél

    Délelőtt 11 órai kezdéssel – Klauzál Gábor és Schmidt Emma 1853. április 27-i házasságkötésének helyszínén – a budatétényi Szent Mihály kápolnában „A Batthyány-kormány miniszterfeleségei” címmel dr. Szász Erzsébet a kerületi Kempelen Farkas Gimnázium történelemtanára, tagtársunk tartott előadást, vetített képekkel idézve meg kilenc első tárcavezetőnk 7+1 feleségét (Deák Ferenc és Mészáros Lázár agglegények voltak, és maradtak is): gr. Batthyány Lajosné  Zichy Antónia grófnőt, gr. Széchenyi Istvánné Seilern-Aspang Crescence grófnőt, Kossuth Lajosné Meszlényi Teréziát, br. Eötvös Józsefné Rosty Ágnest (a miniszterfeleségek közül egyedül Ő élte meg a XX. századot, 1913-ban hunyt el, 88 éves korában…), Szemere Bertalanné Jurkovich Leopoldinát, hg. Esterházy Pálné Thurn und Taxis Mária Terézia hercegnőt és végül de nem utolsó sorban korai megözvegyülése okán újranősült Klauzál Gábor két hitvesét: az 1848-ban elhunyt Prezetska Máriát és a kistétényi Szent Mihály kápolnában oltár elé vezetett Schmidt Emmát.
    Az előadás után, templomi megemlékezésünk hagyományos részeként Janzsó János tagtársunk vezetésével alkalomhoz illő közös éneklésben vettünk részt, majd – szintén hagyományosan felkérve házaspár tagtársainkat – Szász Erzsébet és Boros Tamás helyezték el kiskoszorúnkat Klauzál Gábor 1914-es templomi emléktáblájánál.
    Déli 12 órakor – az 1853-as esküvő násznépe által megtett úton – a kápolnától a Klauzál-villához sétáltunk, ahol az egyesületünk által 2007-ben megmentett „Deák széke” emlékhelynél Hódi Szabolcs titkár tartott rövid köszöntő-megemlékezést, melyet követően tagtársaink fiai, Janzsó András és Markó Ábel közösen elhelyezték egyesületünk koszorúját a Klauzál-villa falán – a Társaságunk által 2006-ban, közadakozásból állított – Klauzál-emléktáblánál. Koszorúztak még: a Budatétényi Polgári Kör nevében: Tóth Melinda elnök-asszony és Radóczy Mária iparművész, míg a Nagytétényi Polgári Kör nevében Lászlóné Varga Éva elnökasszony. Mindkét helyszínen elkészültek hagyományos csoportképeink.
    A KNT 2. napja délelőtti helyszínein összesen 31 fő vett részt, köztük egyesületünk 12 tagja.

Április 27. szombat (2. rész) – Történelmi előadások a Nagytétényi Kastélymúzeumban

    Du. 3 órától a Nagytétényi Kastélymúzeumban folytatódott a második nap programja. Az emeleti díszteremben megtartott hagyományos szimpóziumunk meghívott történész előadói idén a 170 évvel ezelőtti 1849-es esztendő fordulatokban bővelkedő nyolc hónapjának politikai és hadászati eseményeit idézték fel.
    Elsőként: dr. Erdődy Gábor történész (az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára) „Forradalmi lázadás, vagy törvényes önvédelem?” címmel tartott előadást a magyarországi szabadságharc politikai hátteréről: a polgári átalakulást és a nemzeti önrendelkezést megalapozó 1848-as áprilisi törvényektől, a Habsburg dinasztia trónfosztásával, majd a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetésével kicsúcsosodó 1849-es „radikalizálódásig”.
    Második előadónk: dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész (az Országgyűlési Múzeum igazgatója) „A honvéd menti meg a hazát?” címmel, az 1849. évi hadműveletekről tartott vetített-képes átfogó előadást, bemutatva a dicsőséges tavaszi hadjárattól az orosz intervenció megjelenésével elkerülhetetlenné vált vereségig zajló hadműveleteket.
    A KNT 2. napja délutáni helyszínén összesen 19 fő vett részt, köztük egyesületünk 9 tagja. Jelen volt (többek között): dr. Pálmány Béla történész, a Magyar Országgyűlés Levéltára ny. főlevéltárosa és Karacs Zsigmond történész.
    A KNT két napjának összes résztvevője: 58 fő volt, köztük egyesületünk 16 tagja.

Április 28.

    Janzsó János tagtársunk szervezésében és vezetésével egész napos túrán vettünk részt Felvidéken, az 1849. április 19-i nagysallói győzelem 170. évfordulója tiszteletére Nagysallón és Léván tartott megemlékezésekre fókuszálva, reggel 7 órai indulással és este 10 órai érkezéssel, hétfős csapatunk (túravezetőnk mellett): Mészáros Péter, Géczi Gábor, Janzsó András, Ambrus Károly, Ambrus Márton és Hódi Szabolcs.

    Első megállónk a Garam parti Bény község volt, itt Szalay Terézia (Szalay András bényi plébánosatya édesanyja) kalauzolásában megtekintettük a premontrei szerzetesek kéttornyú apátsági templomát és a mellette álló, egykoron a falu plébániatemplomaként szolgált Tizenkét apostol tiszteletére szentelt XII. századi rotundát, melynek falfülkéit körbeülve és dalra fakadva, mi is kipróbálhattuk a körtemplom különleges akusztikáját.

    Második megállónk a falu határában lévő bényi búcsújáróhely 1922-ben épült kegykápolnája, mely előtt sorakozó hatalmasra nőtt gesztenyefák alatt végigjártuk a keresztút zarándokok adományozta stációit, majd „kötelezően” ittunk a Szentkút (vagy ahogyan a helyiek nevezik: „bényi kutacska”) vizéből, végül felmásztuk a községet körülölelő római-avar-kori földvár sáncára.

    Harmadik megállónk a Bénnyel szomszédos Oroszka, ahol a Hadtörténeti Múzeum második világháborús szabadtéri ereklyéit jártuk körbe, 800 km-re Berlintől és 1870 km-re Moszkvától.

