Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Közhasznúsági jelentés - 2010

A Klauzál Gábor Társaság non-profit társadalmi szervezet elnökének éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés a Társaság 2010-es évéről.


A hatodik teljes évünk volt 2010, ami civil közhasznú egyesületünk céljainak a megvalósítása szempontjából harmadszor tette lehetővé az adók 1%-ának a gyűjtését. Együttműködésünk folytatódott a XXII. kerületi Önkormányzattal, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, a Lics pincészettel, Békési Imrével, és több civil szervezettel. Az év folyamán a Klauzál Gábor Budafok Tétény Művelődési Központban minden hónap utolsó csütörtökén este fél 7-től rendezvényt tartottunk. Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg az anyagaink a honlapunkon a saját tulajdonú klauzal.hu domain néven. A honlap anyagainak a kezelésében 3 tagunk (Prim György, Hódi Szabolcs és Dobos Károly) vettek részt. Az év első hónapjaiban a PC Vitalitas KFT-t bíztuk meg a honlapi anyagaink webes szerkesztésével később Prim Andrást bíztuk meg ezzel. Továbbra is a honlapunk a fő kommunikációs csatornánk.

Januárban az egyesületünk nevében ismételten javaslatot tettünk a XXII. kerület díszpolgárjelöltjeként és a „Kultúra 22”-díj odaítéléséről döntők figyelmébe: a XXII. kerület díszpolgárának címére Bartos Mihályt a „Kultúra 22”-díjra Lics Lászlót és Lics Lászlónét jelöltük. A Mihalik Sándor-díj, az év pedagógusa címre pedig Váradi Tamásnét.

Májusban az alábbi tiltakozószöveg aláírását kezdeményeztük, melyet a Rozárium területén tartott Kárpát Medencei Borászati találkozó vendégei írhattak alá:

Tiltakozom a Klauzál Gábor által 1858-ban létesített kistétényi faiskola és rózsakert helyén több mint 60 éve, 1949-ben alapított, a mai Budafok-Tétény, Budapest, XXII. ker. Nagytétényi út – Park utca keresztezésénél fekvő „Budatétényi Rozárium” területének privatizálása illetve beépítése ellen, és követelem, hogy a már több mint 150 éve rózsakertként hasznosuló terület továbbra is a rózsafajták nemesítését, megőrzését és bemutatását szolgálja, a nagyközönség által látogathatóan, kerületünk országosan egyedülálló büszkeségeként!
A Klauzál Gábor Társaság 2009 című könyv
A 2004-2006., a 2007. és a 2008. évi Évkönyveink után, folytatva a megkezdett sorozatot egyesületi honlapunk 2009-ben megjelent írásait is könyvbe foglaltuk. A könyv 2009-ben az egyesület honlapján megjelent anyagok szerkesztett, teljes anyagát tartalmazza, így értéket képvisel a kerület helytörténete szempontjából is.

A könyv címe: Klauzál Gábor Társaság 2009. A szép színes, exkluzív kiadvány 193 oldalnyi. Az oldalak A4-es nagyságúak. Gyűjtőknek is kuriózum. A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható, és csak 50 számozott példányban készült, ISSN számmal rendelkezik. A több száz színes képet tartalmazó szép nyomdai kivitelű könyv csak az egyesületünknél érhető el.

Az évkönyvszerű kiadvány jól tükrözi a civil közhasznú egyesület 3 fő tevékenységi körét a fő fejezetcímek által is.

A 3-69. oldal között Klauzál Gáborral kapcsolatos írások és rendezvények találhatóak. Ezek az anyagok forrásértékűek is egyben (Klauzál Gábor Iratok, beszédek, megemlékezések című könyv, Karacs Zsigmond adatai a Közcsendi Bizottmányról, Hermann Róbert a Klauzál család katonatagjairól, Kapronczay Károly Klauzálról, mint az első egészségügyi miniszterről, Szalka András Klauzálról és a kolerajárványról, a szegedi Klauzál-napról, Bartos Mihály Klauzál sírjáról, ifj. Bartos Mihály Klauzál szablyájáról, Róbert Péter Klauzálról és a zsidóságról stb.).

A 70-132. oldal között az egyesületi élet történései olvashatóak, sok rendezvénnyel (Klauzál Napok Tétényben, Budatétényi Ősök Napja, Történelmi szalon, második november 18-i rendezvény Klauzál születésnapján stb.).

