Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

MEGHÍVÓ - Történelmi szalon XIV.

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2017. október 6-án péntek este a Vojnovich-Huszár Villával közösen szervezett, idén már 14. alkalommal jelentkező Történelmi szalonestünkre.

2004-ben útjára indított Történelmi szalonsorozatunk idei, 14. állomását az 1867. évi Kiegyezésünk 150. évfordulójára emlékezés jegyében rendezzük.


Kiegyezés Emlékévében, Nemzeti Gyásznapunkon meghívott előadónk – dr. Gerő András történész, az Osztrák-Magyar Monarchia korának jeles kutatója – rendhagyó módon járja végig a Ferenc József által 1849 és 1867 között bejárt utat, arra keresve a választ: miként jutott el a levert szabadságharcunkat követő megtorlásokhoz szabad kezet adó fiatal uralkodó, a mártír miniszterelnökét és kivégzett vértanúit gyászoló nemzettel történt kiegyezéssel, magyar királlyá koronázásáig...

A szalonesten a Kiegyezés létrejöttében múlhatatlan érdemeket szerzett Klauzál Gáborra is emlékezünk, akit 1866-ban bekövetkezett váratlan halála akadályozott meg abban, hogy beléphessen a Deák Ferenccel közösen megnyitott kapun: „A bibliai Mózes végzete újul meg, Klauzál is látta már messze távolban az Új-Magyarországot, annak körvonalait megvonni közreműködött, de abba sem 1848-ban, sem 1867-ben nem juthatott be”...


M E G H Í V Ó 


2017. október 6. péntek 19:30

T Ö R T É N E L M I   S Z A L O N 

A Kiegyezés 150. évfordulójára emlékezve

Gyilkosból király


Előadó:

Dr. Gerő András
történész
a Habsburg Történeti Intézet igazgatója


Helyszín: Vojnovich-Huszár Villa
Budatétény, Művelődés utca 37/A

           

Belépés díjtalan.
A szalonesten teával és süteménnyel kínáljuk vendégeinket.Programunk támogatója: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata!

Korábbi estjeink:

I. Történelmi szalon (2004. október 7.) - Katona TamásAz aradi vértanúk
II. Történelmi szalon (2005. október 7.) - Szabad GyörgyKlauzál Gábor szerepe Magyarország polgári átalakulásában
III. Történelmi szalon (2006. október 14.) - Dinyés László: Itt sorvadok az aradi várban...
IV. Történelmi szalon (2007. október 7.) - Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos politikai pályája és halála
V. Történelmi szalon (2008. október 11.) - Gazda István: Klauzál reformkori természettudós kortársai
VI. Történelmi szalon (2009. október 4.) - Csorba László: Kossuth, Deák és Klauzál - forradalom és kiegyezés válaszútján
VII. Történelmi szalon (2010. október 3.) - Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés
VIII. Történelmi szalon (2011. október 9.) - Kovács István: Egytestvér a magyar és a lengyel
IX. Történelmi szalon (2012. október 6.) - Szőnyiné Szerző Katalin: Liszt és Erkel a XIX. századi magyar zenei eposz megálmodói
X. Történelmi szalon (2013. október 4.) - Hermann Róbert: Az 1849-1850. évi megtorlások
XI. Történelmi szalon (2014. október 4.) - Fónagy Zoltán: Végtisztesség és nemzetteremtés. 1848 utóélete temetésekben elbeszélve
XII. Történelmi szalon (2015. október 3.) - Csorba László: A halál tényei avagy a tények halála? Széchenyi István utolsó húsvétja
XIII. Történelmi szalon (2016. október 7.) - Margócsy István: Az irodalom szerepe a reformkor közéletében


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)