Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Csatlakozzon Ön is adományával
KLAUZÁL GÁBOR
egészalakos szobrának avatására

A Klauzál Gábor Társaság – Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületében élők és a nemzeti értékek iránt elkötelezett polgárok támogatásával – Klauzál Gábor egészalakos szobrának felállítását határozta el.


Klauzál Gábor (1804-1866) – a Batthyány Lajos vezette első felelős magyar kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, aki egyben az egészség- és postaügyek első felelős irányítója is volt –, a reformországgyűlések ellenzékének kiemelkedő alakja, Deák Ferenc távollétében annak vezetője, minisztersége idején számos haladó szellemű törvény megalkotója, az ipari és kereskedelmi reformok elindítója, a nemzeti postaszervezet alapjainak megteremtője, a hazai egészségügy és ezen belül a szabadságharc honvéd egészségügyének megalapozója, az emberek közötti egyenlőség élharcosa, mára a nemzet közös történelmi tudatában méltatlanul feledésre ítéltetett.


Klauzál Gábor születésének bicentenáriumán, 2004-ben megalakult civil egyesületünk a névadónk által képviselt szellemiséget szem előtt tartó és példáját követő mértékletes, higgadtan haladó, közhasznú, értékőrző és értékteremtő továbbá közösségszervező tevékenység vállalására alakult, egyik fő célunkként tűzve ki, hogy névadónk emlékét ápolva Klauzál Gábort visszavezeti a nemzeti köztudatba.

Ennek első lépéseként közadakozásból és tagtársunknak a domborművet alkotó munkája nyomán emléktáblát avathattunk 2006. április 28-án Klauzálnak a – ma Klauzál-villa néven ismert – nyári otthona falán, ott, ahol 1850-től haláláig tartózkodott az év nagy részében, s ahol a hagyomány szerint Deák Ferenccel egyeztették a kiegyezéshez vezető előkészítő lépéseket.

Ezen gondolatok vezérelték azt a kezdeményezésünket is, hogy Klauzál Gábor emlékét – élete utolsó másfél évtizedének helyszínén – Budatétényben, a róla elnevezett művelődési ház előtt, egy egész alakos bronz szobor formájában megörökíti. Ez a szobor az országban az első és egyedülálló, egész alakos alkotás lesz, mely a kiváló férfiú emlékét megörökíti. A szobor megformálását és kivitelezését – pályázati kiválasztás útján – Benedek György szobrász, Munkácsy-díjas, érdemes művész végzi, akinek több köztéri alkotása található már szerte e Hazában. A művészi alkotás felállítását 2011-ben tervezzük.


Benedek György

(Budapest, 1934. november 6.–)
festő- és szobrászművészTanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte 1954-60. között, mesterei Bernáth Aurél és Kmetty János festőművészek voltak. 1964-67 között Derkovits-ösztöndíjas. Kezdetben festészettel foglalkozott, majd az 1980-as évek elejétől már elsősorban a szobrászat terén készíti alkotásait. Életútja során nagyon sok hazai és külföldi egyéni és közös kiállításon szerepelt munkáival, számos ösztöndíjat, díjat és különféle elismerést kapott, melyek közül külön említést érdemel a Munkácsy-díj (1979), az Érdemes Művész elismerés (1984) és a Magyar Művészeti Díj (2006).


Jelentősebb köztéri alkotásai:


Cantata Profana (1973. secco, Füzesabony, Művelődési Ház)
Szántó Kovács János (1978. bronz szobor, Budapest, Jókai tér)
Zene (1983. faintarzia, Budafok, Művelődési Központ)
Ifjúság-díszkút (1984. Békés)
Bartók Béla (1984. bronz fejszobor, New York, Lincoln Center)
Liszt Ferenc (1986. portré, Mexikóváros, Zeneakadémia)
Holló László (1987. bronz portrédomborműves sztélé, Debrecen)
Bezerédj István (1989. bazalt mellszobor, Szedres)
Hannuka gyertyatartó (1992. Nagykőrös)
II. világháborús emlékművek (1988. Hatvan, 1992. Fonyód, 1994. Derecske,
2000. Kalocsa)
Parthén Péter püspök (1996. bazalt emlékoszlop, Szakoly)
Az ónodi országgyűlés emléke (1997. süttői mészkő emlékmű, Köröm)
Asztrik érsek (2000. bronz szobor, Kalocsa)
Aranybulla-emlék (2001. bronz relief, Ópusztaszer)
Katona a hóban (2002. bronz emlékmű, Balatonfüred)
A szabadulás kútja (2006. kő és bronz kút, Kalocsa)
Zrínyi Miklós (2008. bronz mellszobor, Balatonkenese)
Az első felelős magyar kormány (2009-2010. bronz szoborcsoport, Kalocsa)

Több alkotását őrzi a Déri Múzeum (Debrecen) és a Magyar Nemzeti Galéria (Budapest) is.

A szobor teljes bekerülési költsége 7,5 MFt, melyből Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 5 MFt-ot magára vállalt, az erre vonatkozó támogatási szerződést ez év április 26-án megkötöttük. A hiányzó 2,5 MFt-ot támogatások formájában kívánjuk biztosítani olyan szervezetektől, intézményektől és magánszemélyektől, akik történelmi kötődésük révén, erkölcsi kötelességüknek érzik a nemes ügy támogatását, illetve Klauzál Gábor emlékének megörökítését.

Ha kezdeményezésünkkel egyetért kérjük támogassa Klauzál Gábor egészalakos bronz szobrának felállítását! A nemes ügy támogatását és a hozzájárulásokat előre is köszönjük!

Adományaikat a Klauzál Gábor Társaság 10918001-00000023-61200004 számú számlaszámán elkülönítve kezeljük.

* * *


Szoborállítási kezdeményezésünket támogatásáról biztosította Budafok-Tétény országgyűlési képviselője Németh Zoltán, az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának tagja.

 

* * *

Adománygyűjtésünk felhívása olvasható a Budapesti Honismereti Társaság honlapján.

 


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (21)