    Negyedik megállónk – még mindig a Garam folyó mentén – Zselíz, központjában körbejártuk a 300 éve épült Esterházy-kastély 8 hektáros parkját, megcsodálva az 1700-as évek elején ültetett legidősebb faóriásokat, majd a szomszédos „Baglyosház” tulajdonosa: Polka Pál helytörténész, magángyűjtő vendégváró invitálására, poliglott tárlatvezetésében megnéztük az általa igazgatott Schubert Múzeumot (1818-1824 között itt volt az Esterházy lányok zenetanára Franz Schubert osztrák zeneszerző), élvezettel hallgattuk kifogyhatatlan anekdotáit: pokoljáró Becsei Vesszős Györgyről, a Lough Derg-i gőzfürdőről, a bényi pengőlányokról, Coudenhove grófnőről és Auersperg hercegnőről…

    Ötödik megállónk: Nagysalló, itt főhajtás mellett elhelyeztük egyesületünk koszorúját a „győzelmes csata és az abban elvérzett [1400 elesett] vitéz honvédek emlékére” 1876-ban állított 9,5 m magas gránitobeliszk talapzatánál, majd még mielőtt elkezdődött volna a kultúrházi ünnepi megemlékezés megnéztük a nagysallói csata 170. évfordulójára berendezett alkalmi kiállítást, sietnünk kellett ugyanis tovább…

    Úti célunk végállomása a szomszédos Léva, ahol a Csemadok Lévai Szervezete által rendezett megemlékezésre voltunk hivatalosak, 1,5 órával korábban érkezve, előtte még körbejártuk a XIII. századi lévai vár romjait és a vele egybeépült 1560-1572 között – a törökverő Dobó István lévai várkapitány és fia, a barsi főispánságban utóda Dobó Ferenc által – épített Dobó-kastélyt, majd felmentünk a várral szemközti dombra, ahonnan távcsövével figyelte a magyar fősereg fővezére a nagysallói csata alakulásait (a lévaiak ennek emlékére nevezték el a magaslatot „Görgei-sarka”-nak), innen átsétáltunk a szomszédos Kálvária-dombra, ahol megnéztük a második világháborúban lerombolt és a szocializmusban széthordott kegytemplom romjai fölé 2008-ban emelt fafedeles szabadtéri kápolnát és az előtte lévő új stációkat, végre 17 órakor részvettünk a lévai temetőben lévő 1848/49-es honvéd emlékműnél tartott megemlékezésen, ahol a nagysallói csatában elesett honvédek sírja fölé 1871-ben emelt és 2015-ben felújított obeliszknél néma főhajtás mellett elhelyeztük egyesületünk koszorúját.
    Az ünnepség után a szervezők meghívására közös vacsorán vettünk részt a lévai magyar közösség otthonául szolgáló Reviczky Házban, ahol egyesületünk nevében Janzsó János mondott köszönetet.

Május 9.

    Deák Ferenc és Klauzál Gábor barátsága emlékének adózva a Fővárosi Állat- és Növénykertben múlt évben tett örökbefogadásunkat idén is megújítottuk, így 2. éve lettünk a Balu nevű barnamedve „Állatkerti Nevelőszülője”, annak emlékeként, hogy az 1866-ban megnyílt fővárosi vadaspark egyik első rendszeres látogatójának, Deák Ferencnek kedvence egy Kristóf nevű barnamedve volt.

Május 11. és Május 16.

    A 10 évvel ezelőtti Lánchíd és Váralagút látogatásunk „folytatásaként” Hódi Szabolcs hidászmérnök tagtársunk szervezésében szakmai látogatást tettünk az 1862 m össz-hosszúságú Megyeri Duna-híd, hazánk első ferdekábeles és pilonjaiban legmagasabb, 591 m szerkezeti hosszú főági mederhídján, kalauzunk a létesítményfelelős Gábriel László hídmérnök, hídmester volt, vezetésével: először felmentünk a pesti oldali A-alakú vasbeton pilon déli szárában közlekedő ferdepályás fogaskerekű siklóval a 20. szinten, 60 m-es magasságban lévő vb. összekötő gerendáig, majd onnan átszállva az üvegfalban függőlegesen közlekedő sodronyköteles lifttel fel a 33. szintig és tovább egészen a pilon 100 m-es magasságában lévő „kilátópontjáig”, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik az alattunk lévő Szentendrei-szigetet két oldalról megkerülő Dunára és az egész észak-budapesti régióra, visszafelé újra lifttel, majd az északi pilonszárban lévő lépcsőkön lementünk egészen a Dunába lealapozott 15 m magas mederpillér teraszszerűen kialakított 7 m széles és 63 m hosszú (majd 420 m2 alapterületű) felső részére, ezután a pesti hídfőnél beszálltunk a híd alatt közlekedő hídvizsgáló kocsiba, ahonnan megtekinthettük a hegesztett acélszerkezetű ortotrop pályalemez alsó síkját, végül rövid túrát tehettünk a felszerkezet merevítőtartója fő teherviselő elemének belsejében, a szélső szekrénytartóban, melyben 12 m-enként szemügyre vehettük a ferdekábelek alsó lehorgonyzásait.
    Szakmai kirándulásunk két turnusban zajlott le, a szombati napon (május 11., vezetője: Hódi Szabolcs) 18 fő, a csütörtöki napon (május 16., vezetője: Ambrus Károly) 9 fő, összesen 27 fő vett részt, köztük egyesületünk 17 tagja.

Május 22.

    A 15 éve városrészünkből elindított, majd 2016-ban Szegeden társra lelt Klauzál-estek mintájára idén – harmadik helyszínként – Kalocsán is útjára indítottuk, a Viski Károly Múzeummal közös szervezésben a Kalocsai Klauzál-estet, melynek első alkalommal a Klauzál Gábor Társaság adta a meghívott előadóit.
    Az est házigazdája Romsics Imre múzeumigazgató barátunk volt, elsőként: Bartos MihályKlauzál Gábor életútja” címmel rajzolt saját kutatásin alapuló, kalocsai vonatkozásokkal telitűzdelt, átfogó képet egyesületi névadónk, több mint négy évtizedes pályájáról, a második előadásban: Hódi SzabolcsKlauzál Gábor és Kalocsa” címmel, a második feleség, Schmidt Emma révén létrejött rokoni kötelékek kalocsai szálait bontotta ki, arra keresve a választ miért éppen a kalocsai Szabó-házban hunyt el 1866-ban Klauzál Gábor.
    Az est után kalocsai tagtársunk Bolvári Ferdinánd és felesége Gärtner Anikó otthoni vendéglátásában, Romsics Imrével és a Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöke, Markó Lászlóval és feleségével kiegészülve késő estébe nyúlóan beszélgettünk, étvágyunkat házigazdáink saját kemencéjében sült kalocsai pizzáival csillapítottuk, ötfős csapatunk: Andrásofszky Csilla, Kincses KatalinBartos Mihály, Géczi Gábor és Hódi Szabolcs voltak.
    Az I. Kalocsai Klauzál-esten összes résztvevője: 20 fő volt, köztük egyesületünk 6 tagja.

Június 1.

