Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Közhasznúsági jelentés - 2010

A Klauzál Gábor Társaság non-profit társadalmi szervezet elnökének éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés a Társaság 2010-es évéről.


A hatodik teljes évünk volt 2010, ami civil közhasznú egyesületünk céljainak a megvalósítása szempontjából harmadszor tette lehetővé az adók 1%-ának a gyűjtését. Együttműködésünk folytatódott a XXII. kerületi Önkormányzattal, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, a Lics pincészettel, Békési Imrével, és több civil szervezettel. Az év folyamán a Klauzál Gábor Budafok Tétény Művelődési Központban minden hónap utolsó csütörtökén este fél 7-től rendezvényt tartottunk. Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg az anyagaink a honlapunkon a saját tulajdonú klauzal.hu domain néven. A honlap anyagainak a kezelésében 3 tagunk (Prim György, Hódi Szabolcs és Dobos Károly) vettek részt. Az év első hónapjaiban a PC Vitalitas KFT-t bíztuk meg a honlapi anyagaink webes szerkesztésével később Prim Andrást bíztuk meg ezzel. Továbbra is a honlapunk a fő kommunikációs csatornánk.

Januárban az egyesületünk nevében ismételten javaslatot tettünk a XXII. kerület díszpolgárjelöltjeként és a „Kultúra 22”-díj odaítéléséről döntők figyelmébe: a XXII. kerület díszpolgárának címére Bartos Mihályt a „Kultúra 22”-díjra Lics Lászlót és Lics Lászlónét jelöltük. A Mihalik Sándor-díj, az év pedagógusa címre pedig Váradi Tamásnét.

Májusban az alábbi tiltakozószöveg aláírását kezdeményeztük, melyet a Rozárium területén tartott Kárpát Medencei Borászati találkozó vendégei írhattak alá:

Tiltakozom a Klauzál Gábor által 1858-ban létesített kistétényi faiskola és rózsakert helyén több mint 60 éve, 1949-ben alapított, a mai Budafok-Tétény, Budapest, XXII. ker. Nagytétényi út – Park utca keresztezésénél fekvő „Budatétényi Rozárium” területének privatizálása illetve beépítése ellen, és követelem, hogy a már több mint 150 éve rózsakertként hasznosuló terület továbbra is a rózsafajták nemesítését, megőrzését és bemutatását szolgálja, a nagyközönség által látogathatóan, kerületünk országosan egyedülálló büszkeségeként!
A Klauzál Gábor Társaság 2009 című könyv
A 2004-2006., a 2007. és a 2008. évi Évkönyveink után, folytatva a megkezdett sorozatot egyesületi honlapunk 2009-ben megjelent írásait is könyvbe foglaltuk. A könyv 2009-ben az egyesület honlapján megjelent anyagok szerkesztett, teljes anyagát tartalmazza, így értéket képvisel a kerület helytörténete szempontjából is.

A könyv címe: Klauzál Gábor Társaság 2009. A szép színes, exkluzív kiadvány 193 oldalnyi. Az oldalak A4-es nagyságúak. Gyűjtőknek is kuriózum. A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható, és csak 50 számozott példányban készült, ISSN számmal rendelkezik. A több száz színes képet tartalmazó szép nyomdai kivitelű könyv csak az egyesületünknél érhető el.

Az évkönyvszerű kiadvány jól tükrözi a civil közhasznú egyesület 3 fő tevékenységi körét a fő fejezetcímek által is.

A 3-69. oldal között Klauzál Gáborral kapcsolatos írások és rendezvények találhatóak. Ezek az anyagok forrásértékűek is egyben (Klauzál Gábor Iratok, beszédek, megemlékezések című könyv, Karacs Zsigmond adatai a Közcsendi Bizottmányról, Hermann Róbert a Klauzál család katonatagjairól, Kapronczay Károly Klauzálról, mint az első egészségügyi miniszterről, Szalka András Klauzálról és a kolerajárványról, a szegedi Klauzál-napról, Bartos Mihály Klauzál sírjáról, ifj. Bartos Mihály Klauzál szablyájáról, Róbert Péter Klauzálról és a zsidóságról stb.).

A 70-132. oldal között az egyesületi élet történései olvashatóak, sok rendezvénnyel (Klauzál Napok Tétényben, Budatétényi Ősök Napja, Történelmi szalon, második november 18-i rendezvény Klauzál születésnapján stb.).

