Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gábor emlékezete
„Aki a városházán született”

2013. január 31-én, csütörtök du. 3 órai kezdéssel az V. kerületi ARANYTÍZ Helytörténeti Klub meghívására dr. Dobos Károly elnök tartott vetítettképes előadást „Aki a városházán született” címmel Klauzál Gábor Belváros-Lipótvárosi emlékeiről.Nagyon fontos a budapesti várostörténet szempontjából, hogy a helytörténet egyes kutatói, ismerői és ápolói időről-időre találkozzanak, munkájukról beszámoljanak, és hasznos adatokkal szolgáljanak más kluboknak és egyesületeknek. Mert fővárosunk történte nem bontható csupán kerületi és városrészi megemlékezésekre, azok minduntalan átlépik a kerületi határokat, hogy egységes budapesti képpé formálódjanak. Ilyen találkozásnak voltunk részesei az Aranytízben, a Helytörténeti klub és az Örök Ifjak rendezvényén.

       

Dr. Dobos Károly vetítettképes előadása Klauzál Gábor 48-as miniszter és Csongrád vármegye országgyűlési képviselő, kistétényi földbirtokos életútját követte, születésétől haláláig. Továbbá Klauzál kultuszának újra éledéséről adott számot a Társaság vezetője.

   


Az előadás Budapest V. kerületi helytörténeti vonatkozásait emelte ki:

- Klauzál Gábor a mai Városházán látta meg a napvilágot, itt született. Az épületnek, az egykori gránátosok kaszárnyájának parancsnoka volt édesapja. Születésének helyét a II. emeleten vörös-márvány emléktábla jelöli 1906 óta.
- Iskolái közül legjelentősebb a pesti piaristáknál végzett tanulmányai voltak, ahol a magyar nyelvet és történelmet sajátította el, kitűnő szónokká vált, aki mondanivalóival és annak előadásával megnyerte hallgatóit.
- Jogot végzett és a reform-országgyűléseken Csongrád vármegye követeként vett részt az ellenzéki mozgalomban. A képviselőházban kezdeményezte a magyar nyelv bevezetését a latin helyett, ugyanakkor a felsőházban gróf Széchenyi István tette ugyanezt. Kettejük között szoros barátság lehetett, mert Széchenyi naplójában meghívott vendégei között Klauzált elsőként jelölte meg. /Talán ez, Széchenyi barátsága Klauzállal hiányzott a Hídépítő filmből./
- A képviselőház héttagú bizottságot küldött ki a Büntető törvénykezések megreformálására. A bizottság egyik tagjaként a fővárosi bíróság esküdtszéki termében Feszty Árpád festménye megörökíti Klauzál Gábort a „Haza hét bölcse” között (Deák Ferenc, Szalay László, Eötvös József, Pulszky Ferenc, Szemere Bertalan és Bezerédj István az első jobbágy-felszabadító társaságában) – a hat képéből álló Feszty-képsor szellemi atyja dr. Jókai Mór volt. Legtöbbjüknek van emléke Belváros-Lipótvárosban.
- Az 1848. március 15. pesti forradalom tevékeny résztvevője volt, (12 pont, az ellenzéki körben) személyének jelenléte sokban segítette a békés átmenetet a polgári rend kialakulásában. Az áprilisi törvények alapján megalakult független magyar kormány minisztere lett, valóságos „csúcsminiszter”, akinek feladatai közé tartozott a földművelésügy, a kereskedelem, az iparügy, a posta és az egészségügy. Nem hallottunk róla, hogy a magyar posta megteremtőjéről megemlékeztek volna legalább bélyeg kiadásával, hogy a magyar orvos-történet Klauzál emlékét méltóképpen ápolná.
- Pesten vett részt a minisztertanács ülésein és a képviselőházén a Redout-ban, amely a mai Pesti Vigadó helyén álló díszes épület volt. (Hentzi osztrák tábornok 1849-ben a főváros jelentős épületeivel együtt lebombázta.) Oda érkezett a hír Lamberg királyi biztos megöléséről a hajóhídon. Ez ügyben vizsgálatot és felelősségre vonást kezdeményezett – az önkény nem lehet a forradalom velejárója!
- Az 1848. szeptemberi fordulat, Jellasich betörése után lemondott a kormány, már nem vállalva a fegyveres harcot, amelyet a Honvédelmi Bizottmány, élén Kossuth Lajossal megvívott az ország.
- Mégis a szabadságharc bukása után letartóztatták, és iratait megsemmisítették. Visszavonult Kistéténybe birtokára, gazdálkodott – szőlőt, gyümölcsfát nemesített, rózsával kertészkedett, - megnősült családot alapított. Majd a békés kibontakozás folyamatában ismét Szeged város és Csongrád vármegye követeként visszatért a politikai életbe. Deák Ferenc barátságával a kiegyezés előkészítésén munkálkodtak, Kistétényben ma is őrzik azt az ülőhelyet, ahol tanácskoztak. 1866-ban hunyt el Kalocsán, majd temetésén Szegeden húszezernyi tömeg vett végső búcsút nagy halottunktól.

Emlékei: (többek között)

- Születésének helyén emléktábla a pesti központi Városházán.
- Egykori kúriája Kistétényben.
- Mellszobra áll Szegeden.
- A budapesti Kossuth szoborcsoport, az első független minisztérium tagjaként Horvay János mintázta meg hatméteres robusztus kőalakját. A szoborcsoport most Dombóváron áll, 1952. évi kényszerű eltávolíttatása után. Reméljük a jövő évben a Kossuth-szobrot /igaz, másolatban, az eredeti restaurálást követően/ ismét felállítják Budapesten.
- 2004-ben alakult Klauzál Gábor Társaság, a neves személyiség hagyományainak ápolása mellett célul tűzte ki, hogy méltó szobor-emléket állítsanak az egykori miniszternek és országgyűlési képviselőnek, kistétényi birtokosnak, szőlő és gyümölcs-nemesítőnek és rózsakertésznek. 2009-ben elkészült és bemutatták a szobor-tervét, amelynek alapján tervpályázat és gyűjtés után, Benedek György szobrászművész ingyenes felajánlását elfogadva 2012-ben felállíthatták a Klauzál Gábor művelődési ház előtt egészalakos szobrát.

     

Az Aranytíz helytörténeti ankéton számos eddig ismeretlen adatról és történetről hallhattunk, mindannyian csodálkozva és figyelemmel élveztük dr. Dobos Károly barátunk megemlékezését Klauzál Gáborról.


Vízy László
elnök
Aranytíz Helytörténeti KlubBudapest, 2013. január 31.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)