Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

MEGHÍVÓ - Történelmi szalon XIII.

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2016. október 7-én péntek este a Vojnovich-Huszár Villával közösen szervezett, idén már 13. alkalommal jelentkező Történelmi szalonunkra.

2004-ben útjára indított Történelmi szalonsorozatunk idei, 13. állomása a Klauzál 150 Emlékév (Klauzál Gábor halálának 150. évfordulójára emlékezve) programsorozatának része.

A magyar történelem egyik legsikeresebb évszázada a XIX. század volt, mely – múlt évi előadónkat, dr. Csorba László történészt idézve – „a bomló, tönkremenő, korszerűtlen feudális viszonyokból kibontakoztatja a modern Magyarországot, a piacgazdaságot, a polgári társadalmat, és a parlamentáris államberendezkedést, vagyis a modernizáció legfontosabb pilléreit.” Az ezt megteremtő nemzedék egyik kiemelkedő alakja volt Klauzál Gábor! 


Meghívott előadónkkal dr. Margócsy István irodalomtörténésszel, a XIX. századi magyar irodalom jeles kutatójával, arra keressük a választ, hogy a klauzáli-kor (reformkortól a kiegyezésig) irodalmára, irodalma szereplőire miként hatott a kor politika elitje, és viszont: miként hatott az irodalom és művelői a politikai küzdelmek vezető férfijaira, vagy másképpen fogalmazva: mivel járult hozzá irodalmunk a XIX. század politikai sikeréhez!

Ősmagyar hősök, juhászbojtárok, szentimentális enyelgők és cinikus bűnözők -- a reformkori irodalom figurái. Forradalmi népvezérek és modern újságírók; lelkes próféták és szkeptikus gondolkodók -- a reformkori írószerepek. Irodalom a politikában -- politika az irodalomban -- a reformkori esztétikai és politikai dilemmák.


M E G H Í V Ó 


2016. október 7. péntek 19:30

T Ö R T É N E L M I   S Z A L O N 

Klauzál 150 Emlékév keretében

Az irodalom szerepe a reformkor közéletében


Előadó:

Dr. Margócsy István
irodalomtörténész

Helyszín: Vojnovich-Huszár Villa
Budatétény, Művelődés utca 37/A

       

Belépés díjtalan.
A szalonesten teával és süteménnyel kínáljuk vendégeinket.
Korábbi estjeink:

I. Történelmi szalon (2004. október 7.) - Katona TamásAz aradi vértanúk
II. Történelmi szalon (2005. október 7.) - Szabad GyörgyKlauzál Gábor szerepe Magyarország polgári átalakulásában
III. Történelmi szalon (2006. október 14.) - Dinyés László: Itt sorvadok az aradi várban...
IV. Történelmi szalon (2007. október 7.) - Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos politikai pályája és halála
V. Történelmi szalon (2008. október 11.) - Gazda István: Klauzál reformkori természettudós kortársai
VI. Történelmi szalon (2009. október 4.) - Csorba László: Kossuth, Deák és Klauzál - forradalom és kiegyezés válaszútján
VII. Történelmi szalon (2010. október 3.) - Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés
VIII. Történelmi szalon (2011. október 9.) - Kovács István: Egytestvér a magyar és a lengyel
IX. Történelmi szalon (2012. október 6.) - Szőnyiné Szerző Katalin: Liszt és Erkel a XIX. századi magyar zenei eposz megálmodói
X. Történelmi szalon (2013. október 4.) - Hermann Róbert: Az 1849-1850. évi megtorlások
XI. Történelmi szalon (2014. október 4.) - Fónagy Zoltán: Végtisztesség és nemzetteremtés. 1848 utóélete temetésekben elbeszélve
XII. Történelmi szalon (2015. október 3.) - Csorba László: A halál tényei avagy a tények halála? Széchenyi István utolsó húsvétja


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)