Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gábor a reformkori országgyűléseken

Klauzál Gábor reformkori politikai tevékenységét mutatja be szakdolgozatában Sáfrány Tímea, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos végzős, nappali tagozatos hallgatója.

Klauzál Gábor reformkori politikai tevékenységének bemutatását célzom meg a dolgozatban. Megelevenedik az 1832-36-os, az 1839-40-es és az 1843-44-es országgyűlés és minden olyan fontos ügy, amellyel Klauzál ebben a korban foglalkozott. A dolgozat végén rövid kitekintést teszek pályájának további alakulására. Célom elsősorban tevékenységének feltárása és értékelése, másodsorban személyének elhelyezése a reformkori politikai életben.

Sáfrány Tímea
végzős történészhallgató


Rövid idézet a szakdolgozat Bevezetéséből:

Témám Klauzál Gábor politikai pályájának bemutatása a reformkori országgyűléseken végzett tevékenysége alapján. Tanulmányaim során kerültem közel a reformkorhoz, s ezen belül Klauzál Gáborhoz. Életművének feldolgozatlansága a szakirodalomban feltűnő volt kortársaihoz, és a többi liberális politikushoz képest, ezért tűztem ki célul pályájának felvázolását ebben a dolgozatban.

Emlékének gondozását napjainkban a Klauzál Gábor Társaság végzi. Munkájuk során két kiadvány jelent meg névadójukkal kapcsolatban. Az egyik egy reprint kiadás, Szmollény Nándor által írt, máig egyetlen (politikai) életrajz Klauzálról. A másik munka egy forráskiadvány, amely beszédeket, iratokat és megemlékezéseket közöl, Dobos Károly szerkesztésében

Klauzál összesen hat országgyűlésen vett részt, ebből a három legjelentősebb, reformkori országgyűlésen végzett tevékenységét vizsgálom meg, a dolgozat végén kitérek a népképviseleti országgyűlésben betöltött szerepére, miniszterségére és további pályafutására. Az általam tárgyalt időszakban három rendi országgyűlésen vett részt az alsótáblán, Csongrád megye követeként, majd az első népképviseleti országgyűlésen Csongrád városát képviselte. Dolgozatom célja, hogy Klauzál országgyűlési munkájának ismertetésével elhelyezzem a reformkori politikai életben.
A szakdolgozat az alábbi linken tölthető le pdf-formátumban (431 kB):

Klauzál Gábor a reformkori országgyűléseken* * *A Klauzál Gábor Társaság elnökének ajánlója:

Sáfrány Tímea (1987, Debrecen) a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos végzős, nappali tagozatos hallgatója, Klauzál Gábor a reformkori országgyűléseken címmel 60 oldalas kitűnő MA szakdolgozatot írt. Örömmel tölti el egyesületünket, hogy Klauzál Gábor méltó megismertetésében ilyen gazdagon dokumentált dolgozat született.

A szakdolgozatot elbíráló témavezető: dr. Miru György tanszékvezető egyetemi docens a dolgozat szerkesztését, szakirodalom és forrásismeretét, valamint a téma kidolgozásának színvonalát értékelve jeles érdemjegyet adott.
Köszönjük a szerzőnek, hogy lehetővé tette dolgozatának a honlapunkon történő publikálását és örülünk, hogy személyesen is megismerkedtünk a 8. alkalommal megrendezett Klauzál Napok Tétényben rendezvényein.


Dr Dobos Károly
elnök
Klauzál Gábor Társaság


2013. májusNyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (21)