A 133-175. oldal között az előbbi két fő témába nem tartozó közéleti események kerültek (díszpolgárok stb.).

A 176-192. oldal között a Klauzál Gábor Társaság honlapjának Társalgója található.

Végezetül a 193. oldalon a Kapcsolat oldal olvasható.

Klauzál Gábor szobrának állítása

A Klauzál Gábor Társaság 2009. februári közgyűlésén határozatban kezdeményezte Klauzál Gábor egészalakos szobrának a felállítását kerületünkben:
K-10/2009. sz. határozat: A Klauzál Gábor Társaság kezdeményezze írásban Klauzál Gábor egészalakos szobrának budatétényi felállítását és felhatalmazza az elnököt az egyeztető megbeszélésekre.
2010 elején megalakult a Szoborállító Bizottság, melynek titkára Hajas Ervin, Tagjai: Bartos Mihály, Garbóci László, Janzsó János és Tóth Avanti Péter. A Szoborállító Bizottság javaslatai alapján az Elnökség az alábbi határozatokat hozta:
E-7/2010. határozat: A Klauzál Gábor Társaság felkéri Szabolcs Attilát, Budafok-Tétény polgármesterét, illetve az általa felhatalmazott személyt, hogy indítsa el Klauzál Gábor egészalakos szobrának felállíttatására a pályáztatást.
E-8/2010. határozat: A Klauzál Gábor Társaság fontosnak tartja, hogy a szobor kerületi ügy és döntés maradjon, és a pályázat a következő 3 kerületi művész meghívásával történjen: Benedek György, Huber Jószef és Majoros István.
Időközben a Budafok-Tétény Önkormányzata meghirdette a pályázatát, ahol Huber József visszalépése miatt Ócsai Károly került meghívásra.
Az Önkormányzat által lebonyolított pályázati szakmai zsűrije 2 művész (Benedek György és Majoros István) pályázatát támogatta. Ezután közgyűlésünk az alábbi határozatokat hozta:
K/15-2010 sz. határozat: A Közgyűlés a szakmai zsűri által javasolt két pályázatból megvalósításra elsőként Majoros Istvánt támogatja, ha a Szoborállító Bizottság és az Elnökség tárgyalása sikeres, és a pályázati anyagban szereplő brutó 5 millió Forintból el tud jutni a szerződéskötésig.
K/16-2010 sz. határozat: A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy 2010. november 30-ig az Önkormányzattal a szerződést az 5 millió Ft támogatással kapcsolatban tárgyalja meg és kösse meg, hogy a szobor felállítása és átadása legkésőbb 2011. dec. 31-ig megvalósulhasson.

A Szoborállító Bizottság Majoros Istvánal lefolytatott tárgyalásai nem voltak eredményesek, az előirányzott 5 millió Forint értékhatárig a szerződéskötés nem volt lehetséges, ezért egyesületünk az Önkormányzatot arra kérte, hogy a támogatással kapcsolatos szerződéskötés időpontját hosszabbítsa meg, ami így 2011. június 30. lett.

A Szoborállító Bizottság 2010-es tevékenységét egy külön jelentésben foglalja össze.


Március 15.


Az első budatétényi március 15-i emlékhelyen 2010. március 14-én délután 3 órakor tartottuk meg ünnepi koszorúzással egybekötött megemlékezésünket. A megjelenteket dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke köszöntötte. „A szabadságharc tétényi kötődésű hősei” címmel megemlékező beszédet tartott Bona Gábor ny. honvéd ezredes, a MTA doktora, történész egyetemi tanár.

2010. március 19-én immár hetedik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a kerületi díszpolgárok találkozójára, s egyben az új díszpolgár Felvégi Józsefné köszöntésére.