    Baross Gábor Telepi Polgári Kör által szervezett, első elnökük: Pelikán Imre díszpolgár születésének 100., halálának 5. évfordulója emlékére megrendezett I. Pelikán Focikupára egyesületünk is benevezett.
    A 6 csapat részvételével zajló kispályás labdarúgótornán, kellemes meglepetésre – a hazai pálya előnyeit élvező – Barossi Iskola Régi Diákjai és a Barossi Iskola Egyetemista Egykori Diákjai mögött egy történelmi győzelemmel, három taktikus döntetlennel (közte a győztessel egyedüliként X-elve) és egyetlen aprócska, felejthető vereséggel: 9 fős csapatunk bronzérmet szerzett (mögöttünk a Barossi Polgári Kör, majd a BakosFa, végül a Budafok-Tétény Baráti Kör csapatai végeztek). Külön ezen apropóra készített egyesületi címeres mezt viselő csapatunk tagjai, a mezszámok sorrendjében a következők voltak:
    (1) Markó András legkiválóbb reflexű kapusunk, (2) Horváth Ádám a tolódások mestere, (3) Andrásofszky Dániel legjobb ütemérzékű szerelőnk, (4) Lükő Balázs a pálya minden szegletét befutotta megállíthatatlan örökmozgónk, (5) Lükő Szabolcs legharciasabb titkos fegyverünk, (6) Janzsó Péter elsőszámú csatárunk, ügyeletes gólvágónk, 5 góljával házi gólkirályunk, egyben csapatunk legtechnikásabb Klauzálja, (7) Szabó Gábor elsőszámú főcserénk, (8) Janzsó András csapatkapitányunk, egy személyben csapatunk szíve-lelke és motorja, védelmünk gerince, igazi vezéregyéniség, (9) Janzsó János a Klauzál „köménymag” B-közepének vezérdrukkere, végül (10) Hódi Szabolcs cserék-cseréje…
    Az I. Pelikán Focikupa részvevőit szurkolóinkkal együtt 14 fővel gazdagítottuk, köztük egyesületünk 4 tagjával.

Június 21.

    Záborszky Nándor Budafok első polgármestere tiszteletére, születésnapja évfordulóján,  idén harmadik alkalommal rendezte meg Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a Kerület Napját, amely alkalomból a Klauzál Ház színháztermében tartott díjátadó ünnepségen a Klauzál Gábor Társaság:

a kulturális, közösségi élet területén végzett kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységéért

Szabó Gyula-díjban részesült, melyet Glattfelder Tamás egyesületünk elnöke vehetett át Karsay Ferenc polgármestertől és Németh Zoltán alpolgármestertől.
    A díjazottak sorában társaságunk tevékenységéről is levetítettek egy külön ez alkalomra készült kisfilmet, az elismerés részeként Kaintz Regina ötvösművész és Benedek György szobrászművész által megálmodott emlékplakettet kaptunk.

Elismerésünk indoklása a következő volt:

Idén 15 éve (2004-ben) kerületi civilek által Budafok-Tétényben megalakított Klauzál Gábor Társaság alakulása óta kerületünk civil közéletének kiemelkedően aktív résztvevője. Évek óta visszatérő hagyományteremtő rendezvényeikkel – március 15-i megemlékezés (2007-) és fáklyás emlékmenet (2013-), Klauzál Napok Tétényben (2006-), Díszpolgártalálkozó (2004-), Történelmi szalonsorozat (2004-), Ősök Napja (2005-), Klauzál születésnap (2008-) – városrészeink pezsgő kulturális életének hosszú évek óta tevékeny szereplője. Értékőrző és értékteremtő munkájuk eredményeként, kerületünk több becses emlékhellyel gazdagodott: közadakozásból emléktáblát állítottak az egykori Klauzál-villán (2006), díszhordót faragtattak Klauzál Gábor emlékére a Záborszky Pincészetben (2008) és legnagyobb vállalásukként közadakozásból egészalakos bronzszobrot állíttattak a névadó emlékére, a kezdeményezésükre átnevezett Klauzál Ház elé (2012).”

Június 28.

    Prim György és Hódi Szabolcs tagtársaink szervezésében immáron 16. alkalommal került sor – (a június 21-i Kerület Napja díjátadását követő hét péntekén) állandó helyszínünkön: a budafoki Lics Pincészetben megtartott – 2004-ben útjára indított Díszpolgártalálkozóra. Hagyományok jegyében itt kerül sor a kerület legújabb díszpolgárának ünnepélyes „befogadása” a Díszpolgárok Társaságába.
    Az idei kitüntetett-ünnepelt Nagy Péter a budafoki református gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora, laudátora, az előző év díszpolgára: Lászlóné Varga Éva díszpolgár volt, akinek egyben leleplezésre került emléktáblája a díszpolgárok falán, melynek elkészülte: Prim György, Hódi Szabolcs és Réffy Balázs tagtársaink munkáját dicséri.

    Az összejövetelen köszöntöttük élő díszpolgárainkat és megemlékeztünk az elhunyt díszpolgártársakról, elkészült a díszpolgárok hagyományos csoportképe, majd Garbóci László díszpolgár-helytörténész jóvoltából „Akik nem lettek díszpolgárok…” címmel Törley József pezsgőgyárosról, Záborszky Nándor polgármesterről és dr. Tóth József tanfelügyelőről hallhattunk előadást, hagyományos blokkunkban Prim György vetített-képes előadását láthattuk-hallhattuk az elmúlt évek díszpolgártalálkozóiról, míg házigazdáink részéről Lics László borász köszöntötte a vendégeket, illetve Lics Judit, a budafoki pincészet vezetője mutatta be az esten felszolgált boraikat: Pákozdi Chardonnay (2018), Pákozdi Juhfark barrique (2017), Szekszárdi Nora-Bora rozé cuvée (2018), Szekszárdi XXII. cuvée (2017), Szekszárdi Bikavér (2017). Köszönet a technikai segítségért Szabó Gábor tagtársunknak és Sebastian Róbertnek, a Klauzál Ház hangosítójának.
    Rendezvényünk összes résztvevője: 64 fővolt, köztük tizenhat élő díszpolgárunkból tizennégyen (Nemes László, dr. Mészáros Péter, dr. Köteles György, Garbóci Lászlódr. Kárpáti Zoltán, Felvégi Józsefné, Hegedűs Endre, Molnárné Golda Magdolna, Békési Imre, Horváthné Fükő Zsuzsanna, Bogó Ágnes,  P. Udvarnoky László István, Lászlóné Varga Éva és Nagy Péter) továbbá négy díszpolgárunk özvegye (Munkácsy Károlyné, Katona Péterné, dr. Joó Ernőné és Priska József Tamásné), hozzátartozóikkal együtt 30 fővel, egyesületünk 24 tagja képviseltette magát.

