Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

A Klauzál Gábor Társaság ajánlásai Budafok-Tétény kitüntetéseire

A Klauzál Gábor Társaság ajánlásai a március 15-e alkalmával átadandó kerületi díjak és kitüntetések díjazott személyeire: Díszpolgári kitüntetésre, Kultúra 22 díjra és Mihalik Sándor-díj – Év pedagógusa címre.


A Klauzál Gábor Társaság javaslata Budapest XXII. kerület Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep Díszpolgára kitüntetésre:

 „A kitüntetésben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A kitüntetés évente egy személynek adományozható.”

Bartos Mihály helytörténész

Szabolcs Attila polgármesternek elküldött írásos javaslatunk:


Szabolcs Attila
polgármester
Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Budapest
Városház tér 11.
1221Tisztelt Polgármester Úr!


A Klauzál Gábor Társaság a megalapítása óta eltelt 5 éve alatt lehetőségeihez mérten igyekezett névadója életművével illetve szellemiségével kapcsolatban szervezett programjai, több éve folyó, visszatérő rendezvénysorozatai révén városrészünk kulturális öröksége és történelmi emlékei felkutatása, a hagyományok ápolása és az utókor számára történő megőrzése terén időtállót alkotni.

Ennek szellemében a Klauzál Gábor Társaság 2010-ben a

„XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény,
Baross Gábor-telep díszpolgára”

kitüntetésre

Bartos Mihály helytörténészt

javasolja, kiben célkitűzéseinket egyesületünk kezdetétől támogató, vállalásainkat mindenkoron készséggel segítő, kezdeményezéseinket minden esetben segítve felkaroló a szó legnemesebb értelmében vett városát szerető lokálpatriótát ismertünk meg.Bartos Mihály
(1952. Budapest-Pestújhely) pénzügyi közgazda.
Budafokra 1977-ben költözött, azóta is itt él.

Már a 70-es évek végétől kutatja a kerület helytörténetét, gyűjti annak írásos és tárgyi emlékeit. A település épített, természeti és kulturális értékeinek megóvását, gyarapítását tekinti egyik életcéljának. A helytörténet iránti érdeklődése révén kapcsolódott be 1980-ban a Mihalik Sándor Helytörténeti Kör munkájába, melynek azóta is aktív tagja.

Az 1983-ban alakult Budapesti Városvédő Egyesület alapító tagja, választmányi és elnökségi tagja, majd alelnöke. Az Egyesületen belül 1987-ben létrehozta a Promontor-Tétény munkacsoportot, melynek azóta is vezetője.

A 2005-ben Kós Károly-díjjal kitüntetett, budafoki székhelyű Savoyai Jenő Asztaltársaság alapító tagja, az 1991. évi megalakulás óta annak alelnöke. Az 1991-ben – Budafok tehetséges fiataljainak anyagi támogatására – létrehozott Savoyai Jenő Alapítvány egyik alapítvány tevője, az Alapítvány Kuratóriumának azóta is alelnöke.

Városvédő és asztaltársasági tevékenysége során több műemlékvédelmi, restaurálási munkának volt kezdeményezője, szervezője, illetve aktív résztvevője. Jelentős érdemei vannak a Törley-mauzóleum egyes részeinek műemléki helyreállításában, a budafoki és nagytétényi Szentháromság-oszlopok, a nagytétényi Nepomuki Szent János-szobor és gloriette helyreállításában, de közreműködött a budafoki Kálvária és Stációk felújításában, illetve több alkalommal az ezeken tett barbár rongálások következményeinek megszüntetésében. Több köztéri emléktábla állítását kezdeményezte és szervezte (pl. II. világháború budafoki áldozatai, Mihalik Sándor), 1989-től a Budafoki Történelmi Emlékfal megvalósításán dolgozik társaival. Az itt felállított emléktáblák: a településalapító Savoyai Jenő, Promontor első sváb betelepülő családjai, az 1739/40. évi pestis áldozatai és Saturninus Slavus, a Szent Lipót templom építését támogató Mária Terézia, budafoki tanítók és tanárok valamint Tóth József, továbbá Budafok várossá válása és első polgármestere Záborszky Nándor emléktáblája. Egyik kezdeményezője és aktív résztvevője volt 1989-ben a Tétényi csata emlékére felállítandó emlékműnek, 1999-ben pedig a Budapest-Budafok Helyiérdekű Villamosvasút centenáriumi emlékhelyének.