A 2010-es Klauzál Napok Tétényben


2010. április 23-24-e között immáron ötödik alkalommal jelentkeztünk az egyesületünk éves rendezvény-naptárában fő programunkként kitüntetett Klauzál Napok Tétényben rendezvénysorozatunkkal. Klauzál Gábor Batthyány-kormánybéli minisztertársa Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából, a legnagyobb magyar emlékének szentelve – a Klauzál Napok Tétényben rendezvényünk programjaival 2010-ben csatlakoztunk a Széchenyi Emlékbizottság által életre hívott Széchenyi-emlékévhez.
A 2004-ben útjára bocsátott Klauzál Napok Tétényben programunk megnyitójával idén másodszor kiléptünk szűkebb pátriánk Budafok-Tétény „falai” közül.
– Az 1927-52 között az Országház előtti Kossuth téren állt „Batthyány-kormány mementója” címet is viselő, Horvay János szobrászművész által készített Kossuth szoborcsoport történetét bemutató – a Dombóvári Városszépítő Egyesület által gondozott – „Szobor és ünnep született” c. vándorkiállítás megnyitója a Klauzál Napok Tétényben 2010 nyitó-rendezvényeként, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Kegyeleti Múzeuma kiállítótermében került sorra. A Klauzál Napok Tétényben rendezvényeit dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke nyitotta meg, majd a kiállítást a „Kossuth szoborcsoport története” címmel – dr. Szőke Sándorné helytörténész, a Dombóvári Városszépítő Egyesület alapító tagja mondta el.
– Az Iskolások vetélkedője „Klauzál Gábor és Széchenyi István élete és munkássága” címmel zajlott le. A vetélkedő helyszíne hagyományosan az előző évi nyertes csapat iskolája, így idén a Gádor Általános Iskola volt. 2010-ben is a vetélkedő szakmai szervezője: Kincses Katalin és a vetélkedő tervezett vezetője egyaránt betegek lettek, így Dobos Imola és Krónerné Jóború Gabriella tanitónők ugrottak be, akiknek köszönjük a segítséget. A nyertes a Baross Gábor Általános Iskola csapata lett (Lukács Adrienn, Kiss Tibor és Fazekas István). Felkészítő tanáruk: Monostoriné Szeleczky Gabriella. Ők és az első 3 helyezett csapat könyvutalványokat kapott jutalmul.
– 2010. április 24-én, szombaton megemlékezéseket tartottunk Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél, 11 órakor a műemlék Szent Mihály kápolnánál Budatétényben, Klauzál Gábor és Schmidt Emma 1853. április 27-ei házasságkötésének színhelyén. Itt hangzott el „Széchenyi emlékezete” Arany János verse nyomán Kocsis István történész-drámaíró átdolgozása, a budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium diákjainak előadásában.
(Betanító: Sisak András tanár.) Végül a mecénás Klauzál emléktáblájának megtekintése és megkoszorúzása történt. Az ünnepség után csoportkép készül a résztvevőkről a kápolna előtt.
– 12:00 órakor a hagyományos tiszteletadás és koszorúzás zajlott a Klauzál emléktábla és a „Deák széke” emlékhelynél a Klauzál-villa előtt. Megemlékezésünk díszvendége a 20. éve alapított Széchenyi Társaság. Köszöntőt dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke mondott, majd „A Széchenyi-emlékév üzenete a ma emberének” címmel beszédet mondott dr. Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára. Az ünnepség végén megkoszorúzzuk az emléktáblát majd csoportkép készül a villa előtt.
– A KNT 2010 fő eseménye: Klauzál Gábor és Széchenyi István címmel történelmi előadások a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében. 15 órakor megnyitót mondott dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke, majd „Széchenyi István és Klauzál Gábor az 1848. márciusi és áprilisi eseményekben” – Simon V. Péter történész előadása zajlott. Széchenyi István 1848 tavaszán jutott el életpályája csúcsára, Klauzál Gábor pedig a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány tagjaként ekkor tette talán a legnagyobb szolgálatot hazájáért. A Batthyány-kormány minisztereiként együtt munkálkodtak Magyarország polgári átalakulásán. A téma jeles kutatója segítségével ezen nemes küzdelmekbe nyerhettünk betekintést. Ezután következett „Az összeroppanás felé – Széchenyi 1848 májusától szeptemberig” címmel dr. Gergely András történész előadása.
Széchenyi reményekkel telve lépett be a ’48-as kormányba, de az önvédelmi háború, a nemzetiségi feszültségek és Bécs ellenforradalmi tervei hármas szorításában a kormány tagjaként haladt az idegösszeroppanás felé. Ezt a drámai utat követte nyomon az előadás.
2010. július 7-én, életének 87. évében elhunyt tanár, szobrász, Budafok-Tétény 1995-ben elsőként kitüntetett díszpolgára, Munkácsy Károly emléke előtt tisztelegve búcsúztunk a honlapunkon és a temetésén is.

A Nagytétényi Kastélymúzeumban 2010. szeptember 25-én megrendezett Ókori Víg Napok a Kentaur Kertjében kétnapos rendezvényén egyesületünk hagyományosan örökbe fogadta a kastély parkjában álló „Szerelmes Kentaur” szobrát.