Augusztus 2.

    15 éve alakult meg a Klauzál Gábor Társaság, melynek apropóján a Szegedi Közéleti Kávéházi Estek vendégei voltunk. A Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház Klauzál Gábor életművét, szellemiségét tisztelve immár 10 éve baráti kapcsolatot ápol egymással. Évről-évre közösen emlékezik meg születésének és halálának évfordulójáról.
    Az idei szegedi Klauzál kegyeleti nap előestéjén, 18 órától a Szegedi Közéleti Kávéház meghívására, kötetlen beszélgetés és archív képekből válogatott vetítés volt a Szegedi Városháza Sajtószobájában, ahol egyesületünket Meréteiné Helyey Magdolna tagtársunk képviselte, aki személyében külön Klauzálos kötődéssel bír, lévén dédapja, Szmollény Nándor szegedi felső kereskedelmi iskolai mérnöktanár, író és színháztörténész volt az, aki 1903-ban elsőként írt monográfiát egyesületi névadónkról: „Klauzál Gáborról, az első magyar kereskedelemügyi miniszter és közgazdasági reformküzdelmeink” címmel, mely könyvét egyesületünk hasonmás kiadásban 2008-ban újra kiadta.
    A házigazdák Papp Éva tanár, az Országos Széchenyi Kör idén 30 éve megalakult Szegedi Tagcsoportjának elnöke és dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész-kultúrakutató, a Szegedi Közéleti Kávéház tagja egyben tb. tagtársunk volt.
    Az est 20 fős hallgatósága sorában jelenvolt egyesületünk 5 tagja (fent nevezetteken kívül még: dr. Nagy Péter, Kecskeméti Tibor és Sáfrány Tímea)

Augusztus 3.

    Klauzál Gábor halálának 153. évfordulóján idén 8. alkalommal tartottuk meg hagyományos Kalocsát és Szegedet érintő kegyeleti megemlékezésünket: Klauzál Gábor augusztus 3-i halálának és augusztus 6-i temetésének helyszínén, a kalocsai Szabó-Simig háznál és szegedi sírjánál, Andrásofszky Csilla, Markó László és Kecskeméti Tibor tagtársaink szervezésében.
    A Klauzál Gábor Társaság 4 fős csapata (Andrásofszky Csilla, Markó László, Bartos Mihály és Hódi Szabolcs) délelőtt 9 órakor indult el, hagyományosan a Klauzál-szobor elől.
    Kegyeleti megemlékezéseink első állomása: Kalocsa, a Szent István király úton lévő Szabó-Simig ház (ma Pilvax Hotel), ahol Hódi Szabolcs titkár tartott rövid emlékbeszédet, Klauzál Gábor 1866. július 23-augusztus 3. közti – Kalocsán eltöltött – végnapjairól, majd Markó László, a Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöke olvasta fel illetve adta át – az előzetesen távolmaradását jelző – Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatójának szigorúan e napon felbontandó leveléhez csatolt meglepetését, amely a solti járás kalocsai kerülete főszolgabírójának, Király Józsefnek 1866. augusztus 4-én kelt levelét tartalmazta, benne az előző nap este 11 órakor elhunyt méltóságos Klauzál Gábor holtestének kettős koporsóban történő szegedi családi sírboltba való átszállításáról való rendelkezését, kísérőjéül pedig Romsics Gergely kalocsai főkáptalani hajdút bízta meg, ilyeténképpen tehát, amint azt Romsics Imre kísérőlevelében írta: „...úgy látszik, hogy egyik távoli fölmenőm révén, magam is részese vagyok annak a történetnek, amelynek ápolását oly lelkesen vállaltátok és vállaljátok...”. Zárásként a két Markó László, egyesületeink nevében külön-külön elhelyezte koszorúinkat Klauzál Gábor 1996-ban felavatott emléktáblája alatt.
    Megemlékezésünk után átsétáltunk a 48-asok terén lévő Batthyány-kormány szoborcsoporthoz, ahol főhajtással adóztunk az első felelős kormányunk miniszterei emléke előtt, és nemzetiszínű szalagot helyeztünk el Klauzál Gábor mellszobránál.
    Szabadságharcunk 170. évfordulója apropóján megálltunk a kalocsai temetőnél, hogy lerójuk tiszteletünket – nemzetiszínű szalagokkal átkötve  – ‘48/49-es honvédjeink (meglelt) síremlékeinél, így az idén 130 éve elhunyt Gajáry Antal honvéd huszárszázados (a pápai Szent Gergely-rend lovagja) és Simig Rezső tüzérhadnagy (a Kalocsai Önkéntes Tűzoltó Testület alapítója és első parancsnoka) sírjainál, majd felkerestük a temető legrégebbi sírját, a 245 éve született, 1836-ban elhunyt Boromisza János érseki jószágok inspektorának nyughelyét, végül megálltunk az 1848. március 21-én elhunyt Szabó Ferenc sírjánál, melyen elolvastuk Petőfi Sándor egyetlen ismert sírversét.
    Kalocsai megemlékezésünkön összesen: 5 fő vett részt, köztük egyesületünk 4 tagja.

    Útban Szeged felé még megálltunk Homokmégyen, hogy szemügyre vegyük a Romsics Imre által szülőfalujában figyelmünkbe ajánlott gazdagon faragott népi motívumai miatt világritkaságként számon tartott Öreg-körösztet (vagy körösztöt)...

Kegyeleti megemlékezéseink második állomása: Szeged, ahol csatlakozó tagtársainkkal (dr. Nagy Péter, Meréteiné Helyey Magdolna, Sáfrány Tímea és édesanyja) illetve a Szegedi Közéleti Kávéház érdeklődőivel kiegészülve – a Kis Virág Cukrászdától indulva – Klauzál Gábor sírjánál kezdtük hagyományos megemlékezésünket, itt Hódi Szabolcs köszöntőjét követően, dr. Szalay István matematikus, Szeged város volt polgármestere, a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány kuratóriumának elnöke mondott emlékbeszédet.
A koszorúkat, a Szegedi Közéleti Kávéház részéről: dr. Szondi Ildikó, a Szegedi Közéleti Kávéházi Estek szerkesztője és dr. Nagy Péter tb. tagunk, míg a Klauzál Gábor Társaság részéről Kecskeméti Tibor és Meréteiné Helyey Magdolna tagtársaink helyezték el Klauzál Gábor sírjánál.
    Szegedi kirándulásaink hagyományos záróprogramjaként a Tisza-parti Kiskörössy Halászcsárdában költöttük el vacsoránkat, szegedi barátainkkal közösen.
    Szegedi megemlékezésünkön összesen: 14 fő vett részt, köztük Kószó Jenő barátunk – a Szegedi Magyar Királyi Klauzál Gábor Gimnázium – 70 éve, 1949-ben végzett évfolyamának öregdiákja, és egyesületünk 7 tagja.

