Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Civil Nap - 2011

A XXII. kerületben működő civil szervezetek 2011. április 9-én tartották a Budafok-Tétény Általános Ipartestület székházában, 2011. évi közös, nyilvános összejövetelüket.


Hosszú évek óta hagyomány már, hogy ilyenkor tavasszal, a kerület civil szervezeteinek vezetői és képviselői nyilvános összejövetelt szerveznek, ahol munkájukkal, programjaikkal ismertetik meg az érdeklődőket, valamint egy-egy, a helyi civil szférát érintő kérdést beszélnek meg. Az ez évi összejövetelre a meghívást 26 – a kerület életében számottevő tevékenységet végző – civil szervezet fogadta el. Az összejövetel központi témája az önkéntesség európai éve volt. A rendezvényen a kerületi önkormányzat is képviseltette magát. A résztvevő civil szervezetek saját asztalokat kaptak, ahol kiadványaikat, szóróanyagaikat közszemlére tehették. A Klauzál Gábor Társaságot hivatalosan elnöke, Dr. Dobos Károly képviselte.

A rendezvényt Jurás László barátunk, a helyi Ipartestület elnöke nyitotta meg, majd ezt követően Garbóci László tagtársunk beszélt az Ipartestület múltjáról, annak megalakulásától, napjainkig. Az első órában rövid bemutatkozások és prezentációk keretében az érdeklődők megismerkedhettek az EU támogatással készülő Borváros projekttel (Promontorium Polgári Casino), a budatétényi civilek „hontalanná” válásával (Budatétényi Polgári Kör), a bohócdoktorok egyesületének támogatási kérdéseivel (Magyar Nők Szövetsége helyi szervezete), valamint a Széchenyi-kártya adta vállalkozói lehetőségekkel (Ipartestület) és rövid tájékoztató hangzott el a Kereskedelmi és Iparkamara képviselője részéről is, munkájukról.A felszólalók sorában másodikként, Elnökünk ismertette röviden névadónk életét, civil szervezetünk tevékenységét és egyidejűleg felhívta a figyelmet legújabb kezdeményezésünkre, Klauzál Gábor egészalakos szobrának felállítására. Prezentációja végén, buzdította a jelenlévőket is, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz és adományaikkal segítsék e nagyszerű cél elérését.

Ezt követően a nap két központi előadása hangzott el (Bécsy Etelka kormány főtanácsadó – KIM: Civil jövőkép; valamint Vass Csaba szociológus, filozófus, egyetemi tanár: A civil szervezetek szerepe, fejlődése, tendenciái a mai társadalomban, az önkéntesség európai éve tükrében). Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetést – melyben a jelenlévő civil szervezetek képviselői aktívan részt vettek – Dr. Szigeti Zoltán barátunk (Budafoki Péter Pál utca és Környéke Polgári Kör) vezette. A hozzászólásokból jól körvonalazódott a pártpolitika városunk életébe való beavatkozásának egészségtelen torzulásai, a helyi hatalom és a civil szféra kapcsolatának helyzete, a közöttük fennálló vélt vagy valós konfliktusok és azok okai, a civilek sérelmei, támogatottságuk és elismertségük ellentmondásai, a napi aktuális gondok sokasága.A rendezvény végére körvonalazódott, hogy a helyi civil szervezeteknek minél előbb meg kell teremteniük az állandó együttműködési fórumukat érdekeik közös érvényesítése és a közéleti döntések meghozatalában való kikerülhetetlenségük megteremtése érdekében. Az együttműködés és a közös fellépések stratégiai és taktikai kérdéseinek egyeztetését a közeljövőben folytatják. Ehhez a gondolathoz a Klauzál Gábor Társaság támogatólag csatlakozik és az együttműködésnek a továbbiakban is aktív részese kiván lenni!

Társaságunk nevében ez úton is köszönetet mondunk az Ipartestületnek a rendezvény befogadásáért, a kifogástalan helyszínért, valamint az összejövetelt frissítő nedűkkel támogató Lics Pincészetnek és Törley Pezsgőpincészetnek! Ugyanakkor sajnálattal állapítottuk meg, hogy a helyi sajtó és televízió a rendezvényről nem tudósított, az önkormányzat vezető tisztségviselői pedig a fő napirendi pontok előtt eltávoztak...Bartos Mihály - 2011. június


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)