Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gyűjtemény - 3. KÉZIRAT

„Vox audita perit, littera scripta manet. – A hallott szó elvész, az írott betű megmarad.” Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Gyűjteményünkben eredeti kéziratok, vagy azok töredékeinek bemutatásával idézhetjük meg az adott kort és a tollat fogó, sorokat papírra vető embereket.31 001 03
2013. XI. 24.
A' földmivelés ipar és kereskedési Minister által Ungvárra, Ung Vármegye Közönségének küldött 1848. május 26-ai ex offo levél

a hazai iparvállakozókat érintő statisztikai adatszolgáltatásról szóló felhívás kihirdetésére, az abban szereplő adatok összegyűjtésére és felterjesztésére. A levélen Klauzál Gábor m.p. aláírása, valamint annak lezárására miniszteri pecsétjének keményviasz lenyomata.
A levél iktatószáma: 1119/176; 38x24 cm; érkeztetési és kihirdetési kezelési jelzésekkel.

A levél szövege: „Az ide ٪ alá nyomtatványban mellékelt fölhivást Önök a' kebelökbeli czéheknek, testületeknek, 's iparos egyesületeknekadandják ki azon utasítással, hogy az abban rendelt válaszokat mielőbb Önökhöz benyújtsák, Önök pontosan és szigorun fogván gondoskodni arról, hogy e' válaszok sem egészen, sem soká el ne maradjanak. Ha a' fölhivás következtében a' kebelökbeli gyári vállalatok részéről is be fognak adatni a' válaszok, Önök ezeket is haladék nélkül 's koronkint terjesztendik föl hozzám. Budapesten Május 26-án 1848. Klauzál Gábor mp”

Az álladalmi címeres pecsét körirata: „FÖLDMIVELÉS • IPAR • ÉS • KERESKEDÉSI • MINISTER • PECSÉTJE • 1848”

A levél által említett „Fölhívás”-t ld. KGT GYŰJTEMÉNY 21 001 03 alatt! .
* * *

32 001 03


2011. VIII. 9.
Az 1840. évi országgyűlésen résztvevő, ismeretlen személy által készített kéziratos jegyzet,

benne többek között Klauzál Gábor képviselői felszólalásai is.
a kézirat az 1840. február 1-11. közötti ülésnapokon készült;
36 oldal. (kép: 1., 16. és 36.o.)


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)