Szeptember 14.

    A 2004 óta minden évben megrendezett díszpolgártalálkozóink kezdetek óta házigazdái, budafoki Lics Pincészet meghívását elfogadva, társaságunk kiváló hangulatú szüreten vett részt a Lics-család 35 hektáron elterülő pákozdi szőlőbirtokán, vendéglátónk: Lics Balázs borász, birtokgazda és felesége Lics Joslyn voltak.
    Kezdésnek és ráhangolódásként végigkóstoltuk a termesztett 12 szőlőfajtájukat (Juhfark, Chardonnay, Szürkebarát, Cabernet Sauvignon), majd metszőollóinkat hangosan csattogtatva nekiestünk a „szakértelmünknek” beáldozott aprószemű Chardonnay borágnak, ahol betakarítógépek hatékonyságával vetekedve villámgyorsan leszüreteltünk hatrekesznyi szőlőfürtöt, hogy a borkészítés következő állomásán közelebbi ismeretségbe kerülhessünk a bogyózás-darálás-préselés eredményeként a préstányérból frissen kicsorgó színmusttal, házigazdánk által azonban mértékletességre intve a bor- helyesebben mustisszákkat, tekintettel a szőlőlé kifokolt 20%-os cukortartalmára, ezután rövid pincetörténeti kalauzoláson vettünk részt, melynek kronológiája az 1750-es évektől napjainkig terjedt, soron következő állomásunk a kóstolóterem volt, ahol az elköltött ebédhez kísérőül Lics Balázs házigazdánk bemutatásában öt remek borukat kóstolhattuk meg, úgymint: 2017-es évjáratú Chardonnay, 2018-as Cserszegi fűszeres, 2017-es Nora-Bora rosé cuvée, egy szintén 2017-es Merlot, és végül egy 2016-os évjáratú Cabernet Sauvignon, a bormustrát követően rövid sétát tettünk még a szőlőbirtok hátsó traktusaiban, ahol megízlelhettük Pákozd elsőszámú Hungaricumát: a „világhírű” szabadföldi paradicsomot (vagy ahogyan a helyiek hívják: csucsort vagyis ebszőlőt).

    Szombati programunk második állomásaként, szabadságharcunk idei 170. évfordulója jegyében közelebbről is szemügyre vettük Pákozd legmesszebbről kiszúrható látványosságát, a 100 tonna öntömörödő betonból öntött Miskahuszárt, mely 13,01 m-es termetével a Guinness rekordok könyve szerint (is) a világ legmagasabb katonaszobra, több mint 3 m-t verve a 10 m-t sem elérő 2. helyezett vancouveri „óriásra”.

    Napunk utolsó állomása a pákozdi Mészeg-hegyen 1,6 hektáron elterülő Katonai Emlékpark Pákozd (röviden: KEMPP), mely a Jellasicsot megfutamító 1848. szeptember 29-i győzedelmes pákozd-sukorói csatánk tiszteletére és emlékére 1951-ben állított obeliszk környezetében került kialakításra, 2010-ben történt kapunyitással, itt elsősorban a pákozdi-csata interaktív kiállítására fókuszáltunk, tüzetesen lajstromba véve a vitrinek tartalmát, majd ahogyan az egy múzeumi hadgyakorlathoz illik, elsőnek fehér pamutkesztyűben elsütöttünk néhány lőfegyvert (kizárólag labancbábokra célozva), majd szuronyrohamot imitáltunk, végül két tagtársunk – szigorúan barátilag – rövid kardpárbajt vívott egymással „első vérig”.
Az 1848-as emlékek után sorra vettük a KEMPP többi látványosságát is: a XX. századi háborúk rekvizítumait (első világháború tiszti barakkot, lövészárkokat), az 1949-2004 között 55 éven át volt sorkatonai szolgálatot és az ENSZ-békefenntartásban tett szerepvállalásainkat bemutató kiállításokat, és a legújabb látványosságot: a honvéd folyami hadihajózás („Duna-erőd”) történetét bemutató kiállítást, végül a legrátermettebb pilótáink beülhetnek egy Mig-29-es légvédelmi kishatótávolságú elfogó-vadászrepülőgép szimulátorba.
    A pákozdi szüreten és a követő Pákozdi Katonai Emlékparkban tett látogatásunk résztvevője: 25 fő volt, köztük egyesületünk 13 tagja.

Szeptember 21.

    A Budafok-Tétényi Baráti Körök Egyesülete és a Baross Gábor Telepi Polgári Kör szervezésében egyesületünk is benevezett a „Hajó utcai Piknik és Vígalom” programjai sorában első ízben megrendezett Dunafok Focikupa négycsapatos kispályás labdarúgó-tornájára, melynek helyszíne a 2019 június végén frissen átadott Dunafok Szabadidőpark volt.
    Júniusi összeállításunkhoz képest egy helyen változtatva (éppen az elsőszámú gólvágónk nem tudott eljönni…), keretünk a következő volt: (1) Markó András (kapus), (2) Horváth Ádám, (3) Andrásofszky Dániel, (4) Lükő Balázs, (5) Lükő Szabolcs, (7) Szabó Gábor (sajnos első labdaérintése után lesérült…) és (8) Janzsó András (csapatkapitány) mellett bemutatkozott az új „igazolásunk” (9) Sebő Balázs, illetve vésztartalékban (10) Hódi Szabolcs (végül nem került bevetésre...). Első mérkőzésünket a Pelikán Focikupa győztesével vívtuk, a Barossi Iskola Régi Diákjai nem akartak semmit sem a véletlenre bízni a végelszámolásnál, így kezdésnek kissé megszórtak minket, de még így is kettővel kevesebb gólt kaptunk, mint a későbbi tornamásodik Szent Bernát Cserkész Csapat, akikkel a második körben játszva, végsőkig kiélezett küzdelemben, utolsó pillanatban bekapott egyetlen góllal veszítettünk, a mindent eldöntő „bronzmeccsen” sikerült visszavágniuk, a Pelikán Focikupán hazai pályán mögöttünk végzett Baross Telepi Polgári Körösöknek, ezúttal tehát a torna 4. helyén végezve érem nélkül maradtunk, vigaszdíjunk, hogy Andrásofszky Dani személyében új góllövőnket avathattunk, köszönet a vezérszurkolóinknak: Őrsi Gabriellának és Janzsó Jánosnak...
    Az I. Dunafok Focikupa részvevőit szurkolóinkkal együtt 11 fővel gazdagítottuk, köztük egyesületünk 5 tagjával.