Részt vett a Szent Lipót templom műemléki helyreállításának támogatására indult közadakozás megszervezésében és annak sikeres lebonyolításában. Egyik kezdeményezője és szervezője volt a templom barokk oltárképe, valamint a főoltár barokk szobrai restaurálásának.

Szervezője és aktív résztvevője volt a Budafok-felsővárosi temetőben található „öregparcellák” védelem alá helyezésnek, az ott található síremlékek közül az ún. „Mindenki Sírja”, valamint Térey Pál honvéd huszárőrnagy síremléke helyreállításának, majd ez utóbbi, emléktáblával való megjelölésének.

Aktív szervező és kezdeményező munkát végzett a nagytétényi Száraz-Rudnyánszky-kastély műemléki helyreállításának megkezdéséért, valamint a budafoki Törley-, Sacelláry- és Czuba-kastély műemléki védelem alá helyezéséért.

A kerület történetének, értékeinek megismertetésére több mint két évtizede rendszeresen tart előadásokat, vesz részt műemléki-helytörténeti bemutató séták szervezésében, vezetésében. Több helytörténeti kiállítás társ-rendezője és -szervezője volt (pl.: Requiem egy temetőért..., Te Deum laudamus..., Hol sírjaink domborulnak..., ¾ évszázad, stb.) a kerületi művelődési házban és a Városházán. Jelentős magángyűjteménye anyagából több kamarakiállítás társ-szervezője és kiállítója volt a kerületi Szabó Ervin Könyvtárban.

Helytörténeti kutatásairól, a kerület értékeinek bemutatásáról több újságcikk, népszerűsítő kiadvány jelent meg. Társszerzője a „Promontor és Tétény 1848-49-ben” (2000.) című könyvnek, melyben elsőként foglalja össze és írja le az 1849. január 3-ai tétényi csata történetét. Önálló kötete a – műemlékvédelmi szakemberek által is elismeréssel fogadott – „Hit-Remény-Szeretet / Szimbólumok a Budafok-felsővárosi temetőben” (2004.), mely a temető öreg-parcelláinak rejtett értékeit mutatja be.

Értékmentő és értékteremtő munkája elismeréseként 1992-ben Podmaniczky-díjat, 1994-ben Budapestért díjat kapott.

A felsorolt szervezeteken kívül, több más civil szervezetnek is aktív tagja, így helyben többek között a Promontorium Borlovagrendnek és a Klauzál Gábor Társaságnak.A városrészünkért végzett eddigi munkássága minden szálában Budafok-Tétényhez kötődő tevékenysége alapján Bartos Mihályt méltónak tartjuk a Budapest, XXII. Kerület, Budafok-Tétény legmagasabb kitüntető címére.A Klauzál Gábor Társaság nevében, tisztelettel:

Budapest, 2009. január 31.                                                                              Dr. Dobos Károly
                                                                                      elnök


* * *

A Klauzál Gábor Társaság javaslata Kultúra 22 díjra:

„A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek. A díj életműért is adományozható. A díj évente legfeljebb két személy részére adományozható.”

Lics László és Lics Lászlóné borászok, a Lics Pincészet tulajdonosai

Szabolcs Attila polgármesternek elküldött írásos javaslatunk:


Szabolcs Attila
polgármester
Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Budapest
Városház tér 11.
1221

Tárgy: Javaslat a Kultúra 22 díjraTisztelt Polgármester Úr!


A Klauzál Gábor Társaság 2010-ben a „Kultúra 22” díjra megosztva Lics Lászlót és Lics Lászlónét, a Lics Pincészet tulajdonosait javasolja.


A Lics házaspár közel két évtizede hozott létre működő pincészetet Budafok Kossuth Lajos utcájában. Üzleti tevékenységükkel kezdetektől fogva összefonódott kultúra-támogató szerepük. Törekvésük a bor és a kultúra összekapcsolására számtalan sikeres rendezvényt eredményezett. Ezek közül is kiemelendők a különféle képző- és iparművészeti, népművészeti kiállítások, melyek a helyi, hazai és határon túli alkotóművészek, alkotó közösségek részére biztosítottak-biztosítanak lehetőséget tehetségük és alkotásaik bemutatására.

