Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

A kegyelet virágai...
Koszorúzás Henszlmann Imre síremlékénél

A kassai Henszlmann Imre Történelmi Társaság kapcsolatot keresve a fővárossal levélben fordult Társaságunkhoz, jelezve: 2008. december 29-én Budapestre érkeznek és a Fiumei úti temetőben megkoszorúzzák – halálának 120. évfordulójára emlékezve – névadójuk síremlékét. Az erről szóló értesítés kedves invitálást is tartalmazott, egy esetleges közös megemlékezésre...

   

 

Szikrázó napsütésben, de nagyon hidegben toporogtunk 2008. december 29-én hétfőn, délután egy órakor a Fiumei úti temető főbejáratánál, várva kassai barátainkat és a közös megemlékezés vendégeit.

Társaságunk részéről az elsők között érkezett Dr. Dobos Károly, Hódi Szabolcs, Örsi Gabriella és az esemény krónikása, de néhány perc eltéréssel befutottak a többiek, közöttük Budafokról Stumpfné Bekes Margit(1) is. A kassai delegációban megjelent a Henszlmann Imre Történelmi Társaság elnöke Halász György, alelnöke László Tamás, továbbá Kassa-Óváros alpolgármestere Básti Ernő, valamint a Kassai Magyar Iparista Klub elnöke Buday Ernő. A Fiumei úti Sírkert – mint „házigazda” – képviseletében Bártfay Györgyné Kubinyi Éva temetőigazgató helyettes, a Kegyeleti Múzeum részéről pedig Hargittai Emil múzeumvezető és Csízi Júlia idegenvezető jelent meg. A főváros főpolgármesterét Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Nemzetközi kapcsolatok irodájától Kardos Levente nemzetközi referens helyettesítette.

  

A program a Kegyeleti Múzeum(2) megtekintésével kezdődött, ahol a gyűjtemény vezetője Hargittai Emil – a maga kimeríthetetlen tudásával és sajátos humorával – elevenítette fel a múzeum létrehozásának történetét és mutatta be annak rejtett kincseit, közöttük gyászkocsikat, egyenruhákat, kolostorkoszorút, gyászszertartások kellékeit, urnákat, koporsókat, valamint egy, a budafoki temetőből származó fémkoporsó fedelét is.

   
Ezt követően – nemzeti múltunk nagy halottainak síremlékei között – gyalogosan indultunk el a koszorúzás színhelyére. Útközben, az öreg sírok között sétálva, beszélgettünk a Nemzeti Patheon szükségességéről, elhunyt eleink emlékének megőrzéséről, az utókor kötelességéről és hálátlanságáról, a Kárpát-medence temetőinek mostoha sorsáról. Közeledvén utunk céljához, bemutattuk barátainknak Charousek Rezső, Maróczy Géza és Hugonnay Vilma(3) – tétényi illetőségű halottaink – síremlékét is.


A főváros és a temető által 1928-ban – „a célból, hogy a régi, megszüntetett és megszüntetendő sírtáblákban nyugvó nevezetes halottak itt nyerjenek újabb pihenőhelyet”(4) – létesített 34/2 számú, ún. „művész parcella” 1. sor 47. sírhelye őrzi Henszlmann Imre (1813-1888) archeológus, művészettörténész, egyetemi tanár földi maradványait. A testmaradványokat – temetőrendezés során – 1929. december 3-án helyezték ide(5). A síron szürke gránit fedlappal zárt keret és fejezeti sírjel van, rajta a tudós fehér carrarai márványból készült portréja. Sajnos a síremlék alkotója és készítésének ideje nem ismert(6).

  
A sírnál tartott megemlékezés során Halász György megidézte Henszlmann Imre alakját, munkásságát és érdemeit, majd Dr. Dobos Károly mutatta be a kiváló férfiú Batthyány-kormánnyal összefüggésbe hozható bécsi működését. Ezt követően a két Társaság képviselői koszorúkat helyeztek el a síremléken.

  
  

A koszorúzás után – felvidéki barátaink külön kérésére – átsétáltunk az ugyancsak kassai születésű Gerster Béla (1850-1923) víz-, vasút- és hídépítő mérnök, a Korinthoszi-csatorna tervezője és kivitelezője, a Panama-csatorna nyomvonalának egyik kitűzője családi sírboltjához(7) egy rövid főhajtásra. Nagy szomorúsággal állapítottuk meg, hogy a Stróbl Alajos-Lotz Károly alkotta művészi síremlék – az utókor kellő tiszteletének hiányában, méltánytalanul feledve – igen rossz állapotban van.

    
A kis kitérő után, a korabeli halotti főkönyvek tanulmányozására indultunk a temető irodájára. Útközben még megálltunk többek között Munkácsy Mihály, Jókai Mór, Blaha Lujza, Ady Endre síremlékénél, valamint Deák Ferenc mauzóleumánál(8) is, ahol rendre, csoportos emlékképek is készültek.

  
 

A temetőirodán – a hideget csontjainkból elűzendő – forró teával és kávéval kedveskedtek házigazdáink, 's közben előkerült „Bpest székesfőv. dunabalparti köztemetők igazgat.” 1888. évi Főkönyve is. Bártfay Györgyné Kubinyi Éva mutatta be a 214. oldalt és rajta a 75 éves korában, tüdőlobban elhunyt Henszlmann Imrére vonatkozó, kézzel bejegyzett adatokat. A gyöngybetűkkel vezetett, több mint évszázados lapoldali bejegyzéseket nézegetve, megilletődve, csendben elmélkedhettünk az élet múlandóságán...

