Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Látogatásunk a Pozsonyi Casinoban


A Pozsonyi Casino
épülete kívülről

Társaságunk megalakulásakor megfogalmazott célkitűzéseink között előkelő helyen szerepelt, hogy felkeressük Klauzál Gábor életútjának állomásait, és a nevezetes helyszíneket meglátogatva tisztelettel adózunk életműve és alkotásai előtt.
A döntést tett követte, és a Dobos Károly által kezdeményezett kapcsolatfelvétel után, Markó László tagtársunk fáradhatatlan szervező munkájának eredményeképpen 2005 novemberében látogatást tettünk a XIX. században Széchenyi István inspirálására létrejött Pozsonyi Casinoban.

Klauzál Gábor és a Pozsonyi Casino

Klauzál Gábor politikai szerepvállalásában már a korai időkben megnyilvánult a reformkori ellenzéki törekvések felkarolása. Csongrád vármegye küldötteként Klauzál 1848 előtt három ciklusban, 1832–36-ban, 1839–40-ben és 1843–44-ben részt vett a pozsonyi rendi diétán és mint reformkori ellenzéki küldött állt élére – többek között – a szólásszabadság széleskörű elfogadtatásának.
Klauzál 1839-ben a pozsonyi rendi országgyűlésen pont a Pozsonyi Casino példájával érvelt amellett, hogy a szólásszabadság egy valós igény és eszköz a haza felemelkedésében való polgári – avagy civil – életben.


A Prímási Palota,
egykor a felsőtábla
helyszíne
„Itt Pozsonyban a múlt országgyűlés alatt alakult egy társaság Menage vagy Casino nevezet alatt, – ezt a kormány tudván, nem hogy kezdetében, midőn még egy atyai intés elég lett volna az egészet elenyészteni, fojtotta volna el, hanem létezni hagyta, hogy őket azután elfogathassa. (...) A szólásszabadságán ejtett sérelmek majd felszámíthatlanok, és ezek országszerte hogy történtek legyen, ki lenne az ki tagadhatná?”

Az egykori alsótábla
(ma az Egyetemi Könyvtár)

Széchenyi István naplójából kis pozsonyi történetek rajzolódnak ki a számunkra Klauzálhoz fűződő kapcsolatáról. Klauzál Gábor többször látogat ebédre hozzájuk. Klauzál odáig megy, hogy az uralkodót érkezésekor magyarul javasolja üdvözölni, ezt Széchenyi nem tudja elfogadni. Klauzál az ellenzék vezéreként jelenik meg a naplóban. Amikor Klauzál rosszul lesz Pozsonyban, Széchenyi naponta látogatja őt. Az is feltűnő a napló alapján, hogy Klauzál a leggyakrabban Deákkal együtt tűnik fel, még a korzón is.

Az első magyar felelős minisztérium Pozsonyban alakul meg


Litográfia:
az alsótábla Pozsonyban

1848 áprilisában Klauzál Gábor a Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere lesz. Magyarország első független kormánya Pozsonyban a prímási palotában alakul meg, de hamarosan Pestre költözik Bécs közelsége miatt. A pozsonyi prímási palota bejáratának két oldalán Pozsony városa 1898-ban emléktáblát helyezett el, ahol az „első magyar felelős minisztérium tagjait” is felsorolják. Természetesen a táblán ott állt Klauzál Gábor neve is. 1919. után az emléktáblát már hiába keressük.

A Pozsonyi Casino rövid története

Amikor Klauzál a Pozsonyi Casinot 1839-ben említette, akkor az már több éve működő intézmény volt. Első közgyűlését 1836 júniusában tartotta, de végül csak 1837-ben nyílt meg. A társulás alapszabálya így határozta meg a megalakulás célját: „A Casino művelt férjfiaknak társalgás végetti egyesülése.” A későbbi, 1891-es alapszabálya szerint az „egylet czélja: városunk hazafias érzelmű polgárságát körében egyesíteni és egymásközti társalgásában a magyar nyelv ápolása által nemzetünk művelési törekvéseinek magasztos czéljait előmozdítani.” A Casino a magyar kultúra ápolásában és eredményes terjesztésében felülmúlhatatlan érdemeket szerzett. Többször felszólalt itt Klauzál Gábor mellett Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István és Batthyány Lajos is.
A Pozsonyi Casino a XX. század hajnalán a történelmi viharok következtében némileg veszített hatékonyságából, majd a II. világháború idején, 1944-ben – akkor úgy tűnt, véglegesen – bezárta kapuit.

De a történelem ismétli önmagát. Amikor a hidegháború szelei elcsitultak, Kelet-Európában az ellenzéki törekvések ismét megerősödtek, és a haladó erők, a polgári értékrend hívei újból egyre nyíltabban léptek fel a szólásszabadság érdekében. Az évszázad utolsó dekádjában Csehszlovákiában is végbement a vér nélküli polgári rendszerváltozás, s a reprivatizáció ott egyet jelentett a régi tulajdonosok egykor államosított javainak teljes vagy részleges visszaadásával.
Így került vissza a mai Casino akkorra már romhalmazzá züllesztett épülete Frideczky János tulajdonába, aki egyben ükunokája a Pozsonyi Casino egyik alapítójának és első titkárának, Neszter József országgyűlési képviselőnek.