Az őszi Pezsgő- és Borfesztivál nyitó délutánján hosszú évek óta a Lics Pincészet kiállítása fogadja a meghívottakat zenével, a kiállítások értő bemutatásával.
A fesztivál hétvégéjén láthattak a Lics család pincéjében az évek során ott megfordult érdeklődök kovácsolt fegyvereket, Zsolnay porcelánt, korondi fazekas-remekeket, helybéli alkotó türelemüvegjeit, erdélyi fafestményeket, fába faragott történelmet, rézgrafikákat, kerámia- és bőrszobrokat, nem utolsó sorban diópác-festményeket, fotókiállításokat, vagy a Felvidék népviseleteit babákon. És a helybéli művészeti élet jeles alkotóinak műveit, többek között a Mészáros László Képzőművészeti Egyesület Kerámia-szakosztálya munkáit, vagy az Ártér Művészeti Egyesület – Budafoki Mustráját.

A képzőművészetek területén kívül zenei eseményeknek is otthont ad a pincészet. Kisebb zenekarok, táncegyüttesek mellett az utóbbi évek egyik legjelentősebb, több színhelyes (Budapest, Pécs) hazai zenei eseménye alkalmával 2007. májusában a IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál két napján dán, spanyol, német zeneiskolák zenekarai adtak színvonalas koncerteket a pincészet udvarán és utána jó szóval köszönték a szíves vendéglátást.

Éveken keresztül a Kulturális Örökség Napok keretében tette lehetővé a Lics család az érdeklődők számára pincéjük megtekintését személyes vezetésükkel, bemutatva a nagy hírű budafoki borpincék egyikét.

Példa értékű mecenatúrát folytatnak, támogatják a helyi kulturális programok megvalósítását, a civil szervezetek különféle rendezvényeit, melyek közül a Lics Pincészet egyik jelentős eseményévé nőtt 2004. tavasza óta kerületünk díszpolgárainak immár hagyományosan, minden évben megrendezett találkozója, amelyen az adott év kitüntetettjét köszöntik díszpolgártársaik Egyesületünk és a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság szervezésében és tagjainak, valamint vendégeinek körében. Nagy elismerése a rendezvénynek, hogy valamennyi díszpolgárunk részt szokott azokon venni, ha csak betegség, vagy külföldi út nem akadályozza abban.

Egyesületünk számos esetben, találkozók szervezésében talált együttműködő, támogató félre a Lics házaspárban, meghívásukra kóstolótermükben ünnepelhettük a Podmaniczky-díj átvételét is.Meggyőződésünk a fentiek tükrében, hogy Lics László és Lics Lászlóné méltó kerületünk egyik jelentős kitüntetésére, a „Kultúra 22” díjra, példaértékű kultúra-támogató tevékenységük elismeréseként.A Klauzál Gábor Társaság nevében, tisztelettel:

Budapest, 2009. január 31.                                                                              Dr. Dobos Károly
                                                                                       elnök


* * *

A Klauzál Gábor Társaság javaslata Mihalik Sándor-díj, az Év pedagógusa címre:

„Az elismerésben évente négy olyan kerületi pedagógus részesülhet, aki pedagógusi tevékenységét közvetlenül a tanulók, illetve fiatalok között végzi. Az oktatási intézményben fennálló főállású munkaviszony nem kritérium. Az elismerésben az a pedagógus részesülhet, aki hosszú idő óta magas színvonalon végzi munkáját, vagy az elmúlt évben diákjai kiemelkedő teljesítményt értek el. Jutalmazható az is, akitől színvonalas publikáció jelent meg az elmúlt évben, vagy aki sikeres pedagógiai programot indított el, szervezett meg. Díjazott lehet az a pedagógus is, aki egyetlen gyermek sorsának jobbra fordulásáért tett sokat. A díj alapítóinak a szándéka az, hogy olyan pedagógiai teljesítmény tegye méltóvá a jelölteket a díjra, amelynek eredménye és élménye még frissen él az érintettek emlékezetében.”