A 133-175. oldal között az előbbi két fő témába nem tartozó közéleti események kerültek (díszpolgárok stb.).

A 176-192. oldal között a Klauzál Gábor Társaság honlapjának Társalgója található.

Végezetül a 193. oldalon a Kapcsolat oldal olvasható.

Klauzál Gábor szobrának állítása

A Klauzál Gábor Társaság 2009. februári közgyűlésén határozatban kezdeményezte Klauzál Gábor egészalakos szobrának a felállítását kerületünkben:
K-10/2009. sz. határozat: A Klauzál Gábor Társaság kezdeményezze írásban Klauzál Gábor egészalakos szobrának budatétényi felállítását és felhatalmazza az elnököt az egyeztető megbeszélésekre.
2010 elején megalakult a Szoborállító Bizottság, melynek titkára Hajas Ervin, Tagjai: Bartos Mihály, Garbóci László, Janzsó János és Tóth Avanti Péter. A Szoborállító Bizottság javaslatai alapján az Elnökség az alábbi határozatokat hozta:
E-7/2010. határozat: A Klauzál Gábor Társaság felkéri Szabolcs Attilát, Budafok-Tétény polgármesterét, illetve az általa felhatalmazott személyt, hogy indítsa el Klauzál Gábor egészalakos szobrának felállíttatására a pályáztatást.
E-8/2010. határozat: A Klauzál Gábor Társaság fontosnak tartja, hogy a szobor kerületi ügy és döntés maradjon, és a pályázat a következő 3 kerületi művész meghívásával történjen: Benedek György, Huber Jószef és Majoros István.
Időközben a Budafok-Tétény Önkormányzata meghirdette a pályázatát, ahol Huber József visszalépése miatt Ócsai Károly került meghívásra.
Az Önkormányzat által lebonyolított pályázati szakmai zsűrije 2 művész (Benedek György és Majoros István) pályázatát támogatta. Ezután közgyűlésünk az alábbi határozatokat hozta:
K/15-2010 sz. határozat: A Közgyűlés a szakmai zsűri által javasolt két pályázatból megvalósításra elsőként Majoros Istvánt támogatja, ha a Szoborállító Bizottság és az Elnökség tárgyalása sikeres, és a pályázati anyagban szereplő brutó 5 millió Forintból el tud jutni a szerződéskötésig.
K/16-2010 sz. határozat: A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy 2010. november 30-ig az Önkormányzattal a szerződést az 5 millió Ft támogatással kapcsolatban tárgyalja meg és kösse meg, hogy a szobor felállítása és átadása legkésőbb 2011. dec. 31-ig megvalósulhasson.

A Szoborállító Bizottság Majoros Istvánal lefolytatott tárgyalásai nem voltak eredményesek, az előirányzott 5 millió Forint értékhatárig a szerződéskötés nem volt lehetséges, ezért egyesületünk az Önkormányzatot arra kérte, hogy a támogatással kapcsolatos szerződéskötés időpontját hosszabbítsa meg, ami így 2011. június 30. lett.

A Szoborállító Bizottság 2010-es tevékenységét egy külön jelentésben foglalja össze.


Március 15.


Az első budatétényi március 15-i emlékhelyen 2010. március 14-én délután 3 órakor tartottuk meg ünnepi koszorúzással egybekötött megemlékezésünket. A megjelenteket dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke köszöntötte. „A szabadságharc tétényi kötődésű hősei” címmel megemlékező beszédet tartott Bona Gábor ny. honvéd ezredes, a MTA doktora, történész egyetemi tanár.

2010. március 19-én immár hetedik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a kerületi díszpolgárok találkozójára, s egyben az új díszpolgár Felvégi Józsefné köszöntésére.


