Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

A tétényi csata

Bartos Mihály helytörténész írása az 1848–49-es szabadságharc 1849. január 3-án Tétényben lezajlott győztes ütközetéről

1848. december elején Windisch–Grätz tábornagy három hadtestével támadólag átlépte a határt, s elindult rendet teremteni a lázadó Magyarországra. A jól képzett, csatákban edzett osztrák sereggel szemben a legjelentősebb erőt a Görgei Artúr tábornok vezette feldunai hadtest jelentette. December 27-én Görgei a biztos bekerítés elől seregével kimenekül Győrből, majd állandó visszavonulás közepette húzódik csapataival mind közelebb a fővárosokhoz. Kossuth és a haditanács – egymásnak sokszor ellentmondó és szinte naponta váltakozó – parancsokat küldenek Görgeinek, holott nincsenek is tisztában a valós katonai helyzettel.

Görgei védelmi vonala december 31-én már Buda alatt húzódik, főhadiszállása pedig Promontorra települ. A január 2-ai – Vetter tábornok vezette – haditanács döntése értelmében, Buda alatt a döntő csata elmarad, a sereg megmentendő, Görgei csapataival induljon Vácnak, majd kezdjen a Vág mentén önálló hadműveletekbe. Görgei a haditanácsból délután érkezett vissza promontori főhadiszállására, ahol azonnal elrendelte dandárainak a fokozatos visszavonulást.

1849. január 3-án reggel megkezdődött a magyar sereg általános visszavonulása. A balszárnyon a Karger dandár (dd) nem várta be a felváltó Zichy dd erőit, hanem állásait otthagyva, Kistétényen át Promontor irányába vonult vissza. A Zichy dd abban a tudatban, hogy előttük még a Karger dd előörsei vannak, kora délelőtt megkezdte az előnyomulást Érd felé.

Ugyanezen a napon reggel 8 órakor az osztrák Jelasics-hadtest (hdt) is megkezdte menetét Tétény felé. Az elővéd Grammont dd a hozzá beosztott megerősítő erőkkel az Érd és Tétény közötti magaslatra érve, úgy 11 óra körül szembetalálkozott az Érd felé előnyomuló Zichy dd előcsapataival, azokat meglepte és visszavonulásra kényszerítette.

A magyar gyalogság megfutamodását látva, az őket követő Vilmos-huszár osztály – Mezey Károly és Schulz Wilhelm századosok, valamint Schmid Albert főhadnagy vezetésével – bátran az ellenséges Wallmoden vérteslovasság oldalába tört, s azokat részben levágta, illetve megfutamította, egyidejűleg az osztrák gyalogságot megállásra kényszerítette. Ezalatt a meglepett Zichy dd időt nyert a harchoz való felfejlődésre, sikerült a fehérvári országúttól északra elterülő szőlőhegyeket is 16 ágyúval megszállnia.

Jelasics előcsapatai, komoly ellenállásra számítva, a bán parancsára megkezdték csatarendjük felépítését és a támadáshoz várták a főerők beérkezését.

Görgei Promontoron értesült a történtekről, az időközben élcsapataival beérkező Karger dd-t visszafordította, hogy a két dd-al ellentámadást hajtson végre, fedezve ezzel a többi dd elvonulását. Görgei kb. 14 óra körül ért a helyszínre, ahol megkezdte hadrendje felépítését. Téténynek háttal, a fehérvári országúttól balra a Karger dd-t, jobbra pedig a Zichy dd-t állította fel. A két oldal hadrendjének felállítása közben az osztrák lovasság több alkalommal ismételten rohamra indult, de huszárjaink bátor ellenlökése és a tüzérségünk hatásos tüze mindenkor visszazavarta őket. Az osztrák főerők beérkezése pedig késett...

Görgei támadásra készült. Igaz, nem Ő választotta a helyet, az időt, a feltételeket, de hadvezéri nagyságának teljében, felismerte a helyzet döntő jelentőségét, a támadás eltökélt szándékká vált: „Ámbár hamarjában a helyszínén csak mintegy 4000 ember állt rendelkezésemre: mégis el voltam tökélve, hogy támadólag nyomulok előre.” A csata délután fél 3 és 3 óra között kölcsönös, sűrű ágyútűzzel kezdetét vette, honvédeink pedig felkészültek a rohamra. Ekkor érkezett a futár Vetter tábornoktól azzal az üzenettel – ami aztán később hamisnak bizonyult –, hogy az osztrákok Érd alatt átkeltek a Dunán és már Pestet fenyegetik.

Görgei azonnal dönt, a rohamot lefújja és kisebb fedező erőkkel csak a tétényi útszorulat védelmére szorítkozik, a korai sötétedés kezdetekor pedig elrendeli az általános visszavonulást. Az osztrákok a tüzérségi előkészítés nagyságából következtetve nagyobb erőkkel való támadástól tartanak és estig tétlenül nézik a magyarok visszavonulását, csapdát sejtve az üldözést nem indítják el.

A magyar huszárok, tüzérek és honvédek január 3-án tanúsított hősiessége, valamint Görgei hadvezéri döntései megteremtették azt a legalább 24 órás előnyt, ami elegendő volt a szabadságharc ügyével közös sorsot vállaló katonai erő és hadfelszerelés Dunántúlról való kimentéséhez, biztosítva ezzel a fegyveres küzdelem további folytatásának lehetőségét.

Emléklap (1989) A tétényi csata képeslapja (1999) – hátlap – előlap
A tétényi csata emlékművének javára 1989. október 21-én megrendezett jótékonysági hangverseny emléklapja, rajta Kereskedő Tamás és Pozsgai Zoltán zongoraművészek, valamint az estet megnyitó Csengey Dénes író aláírása. A Savoyai Jenő Asztaltársaság által, a csata 150. évfordulójára kiadott képeslap előoldala és hátoldala, rajta a 150. évforduló napján (1999. január 3.) a nagytétényi posta által használt alkalmi bélyegző, az emlékműnél ezen a napon rendezett koszorúzás résztvevőinek aláírása, továbbá a helyszínre és alkalomra utaló piros fedélzeti bélyegző. (Ez a nap vasárnapra esett, igazi kuriózum, hogy a postát mégis sikerült 8 és 12 óra között megnyittatnunk!

Im.: Hadiesemények 1848. december 27. és 1849. január 5. között, különös tekintettel Promontor és Tétény térségére. (Bartos Mihály–Garbóci László: Promontor és Tétény 1848–49-ben. Savoyai Jenő Asztaltársaság, Budafok 2000., 25–60. o.)

Bartos Mihály – 2006. március 20.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)1848/49 (49)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (119)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (42)
Wolf-kripta (21)