Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

In memoriam: Helyey László

Mélységes megdöbbenéssel vettük a szomorú hírt, hogy január 3-án, életének 66. évében elhunyt Helyey Lászó (1948-2014) Jászai Mari-díjas színművész. Halála nem csak egy kiváló embertársunk, nemzetünk egyik nagyszerű színészének elvesztését jelenti, hanem számunkra egy jó barát végső eltávozását is.


A Klauzál Gábor Társaság Helyey Lászlóval - a névadónk monográfiáját megíró - Szmollény Nándor leszármazóit keresve került kapcsolatba, amikor 2006-ban, a Klauzál-Radnóti Kör és Rimóczi Károly kalauzolásával meglátogattuk a szegedi Klauzál vonatkozású emlékhelyeket. A Szeged Belvárosi temetőben, Klauzál Gábor sírjánál járva megtaláltuk Szmollény Nándor sírját is. Kiderült, hogy a sír gondozója, egyben az ott nyugvó halottnak dédunokája Helyey László színművész.

Felvettem vele a kapcsolatot és Ő nagyon megörült a hírnek, hogy dédapja milyen jelentős könyvet írt Klauzál Gáborról. Ezt követően kapcsolatunk állandó maradt. Kedves előszót írt a Klauzál Gábor Társaság által 2008-ban újra megjelentetett Szmollény-könyvhöz.


Már 2007. elején többször találkoztam Művész Úrral, amikor is felkértem, oly sok híres szerepe után, legyen Klauzál Gábor magyar hangja” is, azaz vállalja el, hogy egy szalonest keretében megszólaltat Klauzál fennmaradt jelesebb beszédeiből egyes részeket. A felkérést örömmel vállalta.

Az volt az elképzelésünk, hogy miután a beszédek történelmi hátterét kommentálom, Helyey művész úr oly csodálatos, sokak által ismert és igen kedvelt öblös hangján megszólalnak a részletek. A program 2007. áprilisában, a Klauzál Napok Tétényben rendezvénysorozatunk keretében hatalmas sikert aratott. Sajnos, ennek folytatása már nem lehet...

Kapcsolatunk a továbbiakban sem szakadt meg, hiszen az évenkénti Klauzál születésnapi megemlékezéseink állandó meghívottjaként, amikor ideje engedte, szívesen jött közénk. Mi pedig tisztelettel és szerettel vettük őt körül, egy-egy pohár jó bor mellett, szívesen hallgatva meséit, anekdótáit. Aztán az idők során megismerkedhettünk közeli családtagjaival is.

Amikor névadónk szobrának felállításához támogatókat kerestünk, szinte természetesnek vette, hogy ebből Ő maga sem maradhat ki. Így aztán természetes, hogy az adományozók érdemeit megörökítő névsorban ott olvashatjuk az Ő nevét is.

Az elmúlt évek alatt, a személyes találkozások során, úgy ismertem meg Őt, mint a hazáját és hivatását szerető, derűs, jó kedélyű, önzetlen embert. Ezt a képet őrzöm és őrizzük róla mindannyian tovább, akik személyesen is ismerhettük, akik a közelében lehettünk...


Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodjon békében!


Dr Dobos Károly
elnök

2014. január 4.Szmollény Nándor könyve a mai napig az egyetlen kiadvány, ami átfogóan tárgyalja Klauzál Gábor életét. A könyv Klauzált elsődlegesen, mint az első magyar kereskedelmi minisztert mutatja be. Nagy alapossággal tárgyalja azokat a gazdasági témákat, amelyekkel a reformkorban, 1848-ban, majd a kiegyezéshez vezető úton Klauzál Gábor foglalkozott. Emellett részletesen bemutatja a reformkori országgyűlések kiemelkedő szónokaként, és az 1848. március 15-i események egyik főszereplőjeként is.

Szmollény Nándor (1860-1915) Szegeden élt, felső kereskedelmi iskolai tanár, közíró, több neves egyesület tagja és tisztségviselője, színháztörténész volt.


* * *


Helyey László ajánló előszava a Társaságunk által 2008-ban újra megjelentetett Szmollény-könyvhöz:

Tisztelt Olvasó!

Kapcsolatomat a Klauzál Gábor Társasággal egy regénycímmel illusztrálnám: „A véletlen zenéje”.
Anyai nagymamám Szmollény Ilona, férje dr. Erdély Árpád, kisebbik lányuk Erdély Alice és e mű szempontjából a legfontosabb: édesapjával, dédapámmal Szmollény Nándorral együtt nyugszanak a szegedi Belvárosi temetőben. Ott keresték meg a sírt gondozó hozzátartozót a Klauzál Gábor Társaság tagjai, s így akadtak rám. Dédapámról sokat hallottam, hisz gyermekkoromban állandó „vendég” voltam a nagyszülői házban, és az idős rokonok, barátok nagy tisztelettel és szeretettel beszéltek dédapámról. Tudományos munkásságát koromnál fogva nem ismerhettem, később pedig nem tanították.

Örültem a Klauzál Gábor Társaság megkeresésének, büszkeséggel tölt el, hogy ily nagyszerű ember sarja vagyok, s igyekszem nem szégyent hozni a nevére.
Kérem, fogadják szeretettel a könyvet.

Helyey László, színész


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett