Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gyűjtemény - 4. KÉP

„Mutum est pictura poema. – A (jó) festmény néma (hangtalan) költemény.” Gyűjteményünkben felsorakoztatjuk mindazon, különféle technikákkal készült képeket, melyek névadónkról, kortársairól, a hozzájuk kötődő jeles helyszínekről és eseményekről mesélnek.
41 001 99

2011. XI. 17.
Molnárné Golda Magdolna: Klauzál Gábor portré (2006) – diópác, papír, jelzet j.a.; pp-ban keretezve; kép: 28,7x40,5 cm., kerettel: 42x54,3 cm.

Molnár Józsefné szül. Golda Magdolna (1932- ) budafoki születésű lokálpatrióta, 1989. évi nyugdíjba vonulása óta rajzol és fest, több egyéni és csoportos kiállításon vett részt.
A kép a művésznő adománya!

* * *

42 001 03

2011. VII. 21.
Klauzál Gábor – fametszet

megjelent a Vasárnapi Újság VIII. évf. 3. szám,
1861. január 20. 1.o.; 16x13,5 cm.

42 002 03

2011. XI. 17.
Klauzál GáborRusz Károly fametszete, folyóirati közlésének helye kutatás alatt; 11,5x10 cm.


* * *

43 001 99

2011. XI. 17.
Klauzál Gábor karton előoldali jelzet: Simonyi Fényirdájából Pest, Váci utc. 12 sz.; karton: 106x63 mm, fotó: 90x55 mm.

Simonyi Antal (1821-1892) fotográfus, ezt a műtermét 1856. tavaszán nyitotta meg. A műterem 1864. január 12-én leégett.

* * *


44 001 03

2011. VII. 21.
Szeged, Klauzál Gábor szobra

képeslap, Grünwald Hermann kiadása,
Szeged 1910k.

44 002 03
2011. VII. 21.
1848 emlékére

a magyar szabdságharc 100. évfordulója emlékére 1848-1948.

képeslap, Magyar Központi Híradó Rt (8190) kiadása, Budapest 1948.

44 003 03


2011. VII. 21.
Az első minisztérium

képeslap, Komlós: „Negyvennyolc”; sorozat I. 6. é.n.

Középen a miniszterelnök: Batthyány Lajos gr., fölötte Kossuth, tőle jobbra: Mészáros Lázár, Szemere Bertalan, Klauzál Gábor, Széchenyi István gr., Eötvös József br., Eszterházy Pál herceg, Deák Ferenc.

44 004 03


2011. VII. 21.
Az első minisztérium kinevezési oklevele

képeslap, Komlós: „Negyvennyolc”; sorozat I. 5. é.n.

1848. márc. 16-ikán este 10 órakor fogadta V. Ferdinánd az országgyűlés 72 tagú küldöttségét és a pesti forradalom, valamint a bécsi események hatása alatt aláírta a kinevezési okmányt.
K. G. neve és tisztsége az irat 7-8. sorában olvasható.

44 005 03

2011. VII. 21.
Az első magyar, független, felelős minisztérium, 1848

képeslap, COPYART Kft. kiadása, é.n.

Szamossy Elek litográfiája,
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok.

44 006 03

2011. VII. 21.
Batthyány-kormány / 1848. március 17-szeptember 10

képeslap, Kiss András kiadása, Gonozdpuszta, é.n.

A képeslap alsó sorában j-b a második K. G., beosztásánál az „ipar” megjelölés lemaradt.

44 007 032011. XI. 17.
Kossuth-szobor leleplezésének emlékére 1927. november 6. – képeslap, k.n. é.n.; hátoldali Electrolux Rt. reklám felülnyomattal.

A képeslap előoldalán, a bal oldali kép Horvay János (1973-1944) Batthyány-kormány tagjairól készített szoborcsoportját ábrázolja, akik közül balról a második K. G.
A jobb oldali kép az alkotás hátoldali 'Kossuth népe' címet viselő kompozícióját ábrázolja, melynek felirata:

A KÁRPÁTOKTUL LE AZ AL-DUNÁIG /
EGY BŐSZ ÜVÖLTÉS EGY VAD ZIVATAR! /
SZÉTSZÓRT HAJÁVAL, VÉRES HOMLOKÁVAL /
ÁLL A VIHARBAN MAGA A MAGYAR...'

A képeslap hátoldalát az Electrolux Rt. a termékeit népszerűsítő, hazafias reklámmal felülnyomatta.


* * *


46 001 992011. XI. 17.
Klauzál Gáborné szül. Schmidt Emma – karton hátoldali jelzet: BORSOS ÉS DOCTOR / ORSZÁGUT 42. Sz. / VOLT BOTÁNIKUS KERTBEN / PESTEN ; karton: 97x60 mm, fotó: 84x52 mm.