Október 5.

    A 2004-ben útjára indított, Hódi Szabolcs tagtársunk kezdetektőli szervezésében, immáron 16. alkalommal rendeztük meg a budatétényi Vojnovich-Huszár Villában Történelmi szalonestünket.
    Idei meghívott előadónk: Zakar Péter történész (Szegedi Tudományegyetem rektor helyettese, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Modernkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanára) volt, aki a 170 évvel ezelőtt volt, 1849. október 6-i nemzeti gyásznapunkat megidézve „Egyháziak a cs. kir. hadbíróságok előtt 1849-1857” címmel tartott vetített-képes előadást, az 1848/49-es szabadságharcunk leverését követő megtorlások egy kevésbé ismert szegmenséről, bemutatva a hadbíróság elé állított papjaink és lelkészeink sorstragédiáit, az elérhető pesti, pozsonyi és kassai hadbírósági iratanyagok tükrében, melyek közül csak Pesten 100 katolikus pap, 12 református és 3 evangélikus lelkész, továbbá 3 rabbi került katonai ítélőszék elé. Szó esett többek között: a papnéból osztrák kémmé, majd rendőrfeleséggé lett magyar Mata Hariról, a „debreceni Kapisztrán” Kossuth papja Könyves Tóth Mihály kontra „szolgabeszédű” Szoboszlai Pap István lelkészek összecsapásáról, Karner Antal győri kanonokról, mint a kokárdás soproni ökrök „példaképéről”, a New Yorkban „Papricus Hungaricus” néven igazi hungarikum kalocsai fűszerpaprika árussá lett menekült papunkról, a branyiszkói hős Erdősi Imre piarista szerzetesről, aki a kezében tartott feszületet magasra emelve és „Előre utánam, itt az Úristen!” felkiáltással járt serege élén, stb. stb...
    Az előadást követő interaktív részben, a közönség soraiból többen is kérdéseket tettek fel az előadónak illetve reflektáltak az elhangzottakra, végül nem maradt el a házigazda Fodor-család előadónak szánt hagyományos ajándéka, a pleterjei kartauzi pálinka sem, az est kötetlen beszélgetéssel zárult.
    A szalonesten közel 45 főnyi hallgatóság vett részt, köztük egyesületünk 8 tagja.

Október 19.

    2017-ből kellemes emlékeket őrzünk a Zsitkóci Deák Napról, melyen részben vendégként, részben előadóként (Bartos Mihály tagtársunk révén) szerencsénk volt jelen lenni. Múlt évben sajnos nem sikerült eljutnunk Muravidékre, idén meg a Zsitkóci Kultúregylet jött Budapestre, a Muravidéki Vágtán (a Nemzeti Vágta szlovéniai előfutamán) győztes zsitkóci lovas versenyzését megtekintendő, egyben Deák Ferenc sírját megkoszorúzandó, ez utóbbi programjukban partnerükké szegődtünk, és Bartos Mihály tagtársunk kalauzolásában tematikus temetősétát tartottunk a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, a Zsitkócról és a környező településekről (a határ mindkét oldaláról) érkezett csoport vezetője Bedő Andrea frissen megválasztott bödeházai polgármesterasszony volt.
    Leróttuk kegyeletünket többek között a Batthyány-mauzóleumban nyugvó mártír miniszterelnökünk sírjánál, melyet a Deák-mauzóleummal egyetemben megnyitottak a számunkra, Deák Ferenc sírjánál a zsitkóciak mellett egyesületünk is elhelyezte megemlékezésünk koszorúját.
    A temetősétán részvett közel 50 fős zsitkóciak mellett jelenvolt egyesületünk 4 tagja (Bartos Mihály mellett még: Paulikné Ács Magdolna, Fábián Edit és Hódi Szabolcs)

November 3.

    A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva 2019-ben, immáron 15. alkalommal rendeztük meg a Budatétényi Ősök Napját, a 2005-től Társaságunk gondozása alatt álló Wolf kripta és emlékkertben.
    Megemlékezésünkön Glattfelder Tamás elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Sisak András tanár, tagtársunk tartott rendhagyó megemlékezést Túlélésükben megélt haláluk” címmel, tolmácsolásában „újrahallgathattuk” az 1848/49-es szabadságharcunk 170. évfordulója alkalmából, a forradalmat követő megtorlásokban tragikus sorsú íróinkról (Bajza József színigazgató-költőről, Kerényi Frigyes költő-műfordítóról, Vahot Imre színműíró-lapszerkesztőről, Sárosi Gyula költőről, Szemere Bertalan politikus-miniszter-kormányfőről és Morócz István íróról) megemlékező 1940-ben elhangzott rádiósorozatot, a megemlékezésre reflektálva Janzsó János tagtársunk felolvasta a Petőfit felfedező Vahot Imre kiadásában 1845-ben megjelent János vitéz előszavát, majd Ambrus Károly tagtársunk tárogatójátékával kísérve énekeltette meg a részvevőket (Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, régi Székely Himnusz, Esti dal)...
    A megemlékezést szokásosainkhoz híven apró harapnivalókkal és forró italokkal zártuk, köszönet ezekért: Meréteiné Helyey Magdolnának, Andrásofszky Csillának és Markó Lászlónak, Pásti Imrének és Pástiné Bona Krisztinának, Baintner Ágnesnek és Szűcs Gabriellának. Megemlítendő még, hogy a Budafok-Tétény Kertbarát Kör tagjai (Darvas Lajosné, Zsolnai Zsolt, Szűcs József és Szűcs Józsefné) idén is segítettek a temetőkert rendbetételében.

    Ősök Napi megemlékezésünk után 10 fős Klauzálos csoportunk lement a Klauzál Házba, ahol Radóczy Mária kerületi iparművész elragadó kalauzolásában megtekintettük a tűzzománc munkáit bemutató gyönyörű kiállítását, melyet némi viszonzásként Ambrus Károly tárogatójátékával (Zúg a erdő, zúg a mező, vajon mi zúg benne kezdetű székely katonanóta) és Janzsó János emlékkönyvi bejegyzésével köszöntünk meg...
    Rendezvényünk összes résztvevője: 50 fő volt, köztük Tóth Melinda és Kolláthné Hollóssy Rita a Budatétényi Polgári Kör jelenlegi és egykori elnöke, a Budatétényi Egyházközség és a Budafok-Tétény Kertbarát Kör több tagja,  míg a Klauzál Gábor Társaságot 16 tagja képviselte.

November 14.

