Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Helytörténeti emlékek az iskola körül

A Klauzál Gábor Társaság által gondozásba vett Wolf-kripta és emlékkert, és az ott rendezett kiállítások adtak témát, és részben otthont a Rózsakerti Általános Iskolában megtartott bemutató foglalkozásnak. Az ÉKP rendszerű iskolák tizennegyedik országos konferenciáját Budatétényben tartották 2009. novemberében. A helytörténeti foglalkozáson az iskola tanulói és a konferencia szakmai résztvevői a felszámolt Budatétényi Temető történetével, és az emlékének méltó megőrzését célzó helyi törekvésekkel ismerkedtek.  Bemutató foglalkozás a Rózsakerti Általános Iskola 7. osztályával

Tanár: Dorn Zsuzsanna
Technika: Juhász Péter
2009. november 6.

A Dr. Zsolnai József nevével fémjelzett értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia (ÉKP) programja szerint tanító iskolák rendszeresen tartanak közös rendezvényeket: tanulmányi versenyeket, továbbképzéseket, munkaértekezleteket a Rózsakerti Általános Iskolában. 2009. november 5-6-án országos értekezletet tartottak a program szerint oktató iskolák. A konferencia résztvevői szakmai előadásokon, konzultációkon vettek részt a Klauzál Gábor Művelődési Házban, megtekintették a Rózsakerti Általános Iskola gálaműsorát, majd 6-án bemutató órákon vettek részt. A konferenciát plenáris ülés zárta az iskola nagytermében.


A bemutató órák egyikét Dorn Zsuzsanna és Juhász Péter vezette. A tantárgyon kívüli bemutató foglalkozás lakóhelyünk megismerését, történetének és emlékeinek feldolgozását vette célba. A foglalkozás témája az iskola közelében több mint százharminc éve létesített, majd az ezerkilencszáznyolcvanas évek végén felszámolt temető, története, emlékei. A téma feldolgozása kapcsán a tanulók megismerkedtek településünk kialakulásának motívumaival, a római korig visszavezethető kőbányászattal, a szőlőtermeléssel, a tizenkilencedik és huszadik századi forradalmi kertészeti fejlesztésekkel, amelyek szűkebb otthonunkat jellemezték. Az előkészítő munka Klauzál Gábor helyi mezőgazdasági tevékenységét,

Márk Gergely 86 éves világhírű rózsanemesítő rózsakertjét és a térség földtani tulajdonságait a felszámolt temető helyén kialakított emlékhelyen keresztül hozta össze a jelenkori hagyomány- és értékőrző közösségi tevékenységgel.

Az éveken átívelő helytörténeti nevelés részeként a tanulók a helyszíneket már megismerték, a bemutató foglalkozást megelőző hetekben aktívan foglalkoztak a témával:

- Szeptemberben ellátogattak a Wolf-kripta, emlékkerthez.


o Beszélgettek a kertben arról, hogy mi volt ezen a területen még nem is olyan régen (1988)?
o Megtudták, hogy kerületünkben kőfejtők, szőlőművelők éltek. A kibányászott kő helyén barlanglakásokat alakítottak ki, amelyekben még a XX. században is éltek.
o Megtekintették a negyedik Budatétényi Ősök Napjára készített kiállítást a régi budatétényi temetőről a kriptában.
o Megtudták, hogy a Wolf-kripta és emlékkert gondozását a kerületünkben működő Klauzál Gábor Társaság vállalta

- Meghallgatták Felker Győző helytörténész 1988. áprilisában készített hangfelvételét.


- A Magyar értelmező kéziszótár segítségével értelmezték a témával kapcsolatos szavakat: kápolna, kegyelet, korpusz, kripta, ős, sír, temetés, temető, templom, tisztelet.

- A kriptánál tett látogatás és a hangfelvétel meghallgatása után rajzokat készítettek, ezekből és a tavalyi Budatétényi Ősök Napi kiállítás képeiből készült kiállítás a tanteremben.

- Osztályfőnöki órán régi fényképeket vetítettek a volt temetőről.


- A kripta kerítésének festésében is részt vettek.

- A foglalkozáson részt vevő osztály november 3-án a Budatétényi Ősök Napjára készített fotókiállítást is megtekintette.

- Közösen megmérték az Örsi család által az iskolának adományozott „budafoki duplát”, majd kiszámolták annak térfogatát, sűrűségét. Az adományozott kőhasáb az iskola bemutató tárgyainak gyűjteményét gazdagítja, hogy emlékeztessen a környék kőbányászati múltjára.


A bemutató foglalkozáson a tanulók kiscsoportos munkával feladatokat oldottak meg, számot adtak a Budatétény történetéből szerzett ismereteikről. A foglalkozás során térképen megterveztek egy helytörténeti sétát, azonosították a feltárt helytörténeti emlékek helyét, fényképét. Vetített képek és Felker Győző helytörténész feltáró hangfelvétele segítségével felidézték a budatétényi temető és az emlékhelyként megmentett Wolf emlékkert közelmúltbeli történetét. Kemény Zsolt fotóművész szavaival és képeivel gazdagodva zárták a nagy szakmai látogatottságnak örvendő foglalkozást a tanulók.

 

A bemutató foglalkozás szakmai résztvevőit annyira megragadta a téma, hogy kérésükre a tanárnő rögtönzött látogatást szervezett a Wolf emlékkertbe, ahol az ország különböző területeiről érkezett szakemberek Kemény Zsolt legújabb kiállítását is megtekinthették.


 
Juhász Péter – 2009. december


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (46)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)