Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Beszámoló májusi közgyűlésünkről

az értékelések után új tagokat köszöntöttünk és áttkeintettük a közelmúlt és a közeljövő programjait.

Dobos Károly

Röviden a 2006. május 25-ei összejövetelünkön történtekről:

Dobos Károly elnök bevezetője után Krieger Krisztina adminisztratív titkár közhasznúsági beszámolójában értékelte az egyesület 2005. évi eredményeit, majd Glattfelder Tamás pénztáros összegezte a Klauzál Gábor Társaság aktuális pénzügyi helyzetét. A Klauzál Napok Tétényben című rendezvénysorozatunk sikereinek fokmérőjeként két új rendes taggal bővült tagságunk Piróth Béla és László Kitty személyében, akik röviden be is mutatkoztak a jelenlévőknek, kihangsúlyozva jelentkezésük motivációit. Míg Piróth Béla személyében a tevékenykedéseinket kezdetektől nyomon követő, s már a megalakulásunkkor is támogatásáról biztosító ún. régi-új taggal, addig László Kitty személyében egy a Wolf-emlékkertben, iskolások számára megrendezett vetélkedőn (a 3. helyezett Bartók Béla Általános Iskola csapatának tagja) társaságunkra felfigyelt ifjonccal bővültünk. Legfiatalabb tagtársunkra való tekintettel módosult egyesületünk alapszabályának tagdíjakra vonatkozó passzusa is, mely szerint az önálló keresettel nem rendelkező iskoláskorú tagjaink befizetését, a mindenkori éves díj 10%-ában állapítottuk meg. A bemutatkozások sorában végül a rendhagyó módon érdeklődő vendégünkként jelen volt csepeli Rákóczi Kert Civil- és Közösségi Házat igazgató Fodor Tamás intézményvezetővel (akivel szintén a Klauzál Napok Wolf-emlékkert beli kiállításán volt alkalmunk megismerkedni) beszélgettünk. Felvetődött a „szigeti szomszédunkkal” megteremtendő kapcsolatépítés lehetősége, amire keresni fogjuk a megfelelő alkalmat.


Mészáros Péter és Prim György között
vendégünk: Fodor Tamás, a csepeli Rákóczi Kert
Civil- és Közösségi Ház intézményvezetője

Új tagjaink: László Kitty (édesanyjával) és
Piróth Béla, a Lampart Budafoki Zománc Kft.
ügyvezető igazgatója

Utolsó napirendi pontként az elmúlt hónap egyesületi eseményeit értékeltük, főként a múlt hét vasárnapján, május 21-én lezajlott vendéglátásunkat: a Wolf-kápolnában erre az alkalomra újra berendezett Klauzál-kiállításunkat a bonni testvérvárosi küldöttség meglátogatta (bővebben ld. beszámolónkat). Ezt követően áttekintettük a közeljövő egyesületi eseményeit:
– Moskál Tibor grafikusművész Hazajöttem című tárlatát, ami május 26-án, a Dél-budai Kulturális és Szabadidőközpont emeleti kiállítóterében, társszervezésünkben nyílik meg,
– a július elejére, a Csongrád Megye egykori műemléki vármegyeházában működő Szentesi Levéltárba – Labádi Lajos igazgató úr meghívására – tervezett látogatásunkat (többek között a névadónknak szentelt kiállítási részt megtekintendő),
– a június közepére, a budatétényi György-villába tervezett programot stb.
Az összejövetel végén vetített képek mellett idéztük fel a sikeresen lebonyolított Klauzál Napok Tétényben című háromnapos rendezvénysorozatunk eseményeit.

Hódi Szabolcs – 2006. május


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)



KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)



1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (40)
Wolf-kripta (21)