Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzálos évzáró a Sekrestyésben

„Aki átadja magát a magánosságnak, mihamar egyedül is van.” – mondja Goethe. Bölcs gondolat, 's mi Klauzálosok, minden alkalmat meg is ragadunk, hogy a magány ellen harcoljunk. Ezen küzdelem egyik reményteljes csataterére vonultunk 2010. december 29-én Nagytéténybe, a Betérő a Sekrestyésbe vendéglő különtermébe. Aztán este hat órakor, az összecsapás kezdetét vette...
Elmaradt beszámoló pótlása


Társasvacsora a Sekiben,
avagy a 2010. év búcsúztatójának nem hivatalos jegyzőkönyve.

Rég' volt idők helyi hagyományait idézte már a Klauzál Gábor Társaság hivatalos létrejötte is, amikor alakuló ülését egy vendéglő különtermében tartotta meg. Ugyancsak régi hagyomány felelevenítése az is, amikor év végén, ugyanott, kedélyes társasvacsorával búcsúztatják az esztendőt, sőt nem minden előzmény nélküli az sem, hogy most vendéget is hívtak, hiszen egykor is gyakran rendeztek eleink társas összejöveteleket egy-egy jelesebb esemény, történelmi személy, közéleti szereplő, avagy csak egy jó barát emlékére, tiszteletére. Ha nem is a hagyománytisztelet tudatossága vezérelte elsősorban Társaságunk tagjait, mégis ösztönösen ezt tettük, amikor a 2010. évi esztendő végén megrendezett társasvacsoránkon díszvendéget is fogadtunk. Ezt az évbúcsúztató közös együttlétet egyben a Nagytétényi Kastélymúzeum nyugállományba vonuló igazgatója, Király Elvira asszony tiszteletére is rendeztük!

      

A szép számú társaság megtöltötte a Betérő a Sekrestyésbe vendéglő különtermét, ahol a terített asztaloknál, a főhelyen ott ült díszvendégünk és kedves leánya, Orsolya is. Az est nyitányaként elnökünk, Dr. Dobos Károly köszöntötte vendégeinket és a Társaság jelen lévő tagjait. A 2010. év főbb eseményeinek és eredményeinek rövid összefoglalója után, meleg szavakkal méltatta Igazgató Asszony érdemeit, majd végezetül köszönetet mondott a kiváló együttműködésért és támogatásért, melyet hosszú éveken keresztül, civil közösségünknek nyújtott. Beszéde végén a jelenlévők hangos egyetértésével, az est első poharát vendégünk tiszteletére és egészségére ürítettük!(1) Ezt követően titkárunk, Hódi Szabolcs egy nagy cserép, gyönyörű szép, fehér ciklámennel lepte meg az ünnepeltet.Az elismerő, méltató szavaktól kissé meghatódott Elvira asszony köszönetet mondott a meghívásért és az elmúlt évek során végzett közös munkáinkban nyújtott partneri teljesítményünkért. Külön kiemelte, hogy ez a kapcsolat az idő múlásával mély, emberi, igaz barátsággá is szövődött, amiért viszont Ő mond külön köszönetet! Beszéde végén, a jelenlévők poharaikat kiürítve, közfelkiáltással, Király Elvirát a Társaság tiszteletbeli tagjává választották!

A beszédek után, kezdetét vette a vacsora. A felszolgálás gördülékenyen ment, hiszen Titkárunk gondos és alapos előkészítő munkájának köszönhetően, az étlapról kiválasztott jóféle étkek személyre szóló megrendelését napokkal korábban leadva, mindenki rövid időn belül, rég' várt betevőjéhez juthatott.

A régi latin mondás szerint: A tenui coena est agilis mens atque serena. – Könnyű vacsora után tevékeny és vidám a szellem. Nos, ez biztos, hogy általában így van, de ennek teljes igazságát ezen az estén igyekeztünk cáfolni, hiszen az étkek bősége, a közben elfogyasztott jóféle borocskák mennyisége nem éppen könnyű vacsorának voltak minősíthetőek, ennek ellenére, tevékennyé és vidámmá vált szellemünk, sőt szellemessé, ami az egybegyűltek egyre fokozódó hangulatában, a jókedv és a nevetés hangos megnyilvánulásaiban, a tréfás beszólások számosságában volt mérhető.

   

Vacsora közben újabb pohárköszöntőre került sor. Bartos Mihály felidézte a Nagytétényi Kastélymúzeum elmúlt két évtizedének rövid történetét, ezen belül is külön kiemelve, a kastély felújítása után, annak vezetését 1999-től átvevő Király Elvira személyét. Elismerő szavakkal méltatta munkásságát, majd végül leszögezte: az, hogy a Kastélymúzeum mára ilyen rangos intézménnyé nőtte ki magát, számos egyedi, évről-évre visszatérő igényes és színvonalas rendezvényéről híres, nagyszerű szakmai és munkatársi kollektívája van, kiváló együttműködésben él Budafok-Tétény művészetszerető és pártoló közönségével, elvitathatatlanul, személy szerint is Elvira érdeme! Beszéde végén poharát – a jelenlévőkkel együtt –, Isten áldását kérve, Elvira egészségére ürítette!

Az est további része is kitűnő hangulatban, kellemes beszélgetéssel, anekdotázással, tréfálkozással, vidáman telt. Aztán, mint minden ami jó, úgy sajnos ez a társasvacsora is egyszer véget ért. Elnökünk zárszavát követően, egymásnak boldog új esztendőt kívánva – lelkünkben az együtt töltött órák minden pillanatának szépségével, kedves emlékével és a barátság szívmelengető érzésével – indultunk a csillagfényes éjszakában hazafelé...

„Nec quae praeteriit hora redire potest. – A tovatűnt óra sohasem tér vissza.”, de emléke mindaddig él, amíg azt híven őrizzük. 'S csak rajtunk múlik az is, hogy hagyományainkat követve, hasonló estével búcsúztassuk majdan a 2011. évet is...


Bartos Mihály - 2011. december
(1) Krónikásként kötelességemnek tartom megjegyezni, hogy Elnökünk, kockáztatva a magányosság elleni harcunk kimenetelének sikerét, a borisszák részéről eléggé el nem ítélhető módon – mentségére szóljon viszont, nem tiszteletlenségből, mindössze esetenkénti rossz szokásától vezérelve – mindezt ásványvízzel követte el, ráadásul abból is a szénsavmentes változattal! Tettében nem volt magányos harcos, mint az a bizonyító erejű fotókon is megörökítődött, hanem tettestársai is akadtak néhányan. Bár sorainkat ezen tettükkel jelentősen megbontották, de mi – a hazai borágazat sanyarú sorsáért aggódó, a kulturált borfogyasztást népszerűsítő és nem utolsó sorban, Klauzál és Korizmics emlékét tevőlegesen is ápoló lokálpatriota – többség, igyekeztünk helyettük is hősiesen helytállni. Utólagosan bátran kijelenthetem: sikeresen!Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (21)