Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

15 éves a Budatétényi Polgári Kör

2010. május 15-én ünnepelte a Budatétényi Polgári Kör megalakulásának XV. évfordulóját. Az ünnepi megemlékezést a Szent Imre Otthonban rendezték, ahol megjelent a kerület vezetése, a polgári kör tagsága, a kerület egyesületeinek vezetői, barátok és ismerősök.


Szabolcs Attila polgármester ünnepi köszöntője után a Budatétényi Polgári Kör elnöke, Kolláthné Hollóssy Rita elnök asszony foglalta össze beszédében az egyesület elmúlt 15 évét.


Tisztelt Egybegyűltek, kedves Barátaim!


Ma ünnepelni jöttünk össze, ünnepelni azt, hogy tizenöt évvel ezelőtt egy történelmi helyzetet felismerve egy lelkes kis társaság elhatározta, hogy egyesületet hoz létre.
Amikor elkezdtem tervezni, hogy hogyan és miképpen ünnepeljünk meg ezt az eseményt, összeszedtem a régi iratokat, fényképeket és eltűnődtem azon, hogy milyen hamar eltelik tizenöt év és ez alatt a rövid idő alatt mennyi minden történik, mennyi minden változik, vagy éppen milyen sok minden változatlan, aktuális ugyanúgy, mint a kezdetek kezdetén.
Ilyen az is, ami az egyesületet is létrehozta, hogy a színvonalas együttlétre az embereknek igényük van. Igényük van ma is, mert az elidegenedés, a munkahelyen eluralkodó rossz légkör a megélhetési gondok mellett kell egy hely, egy esemény, ahol ki lehet kapcsolódni, fesztelenül lehet beszélgetni. A problémákat nyíltan, következmények nélkül meg lehet beszélni. Lakóhelyünk környezetéért, tisztaságáért, sajátos arculatának megőrzéséért is folyamatosan lehet és kell tevékenykednünk.

Vegyük sorba azok a rendezvényeket, amelyek rendszeressé váltak, ilyen minden év január elején a DONI megemlékezés, a Budatétényi Római Katolikus Egyházközség és a Budatétényi Polgári Kör közös rendezvénye, május utolsó vasárnapján, a Hősök Vasárnapjának megünneplése, koszorúzással egybekötve.
A Szent Mihály Napok, kulturális, sport és ismeretterjesztő rendezvénysorozatunk amit, 2003-tól minden ősszel rendszeresen megrendezünk a Szent Mihály Napi búcsúk emlékére.
Budatétényért Emlékplakett adományozása, amit a Budatétényi Polgári Kör megalakulásának X. évfordulójára alapított és azóta minden év májusában ünnepélyes keretek között átad.
Közkedvelt rendezvényünk a „Mesélő tárgyak” interaktív kiállítás és a „Művészek köztünk vannak” című sorozat, amire mindig van jelentkező.
A Budatétényi Polgári Kör működésének színtere 2006. november végéig a Szent Imre Közösségi Ház volt, ahol számos jó hangulatú, magas színvonalú rendezvény, kulturális esemény, kiállítás, lakossági fórum zajlott itt le. A Nyitott Ház program keretén belül hetente három alkalommal ingyenes számítógépes és internetes hozzáférést biztosított a környéken lakóknak.
A Budatétényi Polgári Kör megalakulását követően a környékbeli fiatalok megalakították a Budatétényi Ifjúsági Kört, a BIK-et, vezetőséget is választottak és öntevékenyen szervezték összejöveteleiket egészen 2006-ig, tevékenységük családi állapot, lakhelyváltozás miatt fokozatos megszűnt.

2006. novemberében a Szent Imre Otthont visszakapta a Budatétényi Római Katolikus Egyház, a Budatétényi Polgári Kör pedig ettől az időponttól kezdve, Budatétény, Dézsmaház u. 27. szám alatt önkormányzati támogatással, bérelt irodában működik, és programjainak túlnyomó részét a Radóczy Mária Galéria pincegalériájában rendezi.
A tizenöt év alatt számos közösségi összejövetelt, kirándulást, múzeumlátogatást, filmklubot, közhasznú és ismeretterjesztő, valamint természetvédelemmel kapcsolatos programot, lakossági fórumot, helytörténeti sétát szerveztünk, ezek ingyenesek és minden érdeklődő számára nyitottak voltak.

Kárpátalján élő magyarokkal való kapcsolatunk is nagy múlttal rendelkezik. A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesülettel közösen értük el az aknaszlatinai sóbánya védetté nyilvánítását. Fiataljaink hittantáborokat szerveztek Kárpátalján, közös kirándulások, aknaszlatinai kórus vendégül látása Budatétényben, számítógépek adományozása a kapcsolat tartás konkrét eseményei. 2008-ban az aknaszlatinai Remény alapítvánnyal, NCA pályázat és támogatók anyagi segítségével sikeresen megvalósult Aknaszlatinán az Első Világháborús Emlékmű helyreállítása és környezetének rendezése.

A Budatétényi Polgári Kör kiemelkedő közhasznú tevékenysége a tizenöt év alatt a teljesség igénye nélkül:
- Budatétényben a Jókai Mór úton a millenniumi fasor létesítése,
- Pincekápolna, szabadkőműves páholy világításának visszakapcsoltatása.
- A Zöld Jövő Egyesülettel közösen Szent Imre Otthon közösségi házként való üzemeltetése,
a Tétényi fennsík kerületre eső részének védetté nyilváníttatása.
- Pokorny József Sporttelepen emléktábla elhelyezése vitéz Pokorny Endre tiszteletére.
- Rózsakert, Rozárium ügyében számtalan lépést tettünk, területén több éven keresztül hangversenyeket szerveztünk.
- Segítettük új egyesületek megalakulását.

Kiadványaink: a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesülettel közösen időszakosan megjelenő, Budatétényi Hírlevél.
1998-ban jelent meg dr Somosy Zoltán: A Tétényi-fennsík c munkája, a fennsík természeti adottságait, történetét, növény- és állatvilágát mutatja be.
2009-ben Sarnóczay György: Erzsébet királyné úti villák című munkája, emléket állít Budatétény egyik legrégebben lakott utcájának

Fennállásunk 15. évfordulóján köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a Budatétényi Polgári Körben tevékenykedtek vagy az Egyesület munkáját bármilyen módon segítették, támogatták, és mindazon tagjainknak, külső segítőinknek, akik munkájukkal, egyesületi életünket tartalmasabbá tették!
Köszönjük a kerületi Önkormányzatnak, hogy a működés feltételeit biztosítja!Megemlékezem Hirtling Ferencnéről, aki a megalakulástól, haláláig aktívan tevékenykedett az Egyesület érdelében!
Köszöntöm Takács Gyulát, aki az első elnöke volt az Egyesületnek, dr. Somosy Zoltánt, aki hosszú időn keresztül elnök volt.
A megemlékezés befejezéseképpen az a kívánságom, hogy a Budatétényi Polgári megalapítóinak jó példája találjon követőkre, tagságunk gyarapodjon fiatalokkal, tevékenységünk kapjon új lendület az elkövetkező esztendőkben!

Tartsuk szem előtt Kölcsey Ferenc szavait:
„Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül!”

Köszönöm, hogy meghallgattak!Kolláthné Hollóssy Rita
Elnök
Budatétényi Polgári Kör

2011. május 15.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)