Hogy a rendszerváltás után mit tett a Casino és Frideczky János úr a pozsonyi magyar kultúra felemelkedéséről, azt ezen a napon személyesen is megtapasztalhattuk. Amit láttunk, az felülmúlta legszebb várakozásainkat, de erről egy kicsit később.

A Casinoban tett látogatásunkat legtöbben régóta vágyott pozsonyi városnézéssel kötöttük össze. Programunkat úgy szerveztük tehát, hogy megérkezésünket követően közös felfedező sétára indultunk. Utunk során egy tünemény volt segítségünkre Donáth Daniela személyében, aki maga is a Casino tagja, egyébként pedig pozsonyi idegenvezető és tolmács.
Daniela vezetésével nyakunkba vettük tehát a novemberi Pozsonyt, és bár a kivételesen lelkes, több órás előadás alaposan megmelengette lelkünket, a cudar hidegben jól esett a Várban, vagy szélvédett tereken némi menedéket találni.
A pozsonyi várban és a várból rengeteg – számunkra korábban ismeretlen – újdonsággal ismerkedtünk meg. Öröm volt látni, hogy e városban bizonyos értékek még a tudatos pusztítási kísérleteknek is ellenálltak. Sajnos a restaurált termekbe, lovagterembe, kápolnába nem sikerült bejutnunk, ez talán majd egy következő kirándulásunk programja lesz.


A pozsonyi vár

A várból nagyon jó kilátás nyílik egy XX. századi panelrengetegre, Pozsony „új” városrészére, amelyet egy feltöltött lápos területre építettek. A vár fokáról láthatók a szlovák főváros hídjai is, melyeket szándékosan mind más-más stílusban és méretben építettek fel. A fő Duna-híd 1890-ben épült, de a II. világháború bombázásait követően átépítették, ekkor alakították ki alighanem egyedülálló formáját és felfüggesztési technikáját.
A várból a győzelmi kapun az egykori zsidó negyedbe érkeztünk, egy olyan ház mellett elhaladván, amelyben, mint idegenvezetőnk sokatmondóan cinikus mosollyal előadott megjegyzéséből megtudtuk, a városi legendák szerint Petőfi Sándor is élt és alkotott. A zsidó utcát nagyon szépen restaurálták. A Szent Márton Székesegyház – vagy koronázási templom – Pozsony másik építészeti műremeke. A dómot a XIV. század elején tervezték, majd építették majdnem két évszázadon keresztül, így „domborulataiban” a gótika és a reneszánsz elemei keverednek. A tornyán három mázsa súlyú aranyozott királyi korona emlékeztet arra, hogy a XVI. és a XIX. század között itt koronázták a magyar királyokat és királynőket. A közelben található egykori Magyar Királyi Kamara tetején gyönyörűen ékeskedik a magyar címer, a XIX. században itt üléseztek a reformországgyűlések alsótáblai követei. Itt jegyeztük meg, amit manapság sajnos kevesen tudnak, hogy Klauzál Gábor volt az a miniszter, akinek első intézkedései közé tartozott a levéltitok védelméről szóló rendelet megalkotása, és a levélküldeményeknél a magyar nyelv, a magyar címer és a nemzeti színek használatának bevezetése.

A pozsonyi főtérről meglátogattuk a csodálatos régi Városházát, és a díszes Prímás-palotát, majd a híres Mihály-kapunál fejeztük be városnézésünket.

Donáth Danielával természetesen elbeszélgettünk a magyarság szlovákiai helyzetéről is. Elmondta, Pozsonyban és Szlovákiában sajnos egyre fogy a magyar kisebbség. Jó hír viszont, hogy a magyar nemzetiségűek példamutatóan összetartó és hagyománytisztelő, becsületes állampolgárok, valószínűleg ezért sem titkolja, vagy szégyelli egyikőjük sem nemzetiségét. Az ápolt magyar vonatkozású emlékek, mint például a Liszt-szobor, a magyar feliratok, arra utalnak, amit későbbi beszélgetéseink során a Casino tagjai is megerősítettek, hogy Szlovákiában nem tapasztalható látványos magyarellenesség.

De térjünk vissza még egy kis időre a Casinohoz, illetve a Casinoba! Pozsonyi kirándulásunk természetesen itt, a Casino épületében fejeződött be. Az ebéd előtt Frideczky János elnök úrral fényképalbum mellett beszélgettünk a Casino rendszerváltozás utáni történelméről, az ő munkájáról és hivatásáról. Az elnök úr elmondta, hogyan építette újjá a Casino épületét, hogyan üzemelteti azt ismét 1999. óta, és milyen jelentős programokat szerveznek Szlovákiában. Örömmel hallottuk, hogy vendéglátóink a felvidék és Szlovákia legnagyobb civil szervezetét tudhatják magukénak. Érdemes egy pillanatra megnézni a Casino honlapját a www.pozsonyicasino.szm.sk oldalon, hogy láthassuk a programokban gazdag, Széchenyi szellemét és a magyar kultúrát ápoló fórumot.


Előadók: Frideczky János és Dobos Károly

Társaságunk tagjai és jelentkező vendégeink

A délután folyamán elnökünk, dr. Dobos Károly előadást tartott a Casino által meghívottak számára Klauzál Gáborról, kiemelve életének és munkásságának pozsonyi vonatkozását.


A Pozsonyi Casino
emlékkönyve

Glattfelder Tamás – 2006. január 4.

A képekre kattintva azokat nagyobb méretben is megnézheti.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (40)
Wolf-kripta (21)