Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Szárnybontogató…
A „Klauzál 150 Emlékév” megnyitása

Klauzál Gábor (1804-1866) – ügyvéd, táblabíró, országgyűlési követ és képviselő, miniszter, kistétényi birtokos és gazdálkodó – halálának 150. évfordulója alkalmából –, Társaságunk a 2016. évet emlékévnek nyilvánította. A „Klauzál 150 Emlékév” hivatalos megnyitójára 2015. december 3-án került sor Budafokon, a Spiller Cukrászdában…December eleje lévén, a városra a korai sötétség és a télelő hideg takarója borult, de a Spiller Cukrászda ragyogó fényekkel és barátságos meleggel fogadta az oda érkező meghívottakat. Az egyébként is kellemes, békés hangulatot árasztó cukrászdát most valami ünnepélyes várakozás lengte körül. A meghívóban közzétett kezdési időpontra a vendégsereg – kik között Társaságunk tagjain kívül díszpolgáraink, munkánkat támogató barátaink ismert arcait fedezhettük fel –, teljesen megtöltötte a helyiséget. Kezdetét vette a hivatalos program…


A megjelenteket a Klauzál Gábor Társaság nevében, elsőként Hódi Szabolcs titkár köszöntötte. Megnyitójában röviden megemlékezett a 150. évfordulóról, méltatva névadónk érdemeit, ezzel egyidejűleg az elkövetkezendő esztendő emlékévvé nyilvánításának jelentőségét.


A megnyitó elhangzása után Lükő Szabolcs tagtársunk, Bója Gergely: Klauzál Gábor halálára írt versét mondta el. Az egykori Szegedi Híradóban 1866-ban megjelent költemény pátosza, veretes nyelvezete és tartalmi mondanivalója együttesen alapozta meg az est hangulatának ünnepélyességét.

Ezt követően, Bartos Mihály tagtársunk vette át a házigazda szerepét. Bevezetőjét a Szegedi Híradó 1866. augusztus 9-ei lapszámából vett, Szabados János – Klauzál halálhírét közzé tevő – gyászkeretes írásának mottójával kezdte:
„Ím Szeged értékesb lett földed, oh de mily áron!
A hon egyik vezető férfia benne pihen.
Ám a dicsőültért nem kell gyászt öltened addig,
Míg fiaid tettét szelleme lengi körül.” 
Ebből a gondolatból kiindulva emlékeztette a jelenlévőket, hogy az elődök emlékét megőrizni, ápolni és irántuk a kegyeletet leróni mindenkor, minden nemzedéknek szent kötelessége! Külön kitért arra, hogy a Klauzál Gábor Társaság egy évtizedes munkája is alapvetően erre irányult, az utókor által részben elfeledett, részben méltánytalanul háttérbe szorult kiváló férfiú a közgondolkodásban, az őt megillető méltó helyére visszakerüljön. Ma már itt, Budafok-Tétényben polgáraink jelentős része tudja, ki volt Klauzál Gábor. A jeles évforduló jó alkalmat teremt arra, hogy most ezt a kört bővítsük és másoknak is megadjuk a megismerés örömének lehetőségét. Az emlékév meghirdetését és programjainak összeállítását is ez a gondolat vezérelte…

Röviden ismertette az emlékév kiemelt rendezvényeit, melyek számossága a Társaság lehetőségeitől és erőforrásaitól függően, még tovább bővülhet.

A 2016. évi programnaptár bemutatása után került sor az est első meglepetésére, Sánta Béla–Bartos Mihály: Szegeden a kávéházban… című magyar nóta ősbemutatójára, mely Tamon Erika előadóművész nagyszerű tolmácsolásában csendült fel.

          

Majd következett a sorban a második meglepetés, Spiller Alajos helybéli cukrászmester új alkotása, a Klauzál-torta bemutatása. A hagyományos piskótára épülő, Windhabos mandulakrémes, szőlő mousse-os, fehér csokoládéval bevont és oldalán apróra tört pirított mandulával panírozott torta – tetején a marcipánból készített rose színű szőlőszemekkel –, méltó párja a mára már klasszikussá vált, a szakma, illetve az édesszájú közönség által is jól ismert Deák-tortának.

Míg a Deák-torta szülőhelye a Lánchíd pesti hídfőjének közelében keresendő, addig a Klauzál-torta viszont Tétény szülötte! Míg az előbbit a Haza Bölcse is fogyaszthatta, addig az utóbbit már csak mi, utódok élvezhetjük. De amíg az ízek orgiája tombol szánkban, elménk szabadon kalandozhat a névadó megédesített emlékén…


Az est harmadik meglepetésével Lics Judit borászunk szolgált. Bevezetőjében felidézte Klauzál Gábornak a helyi és a hazai szőlőművelés, illetve borászat megújítása érdekében végzett munkáját. Családjával együtt, kötelességének érezte, hogy a jeles évforduló alkalmából, a maguk módján, emléket állítsanak a kiváló férfiúnak. Klauzál emlékére – a 2015-ben Budafok város legjobb vörösborának választott – 2013. évi szekszárdi bikavérük került alkalmi elő- és hátcímkével, egyedi töltéssel, 150 sorszámozott palackba. A palackok forgalomba hozatala ezzel a megnyitóval együtt, kezdetét veszi…

A meglepetések sorozatáért egy-egy virágcsokorral a hölgyeknek és egy, a 100. sorszámot viselő „Klauzál-borral” a derék cukrászmesternek Bartos Mihály mondott köszönetet.

A következőkben Hódi Szabolcs bemutatta a „Klauzál 150 Emlékév” első kisnyomtatványait, majd köszönetünk jeleként – Andrási Anna és Géczy Gábor tagtársaink jóvoltából –, a cukrászatnak és a borászatnak egy-egy bekeretezett, a jeles évfordulóra utaló képet adott emlékbe.

Az est hátralévő részében a közönség kedélyes beszélgetés közepette, maga is meggyőződhetett az új torta és a jóféle borocska harmonikus kapcsolatának kiteljesedéséről.

   

Kellemes és tartalmas este volt, méltó indítása a „Klauzál 150 Emlékév”-nek. Magasra állítottuk a mércét, bízunk benne, a folytatásban sem vallunk szégyent! Méltónak kell lennünk Klauzál emlékéhez…


Bartos Mihály – 2015. december


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)