Váradi Tamásné, a Herman Ottó Általános Iskola tanítónője

Szabolcs Attila polgármesternek elküldött írásos javaslatunk:


Szabolcs Attila
polgármester
Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Budapest
Városház tér 11.
1221

Tárgy: Javaslat a Mihalik Sándor-díjra, az Év pedagógusa címreTisztelt Polgármester Úr!


A Klauzál Gábor Társaság 2010-ben a „Mihalik Sándor-díj, Év pedagógusa cím” kitüntetésre Váradi Tamásnét, a Herman Ottó Általános Iskola tanítónőjét javasolja.


Váradi Tamásné (Moskál „Edit néni”) Budafokon született 1952-ben, harmadik generációs promontoriként. Édesapja (nagyapját követve) a budafoki élesztőgyárban dolgozott, míg édesanyja a Kecskeméti Református Tanítóképzőn végzett kántortanítóként. Férjezett, két felnőtt gyermek édesanyja.

Iskoláit Budafokon (az akkori nevén) Pannónia Utcai Általános Iskolában és a Budai Nagy Antal Gimnáziumban végezte, majd édesanyja pedagógusi példáját követve a Budapesti Tanítóképző Főiskola hallgatója lett, ahol 1974-ben végezve szerzett oklevelet. Friss diplomás tanítóként visszatért kisiskolás alma materébe, a budafoki (új nevén) Herman Ottó Általános Iskolába, ahol azóta is (immáron több mint 35. éve) tanítványai, a gyermekek és szüleik szeretve tisztelt tanítónője, tanító nénije.

Váradi Tamásné első és azóta is állandó munkahelyén, a tantestület legrégebb óta tanító pedagógusaként, szakmai (1990-ben Miniszteri Dicséret) és tantestületi elismerésben (2000-ben, az iskola 70. évi alapítási évében az „év pedagógusa” kitüntetésben) részesült, ezzel is megbecsülve a több mint három évtizedes, magas szakmai felkészültséggel és a gyermekek iránti elkötelezettséggel végzett pedagógusi munkásságát, mellyel budafoki gyermekek több generációjának adott az iskolai évekből merítkező és az egész életre kiható szép élményt.

Váradi Tamásné, a Herman Ottó Általános Iskola hagyományőrzés melletti fő fejlesztési irányának: az ÖKO-programnak felelős vezetőjeként, a tanmenetbe építve és a tanórákon túli foglalkozásokon is a gyermekek számára közérthető példamutatással neveli tanítványait a természet szeretetére.

Az iskolai tanítás mellett – a Munkácsy Károly testnevelő pedagógus, Budafok-Tétény 1995-ben kitüntetett, első díszpolgára által – „Nők Tornája” néven idén 45. éve alapított, egészséges életrendet követő, heti rendszeres tornával és sportolással egybekovácsolt társaskör – több mint 25 éve – vezetője.

A Klauzál Gábor Társaság, a Mihalik Sándor-díj – Év pedagógusa cím kerületi elismerés adományozásának szellemében Váradi Tamásné személyében egy minden szálában Budafok-Tétényhez kötődő, több mint 35 éves szakmai múlttal, hosszú idő óta magas szakmai színvonalon, ma is aktívan tanító pedagógust jelöl – az ifjúság és gyermekek nevelését elsődlegesnek tekintő díjnévadó – Mihalik Sándor plakettjére, Budapest, XXII. Kerület, Budafok-Tétény legmagasabb pedagógiai szakmai kitüntetésére.Bízunk abban, hogy javaslatunk a testület egyetértésével is találkozik.A Klauzál Gábor Társaság nevében, tisztelettel:

Budapest, 2009. január 31.                                                  Hódi Szabolcs                   Dr. Dobos Károly
                                                        titkár                                 elnökA díjak és kitüntetések díjazottairól a Polgármester előterjesztései alapján Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselőtestülete dönt, a 2010. március 4-i zárt ülésén. Az eredmények kihirdetése a március 11-i ünnepi testületi ülésen történik.


Hódi Szabolcs - 2010. január 31.


Megjegyzés:
Az Önkormányzat vonatkozó anyaga: Javaslatok kitüntetésekre, díjakra


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)