Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

AJÁNLÓ - Klauzál Napok Tétényben 2021

A Klauzál Gábor Társaság tagjai szeretettel ajánlják figyelmükbe az idén 16. alkalommal jelentkező KLAUZÁL NAPOK TÉTÉNYBEN rendezvényünkre, melyet a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel idén is rendhagyó módon tartunk meg...

A Klauzál Gábor Társaság tagjai szeretettel ajánlják figyelmükbe az idén 16. alkalommal jelentkező KLAUZÁL NAPOK TÉTÉNYBEN éves főrendezvényünket, melyet a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben idén is rendhagyó módon tudunk csak megtartani, a múlt évi lebonyolításhoz hasonlóan felkértünk történészeket és egyesületünk Klauzál-kutatóit, hogy Klauzál Gáborhoz illetve korához, vagyis a reformkortól a kiegyezésig terjedő időszakhoz kötődően egy általuk szabadon választott (de Klauzál Gáborhoz valamiképpen kapcsolódó) témakörben, terjedelmi megkötések nélkül küldjenek egy-egy írást, melyeket április 27-től napi bontásban honlapunkon közreadunk!

Klauzál Gábor (1804-1866†), az 1848-as Batthyány-kormány minisztere, a szabadság-harcunk vérbefojtását követő meghurcoltatása után, az önkényuralom idején visszavonult a közélettől, és 1850-ben a fővároshoz közeli Kistétényben szőlőbirtokot vásárolva magának, nyári lakot épített, 1853. április 27-én a Szent Mihály kápolnában házasságot kötött, és családot alapítva gazdaságának élt, közben készült a visszatérésre, mely az általa is szorgalmazott kiegyezéssel végül számára már nem következhetett be… A Klauzál Napok Tétényben programsorozatunkkal a politikus, miniszter és kistétényi birtokos Klauzál Gáborra emlékezünk!

Megemlékezésre felkért „előadóink” és írásaik:


Dr. Vadász István
ny. múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred

„A tiszafüredi tiszti gyűlés, 1849. március 3-5.”

1849. március 3. és március 5. között, a magyar fősereg kápolnai csatavesztése után történt Tiszfaüreden az a tiszti gyűlés, amelynek során a Tisza mögé visszavonult magyar hadsereg tisztikara felmondta az engedelmességet a hibát hibára halmazó főparancsnok, a lengyel származású Henrik Dembinszky altábornagy iránt és Görgei Artúr tábornok fővezérsége mellett döntött…


Dr. Holmár Zoltán
történész-muzeológus, Kállay Gyűjtemény, Nyíregyháza

„Az utolsó '48-as honvédek”

1926 júniusában döntés született arról, hogy az utolsó 1848-as honvédet országos gyászpompával fogják eltemetni, ezért a magyar kormány utasította a városok és községek elöljáróságait, hogy írják össze a még életben lévő 48-as öreg honvédeket. A kérdés Krúdy Gyulát is foglalkoztatta, akinek nagyapja szintén a legendás honvédsereg tisztje volt…


Dr. Süli Attila
őrnagy, hadtörténész, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, kutató

„Mítosz és valóság. Az első székely ágyú próbája 1848-ban”

A székely első ágyú, amely 1848 november végén készült el.  Próba lövésére Háromszék székhelyen, Sepsiszentgyörgyön került sor. Az eseményt már 1849-ben mitikus elemekkel látták el, rövid írásunkban a valóság bemutatására teszünk kísérletet…


Dr. Ligeti Dávid
történész, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, tudományos főmunkatárs

„Történetíró, pap, miniszter. Horváth Mihály (1809-1878)
élete és pályafutása”

Horváth Mihály a Szemere-kormány kultuszminisztere volt 1849-ben. Történeti munkái folytán már ekkor "magyar Livius" néven emlegették. A szabadságharc bukása után a magyar emigráció egyik legfontosabb alakja lett...  


Dr. Pálmány Béla
történész, az Országgyűlés levéltárának ny. vezetője

„Az 1848/49. évi magyar szabadságharc országgyűlése
egyetlen paraszti képviselője, Antal Mihály”

A történészek előszeretettel a „nagy emberekkel” foglalkoznak, őket dicsérik vagy kárhoztatják a régmúlt idők történéseinek bemutatása során. Voltak azonban „helyi hősök” is, akik egy kisebb közösség – megye, város, község – életében játszottak fontos szerepet. Néha az országos politikára is gyakorolhattak némi befolyást. Ismerjük meg egy ilyen paraszt hős életét egy legendás korban...


Szuromi Rita
történész, Egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolája PhD-ösztöndíjasa

„Hová tűntek a kehidaiak, a pacsériek és a slavikoviciek?
 Gondolatok a nemesi előnevek jelentőségéről”

A nemesi rangra emeltek a 16. századtól kaphattak előnevet, mely birtokuk földrajzi helyére, vagy származásuk helyszínére utalt, ám azok használata már a reformkorban kiment a divatból…


Sáfrány Tímea
történész, Egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolája PhD-ösztöndíjasa

„A Klauzál kutatás múltja, jelene és jövője –
– a kutatás buktatói, kérdései”

Klauzál Gábor életének, hivatali, politikusi pályájának kutatása számos új, ismeretlen, eddig kevésbé kutatott témák feltárását teszik szükségessé. Rövid írásomban arra szeretnék rámutatni, hogy eddigi kutatásom során milyen nehézségeket, kérdéseket, buktatókat találtam, ezeknek egy kis szeletét tárom most az Olvasó elé…


Hódi Szabolcs
helytörténész, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja

„1848-as miniszter kistétényi esküvője II. rész”

Folytatódik az időutazás az 1853. április 27-i házasságkötés helyszínére, megidézendő a Szent Mihály kápolnában tudottan és vélhetően jelenvolt részvevőket, képzeletbeli pillanatképet készítve a násznépről…


Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az idei Klauzál Napok Tétényben programunk Klauzálos írásait. Remélve, hogy felkeltettük érdeklődésüket, április 27-től kísérjék figyelemmel honlapunkon naponta megjelenő legújabb írásainkat!

A program felelőse: Hódi Szabolcs
A programváltozás jogát fenntartjuk!


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (283)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)1848/49 (48)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (118)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)