A 2010-es Klauzál Napok Tétényben


2010. április 23-24-e között immáron ötödik alkalommal jelentkeztünk az egyesületünk éves rendezvény-naptárában fő programunkként kitüntetett Klauzál Napok Tétényben rendezvénysorozatunkkal. Klauzál Gábor Batthyány-kormánybéli minisztertársa Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából, a legnagyobb magyar emlékének szentelve – a Klauzál Napok Tétényben rendezvényünk programjaival 2010-ben csatlakoztunk a Széchenyi Emlékbizottság által életre hívott Széchenyi-emlékévhez.
A 2004-ben útjára bocsátott Klauzál Napok Tétényben programunk megnyitójával idén másodszor kiléptünk szűkebb pátriánk Budafok-Tétény „falai” közül.
– Az 1927-52 között az Országház előtti Kossuth téren állt „Batthyány-kormány mementója” címet is viselő, Horvay János szobrászművész által készített Kossuth szoborcsoport történetét bemutató – a Dombóvári Városszépítő Egyesület által gondozott – „Szobor és ünnep született” c. vándorkiállítás megnyitója a Klauzál Napok Tétényben 2010 nyitó-rendezvényeként, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Kegyeleti Múzeuma kiállítótermében került sorra. A Klauzál Napok Tétényben rendezvényeit dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke nyitotta meg, majd a kiállítást a „Kossuth szoborcsoport története” címmel – dr. Szőke Sándorné helytörténész, a Dombóvári Városszépítő Egyesület alapító tagja mondta el.
– Az Iskolások vetélkedője „Klauzál Gábor és Széchenyi István élete és munkássága” címmel zajlott le. A vetélkedő helyszíne hagyományosan az előző évi nyertes csapat iskolája, így idén a Gádor Általános Iskola volt. 2010-ben is a vetélkedő szakmai szervezője: Kincses Katalin és a vetélkedő tervezett vezetője egyaránt betegek lettek, így Dobos Imola és Krónerné Jóború Gabriella tanitónők ugrottak be, akiknek köszönjük a segítséget. A nyertes a Baross Gábor Általános Iskola csapata lett (Lukács Adrienn, Kiss Tibor és Fazekas István). Felkészítő tanáruk: Monostoriné Szeleczky Gabriella. Ők és az első 3 helyezett csapat könyvutalványokat kapott jutalmul.
– 2010. április 24-én, szombaton megemlékezéseket tartottunk Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél, 11 órakor a műemlék Szent Mihály kápolnánál Budatétényben, Klauzál Gábor és Schmidt Emma 1853. április 27-ei házasságkötésének színhelyén. Itt hangzott el „Széchenyi emlékezete” Arany János verse nyomán Kocsis István történész-drámaíró átdolgozása, a budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium diákjainak előadásában.
(Betanító: Sisak András tanár.) Végül a mecénás Klauzál emléktáblájának megtekintése és megkoszorúzása történt. Az ünnepség után csoportkép készül a résztvevőkről a kápolna előtt.
– 12:00 órakor a hagyományos tiszteletadás és koszorúzás zajlott a Klauzál emléktábla és a „Deák széke” emlékhelynél a Klauzál-villa előtt. Megemlékezésünk díszvendége a 20. éve alapított Széchenyi Társaság. Köszöntőt dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke mondott, majd „A Széchenyi-emlékév üzenete a ma emberének” címmel beszédet mondott dr. Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára. Az ünnepség végén megkoszorúzzuk az emléktáblát majd csoportkép készül a villa előtt.
– A KNT 2010 fő eseménye: Klauzál Gábor és Széchenyi István címmel történelmi előadások a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében. 15 órakor megnyitót mondott dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke, majd „Széchenyi István és Klauzál Gábor az 1848. márciusi és áprilisi eseményekben” – Simon V. Péter történész előadása zajlott. Széchenyi István 1848 tavaszán jutott el életpályája csúcsára, Klauzál Gábor pedig a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány tagjaként ekkor tette talán a legnagyobb szolgálatot hazájáért. A Batthyány-kormány minisztereiként együtt munkálkodtak Magyarország polgári átalakulásán. A téma jeles kutatója segítségével ezen nemes küzdelmekbe nyerhettünk betekintést. Ezután következett „Az összeroppanás felé – Széchenyi 1848 májusától szeptemberig” címmel dr. Gergely András történész előadása.
Széchenyi reményekkel telve lépett be a ’48-as kormányba, de az önvédelmi háború, a nemzetiségi feszültségek és Bécs ellenforradalmi tervei hármas szorításában a kormány tagjaként haladt az idegösszeroppanás felé. Ezt a drámai utat követte nyomon az előadás.
2010. július 7-én, életének 87. évében elhunyt tanár, szobrász, Budafok-Tétény 1995-ben elsőként kitüntetett díszpolgára, Munkácsy Károly emléke előtt tisztelegve búcsúztunk a honlapunkon és a temetésén is.

A Nagytétényi Kastélymúzeumban 2010. szeptember 25-én megrendezett Ókori Víg Napok a Kentaur Kertjében kétnapos rendezvényén egyesületünk hagyományosan örökbe fogadta a kastély parkjában álló „Szerelmes Kentaur” szobrát.