Borsos József (1821-1883) és Doctor Albert (1813-1888) közös műtermüket 1861. végén nyitották meg az Országút (ma: Múzeum krt.) 42. szám alatt, a régi botanikus kert helyén, a hajdani Nemzeti Színház mellett. Közös vállalkozásuk az 1870-es évek elején vált szét.

46 002 01


2011. XI. 17.
ifj. Klauzál Gábor – üveglapra dolgozott színezett fénykép, előtét papírral; fotó: 180x215 mm.

A kép pp-va, festett, aranyozott, szalagmintás fakeretben, üveglap alatt; teljes mérete: 227x308 mm.

A kép hátoldalát lezáró 227x270 mm-es szennylapon egyszeres papírrátét, Klauzál Gábor saját kézírásával:
„Kezelő orvosomnak, /
dr. Sattler Jenő főorvos /
úrnak szives emlékül, hálás szeretettel. /
Klauzál Gábor”;
alatta:
„Az én ideálom /
Egy bűbájos álom, /
Keresem, kergetem, /
Lelkembe temetem. /
1864. Klauzál Gábor”.

(A kép megbontása után további adatok kerülhetnek elő!)
* * *


49 001 03


2011. VII. 21.
Korizmics László

fametszet, megjelent a Vasárnapi Újság IV. évf. 20. szám, 1857. május 17. 1.o.; 14,6x17,1 cm.

Korizmics László (1816-1886) mezőgazdász, mérnök, agrárpolitikus, szakíró; K. G. minisztériumában államtitkár, majd kistétényi szőlőbirtokos.

49 002 032011. VII. 21.
Jámbor Pál

fametszet, megjelent a Vasárnapi Újság IX. évf. 11. szám, 1862. március 16. 1.o.; 15x12 cm.

Jámbor Pál (1821-1897) pap, költő, író; Hiador álnéven sírverset írt
K. G. emlékére, mely a Szeged Belvárosi temető XI. tábla 158-175. számú sírhelyen álló síremlékén olvasható.

49 003 03
2011. VII. 21.
Lukács Móric

fametszet, megjelent a Vasárnapi Újság IX. évf. 10. szám, 1862. május 11. 1.o.; 14x11,5 cm.

Lukács Móric (1812-1881) publicista, reformpolitikus, műfordító; K. G. minisztériumában tanácsosi ranggal elnöki titkár, egy időben a Honvédelmi Bizottságban a kereskedelmi tárca képviselője.

49 004 03
2011. VII. 21.
Az 1848-ki országgyűlés megnyitása a pesti redoute-teremben. (1848. július 5-én.)

színezett fametszet, megjelent a Vasárnapi Újság XIV. évf. 51. szám, 1867. december 2. 5(625).o.; 19x14,5 cm.

Az emelvényen állók (balról-jobbra): gr. Széchenyi István közlekedésügyi miniszter, br. Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter, Kossuth Lajos pénzügyminiszter, gr. Batthyány Lajos miniszterelnök, fhg. István nádor, Szemere Bertalan belügyminiszter, Klauzál Gábor a földművelés-, ipar- és kereskedelemügy minisztere, Deák Ferenc igazságügyminiszter, Mészáros Lázár hadügyminiszter.

49 005 03

2011. XI. 17.
Trefort Ágoston Pollak Zsigmond színezett fametszete, megjelent a Vasárnapi Újság IX. évf. 23. szám 1(265).o.; 14x11 cm.

Trefort Ágoston Ádám Ignác (1817-1888) művelődéspolitikus, reformer, publicista, közoktatási és vallásügyi miniszter, az MTA tagja, később igazgatója, majd elnöke; a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban K. G. mellett államtitkár, egyidejűleg a minisztérium ügykezelését is végezte

49 006 03

2011. XI. 17.
A kalocsai uj nő-növelde – színezett fametszet, megjelent a Vasárnapi Újság VIII. évf. 7. szám 5(77).o.; 15,5x18,5 cm

A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének tagjai 1860-ban, Kunszt József érsek meghívására érkeztek Kalocsára, ahol zárda, templom és iskola várta őket. A leányifjúság nevelése céljából fenntartott iskolájukba járt K. két leánya, Emma és Mária is. K. G. leányai vizsgáira érkezett 1866. nyarán Kalocsára, ahol váratlanul elhunyt.

49 007 03


2013. XII. 23.
A budapesti Képviselőház 1870 körül. – karton, j.n.; karton: 105x62 mm, fotó: 93x56 mm.

Ybl Miklós tervei alapján 1865. szeptember 11-december 10. között felépített és 1866. április 11-én megnyitott képviselőház a baron Sandor Gasse/báró Sándor utcában (ma: Bródy Sándor utca 8.). Az 1865. december 10-én megnyílt – a kiegyezés előkészítését megkezdő – országgyűlési ülésszakon az alsóház az üléseit az épület használatba vételéig, átmenetileg a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tartotta. Ezen az országgyűlési ülésszakon Klauzál Gábor Szeged városának követeként vett részt.Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)