Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál könyvbemutató a könyvtárban

A Klauzál Gábor Társaság 2013. február 25-én mutatta be az érdeklődőknek az elmúlt időszakban megjelent kiadványait, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárában.Nem egyszerű könyvbemutató ez, a mára hagyománnyá vált – első alkalommal 2007-ben megtartott – rendezvény, hanem jó alkalom arra is, hogy a Társaság adományával hozzájáruljon a helyi könyvtár állományának bővítéséhez is.

A Galérián megjelenteket Varga Mónika, a könyvtár vezetője üdvözölte, majd bevezetőjében külön kitért arra, hogy az olvasók körében egyre nagyobb az érdeklődés a helytörténet iránt, így különösen fontos számukra is, ezen szakmai gyűjtemény folyamatos gyarapítása, kínálatuk újabb és újabb forrásanyagokkal való bővítése.


A Társaságot képviselő Dr. Dobos Károly elnök szólt a könyvtár és a civil szervezet közötti, hosszú évekre visszatekintő, hagyományosan jó kapcsolatról, a két fél együttműködéséről. Külön köszönetet mondott a Társaság rendezvényeinek befogadásáért, majd rátért a könyvek ismertetésére.

Először a Klauzál Gábor Társaság két, 2009. és 2010-2011. év anyagait tartalmazó évkönyvekről beszélt részletesen. Ismertette azok tartalmát, kiemelve belőlük néhány érdekesebb tanulmányt. Külön szólt a neves szerzők tollából született, első közlésnek számító írásokról. Példaként említette Karacs Zsigmond történésznek Karacs Terézről és a XIX. századi magyar nőnevelésről szóló írását, a kassai Halász Györgynek Henszlmann Imre archeologus, művészettörténészről készített ismertetőjét, Dr. Róbert Péternek a XIX. századi zsidóság helyzetét leíró munkáját, Csorba László történész érdekfeszítő tanulmányát a forradalom vagy kiegyezés válaszútjáról, Dr. Szalka András infektológus főorvosnak az 1831. és 1848. évi országos kolerajárványokról és az azok elleni küzdelemről szóló értekezését, Dr. Hermann Róbert történésznek a Klauzál család katonatagjait ismertető írását, Simon V. Péter és Dr. Gergely András történészeknek a Széchenyi és Klauzál közötti kapcsolatról, Dr. Romsics Ignác történésznek pedig az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásához vezető útról írt tanulmányait.


Természetesen a kötetek az említetteken túl számos további, Klauzál Gábor személyéhez, családjához, illetve korához kötődő írásokat tárnak a nyilvánosság elé, melyekhez máshol, ilyen tematikus feldolgozásban, nem férhetnek hozzá az érdeklődők. Ezekre példaként említette még Dr. Pálmány Béla történésznek a Klauzálról szóló spiclijelentések feldolgozását, vagy Hernády Zsolt történésznek az aradi vértanúk özvegyeiről szóló munkáját.

Jelezte, hogy a tanulmányokon túl, a Társaság civil életéről, rendezvényeiről is több anyag olvasható a kötetekben, valamint Klauzál Gábor egész alakos bronz szobrának felállítását is nyomon követhetik abban az érdeklődők. Az évkönyvek gazdag képanyagot is tartalmaznak, kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, kiadási példányszámuk 50 darabban limitált.


A Klauzál Gábor Társaság 2008-ban – névadója emléke és munkássága előtt tisztelegve – saját könyvsorozatot indított el, melynek most, a harmadik kötetét tették le az olvasók elé. Az új kötet Korizmics László: Levelek a szőlőből című, a Borászati füzetekben 1871-ben megjelent 20 levelét fűzte egybe. A hasonmás kiadásban megjelent könnyed, olvasmányos, igazi szellemi csemegét és felüdülést jelentő írások bemutatják a XIX. század talán egyik legnagyobb mezőgazdasági szakemberének küzdelmeit a hazai szőlőtermesztés és borászat megújításáért. Helytörténetünkből jól ismert, hogy Korizmics László kistétényi szőlőbirtokosként, az ugyancsak itt gazdálkodó Klauzál Gáborral közösen dolgozott új fajták, új eljárások, új borkezelési technológiák bevezetésén. Munkájuk részleteit, eredményeiket követhetjük nyomon beszámolóiból. A könyvet a szerző emlékére, a Kistétényben bekövetkezett halálának 125. évfordulója alkalmából jelentették meg.


Ezt követően Dr. Dobos Károly a Társaság nevében mindhárom kötetből egy-egy példányt, valamint az évkönyvek digitális változatát a Budafoki Könyvtár helytörténeti gyűjteményének ajándékozta. Az adományt Varga Mónika, a könyvtár vezetője vette át és köszönte meg olvasóik nevében.

A könyvbemutató kellemes baráti beszélgetéssel zárult. Mindannyian reméljük, a Klauzál Gábor Társaság anyagi helyzete a továbbiakban is lehetővé teszi a könyvkiadások folytatását, a helytörténeti szakirodalom további gazdagítását.Bartos Mihály – 2013. februárNyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (281)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)1848/49 (45)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (99)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (34)
Wolf-kripta (13)