Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

MEGHÍVÓ - Történelmi szalon VIII.

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2011. október 9-én, vasárnap a Vojnovich-Huszár Villával közösen szervezett, immáron nyolcadik alkalommal jelentkező Történelmi szalon-estünkre, ahol 1100 évre visszatekintő „magyar-lengyel barátságról” hallhatunk átfogó előadást.


      
Történelmi szalonunk idei meghívott előadója  Kovács István történész, költő, volt krakkói főkonzul (1994-1995, 1999-2003), polonista lesz. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete kandidátusának fő kutatási területe a 19. századi lengyel-magyar történelmi és kulturális kapcsolatok.

Az ezeregyszáz évre visszatekintő „magyar-lengyel barátság” páratlan fenomén a világtörténelemben. A Középkorban Szentek, fejedelmek, királyok alkották ennek tartóoszlopát, s a hasonlóan felépülő társadalomszerkezet, melyben a nemesség kiemelkedő szerepet játszott a két ország sorsának alakításában, míg az Újkorban a közös fenyegetettség érzése, a hazájukért aggódó, küzdő kis népek közös sorsa kovácsolta népeinket eggyé.  A XIX. század összes európai harcterein ott találjuk a lengyeleket, akik hazájuk feltámasztásáért küzdöttek, így Magyarországon is 1848-ban és 1849-ben.

Az idei év a Lengyel-Magyar Összetartozás Éve.
Szalonestünkkel az emlékév rendezvénysorozatához csatlakozunk.

2011 a magyar és lengyel EU elnökség éve, melynek köszönhetően egész Európa Budapestre és Varsóra összpontosít. A történelem folyamán sok-sok évszázadon keresztül Európa szemében közeli szövetségesként emlegették a lengyeleket és magyarokat. Nem ok nélkül. Közös keresztény gyökereink, egymás iránti – példa nélküli – elköteleződésünk, hazaszeretetünk, demokratikus gondolkodásunk és családközpontúságunk baráttá forrasztotta nemzeteinket.”

 

M E G H Í V Ó


2011. október 9. vasárnap 19:30

T Ö R T É N E L M I   S Z A L O N


„Egy a lengyel a magyarral...”

Magyar-lengyel történelmi kapcsolatok - különös tekintettel a Reformkorra és a szabadságharcra

Előadó:

Kovács István
történész, költő, volt krakkói főkonzul

Helyszín: Vojnovich-Huszár Villa
Budatétény, Művelődés utca 37/A

      

Belépés díjtalan.
A szalonesten teával és süteménnyel kínáljuk vendégeinket.
Előzmények:

I. Történelmi szalon (2004. október 7.) - Katona Tamás: Az aradi vértanúk
II. Történelmi szalon (2005. október 7.) - Szabad György: Klauzál Gábor szerepe Magyarország polgári átalakulásában
III. Történelmi szalon (2006. október 14.) - Dinyés László: „Itt sorvadok az aradi várban...”
IV. Történelmi szalon (2007. október 7.) - dr. Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos politikai pályája és halála
V. Történelmi szalon (2008, október 11.) - dr. Gazda István: Klauzál reformkori természettudós kortársai
VI. Történelmi szalon (2009, október 4.) - dr. Csorba László: Kossuth, Deák és Klauzál - forradalom és kiegyezés válaszútján
VII. Történelmi szalon (2010, október 3.) - dr. Romsics Ignác: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)