Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

A Rózsaember - Márk Gergely emlékére

A 2012. november 28-án, 89 éves korában elhunyt Márk Gergely rózsanemesítőre emlékezünk Kigyóssy-Schmidt Éva, a „Márk rózsák nagykövetének” írásával…


A Rózsaember – Márk Gergely
magyar nemesítő
(1923-2012) emlékére
2012 novemberében elment tőlünk nagyra becsült és szeretett Barátunk, Márk Gergely. Ötven évet meghaladó munkássága alatt több mint 800 magyar rózsa került ki kezei alól.

Egész életét a rózsafajták értékelésének és a rózsanemesítésnek szentelte. Vasakaratú, makacsul kitartó, széleskörű szakértelemről tanúságot tevő, mély történelmi és irodalmi tudású, nagyon jó humorú ember volt.
Munkássága a Horváth M. Mihály, Geschwind Rudolf és a Mühle testvérek által képviselt magyar rózsanemesítő hagyományok méltó folytatása.

Miután 1950-ben végzett a budapesti Agrártudományi Egyetemen, Márk Gergely a budapesti Kertészeti Kutatóintézetben dolgozott. A rózsanemesítéssel párhuzamosan itt hozta létre az akkori Európa egyik legnagyobb rozáriumát. 1981-től, nyugdíjba menetelétől kezdve, saját kertjében, szinte kizárólag saját erőből a Magyar Rózsák Kertjében, Törökbálinton, Budapest közelében folytatta munkáját. Rózsái több nemzetközi elismerésben részesültek. Így például 1963-ban, Hamburgban az „Internationale Gartenausstelung”-on (IGA) a ’Budatétény’ nevű teahibrid rózsája nyert újszerű, barackos, sárgás-piros színéért aranyérmet, míg az ’Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ 2000-ben a futó- és parkrózsák kategóriájában nyerte el Rómában az aranyérmet.

Márk Gergely számos szakmai művet is írt. A „Die Rose” című könyve, amelyet a VEB Landwirtschaftsverlag, Berlin, 1962-ben adott ki, 1964-ben ezüstérmet nyert Párizsban. Lexikális művét, a „Magyar rózsák könyvé”-t, 2004-ben adta ki magyarul a Mezőgazda Kiadó Budapesten.

Rózsafajtáinak több mint 80 %-a kizárólag szabadföldi körülmények között jött létre, és így jól alkalmazkodnak a szélsőséges magyar éghajlati és időjárási viszonyokhoz. Nem egy közülük igen alkalmas közterületi parkok díszítésére is.

Figyelemre méltó az átlagon felüli fagyállósággal rendelkező magyar rózsák aránya, a hosszan tartó virágzási periódus, a sziromlevelek színjátékának intenzitása, valamint a porzókör láthatóságának gyakorisága. Ezek a jellemzők sok esetben a rózsák kellemes illatával párosulnak. A fent felsorolt ismérveknek maximálisan eleget tesz Márk Gergely aranyérmes rózsája ’Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’. Méltán tett szert ez a rózsa az utóbbi években hazánkon túl is egyre nagyobb népszerűségre. Nemcsak magánkertekben, hanem Európa számos ismert közterületi rózsagyűjteményében is megtalálható. De eljutott Japánba, Kanadába és az U.S.A.-ba is.

     

A Rózsaember – Márk Gergely
magyar nemesítő (1923-2012) emlékére

(pdf)

In Gedenken
an Gergely Márk - Rosenmann (1923-2012)

(pdf)

In Memory of Gergely Márk,
Hungarian rose breeder,
or the “Rose Man” (1923-2012)

(pdf)


Márk Gergely munkásságáért számos magas állami és szakmai kitüntetésben részesült. De életművének legnagyobb elismerését az a tény jelenti, hogy az utóbbi években egyre nő a Márk rózsafajtákat őrző közterületi rózsakertek száma. Ezen túlmenően ígéretesen halad előre a Márk rózsák fennmaradását célzó törekvés. 2012-ben sikerült Magyarországon több száz Márk-fajtát új telephelyekre leszaporítani. Idén ősszel német magánkertek is befogadtak fajtamentés céljából néhány Márk-fajtát. Még messze nincs ugyan biztosítva a márki örökség sorsa, de bízunk benne, hogy a lehető legtöbb Márk-rózsa marad fenn utódainknak. S ezzel beteljesedik Márk Gergely életcélja, amelyet ő így fogalmazott meg:

Rózsáimmal igyekszem szebbé tenni a világot. Az emberek örömére.

Az alkotók önfeláldozó munkája eredményeként Márk Gergely 89. születésnapjára, 2012. október 27-ére készült el és került bemutatásra egy Márk-dokumentumfilm, amely időközben már egy aranyérmet is nyert. „Rózsaember” a címe. Mély hálával és köszönettel tartjuk meg a „Rózsaember”, a szerény, állhatatos és hűséges barát emlékét szívünkben.

Kigyóssy-Schmidt Éva
2012. december


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)