Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Díszpolgárok hatodik találkozója

2009. március 27-én immár hatodik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a kerületi díszpolgárok találkozójára, s egyben az új díszpolgár dr.Joó Ernő köszöntésére.


A találkozó szervezője ezúttal is a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság és a Klauzál Gábor Társaság volt, a kiváló munkát végző két főszervező Prim György és Hódi Szabolcs, akik a házigazda
  
Lics család segítségével kellemes estét szereztek a megjelenteknek.
Valamennyi jelenleg élő díszpolgárunk részt vett az eseményen, a tiszteletükre egybegyűltek pedig megtöltötték a Lics Pincészet nagy kóstolótermét.

A hosszú asztal finom falatokkal telve várta a vendégeket, s az asztal végén – ez is hagyomány – a Müller pékség számformájú péksüteménye jelezte, hogy ez már a hatodik alkalom.

1995 óta minden évben sor kerül a kerületben a díszpolgári cím átadására.
2004.tavaszán fogalmazódott meg a gondolat, hogy a kerületi díszpolgárt a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság ünnepi esten köszöntse. A Lics család önzetlen támogatásával 2004. március 26-án este első alkalommal gyűlt össze az internetes közösség a korábbi díszpolgárok társaságában az új kitüntetett ünneplésére.


Ez az esemény jó alkalom arra, hogy kerületünk díszpolgárai ne csak megválasztásukkor, hanem évről évre érezzék a közösség megbecsülését, munkájuk elismerését, az újonnan megválasztott díszpolgár pedig egyúttal ünnepélyesen beiktatásra kerül a díszpolgárok társaságába.
Részletesen kidolgozott programterv alapján minden évben hasonló rend szerint zajlik a találkozó.


Most is dr. Mészáros Péter – a szervezőtársaságok és a Díszpolgár Társaság tagja – üdvözölte az egybegyűlteket, majd virágcsokorral köszöntötte Lics Évát, a háziasszonyt..
Ezután az elsőként kitüntetett Munkácsy Károlytól kezdve sorra vette a díszpolgárokat, személyes hangon méltatta őket, s néhány szóval ismertette munkásságukat.
  
Szomorú percek olimpiai bajnokunk, Kolonics György bemutatásánál következtek.
A kiváló sportoló, a 2000. év díszpolgára sajnos tavaly óta nem lehet már köztünk.Vetített képek elevenítették fel életét, miközben a pince közönsége néma csöndben emlékezett a nagyszerű Kolóra.

Amikor Mészáros Péter a lajstrom végére ért, a tavaly megválasztott díszpolgár, dr. Mercz Árpád méltatta kedves szavakkal ez évi utódját . Ez is hagyomány, hogy az ünnepeltet mindig az előző év választottja köszönti.

- „Bár nem volt könnyű, de jó döntés született a díszpolgár választás alkalmával” -kezdte beszédét Mercz Árpád. Aki kicsit is érdeklődik lakóhelye múltja iránt, az ismerheti Joó Ernő nevét. A sajátos hangulatú Péter-Pál utca lakója, a Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör aktív tagja, a kiadásukban megjelent A budafoki pincék világa című könyv társszerzője. A Tétény-Promontor című kötet szerkesztője és hét fejezetének írója.
Nagyon sokat foglalkozott a XXII. kerület múltjával, közéleti szerepének és a kerületről szóló könyveinek, írásainak elismeréseként kapta e megtisztelő címet.
Mercz Árpád befejezésül egy kelta közmondással kívánt jót utódjának: „Élj addig, ameddig szeretnél élni, és ameddig élsz, addig szeress élni.”


Ezután dr. Joó Ernő „önvallomását” hallgathattuk meg. 20 éves korában Makóról került Nagytéténybe. „Édesapámtól két dolgot örököltem: az íráskészséget és olthatatlan szenvedélyt a múlt kutatása iránt.” A levéltárakból sok ezer adatot gyűjtött, melyek munkásságának alapjául szolgáltak. Írásai a kerület történelmi múltjának egy-egy részterületét mutatják be.
  
Garbóci László pohárköszöntőjében a díszpolgártársak, a Lics család, a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság és a Klauzál Gábor Társaság nevében köszöntötte Joó Ernőt, akinek tiszteletére aztán poharainkat emeltük valamennyien.

Kis történelmi visszatekintés következett Garbóci Lászlótól a kerületet alkotó települések hajdanvolt díszpolgárairól. Már a XIX.század végétől adományoztak díszpolgári címet. Ezt kapta többek között Tóth József királyi tanfelügyelő, akinek azóta utca is őrzi a nevét, de megkapta mindhárom városrésztől Gömbös Gyula is.

Ezután dr. Dobos Károly a Klauzál Társaság elnöke mondott köszönetet a Lics családnak és a szervezőknek, szólt az új egyesületi kiadványokról, és bejelentette hogy Társaságunk kezdeményezi egy egészalakos Klauzál-szobor felállítását a kerületben.
A tavalyi elhatározás, a díszpolgárfal létrehozása ebben az évben megvalósult.
A Lics pince kóstoló termének hosszú falán kialakított díszpolgárfal színes tablók sorozatából áll. Közös tablón láthatók a 2004 előtti díszpolgárok, aztán egy másikon a díszpolgártalálkozók létrehozói. 2004-től minden év önálló tablón szerepel, az adott év díszpolgára mellett a díszpolgártalálkozó fényképe és a résztvevők által aláírt emléklap is látható. A fő kivitelező Juhász Péter volt, aki a tőle megszokott alapossággal és nagy odafigyeléssel készítette ezt a munkáját is.

Az ünnepélyes leleplezés után a pince közönsége közelről is megszemlélhette a Lics Pincészet legújabb látnivalóját.

Közben az előtérben a hordók előtt elkészült a csoportkép a kerület jelenleg élő 13 díszpolgáráról, majd Ambrus Károly tárogatójátékát hallgattuk nagy élvezettel.

Munkácsy Károly
hozzászólása figyelemfelhívás volt, első díszpolgárunk egy kerületi emlékház létrehozásának szükségességét hangsúlyozta.Ezután Prim György vetített képekkel emlékezett a korábbi díszpolgártalálkozókra, sok kedves emléket felelevenítve. A jelenlévők közül Ácsné Varga Mónikát, a budafoki könyvtár vezetőjét köszöntötték még, aki Kultúra 22 díjat kapott.

Közben Bartos Mihály a hagyománynak megfelelően idén is körbevitte és aláiratta a jelenléti emléklapot a résztvevőkkel, akik között 4 hónapos és 90 éves egyaránt akadt.

  

Kötetlen beszélgetés, borozgatás zárta a jó hangulatú találkozót, reméljük jövőre folytatás következik.


Andrásofszky Csilla – 2009. április


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)