Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Elnöki beszámoló a Klauzál Gábor Társaság 2015-ös évéről

A Klauzál Gábor Társaság társadalmi szervezet elnökének éves beszámolója a Társaság 2015-ös évéről.


A tizenegyedik teljes évünk volt 2015, ami civil egyesületünk céljainak a megvalósítása szempontjából nyolcadszor tette lehetővé az adók 1%-ának a gyűjtését.
Az új civil törvénykezésnek megfelelve elkészítettük a civil egyesületünk módosított és egyszerűsített alapszabályát. A március végi tisztségviselőválasztást már ezek alapján bonyolítottuk le és jegyeztettük be a Szegedi Törvényszéken.
Együttműködésünk folytatódott a XXII. kerületi Önkormányzattal, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, a Lics pincészettel, és több civil szervezettel. Az év folyamán a Klauzál Gábor Budafok Tétény Művelődési Központban minden hónap utolsó csütörtökén este fél 7-től rendezvényt tartottunk. Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg az anyagaink a honlapunkon a saját tulajdonú klauzal.hu domain néven. A honlap anyagainak a kezelésében 3 tagunk (Prim György, Hódi Szabolcs és Dr Dobos Károly) vettek részt. Továbbra is a honlapunk a fő kommunikációs csatornánk.

Januárban az egyesületünk nevében ismételten javaslatot tettünk a XXII. kerület díszpolgárjelöltjeként a döntők figyelmébe: a XXII. kerület díszpolgárának címére Bartos Mihályt jelöltük.


Március 15.

Klauzál Gábor Társaság szervezésében idén harmadik alkalommal – új hagyományt teremtő szándékkal – a 2012. áprilisában közadakozásból felállított egészalakos Klauzál-szobornál tartottuk meg az eddig a Klauzál-villánál szokásos budatétényi március 15-i megemlékezésünket, melynek ünnepi előadója Géczi Gábor tagtársunk volt.

– 2015. április 10-én immár tizenkettedik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a kerületi díszpolgárok találkozójára, s egyben az új díszpolgár Dr Gömöri Géza köszöntésére.


Klauzál Napok Tétényben (KNT)

2015. április 24-én, Iskolások vetélkedője

14:00 – 15:30 – Iskolások vetélkedője 10-14 éves tanulóknak, „Klauzál Gábor és Széchenyi István emlékezete” címmel a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskolában. (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 22.). A verseny témái: Széchenyi István és Klauzál Gábor életrajza voltak. A vetélkedő szakmai szervezője és a vezetője: Kincses Katalin.

2015. április 25-én, szombaton, Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél

11:00 – Kazinczyak 48-a - Kazinczyak 48-ban Emlékezés a 195 éve született 15. aradi vértanúra, Dr Solymosi József történész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főlevéltárosának előadása, Megemlékezés a műemlék Szent Mihály kápolnánál, (1223 Budapest, Kápolna u. 31)

A mecénás Klauzál Gábor emléktáblájának megtekintése és megkoszorúzása.
Az ünnepség után csoportkép készült a résztvevőkről a kápolna előtt.

11:30 – Séta a Klauzál Gábor utcán a Klauzál-villához (1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 6/a).

12:00 – 13:00 – Tiszteletadás és koszorúzás a Klauzál emléktábla és a „Deák széke” emlékhelynél a Klauzál-villa előtt (1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 6/a.)
„Klauzál Gábor ma” Dr Dobos Károly elnök gondolatai
Az ünnepség részeként megkoszorúztuk az emléktáblát és csoportkép készült a villa előtt.

15:00 – 17:00 – A 155 éve elhunyt legnagyobb magyar Széchenyi István és a 165 éve meghalt Bem József honvéd tábornok emléke előtt tistelegve történelmi előadások a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében (1225 Budapest, Kastélypark utca 9-11.)

15:00 – Megnyitó: dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke
15:15 – 15:45 – „Széchenyi István gróf és a forradalom” Dr Pelyach István történész előadása
15:45 – 16:15 – „Bem József 1848/1849-es magyarországi működése - legenda és valóság”
Kemény Krisztián történész, a Kossuth Szövetség örökös elnöke előadása
16:15 – 17:00 – Beszélgetés az előadókkal.

– A Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház, Klauzál Gábor Szeged Belvárosi temetőben lévő sírjánál tartott 2015. augusztus 8-án közös megemlékezést.

– A Nagytétényi Kastélymúzeumban tartott Múzeumok éjszakáján több tagtársunk részt vett szereplőként az előadásban.

Történelmi Szalon

2015. október 3-án a Vojnovich-Huszár Villával közösen szervezett Történelmi szalon-estünkön Csorba László visszatérő vendégként adott elő nagy sikerrel Széchenyi István haláláról.
Budatétényi Ősök Napja 2015
2015. november 1-én, 16 órakor Sisak András műsorát hallgathattuk a 120 éve született Mécs László premontrei szerzetesről, költőről. Tizenegyedik alkalommal nyitottuk meg a Wolf kripta ajtaját.