Történelmi Szalon

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés címmel nemzeti tragédiánk 90. évfordulójára emlékeztünk 2010. október 3-án, a Vojnovich-Huszár Villában megtartott VII. Történelmi szalonunkon. Meghívott előadónk, dr. Romsics Ignác történész, akadémikusnak az esten elhangzott előadása telt ház előtt nagy sikert aratott.


Budatétényi Ősök Napja 2010

A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva, október 29-én hatodik alkalommal nyitotta meg társaságunk a gondozásunk alatt álló Wolf-kripta és emlékkert kapuit.
A megemlékezéshez csatlakozva, szintén hagyományosnak tekinthető módon fotókiállítást tekinthetnek meg a jelenlévők a 135. évvel ezelőtt létesített temetőről, az 1988-as barbár módon történt felszámolást megelőzően készített megrázó erejű képekből válogatott pillanatfelvételek segítségével. A megszüntetett sírkertre emlékező kiállítás címe: „A budatétényi temető mementója” volt. Az évforduló kapcsán, idén rendhagyó módon a Budatétényi Polgári Kör, a Baross Gábor Telepi Polgári Kör és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felkarolásában a kiállítás képanyagából és a két évvel ezelőtt elhunyt Felker Győző helytörténész által a sírok között járva 22 évvel ezelőtt magnó-szalagra mondott temetőtörténeti hang-anyagból összeállított 30 perces hangos képsorozatból „Requiem egy temetőért” címmel két helyszínen vetítést tartottunk, október 29-én a Wolf kripta és emlék-kertben lezajlott kiállítás megnyitóját és a hagyományos megemlékezést követően 19 órai kezdéssel a budatétényi egyházközség gondozásában megújult Szent Imre Otthonban és a Baross Gábor Közösségi Házban.

Tiszteletbeli tagunkat Márk Gergely rózsanemesítőt köszöntötték barátai, egykori kollégái és tisztelői: a „Márk Rózsaszeretők” 2010. október 27-én az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kertjében. A megindító ünnepségen Egyesületünk is képviseltette magát.


A harmadik ünnepség november 18-án a Klauzál-díszhordónál

Egyesületi névadónk születésnapjának ünneplése már kiemelt eseménnyé vált. Idén együttműködő partnereink közül kb. százan vettek részt. A megemlékezés mellett az est jó alkalmat teremt, pódiumbeszélgetés keretében, egy-egy érdekes ember részletesebb bemutatkozására és a Klauzál Gábor Társaság programjaiban aktívan közreműködő partnerekkel és támogatóinkkal való kötetlen együttlétre, a jövő tervezésére is. Így az ünnepség során a jövőben is a Klauzál-megemlékezés, a pódiumbeszélgetés és az együttműködő partnereinkkel való kötetlen együttlét hármasa határozza meg a programunkat. Az idei harmadik alkalommal Garamvári Vencellel, a Garamvári Szőlőbirtok tulajdonosa volt a pódiumbeszélgetés vendége. Vendégünk szponzorálásával kiváló borok és pezsgők kóstolására került sor. A kötetlen együttlét során számos partnerünk szólalt fel.


November 5-én a Garab Pincében ünnepelte a fórum létrejöttének 8. évfordulóját a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő asztaltársaság közössége.

2011-es kártyanaptárként a Tóth Avanti Péter tagtársunk szép tervét, Majoros István szobrászművész Klauzál szobor előtanulmányával készíttettük el, annak szellemében, hogy adományokat gyűjtsünk.

Az év során születtek remek írások a honlapunkra, köztük Munkácsy Károlyról, Trianonról, Széchenyiről, Klauzálról.

Pályázaton nyertünk a Budafok-Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságánál és az NKA-nál. Az év során folytattuk a Wolf kripta és emlékkert gondozását.
Egyesületünk tisztségviselői és tagjai ebben az évben is térítésmentesen végezték a munkájukat. Külön köszönet illeti Prim Györgyöt és Hódi Szabolcsot a honlappal kapcsolatban, Kincses Katalint a pályázatokkal kapcsolatban és Krieger Krisztinát és Glattfelder Tamást a pénzügyi adminisztrációt illetően, Janóczki Katalint a rendezvények étellel és itallal való támogatásában. Valamennyi tagunk végzett rendszeres illetve alkalmi önkéntes munkát kb. 5000 órában.


2011. február 20.
Dr Dobos Károly elnök
Klauzál Gábor Társaság
Mellékletek:


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)