    Klauzál Gábor születésnapja alkalmából 2016. évi indulással, a Szegedi Közéleti Kávéházzal közösen rendezzük meg a Szegedi Klauzál emlékestet, idén már 4. alkalommal, ezúttal rendhagyó helyszínen a Virág Cukrászda és Kávéház különtermében.
Markó László vezetésével négyfős csapatunkkal (Andrásofszky Csilla, Bartos Mihály és Hódi Szabolcs) fél 3-kor indultunk a Klauzál-szobor elől, Szegeden csatlakoztak hozzánk Kecskeméti Tibor és Meréteiné Helyey Magdolna, dr. Nagy Péter és persze az előadónk…
    Az est moderátora dr. Szalay István, a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány kuratóriumának elnöke, felkért előadója Sáfrány Tímea történész tagtársunk, az egri Eszterházy Károly Egyetem PhD doktori hallgatója volt, aki „Klauzál Gábor pályakezdése Csongrád megyében” címmel, Klauzál Gábor 1824-1832 között viselt tisztjeiről és politikusi szárnya bontogatása kezdeteiről tartott előadást, így többek között: fizetéses táblabíráskodásáról, országos összeírási biztosságáról, koleraügyi biztosságáról és alispáni- illetve országgyűlési követ-jelöléséről, mindeközben kitérve a Csongrád megyei tisztviselők szövevényes családi kapcsolati hálójára. Az előadást követően, a közönség soraiból többen is kérdéseket tettek fel az előadónak illetve reflektáltak az elhangzottakra.
    Előadás után az emlékest résztvevői átvonultak a Virág Cukrászda és Kávéházzal szemközti Kis Virág Cukrászdába, ahol Klauzál Gábor halálának 150. évfordulóján, 5 évvel ezelőtt, 2016-ban állított emléktáblája előtt, néma főhajtás mellett Szondi Ildikó és Kecskeméti Tibor közös virágcsokrot helyezett el a két szervezet nevében.
    Négyfős Klauzálos utazócsapatunk a vacsorát a Roosevelt téri Halászcsárdában költötte el, egy népes kínai turistacsoporttal körülvéve és klasszikus cigányzene kísérete mellett.
    A IV. Szegedi Klauzál emlékesten közel 30 főnyi hallgatóság vett részt, köztük egyesületünk 8 tagja.

November 17.

    Idén 12. alkalommal láttuk vendégül partnereinket Klauzál Gábor születésnapján a budafoki Záborszky Pincében megünnepelendő társaságunk névadója születésének 215. évfordulóját, egyben megköszönve barátainknak – a megalakulásunk óta eltelt 15 év alatt – vállalásainkban tett együttműködését.
    A megjelent vendégeinket Glattfelder Tamás elnök köszöntötte, ezt követően Hódi Szabolcs titkár röviden bemutatta a kiállítócsarnok díszhordósorában egyesületünk által Gudricza István fafaragóval 2008-ban megfaragtatott Klauzál-hordót, majd Kelemen Eörs tagtársunk rukkolt elő az estre szánt meglepetésével, a Vasárnapi Újság három lapszámának hasonmás kiadásával, az 1861. január 20-i újság címlapján a képviselőségbe visszatért Klauzál Gáborral, az 1866. augusztus 13-i újság, benne Klauzál Gábor gyászhírével, és az 1919. december 23-i újsággal, benne a 100 évvel ezelőtti események beszámolóival. A megnyitó után kezdetét vette hagyományos, borkóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetésünk.
    Idei meghívott vendégünk a javarészt fehér szőlőfajtákkal dolgozó, 4,5 hektáron gazdálkodó egri Kiss Borbirtok volt, vezetőjével Kiss Péter borásszal (a meghívásában ezúttal is oroszlánrészt vállalt) két tagtársunk: Lükőné Őrsi Gabriella és Lükő Szabolcs beszélgettek, bemutatva az est 5 kóstolt borát: 2016-os Egri Bikavér, 2016-os Kékfrankos, 2018-as Egri Kékfrankos rozé, 2016-os Olaszrizling és végül de nem utolsó sorban 2013-as Egri Csillag.
    A pódiumbeszélgetés folytatásaként több vendégünk is kérdéssel fordult a meghívott borászhoz (Géczi Gábor, dr. Kedves Gyula, Karacs Zsigmond, Ráday Mihály, Hatvani Róbert), végül Ambrus Károly tagtársunk köszöntette tárogatójátékával a résztvevőket.
    Az est végén megköszönve házigazdáink – Békési Imre tulajdonos és Áchim Hilda értékesítési vezető – befogadását, Géczi Gábor tagtársunk idegenvezetésében bemutattuk vendégeinknek a Budafok Borváros földalatti skanzenjét, a Mesterségek Múzeumát és a Záborszky Pince faragott díszhordósorait.
Az est sikeréért köszönet az előmunkálatokban részvett lelkes csapatnak: Andrásofszky Csillának, Markó Lászlónak és Markó Andrásnak, Krieger Krisztinának és Szalai Csabának, Hajas Ervinnek és Hajas Ervinnének, Fábián Évának és Kincses Katinakés, továbbá Szabó Zsombornak az est hangosításáért (a budatétényi egyházközség által biztosított hangtechnika kezeléséért).
    Rendezvényünk összes résztvevője: 67 fő volt, köztük számos díszpolgárunk, történész barátaink, civil egyesületek képviselői és a Klauzál Gábor Társaság 23 tagja.

November 25.

    Hódi Szabolcs tagtársunk szervezésében idén harmadik alkalommal tartott P. Udvarnoky László István pálos atya, budatétényi plébános (Budafok-Tétény 2017. évi Díszpolgára) kerületünk élő és elhunyt díszpolgáraiért és hozzátartozóikért díszpolgár misét a Szent István király plébániatemplomban.
    A misén díszpolgárok és hozzátartozóik részéről 15 fő vett részt, továbbá eljött (többek között) Karsay Ferenc polgármester, és jelen volt egyesületünk 2 tagja.

November 28.

