Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Díszpolgárok hatodik találkozója

2009. március 27-én immár hatodik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a kerületi díszpolgárok találkozójára, s egyben az új díszpolgár dr.Joó Ernő köszöntésére.


A találkozó szervezője ezúttal is a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság és a Klauzál Gábor Társaság volt, a kiváló munkát végző két főszervező Prim György és Hódi Szabolcs, akik a házigazda
  
Lics család segítségével kellemes estét szereztek a megjelenteknek.
Valamennyi jelenleg élő díszpolgárunk részt vett az eseményen, a tiszteletükre egybegyűltek pedig megtöltötték a Lics Pincészet nagy kóstolótermét.

A hosszú asztal finom falatokkal telve várta a vendégeket, s az asztal végén – ez is hagyomány – a Müller pékség számformájú péksüteménye jelezte, hogy ez már a hatodik alkalom.

1995 óta minden évben sor kerül a kerületben a díszpolgári cím átadására.
2004.tavaszán fogalmazódott meg a gondolat, hogy a kerületi díszpolgárt a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság ünnepi esten köszöntse. A Lics család önzetlen támogatásával 2004. március 26-án este első alkalommal gyűlt össze az internetes közösség a korábbi díszpolgárok társaságában az új kitüntetett ünneplésére.


Ez az esemény jó alkalom arra, hogy kerületünk díszpolgárai ne csak megválasztásukkor, hanem évről évre érezzék a közösség megbecsülését, munkájuk elismerését, az újonnan megválasztott díszpolgár pedig egyúttal ünnepélyesen beiktatásra kerül a díszpolgárok társaságába.
Részletesen kidolgozott programterv alapján minden évben hasonló rend szerint zajlik a találkozó.


Most is dr. Mészáros Péter – a szervezőtársaságok és a Díszpolgár Társaság tagja – üdvözölte az egybegyűlteket, majd virágcsokorral köszöntötte Lics Évát, a háziasszonyt..
Ezután az elsőként kitüntetett Munkácsy Károlytól kezdve sorra vette a díszpolgárokat, személyes hangon méltatta őket, s néhány szóval ismertette munkásságukat.
  
Szomorú percek olimpiai bajnokunk, Kolonics György bemutatásánál következtek.
A kiváló sportoló, a 2000. év díszpolgára sajnos tavaly óta nem lehet már köztünk.Vetített képek elevenítették fel életét, miközben a pince közönsége néma csöndben emlékezett a nagyszerű Kolóra.

Amikor Mészáros Péter a lajstrom végére ért, a tavaly megválasztott díszpolgár, dr. Mercz Árpád méltatta kedves szavakkal ez évi utódját . Ez is hagyomány, hogy az ünnepeltet mindig az előző év választottja köszönti.

- „Bár nem volt könnyű, de jó döntés született a díszpolgár választás alkalmával” -kezdte beszédét Mercz Árpád. Aki kicsit is érdeklődik lakóhelye múltja iránt, az ismerheti Joó Ernő nevét. A sajátos hangulatú Péter-Pál utca lakója, a Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör aktív tagja, a kiadásukban megjelent A budafoki pincék világa című könyv társszerzője. A Tétény-Promontor című kötet szerkesztője és hét fejezetének írója.
Nagyon sokat foglalkozott a XXII. kerület múltjával, közéleti szerepének és a kerületről szóló könyveinek, írásainak elismeréseként kapta e megtisztelő címet.
Mercz Árpád befejezésül egy kelta közmondással kívánt jót utódjának: „Élj addig, ameddig szeretnél élni, és ameddig élsz, addig szeress élni.”


Ezután dr. Joó Ernő „önvallomását” hallgathattuk meg. 20 éves korában Makóról került Nagytéténybe. „Édesapámtól két dolgot örököltem: az íráskészséget és olthatatlan szenvedélyt a múlt kutatása iránt.” A levéltárakból sok ezer adatot gyűjtött, melyek munkásságának alapjául szolgáltak. Írásai a kerület történelmi múltjának egy-egy részterületét mutatják be.
  
Garbóci László pohárköszöntőjében a díszpolgártársak, a Lics család, a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság és a Klauzál Gábor Társaság nevében köszöntötte Joó Ernőt, akinek tiszteletére aztán poharainkat emeltük valamennyien.

Kis történelmi visszatekintés következett Garbóci Lászlótól a kerületet alkotó települések hajdanvolt díszpolgárairól. Már a XIX.század végétől adományoztak díszpolgári címet. Ezt kapta többek között Tóth József királyi tanfelügyelő, akinek azóta utca is őrzi a nevét, de megkapta mindhárom városrésztől Gömbös Gyula is.

Ezután dr. Dobos Károly a Klauzál Társaság elnöke mondott köszönetet a Lics családnak és a szervezőknek, szólt az új egyesületi kiadványokról, és bejelentette hogy Társaságunk kezdeményezi egy egészalakos Klauzál-szobor felállítását a kerületben.
A tavalyi elhatározás, a díszpolgárfal létrehozása ebben az évben megvalósult.
A Lics pince kóstoló termének hosszú falán kialakított díszpolgárfal színes tablók sorozatából áll. Közös tablón láthatók a 2004 előtti díszpolgárok, aztán egy másikon a díszpolgártalálkozók létrehozói. 2004-től minden év önálló tablón szerepel, az adott év díszpolgára mellett a díszpolgártalálkozó fényképe és a résztvevők által aláírt emléklap is látható. A fő kivitelező Juhász Péter volt, aki a tőle megszokott alapossággal és nagy odafigyeléssel készítette ezt a munkáját is.

Az ünnepélyes leleplezés után a pince közönsége közelről is megszemlélhette a Lics Pincészet legújabb látnivalóját.

Közben az előtérben a hordók előtt elkészült a csoportkép a kerület jelenleg élő 13 díszpolgáráról, majd Ambrus Károly tárogatójátékát hallgattuk nagy élvezettel.

Munkácsy Károly
hozzászólása figyelemfelhívás volt, első díszpolgárunk egy kerületi emlékház létrehozásának szükségességét hangsúlyozta.Ezután Prim György vetített képekkel emlékezett a korábbi díszpolgártalálkozókra, sok kedves emléket felelevenítve. A jelenlévők közül Ácsné Varga Mónikát, a budafoki könyvtár vezetőjét köszöntötték még, aki Kultúra 22 díjat kapott.

Közben Bartos Mihály a hagyománynak megfelelően idén is körbevitte és aláiratta a jelenléti emléklapot a résztvevőkkel, akik között 4 hónapos és 90 éves egyaránt akadt.

  

Kötetlen beszélgetés, borozgatás zárta a jó hangulatú találkozót, reméljük jövőre folytatás következik.


Andrásofszky Csilla – 2009. április


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)