Mint minden, ami szép és jó, egyszer véget ér – így ért véget ez a délután is! A december végi korai napnyugta aranyló sugaraival együtt vettünk búcsút kedves kassai barátainktól és kívántunk nekik szerencsés utat hazafelé. Ők Kassára, mi pedig a dél-budai végekre vittük szívünkben a nap emlékét, jövendő találkozások örömteli reményét...(9)


Bartos Mihály - 2009. június

A „Kassai Figyelő” 2009. januári számának cím és 17. oldala
a megemlékezésről szóló írással

 


Megjegyzések:

(1) S-né B. M. eredetileg a kassai delegációból H. Gy. meghívására érkezett a programra, majd az ott eltöltött néhány óra „hatására” úgy érezte, Társaságunkban a helye, ’s azóta kérelmére, tagfelvétele is megtörtént.

(2) Hazánk egyetlen kegyeleti múzeumát a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 1991-ben – Ladányi Jenő igazgatósága idején – hozta létre. A napjainkban öt kiállítóhellyel, számítógépes munkahellyel, könyvtárral-levéltárral rendelkező múzeum a Kárpát-medence még fellelhető, temetkezési kultúrájával összefüggő relikviák gyűjtésével és bemutatásával foglalkozik. A múzeum által felkarolt téma, az egyedülálló gyűjtemény – különösen kultúrtörténeti értékeire való tekintettel – nagyobb állami megbecsülést és támogatást érdemelne!

(3) Charousek Rezső (1873-1900) sakknagymester, a síremlék azonosítója: 33/3-1-5, művészi síremlék, alkotója ismeretlen; Maróczy Géza (1870-1951) nemzetközi sakknagymester, 33/3-1-3/4; gróf Hugonnay Vilma (1847-1922) az első magyar orvosnő, 34-11-12.

(4) Károsy Pál: A Kerepesi-úti temető nagy halottai. Székely Nyomda és Könyvkiadó Vállalat, Budapest 1938. 79.o.

(5) H. I-t – az 1888. évi temetői főkönyv 214. oldalán található bejegyzés szerint – eredetileg a temető 8. parcella 2. sorának 39. számú sírjába temették 1887. december 7-én.

(6) H. I. sírja körül (szemből nézve) a következők nyugszanak: jobbján a kortárs, cserkuti Nendtvich Károly (1811-1892) kémia professzor, a József Ipartanoda kémiai tanszékének vezetője, az első magyar nyelvű technológiai kémia írója, 1848. április 4-én ő adott elő először hazánkban magyar nyelven kémiát; balján Dr. Antal Géza (1846-1889) sebészorvos, a Rókus Kórház főorvosa, a hazai urológia egyik úttörője; mögötte Stoczek József (1819-1890) fizikus, egyetemi tanár, a Műegyetem első rektora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és másodelnöke; Tuba Károly (1879-1958) költő, író, újságíró, a korai szocialista líra egyik alakja. H. emlékhelyétől néhány sírhellyel lejjebb, dél-nyugati irányban áll Klimkovics Ferencz (1826-1890) festőművész, fővárosi rajztanár, a kassai Felső-Magyarországi Múzeum alapítójának sírja.

(7) G. B. családi sírboltja a bal oldali kriptasor 299. számú sírbolthelye.

(8) Munkácsy Mihály (1844-1900) festőművész, a síremlék azonosítója: 33-34. sziget, a síremlék alkotója: Telcs Ede; Jókai Mór (1825-1904) író, 18. körönd, Kismarty-Lechner Jenő és Füredi Richárd; Blaha Lujza (1850-1926) színművész, 18/1. sziget, Fülöp Elemér; Ady Endre (1877-1919) költő, 19/1. sziget, Csorba Géza; Deák Ferenc (1803-1876) 'a Haza bölcse', 37/1. sziget, Gerster Kálmán és Kiss György (belső freskók: Székely Bertalan, mozaik: Róth Miksa).

(9) A Klauzál Gábor Társaság nevében ez’ úton is külön köszönetet mondunk Bártfay Györgyné Kubinyi Éva asszonynak és Hargittai Emil úrnak a program megrendezésében nyújtott önzetlen segítségéért és közreműködéséért. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a kegyeleti megemlékezésről a „Kassai Figyelő / Független magyar folyóirat” (VII. évf. 1. szám) 2009. januári számában, a 17. oldalon képes beszámoló jelent meg.

 


A Klauzál utcában jártunk kassai vendégeinkkel

A temetői program zárásaként és az autóútra történő felkészülésként rövid sétára és egy kis melegedőre invitáltam kassai barátainkat az erzsébetvárosi Klauzál utcában található Klauzál Café-ba. Kávé, tea és néhány harapnivaló mellett kissé fáradtan, de jókedvűen nyugtáztuk a nap eredményeit. Megtekintettük Halász György jóvoltából a kassai Henszlmann emlékkiállítás nagyszerű anyagát megörökítő albumot és tervezgettük a további együttműködést.

 
A mintegy 1 órányi beszélgetés után búcsút vettem az autóval Kassára hazaindulóktól és még sikerült megörökítenem a Budapest VII. kerületi Klauzál tér és Klauzál utca sarkán lévő 1948-ban állított emléktáblát, valamint a Klauzál téren álló Klauzál Söröző Étterem portálját és különtermének fali rajzát, ami a stilizált Klauzál vásárcsarnok bejáratát örökíti meg.

 

Szép és tartalmas nap volt!

Dobos Károly - 2009. július


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)