Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

MEGHÍVÓ - Történelmi szalon XV.

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2018. október 5-én péntek este a Vojnovich-Huszár Villával közösen szervezett, idén 15. alkalommal jelentkező Történelmi szalonestünkre.

2004-ben útjára indított Történelmi szalonsorozatunk idei, 15. állomását Klauzál Gábornak az 1843/44. évi országgyűlésen – 175 éve – a magyar nyelv ügyében tett küzdelmeire és a magyar nyelv hivatalossá tételére emlékezés jegyében rendezzük.


Meghívott előadónk Pajkossy Gábor történész – az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet egyetemi docense, fő utatási területe Magyarország XIX. századi története, azon belül és elsősorban a reformkor – előadásában a magyar államnyelv megszületését (azaz hogy a latin nyelvet a magyar váltotta fel a törvényhozás, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és a felsőbb oktatás nyelveként) mutatja be, mely hosszú, több mint félévszázados, az 1843/1844-es országgyűlésen lezáruló folyamat eredménye volt. 

Klauzál Gábor három reformországgyűlésen képviselte a magyar államnyelv ügyét - 1843/44-ben immár az alsótáblai reformellenzék vezetőjeként.

M E G H Í V Ó 


2018. október 5. péntek 19:30

T Ö R T É N E L M I   S Z A L O N 

Államnyelvünk megszületésének
175. évfordulójára emlékezve

A magyar államnyelv megszületése és Klauzál Gábor


Előadó:

Pajkossy Gábor
történetkutató


Helyszín: Vojnovich-Huszár Villa
Budatétény, Művelődés utca 37/A

           

Belépés díjtalan.
A szalonesten teával és süteménnyel kínáljuk vendégeinket.Programunk támogatója: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata!

Korábbi estjeink:

I. Történelmi szalon (2004. október 7.) - Katona TamásAz aradi vértanúk
II. Történelmi szalon (2005. október 7.) - Szabad GyörgyKlauzál Gábor szerepe Magyarország polgári átalakulásában
III. Történelmi szalon (2006. október 14.) - Dinyés László: Itt sorvadok az aradi várban...
IV. Történelmi szalon (2007. október 7.) - Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos politikai pályája és halála
V. Történelmi szalon (2008. október 11.) - Gazda István: Klauzál reformkori természettudós kortársai
VI. Történelmi szalon (2009. október 4.) - Csorba László: Kossuth, Deák és Klauzál - forradalom és kiegyezés válaszútján
VII. Történelmi szalon (2010. október 3.) - Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés
VIII. Történelmi szalon (2011. október 9.) - Kovács István: Egytestvér a magyar és a lengyel
IX. Történelmi szalon (2012. október 6.) - Szőnyiné Szerző Katalin: Liszt és Erkel a XIX. századi magyar zenei eposz megálmodói
X. Történelmi szalon (2013. október 4.) - Hermann Róbert: Az 1849-1850. évi megtorlások
XI. Történelmi szalon (2014. október 4.) - Fónagy Zoltán: Végtisztesség és nemzetteremtés. 1848 utóélete temetésekben elbeszélve
XII. Történelmi szalon (2015. október 3.) - Csorba László: A halál tényei avagy a tények halála? Széchenyi István utolsó húsvétja
XIII. Történelmi szalon (2016. október 7.) - Margócsy István: Az irodalom szerepe a reformkor közéletében
XIV. Történelmi szalon (2017. október 6.) - Gerő András: Gyilkosból király


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)