Történelmi Szalon

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés címmel nemzeti tragédiánk 90. évfordulójára emlékeztünk 2010. október 3-án, a Vojnovich-Huszár Villában megtartott VII. Történelmi szalonunkon. Meghívott előadónk, dr. Romsics Ignác történész, akadémikusnak az esten elhangzott előadása telt ház előtt nagy sikert aratott.


Budatétényi Ősök Napja 2010

A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva, október 29-én hatodik alkalommal nyitotta meg társaságunk a gondozásunk alatt álló Wolf-kripta és emlékkert kapuit.
A megemlékezéshez csatlakozva, szintén hagyományosnak tekinthető módon fotókiállítást tekinthetnek meg a jelenlévők a 135. évvel ezelőtt létesített temetőről, az 1988-as barbár módon történt felszámolást megelőzően készített megrázó erejű képekből válogatott pillanatfelvételek segítségével. A megszüntetett sírkertre emlékező kiállítás címe: „A budatétényi temető mementója” volt. Az évforduló kapcsán, idén rendhagyó módon a Budatétényi Polgári Kör, a Baross Gábor Telepi Polgári Kör és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felkarolásában a kiállítás képanyagából és a két évvel ezelőtt elhunyt Felker Győző helytörténész által a sírok között járva 22 évvel ezelőtt magnó-szalagra mondott temetőtörténeti hang-anyagból összeállított 30 perces hangos képsorozatból „Requiem egy temetőért” címmel két helyszínen vetítést tartottunk, október 29-én a Wolf kripta és emlék-kertben lezajlott kiállítás megnyitóját és a hagyományos megemlékezést követően 19 órai kezdéssel a budatétényi egyházközség gondozásában megújult Szent Imre Otthonban és a Baross Gábor Közösségi Házban.

Tiszteletbeli tagunkat Márk Gergely rózsanemesítőt köszöntötték barátai, egykori kollégái és tisztelői: a „Márk Rózsaszeretők” 2010. október 27-én az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kertjében. A megindító ünnepségen Egyesületünk is képviseltette magát.


A harmadik ünnepség november 18-án a Klauzál-díszhordónál

Egyesületi névadónk születésnapjának ünneplése már kiemelt eseménnyé vált. Idén együttműködő partnereink közül kb. százan vettek részt. A megemlékezés mellett az est jó alkalmat teremt, pódiumbeszélgetés keretében, egy-egy érdekes ember részletesebb bemutatkozására és a Klauzál Gábor Társaság programjaiban aktívan közreműködő partnerekkel és támogatóinkkal való kötetlen együttlétre, a jövő tervezésére is. Így az ünnepség során a jövőben is a Klauzál-megemlékezés, a pódiumbeszélgetés és az együttműködő partnereinkkel való kötetlen együttlét hármasa határozza meg a programunkat. Az idei harmadik alkalommal Garamvári Vencellel, a Garamvári Szőlőbirtok tulajdonosa volt a pódiumbeszélgetés vendége. Vendégünk szponzorálásával kiváló borok és pezsgők kóstolására került sor. A kötetlen együttlét során számos partnerünk szólalt fel.


November 5-én a Garab Pincében ünnepelte a fórum létrejöttének 8. évfordulóját a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő asztaltársaság közössége.

2011-es kártyanaptárként a Tóth Avanti Péter tagtársunk szép tervét, Majoros István szobrászművész Klauzál szobor előtanulmányával készíttettük el, annak szellemében, hogy adományokat gyűjtsünk.

Az év során születtek remek írások a honlapunkra, köztük Munkácsy Károlyról, Trianonról, Széchenyiről, Klauzálról.

Pályázaton nyertünk a Budafok-Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságánál és az NKA-nál. Az év során folytattuk a Wolf kripta és emlékkert gondozását.
Egyesületünk tisztségviselői és tagjai ebben az évben is térítésmentesen végezték a munkájukat. Külön köszönet illeti Prim Györgyöt és Hódi Szabolcsot a honlappal kapcsolatban, Kincses Katalint a pályázatokkal kapcsolatban és Krieger Krisztinát és Glattfelder Tamást a pénzügyi adminisztrációt illetően, Janóczki Katalint a rendezvények étellel és itallal való támogatásában. Valamennyi tagunk végzett rendszeres illetve alkalmi önkéntes munkát kb. 5000 órában.


2011. február 20.
Dr Dobos Károly elnök
Klauzál Gábor Társaság
Mellékletek:


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)