A nyolcadik ünnepség november 21-én a Klauzál-díszhordónál

Egyesületi névadónk születésnapjának ünneplése már kiemelt eseménnyé vált. Idén együttműködő partnereink közül kb. hatvanan vettek részt. A megemlékezés mellett az est jó alkalmat teremt, pódiumbeszélgetés keretében, egy-egy érdekes ember részletesebb bemutatkozására és a Klauzál Gábor Társaság programjaiban aktívan közreműködő partnerekkel és támogatóinkkal való kötetlen együttlétre, a jövő tervezésére is. Az idei alkalommal a Mádi Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet Géczi Annamária által ajánlott borait élvezhettük. A kötetlen együttlét során számos partnerünk szólalt fel.


Dec. 3. Spiller Cukrászda - Klauzál Gábor halálának 150. évfordulója - Emlékévnyitó


Köszönet Bartos Mihály kiváló szervezésének. A megjelenteket a Klauzál Gábor Társaság nevében, elsőként Hódi Szabolcs titkár köszöntötte. Megnyitójában röviden megemlékezett a 150. évfordulóról, méltatva névadónk érdemeit. A megnyitó elhangzása után Lükő Szabolcs tagtársunk, Bója Gergely: Klauzál Gábor halálára írt versét mondta el. Ezt követően, Bartos Mihály tagtársunk vette át a házigazda szerepét. A Klauzál Gábor Társaság egy évtizedes munkája alapvetően arra irányult, az utókor által részben elfeledett, részben méltánytalanul háttérbe szorult kiváló férfiú a közgondolkodásban, az őt megillető méltó helyére visszakerüljön. A 2016. évi programnaptár bemutatása után került sor az est első meglepetésére, Sánta Béla–Bartos Mihály: Szegeden a kávéházban… című magyar nóta ősbemutatójára, mely Tamon Erika előadóművész nagyszerű tolmácsolásában csendült fel. Majd következett a sorban a második meglepetés, Spiller Alajos helybéli cukrászmester új alkotása, a Klauzál-torta bemutatása. Az est harmadik meglepetésével Lics Judit borászunk szolgált. Klauzál emlékére – a 2015-ben Budafok város legjobb vörösborának választott – 2013. évi szekszárdi bikavérük került alkalmi elő- és hátcímkével, egyedi töltéssel, 150 sorszámozott palackba. A palackok forgalomba hozatala ezzel a megnyitóval együtt, kezdetét veszi…A következőkben Hódi Szabolcs bemutatta a „Klauzál 150 Emlékév” első kisnyomtatványait, majd köszönetünk jeleként – Andrási Anna és Géczy Gábor tagtársaink jóvoltából –, a cukrászatnak és a borászatnak egy-egy bekeretezett, a jeles évfordulóra utaló képet adott emlékbe.

– 2016-es kártyanaptárunkat Tóth Avanti Péter tagtársunk készítette el.

– Évadzáró rendezvényünkön 2015. december 29-én az újonnan megnyílt Promontor Kertvendéglőben jó hangulatban emlegettük fel a magunk mögött hagyott évet.

Az év folyamán Kecskeméti Tibor tagtársunk szervezésében és Tibor önzetlen munkája és támogatása révén a Szegedi Közéleti Kávéházzal karöltve kezdeményeztük egy új Klauzál Gábor emléktábla létesítését a szegedi Klauzál térre. Eddig civil erőfeszítéseinket , Györök Natália önzetlen adományát és Hódi Szabolcs szakbeadványát, Tibor előadását sajnos nem kísérte hivatalos elfogadás.

Az év során születtek remek írások a honlapunkra, kiemelném Hermann Róbert hadtörténész és Fónagy Zoltán történész írását.

– Az év során folytattuk a Wolf kripta és emlékkert gondozását.

Egyesületünk tisztségviselői és tagjai ebben az évben is térítésmentesen végezték a munkájukat. Külön köszönet illeti Hódi Szabolcsot, Bartos Mihályt és Andrásofszky Csillát a szervezéseket illetően, Prim Györgyöt és Hódi Szabolcsot a honlappal kapcsolatban, Kincses Katalint a KNT-vel kapcsolatban és Krieger Krisztinát és Glattfelder Tamást a pénzügyi adminisztrációt illetően, Markó Lászlót az EB munkáját illetően. Valamennyi tagunk végzett rendszeres illetve alkalmi önkéntes munkát kb. 4000 órában.


2015. december 29.

Dr Dobos Károly, elnök
Klauzál Gábor Társaság


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (40)
Wolf-kripta (21)