    Megünneplendő magunk között a Klauzál Gábor Társaság 15 évvel ezelőtti (2004. december 9-i közgyűlésünkön történt) megalakulását, az évfordulóhoz legközelebb eső hóvégi ülésünket, alakuló közgyűlésünk helyszínén, az egykori „Betérő a Sekrestyéshez” vendéglőből lett, Rozsdás Kakas Étterem különtermében vacsorával egybekötött emlékülést tartottunk, ahol Hódi Szabolcs titkár „Az elmúlt 15 év Klauzál ülései” című vetített-képes visszaemlékezést láthattunk-hallhattunk, felvillantva egy-egy fotót az eddig volt mind a 146 ülésünkről, benne az összes, 18 közgyűlésünkről, s a jelenleg 55 tagot számláló egyesületünkben eddig megfordult mind a 66 tagtársunk bemutatkozását.
    Felelevenítettük megalakulásunk 2004 év végi eseménysorát: a budatétényi Szent Imre Otthonban november 12-én Dobos Károly által megtartott Klauzál előadást, ahol elsőként merült fel „közfelkiáltásra” a Klauzál Gábor Társaság bicentenáriumi megalakulásának gondolata, melyet nyomatékosítandó 1 hét múlva, november 19-én ültünk le először ugyanott, majd november 28-án másodszor, immáron szűkebb körben leendő első elnökünk nappalijában, hogy aztán 18 jelenlévő és 3 igazoltan távollévő alapító tag (mind a 21-en változatlanul tagjaink!) részvételével december 9-én megtartsuk alakuló közgyűlésünket a nagytétényi Sekrestyés különtermében...
    Emlékülésünkön egyesületünk 21 tagja volt jelen, köztük 11 alapító atya illetve anya.

December 28.

    A 2019-es esztendő méltó lezárásaként, egyben hagyományos zárórendezvényünkként, december 28-án du. 4 órai kezdéssel a Klauzál Gábor Társaság tagjainak és meghívott vendégeinek részvételével, 2016 óta immáron 4. alkalommal tartottunk Klauzál társas-vacsorát, idén visszatérve „hagyományos” helyszínünkre: a budafoki Promontor Kertvendéglő borpincéjébe.
A köszöntőket és pezsgős koccintást követően az est „szószólójaként” Janzsó János olvasott fel irodalmi válogatást Horatiustól, Vörösmarty Mihályon át Márai Sándorig.
    Az est második fele a társas-vacsora kulináris élvezeteié és a kötetlen beszélgetésé volt, melyben elsőként a néhány év „szünet” után körünkben megjelent első elnökünk, dr. Dobos Károly számolt be németországi tapasztalásairól, és nem maradhatott el Ambrus Károly tárogatójátéka sem.
    Évzárónkon összesen: 30 fő vett részt.

 


 2019. évi kártyanaptárunkat – hagyományosan – Tóth Avanti Péter tagtársunk készítette el, melyet a pesti Piarista Gimnáziumban 200 éve, 1818-ban végzett Klauzál Gábor emlékét megörökítő 2018-as közadakozásból történt emléktáblaállításunknak szenteltünk.

    2019-ben is számos helyszínen (Budafok-Budatétény-Nagytétény szerte, Budapesten több helyen – országszerte: Pákozd, Kalocsa és Szeged (utóbbi két helyen két-két alkalommal), és határainkon túl: Felvidéken (Bény, OroszkaZselíz, Nagysalló, Léva) szerveztünk programokat illetve voltunk jelen: vendégként, meghívott/felkért előadóként. Idén is sok tagunkat, barátunkat és partnerünket sikerült programjainkkal megmozgatnunk.

    2019-ben összesen: tizenkettő saját rendezvényünk volt, ebből nyolc az éves hagyományos programjaink: XIV. március 15-i megemlékezés, XIV. Klauzál Napok Tétényben, XVI. Díszpolgár-találkozó, IX. Szeged-i és VI. Kalocsa-i kegyeleti megemlékezés, XVI. Történelmi szalon, XV. Ősök Napja, XII. Klauzál születésnap, ezek mellett folytattuk fővárosunk épített műemlékeinek felkeresését: Mátyás-templom, Szent István Bazilika, ismételten alkalmunk volt szakmai kirándulást tenni egy hidunkban: Megyeri híd, és csapatépítő jelleggel szüreten is voltunk Pákozdon.

    Volt három közös szervezésű rendezvényünk: IV. Szegedi Klauzál-emlékest (Szegedi Közéleti Kávéházzal), I. Kalocsai Klauzál-emlékest (Viski Károly Múzeummal és a Kalocsai Múzeumbarátok Körével) és a III. Díszpolgár mise (Budatétényi Egyházközséggel).

    Öt külső szervezésű rendezvényen vettünk részt: a március 15-i kerületi megemlékezésen, a nagysallói csata 170. évfordulója emlékére rendezett Nagysalló-Lévai-i ünnepségeken, a Zsitkóci Kultúregylet Deák megemlékezésén a Fiumei úti sírkertben, és két – fiataljainkat megmozgató – sportrendezvényen: a Baross Gábor telepi Polgári Kör által szervezett júniusi I. Pelikán Focikupán és a Budafok-Tétényi Baráti Körök Egyesülete és a Baross Gábor Telepi Polgári Kör közös szervezésében lebonyolított szeptemberi I. Dunafok Focikupán.

    2019. évi rendezvényeinken összesen több mint 490 fő vett részt, köztük a Klauzál Gábor Társaság 51 tagjának több mint 43 főnyi aktív szerepvállalásával.

    Ez évi programjainkon számos nagyszerű előadást hallhattunk felkért  történészektől dr. Erdődy Gábor, dr. Kedves Gyula, Zakar Péter, Sáfrány Tímea – és Klauzál-kutató tagtársainktól – Bartos Mihály, Hódi Szabolcs – többségüktől írásban is megkapva előadásaikat, ezáltal értékes anyagokkal gazdagodott honlapunk, archívumunk.

    Az idei évben, együttműködésben Sáfrány Tímea történész doktorandusz tagtársunkkal – aki „Klauzál Gábor politikusi pályája” munkacímű disszertációjával, 2018 szeptemberétől az egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolája PhD-ösztöndíjasa – több forrásértékű kutatási eredménnyel gazdagodtunk, melyekről hóvégi üléseinken Hódi Szabolcs tartott rendszeres – saját kutatásaival kiegészített – ismertetéseket.

    A kutatásainkban kiemelt támogatónk, az online böngészhető adatbázisához szabad hozzáférést biztosító Arcanum Adatbázis Kft.

    Az év során folytattuk – a 2005-től Társaságunk „védnöksége” alatt álló – Wolf-kripta és emlékkert gondozását, köszönet ezért elsősorban Szabó Gábor tagtársunknak és a Budafok-Tétény Kertbarát Kör lelkes tagjainak.

    A Társaság elnöksége köszönetét fejezi ki valamennyi tagtársunknak, az év során teljesített több mint 7.500 órában végzett önkéntes munkájáért, továbbá a támogató és együttműködő partnereinknek mindazon segítségéért, melyekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a 2019. évi feladatainkat sikeresen és eredményesen megvalósíthattuk!


A beszámolót összeállította: Hódi Szabolcs.


2020. augusztus 31.

Glattfelder Tamás sk.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (283)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)1848/49 (48)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (118)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)