Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Budatétényi Ősök Napja 2005

Budatétényi ősökre emlékeztünk a Wolf-kertben.
Kezdeményezésünk reményeink szerint hagyományt teremt.

Október elején fotókiállítással nyitottuk meg a közönség előtt a fél éve gondozásunkban álló Wolf-kápolnát és kertet. Terveink szerint rendszeres kulturális programokkal kapcsolnánk be a kerület vérkeringésébe a sokáig elhanyagolt, helytörténeti jelentőségű emlékhelyet. Halottak napja közeledtével emellett módot kívántunk találni, hogy a kert eredeti funkciója is részben feléledjen. Ezért október 30-án 17 órakor megnyitottuk a kapukat, hogy az érdeklődők gyertyákkal, virágokkal és a Budai Nagy Antal Gimnázium Baráti Köre kórusának közreműködésével tiszteleghessenek egykor itt nyugvó, vagy valaha e településen élt budatétényi őseik előtt. Bár a 130 éve létesített, majd a múlt század második felében lassú pusztulásra ítélt s otromba döntések nyomán 1988-ban végleg eltörölt budatétényi temető maradványán sírok már nincsenek, a rendbe hozott szép kápolna, a sírkövek illő emlékezésre adnak lehetőséget. Reményeink szerint az esemény ezentúl sokáig élő hagyományt teremt.

Azért is bízunk ebben, mert most, első alkalommal is kivételes élményben volt részük azoknak, akik a csípős október végi estén eljöttek. Aki befért a kis kápolnába, tanúsíthatja, hogy gyönyörűen szólt a kórus éneke. Szíves közreműködésüket ezúton is köszönjük. A megemlékezésre alkalmi tagokkal kibővült kar Sisak András vezetésével az alábbi műsort adta elő:

Bárdos–Balassi: Psalmus 51. (Végtelen irgalmú...) 1
Maróthi: 42. zsoltár (Mint a szép híves patakra) 2
Serracant: Popule meus 3
Durufle: Ubi caritas 4
Dubois: Adoramus te Christe 5
Bárdos: Ó dicsőséges asszonyság 6

Eközben és később, kint a kertben Glattfelder Tamás vezetésével képeket vetítettünk a felszámolt temetőről. Tiszteletbeli tagunk, Felker Győző régi fotói különös, tört fényekkel játszottak a kápolna nyers mészkőfalán. Halkan beszélgettünk, forró teát ittunk, túl sokáig senki nem maradt. A csendes emlékezésé volt a szép est.

Réffy Balázs – 2005. november 4.

A képekre kattintva azokat nagyobb méretben is megnézheti.

Sisak András, a BNAG Baráti Köre kórusának vezetője jegyzetei:

  1. Balassi közvetlenül a halála előtt fordította a zsoltárt, amelynek a zeneirodalomban számos megzenésítése ismert, többek között Allegrié és Liszt Ferencé. Az általunk énekelt darab Bárdos Lajos feldolgozása Szenci Molnár Albert zsoltárfordítására.
  2. Maróthy György – aki Debrecenben bevezette a többszólamú éneklést és megalapította a Debreceni Kántust – dolgozta fel az ismert temetési zsoltárt.
  3. A „Popule meus” motetta a nagypénteki kereszthódolat-szertartás zenéje, a szöveg az ókeresztény hagyományt követve görögül és latinul is felhangzik a háromszoros „szent” felkiáltáshoz kapcsolódóan.
  4. Az „Ubi caritas” ókeresztény himnusz a nagycsütörtöki szertartás része, a lábmosás szertartásakor éneklik: „Ahol szeretet van, ott van az Isten”.
  5. Francia szerző megzenésítésében idéztük fel a sokszor feldolgozott középkori himnuszt, a virágvasárnap olvasott, vagy énekelt passió közé illesztett könyörgést: „Adoremus te Christe”.
  6. Az „Ó dicsőséges asszonyság” kezdetű kórusmű a legelső, XVII. századi katolikus énekeskönyvből származó népének feldolgozása, Máriához, mint közbenjáróhoz fordul.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)