Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Napok Tétényben 2011 – 5.

Április 30-án szombaton délután került sor a 2011. évi Klauzál Napok Tétényben rendezvény-sorozatunk záró programjára, Korizmics László halálának 125. évfordulóján – a XIX. századi hazai agrárium kiválósága előtt tisztelgő – életművének emléket állító történelmi előadásokra a Nagytétényi Kastély-múzeum emeleti dísztermében.


Történelmi előadások a Nagytétényi KastélymúzeumbanA Kastélymúzeum mb. igazgatója, Fodor Andrea házigazda köszöntése után, Dobos Károly elnök megnyitójában kitért egyesületünk jelenlegi fő célkitűzésére, Klauzál Gábor egészalakos szobrának létrehozására, támogatást kérve a jelenlévőktől is, valamint bemutatta társaságunk ez évben kiadott új kiadványát, Korizmics Lászlónak az 1871. évi Borászati Füzetekben megjelent „Levelek a szőlőből” c. írásait azonos címen egybegyűjtő könyvet, mely a 2008-ban elindított könyvsorozatunk harmadik kötete.

A 20 főnyi hallgatóság soraiban rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Király Elvira, a Kastélymúzeum volt igazgatója és több díszpolgárunk: prof. dr. Köteles György, dr. Joó Ernő és feleségeik, illetve a múlt évben körünkből eltávozott első díszpolgárunk felesége Munkácsy Károlyné.

Első előadóként dr. Demeter Zsófia történész, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola tanára, a Fejér Megyei Múzeumok igazgatóját hallhattuk, aki Korizmics László életét és imponálóan sokoldalú munkásságát mutatta be.

         
dr. Demeter Zsófia történész „Korizmics László élete” címmel tartott előadást

Az ercsi uradalomban született Korizmics a piaristáknál végezte a gimnáziumot, először jogásznak iratkozott, de később mérnöki tanulmányok mellett döntött. Közben gazdászi tanulmányait is elkezdte, majd a Dunántúlon több uradalomban dolgozott. Szakmai hírnevét rétöntözési eredményeivel vívta ki. 1848-ban Klauzál minisztériumában dolgozott osztálytanácsosként. Gazdászati szaklapot szerkesztett, nagy könyvsikere volt Stephens Henry művének lefordítása és magyar viszonyokra való átírása. Lenyűgöző szervező és felvilágosító munkát végzett, emellett kistétényi birtokán Klauzál Gáborhoz hasonlóan szőlőművelést folytatott. (Az elhangzott előadásból Demeter Zsófia történész által honlapunk számára összeállított tanulmány itt olvasható.)

Korizmics László és Klauzál Gábor kistétényi munkásságáról hallhattuk a második előadást dr. Csoma Zsigmond bortörténész, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egy. tanára, a Magyar Bortörténeti Társaság elnökétől, aki a két párhuzamos életpálya kapcsolódási pontjait ismertette nagyszerű előadásában.

         
dr. Csoma Zsigmond bortörténész „Korizmics László és Klauzál Gábor Kistétényben”
címmel tartott előadást

1848-ban együtt dolgoztak a Klauzál vezette Földművelés-, Ipar-és Kereskedelemügyi Minisztériumban, majd a szabadságharc leverése után az akkori irányelvet követve „gazdálkodtak, nem politizáltak”, de természetesen a kistétényi szőlőbirtokon, ahová nem jutott el a „Habsburgok füle”, politikai gondolatokat is megvitathattak. Korizmics munkássága során máig ható megfigyeléseket tett, szívén viselte a magyar borok sorsát, nemzeti feladatnak tekintette, hogy minél jobb piachoz juttassa a magyar borokat.

Korizmics kiemelkedő tevékenysége miatt megérdemli, hogy emlékét tovább őrizzük, azt a korábbi javaslatot, hogy utcát nevezzenek el róla a kerületben, Csoma Zsigmond is örömmel támogatta.


Dr. Joó Ernő
díszpolgár

Prof. dr. Köteles György díszpolgár

Dr. Lukács László
néprajzkutató


Sisak András tanár úr

Andrási Anna tagtársunk

Prim György tagtársunk

Az előadások után több hozzászólás is elhangzott. Elsőként dr. Joó Ernő, kerületünk díszpolgára a minőség apostolának, a korszerű gazdálkodás rendíthetetlen hívének nevezte Korizmics Lászlót, aki kistétényi boraival hamburgi és bécsi világkiállításon nyert díjakat. Neve először az 1970-ben kiadott Tétény-Promontor monográfiában jelent meg a kerületben.
Dr. Köteles György professzor az előadások kultúrtörténeti jelentőségét hangsúlyozta, kiemelve, hogy milyen fontos lenne, hogy az iskolákban ne csak politikatörténetet, hanem kultúrtörténetet is tanuljon az ifjúság. Dr. Lukács László néprajzkutató a XVIII. századi gazdatiszt képzésről, Korizmics László lehetséges egyetemi alma máteréről és a Vörösmarty-család gazdatisztjeiről (Vörösmarty Mihálynak nem csak az édesapja, id. Vörösmarty Mihály, hanem János öccse és ennek fia Vörösmarty Elek is gazdatiszt volt) tartott érdekes kiegészítést.
A sorjázó viszontválaszokhoz és hozzászólókhoz Sisak András tanár úr, Andrási Anna és Prim György tagtársaink is csatlakoztak.


Tagtársunk Bartos Mihály helytörténész hozzászólása önálló előadás volt, a korszak számos jeles embere közül kettőt emelt ki, akik gazdászattal is foglalkoztak és kerületünkhöz is kapcsolódnak, Entz Ferencet és Térey Pált. Munkásságuk ismertetését hallgatva megbizonyosodhattunk róla, hogy mindketten Széchenyi István elveit követték tennivalóik tekintetében, eszerint elsősorban tanulni kell, majd anyagi és szellemi javainkat a nemzet javára fordítani, tudásunkat, tapasztalatainkat pedig közkinccsé kell tenni. (Bartos Mihály korreferátuma itt olvasható.)

A reformkorban, majd a szabadságharc bukását követő évtizedekben sok nagyszerű ember élt a fenti elveknek megfelelően Magyarországon, akik méltóak arra, hogy az utókor megőrizze emléküket és ne feledje a haza jobbítására törekvő munkásságukat, közéjük tartozott Korizmics László is, akinek az idei KNT rendezvénysorozata kívánt emléket állítani.


Csoportkép a záró program előadóival és hozzászólóival:
Andrási Anna, Demeter Zsófia, Joó ernő, Csoma Zsigmond, Dobos Károly,
Bartos Mihály, Lukács László, Prim György és Köteles György
Andrásofszky Csilla – 2011. júliusTovábbi beszámolók:
Klauzál Napok Tétényben 2011 – 1. (Fiumei úti Nemzeti Sírkert)
Klauzál Napok Tétényben 2011 – 2. (Iskolások vetélkedője)
Klauzál Napok Tétényben 2011 – 3. (Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél I.)
Klauzál Napok Tétényben 2011 – 4. (Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél II.)


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)